dr. mohd arif bin nazri

pensyarah universiti

pusat kajian al-quran & al-sunnah

No. Telefon Rasmi :  0388213512

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • DR. MOHD ARIF NAZRI, PhD, seorang Pensyarah Kanan di Pusat Kelestarian Turath Islami, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia berkelulusan sarjana Kuliyyah Ilmu Wahyu dan Sains Kemanusiaan dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM). Pada tahun 2011, beliau memperoleh ijazah PhD dalam bidang Hadith dari universiti yang sama. Beliau memulakan perkhidmatannya sebagai seorang pensyarah di UKM pada tahun 2006 dan berkepakaran dalam bidang hadith seperti Ilmu Rijal, Mukhtalif dan Musykil Hadith. Di samping bertugas sebagai pensyarah dan penyelidik, Dr. Arif juga aktif dalam kerja-kerja pengembangan ilmu yang melibatkan masyarakat, pelajar, kakitangan pelbagai sektor awam dan swasta dalam memberi kefahaman yang betul dan tepat berkaitan ilmu hadith.

 • abu dzar ahmad, ahmad haiqal fitri fitri ahmad fuad, mohammad haafiz aminuddin mohd azmi, mohd razif ahmad, mohd arif nazri, abu yazid abu bakar.  (2023).  the prophetic sunnah patience approach in the neighbourhood community : a literature review.  - business, management and economics engineering.  699-710. 

   

  mohd aashif ismail, latifah abdul majid, mohd arif nazri.  (2022).  penggunaan ungkapan al-aujah indi di sisi zakariya al-kandahlawi: tumpuan terhadap karya al abwab al tarajim li sahih al bukhari.  - al-turath journal of al-quran and al-sunnah.  29-36. 

   

  nur asyiqin kamarudin,wan syafira ishak, mohd arif nazri, azmi mohd tamil, asma abdullah.  (2022).  effects of combination therapy in reduction of tinnitus functional index score for tinnitus patients in a tertiary hospital in malaysia: a randomized pilot trial.  - saudi journal of otorhinolaryngology head and neck surgery.  151-156. 

   

  fatihah ismail, latifah abdul maljid, mohd arif nazri.  (2022).  kesenian penulisan hadis daud al-fatani di alam melayu.  - 136. 

   

  juliyana junaidi, latifah abdul majid, mohd arif nazri.  (2022).  social justice practise in the prophetic tradition: an overviewof selected contemporary issues.  - journal of positive school psychology.  2409-2421. 

   

  abu dzar ahmad, ahmad haiqal fitri fitri ahmad fuad, mohammad haafiz aminuddin mohd azmi, mohd razif ahmad, mohd arif nazri, abu yazid abu bakar.  (2023).  the prophetic sunnah patience approach in the neighbourhood community : a literature review.  - business, management and economics engineering.  699-710. 

   

  muhammad arif yahya, jawiah dakir, najah nadiah amran, ahmad yunus mohd noor, mazlan ibrahim, mohd arif nazri.  (2017).  application of hadith memorization methods in teaching and learning : the national university of malaysia`s experiences.  - turkish online journal of educational technology.  368-372. 

   

  mohd akil muhamed ali, mohamad norazan ibrahim, abur hamdi usman, mohd arif nazri & muhd najib abdul kadir.  (2015).  al-jarh wa al-ta`dil (criticism and praise(: it`s significant in the science of hadith.  - mediterrenean journal of social sciences.  284. 

   

  fadlan mohd othman, lutpi mustafa, mohd arif nazri, ahamad asmadi sakat, abur hamdi usman, mohd akil muhamed ali, muhamad rozaimi ramle..  (2015).  hujjat allah al-balighah: the uniqueness of shah wali allah al-dihlawi`s work.  - mediterranean journal of social sciences.  403-. 

   

  muhd najib abdul kadir, abur hamdi usman, mohd akil muhamed ali, mohd arif nazri, ahamad asmadi sakat and bayu taufiq possumah.  (2015).  al-mizan fi tafsir al-quran: a review on al-tabataba`i`s philosophical exegesis.  - the social sciences.  325-332. 

