prof. madya dr. fauziah binti ibrahim

pensyarah universiti

pusat kajian psikologi & kesejahteraan manusia (psitra)

No. sambungan :  0389213652

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • FAUZIAH IBRAHIM: merupakan Profesor Madya di Pusat Kajian Psikologi dan Kesejahteraan Manusia, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, UKM. Kepakaran beliau adalah berkaitan dengan bidang penagihan semula dadah (relaps), rawatan dan pencegahan dadah dan jenayah. Selain itu, kajian beliau juga memfokus kepada aspek remaja berisiko dan kumpulan B40. Di peringkat nasional, kajian beliau banyak berkolaborasi dengan Agensi AntiDadah Kebangsaan (AADK) dan Jabatan Penjara Malaysia (JPM). Beliau kini dilantik sebagai Pengerusi Pusat Kajian Psikologi dan Kesejahteraan Manusia, FSSK UKM.

 • masron mensih, fauziah ibrahim, nazirah hassan.  (2021).  hubungan antara motivasi pencapaian, kecerdasan emosi dan ketahanan diri dalam kalangan mahasiswa kerja sosial.  - e-bangi journal of social sciences and humanities.  37-48. 

   

  fauziah ibrahim.  (2020).  stigma? janganlah begitu: individu dijangkiti covid-19 perlukan sokongan kita.  - 1. 

   

  sheau tsuey chong, denise koh, yusuf fahmi, fauziah ibrahim, samsudin a. rahim.  (2020).  social capital and well-being among marginalized young malaysians.  - kasetsart journal of social sciences.  176-180. 

   

  loy see mey, mohammad rahim kamaluddin, rozainee khairudin, tengku elmi azlina tengku muda, noremy md akhir, fauziah ibrahim.  (2020).  factor structure and reliability of the malay version of the childhood trauma questionnaire-short form (m-ctq-sf) among drug addicts in malaysia.  - international journal of psychosocial rehabilitation.  4462-4475. 

   

  norulhuda sarnon, fauziah ibrahim, ezarina zakaria, nor jana saim, nasrudin subhi, suzana mohd hoesni, salina nen,mohd suhaimi mohammad, khadijah alavi, chong sheau tsuey.  (2020).  beyond control adolescents coping towards dysfunctioning family: integrating roles with family system theory.  - international journal of psychosocial rehabilitation.  4379-4396. 

   

  hadijah baba, wan shahrazad wan sulaiman, fauziah ibrahim & norulhuda sarnon.  (2016).  motivation of change, cure and care treatment in malaysia.  - international journal of psychology.  69. 

   

  mohd nasir selamat, fauziah ibrahim, salina nen, norulhuda sarnon, nasrudin subhi, azianurahani shaari, shahrul nazmi sannusi, zaizul ab rahman.  (2018).  keselamatan persekitaran perumahan dalam kalangan remaja di kawasan program perumahan rakyat (ppr).  - geografia online -malaysian journal of society and space (gmjss).  115-126. 

   

  zaizul ab rahman, fauziah ibrahim, nasrudin subhi.  (2018).  faktor keagamaan yang mempengaruhi semangat perpaduan dalam kalangan remaja yang tinggal di kawasan perumahan rakyat (ppr).  - global journal al thaqafah (gjat). 

   

  tharshini sivabalan, fauziah ibrahim, mohd suhaimi mohamad, ezarina zakaria.  (2018).  tahap konsep kendiri, kesedaran komuniti, sokongan sosial dan pengintegrasian sosial bagi pesalah muda di malaysia.  - akademika. 

   

  sheau tsuey chong, denise koh, fauziah ibrahim, samsudin, a. r..  (2017).  neighbourhood social capital and neighbourhood safety in predicting the subjective well-being of young malaysians.  - pertanika journal of social sciences and humanities.  155-164. 

   

  ezarina zakaria, fauziah ibrahim, salina nen, norjana saim, mohd norahim mohamed sani.  (2016).  perbandingan peluang pekerjaan oleh majikan kepada bekas penagih dadah di malaysia.  - journal of southeast asian studies. 

   

  fauziah ibrahim, ezarina zakaria, norulhuda sarnon @ kusenin.  (2020).  jenayah jalanan: isu, punca dan mekanisme pencegahan.  - 129. 

   

  fauziah ibrahim, ezarina zakaria, norulhuda saronon kusenin.  (2020).  jenayah jalanan: isu punca dan mekanisme pencegahan.  - 4. 

   

  fauziah ibrahim.  (2020).  jenayah jalanan: isu, punca dan mekanisme pencegahan.  - 12. 

   

  fauziah ibrahim, khadijah alavi, nazirah hassan.  (2019).  penulisan tesis: kualitatif dan kuantitatif.  - 151. 

   

  khadijah alavi, fauziah ibrahim, nazirah hassan.  (2019).  penulisan tesis: kajian kualitatif dan kuantitatif.  - 4. 

   

  fauziah ibrahim, ezarina zakaria, norulhuda saronon kusenin.  (2020).  jenayah jalanan: isu punca dan mekanisme pencegahan.  - 4. 

   

  fauziah ibrahim.  (2020).  jenayah jalanan: isu, punca dan mekanisme pencegahan.  - 12. 

   

  nor jana saim, fauziah ibrahim, fatimah abdullah, jamiah manap.  (2019).  pengurusan stress.  - 4. 

   

  fauziah ibrahim, mohd suhaimi mohamad.  (2019).  penulisan tesis: kajian kualitatif dan kuantitatif.  - 26. 

   

  fauziah ibrahim.  (2019).  generasi milenium malaysia: menangani perubahan dan ketidaksamaan.  - 19. 

   

  kausalya devi sathoo, fauziah ibrahim, wan shahrazad wan sulaiman.  (2020).  pengintegrasian semula orang diparol di malaysia.  - 151. 

   

  fauziah ibrahim, ezarina zakaria, norulhuda sarnon @ kusenin.  (2020).  jenayah jalanan: isu, punca dan mekanisme pencegahan.  - 129. 

   

  fauziah ibrahim, khadijah alavi, nazirah hassan.  (2019).  penulisan tesis: kualitatif dan kuantitatif.  - 151. 

   

  ezarina binti zakaria;fauziah binti ibrahim;nazirah binti hassan.  (2020).  pengaruh penerimaan keluarga, kesediaan terlibat dan akses logistik program ke atas penglibatan keluarga b40 dalam program pendidikan pencegahan dadah berasaskan komuniti.  -

   

  fauziah ibrahim.  (2020).  stigma? janganlah begitu: individu dijangkiti covid-19 perlukan sokongan kita.  - 1. 

   

  norulhuda sarnon, fauziah ibrahim, chong sheau tsuey, nazira hassan, noremy md akhir, hilwa abdullah, nasrudin subhi, noor shamarul shaari.  (2020).  psitra nak raya.  - 1-6. 

   

  fauziah ibrahim.  (2020).  skpw2063: dadah dan pemulihan pembelajaran aktif minda sejahtera zero drug.  - knovasi 2020.  1-21. 

   

  fauziah ibrahim.  (2020).  covid-19: peranan masyarakat menangani stigma sosial.  - i-sejahtera.  5-7.