dr. roshayati binti abdul hamid

pensyarah universiti

pusat kajian penciptaan nilai & kesejahteraan insan (insan)

 wanrose@ukm.edu.my

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :


 • roshayati abdul hamid.  (2021).  pengurusan kejat: kepentingan pemikiran kejat dan modal insan.  - 94. 

   

  gurcharanjit singh veer singh, zizah che senik, mohd hizam hanafiah, roshayati abdul hamid.  (2021).  the effects of strategic management practices on cooperative performance: the malaysian insight.  - academy of strategic management journal.  1-10. 

   

  roshayati binti abdul hamid, ida rosnita binti ismail.  (2021).  penggunaan media sosial di tempat kerja dan tingkah laku inovatif pekerja dalam kalangan milenial.  - jurnal pengurusan.  1-16. 

   

  roshayati abdul hamid.  (2021).  kawal emosi, minda elak dipengaruhi berita parasit.  - berita harian.  13. 

   

  roshayati abdul hamid, md. daud ismail, ida rosnita ismail.  (2020).  importance of employee participation in lean thinking and their competency toward employee innovative behaviour.  - the south east asian journal of management.  23-43. 

   

  md daud ismail, syed shah alam, roshayati bt abdul hamid.  (2017).  trust, commitment and competitive advantage iin export performance of smes.  - gaja mada international journal of business.  1-18. 

   

  roshayati abdul hamid.  (2021).  pengurusan kejat: kepentingan pemikiran kejat dan modal insan.  - 94. 

   

  roshayati abdul hamid.  (2018).  pembangunan modal insan lestari.  - 199. 

   

  zafir mohd makhbul, nor liza abdullah, fazilah mohamad hasun.  (2020).  impak covid 19 terhadap insan.  - 11. 

   

  roshayati abdul hamid.  (2018).  pembangunan modal insan lestari.  - 199. 

   

  roshayati abdul hamid.  (2021).  pengurusan kejat: kepentingan pemikiran kejat dan modal insan.  - 94. 

   

  roshayati abdul hamid.  (2021).  kawal emosi, minda elak dipengaruhi berita parasit.  - berita harian.  13. 

   

  roshayati binti abdul hamid.  (2020).  pkp lahirkan masyarakat berfikiran positif.  - berita harian.  12. 

   

  hafizuddin-syah, b.a.m., rubayah yakob, mohd hasimi yaacob, hawati janor, roshayati abd hamid, noor hasni juhdi, hendon redzuan, mohd mohid rahmat dan sajiah yakob.  (2019).  risk management & your organization.  - 1-51. 

   

  roshayati binti abdul hamid.  (2019).  best practices in operation management.  - 1-54. 

   

  noor hasni juhdi, roshayati abdul hamid, noradilah abd rahman & nurita juhdi.  (2018).  the roles of niyyat and practical wisdom; when doing business is a calling.  - malaysia-indonesia international conference on economics (miicema).