   

  fadlan mohd othman, ahamad asmadi sakat, latifah abdul majid, najah nadiah amran, mohd arif nazri.  (2022).  praktikal takhrij hadis: semakan sumber & status.  - 105. 

   

  fatihah ismail, latifah abdul maljid, mohd arif nazri.  (2022).  kesenian penulisan hadis daud al-fatani di alam melayu.  - 136. 

   

  siti aisyah muhmad, ahamad asmadi sakat, mohd arif nazri.  (2020).  penggunaan hadith dalam mushaf terjemahan al-quran al-haramain.  - 93. 

   

  fadlan mohd othman, ahamad asmadi sakat, latifah abdul majid, mohd arif nazri, najah nadiah amran, mohammad asyiq azwar mohammad idris, mohd roesfan sazzerin mohd sofi.  (2020).  sunnah nabawiyyah dalam isu kontemporari.  - 281. 

   

  abu dzar ahmad, mohd arif nazri, latifah abdul majid.  (2020).  peranan uslub nabi saw dalam elemen komunikasi masyarakat.  - 104. 

   

  haziyah hussin, mohd arif nazri, nur farhah zainan nazri.  (2021).  warisan hadis ulama nusantara.  - 12. 

   

  fadlan mohd othman, ahamad asmadi sakat, latifah abdul majid, mohd arif nazri, najah nadiah amran, mohammad asyiq azwar mohammad idris, mohd roesfan sazzerin mohd sofi.  (2020).  sunnah nabawiyyah dalam isu kontemporari.  - 281. 

   

  mohd nazri ahmad, mohd arif nazri & wan nasyrudin wan abdullah.  (2015).  wacana al-quran & al-sunnah.  - Bab 10 : 95-109. 

   

  haziyah hussin, mohd arif nazri, nur farhah zainan nazri.  (2012).  warisan hadis ulama nusantara.  - Bab 12: 156-167. 

   

  fadlan mohd othman, ahamad asmadi sakat, latifah abdul majid, najah nadiah amran, mohd arif nazri.  (2022).  praktikal takhrij hadis: semakan sumber & status.  - 105. 

   

  fatihah ismail, latifah abdul maljid, mohd arif nazri.  (2022).  kesenian penulisan hadis daud al-fatani di alam melayu.  - 136. 

   

  abu dzar ahmad, mohd arif nazri, latifah abdul majid.  (2020).  peranan uslub nabi saw dalam elemen komunikasi masyarakat.  - 104. 

   

  siti aisyah muhmad, ahamad asmadi sakat, mohd arif nazri.  (2020).  penggunaan hadith dalam mushaf terjemahan al-quran al-haramain.  - 93. 

   

  maafi husin ali amran, mohd arif nazri, tengku intan zarina tengku puji & mohd nazri ahmad.  (2018).  penyelewengan tokoh syiah isu ahl al-bayt.  - 139. 

   

  juliyana junaidi, latifah abdul majid, mohd arif nazri.  (2021).  the role of quran and sunnah in solving leadership failure.  - seminar antarabangsa ilmu wahyu dan turath (siwat 4).  1-9. 

   

  mohd arif bin nazri.  (2021).  martabat sahih al-bukhari sebagai sumber perundangan islam.  - 1-11. 

   

  juliyana junaidi, latifah abdul majid, mohd arif nazri.  (2021).  social justice from the quranic perspective.  - the 7th international conference on quran as foundation of civilization (swat 2021).  1-11. 

   

  mohd arif nazri, mohammad ikram mohd nor.  (2021).  pendekatan rasulullah saw terhadap golongan orang kelainan upaya.  - seminar antarabangsa ilmu wahyu dan turath ( siwat 4).  1-15. 

   

  juliyana junaidi, latifah abdul majid, mohd arif nazri.  (2021).  social justice from the quranic perspective: a qualitative study.  - seminar antarabangsa ilmu wahyu dan turath (siwat 4).  1-17.