prof. madya dr. fauziah binti ibrahim

pensyarah universiti

pusat kajian psikologi & kesejahteraan manusia (psitra)

 ifauziah@ukm.edu.my

No. sambungan :  0389213652

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • FAUZIAH IBRAHIM: merupakan Profesor Madya di Pusat Kajian Psikologi dan Kesejahteraan Manusia, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, UKM. Kepakaran beliau adalah berkaitan dengan bidang penagihan semula dadah (relaps), rawatan dan pencegahan dadah dan jenayah. Selain itu, kajian beliau juga memfokus kepada aspek remaja berisiko dan kumpulan B40. Di peringkat nasional, kajian beliau banyak berkolaborasi dengan Agensi AntiDadah Kebangsaan (AADK) dan Jabatan Penjara Malaysia (JPM). Beliau kini dilantik sebagai Pengerusi Pusat Kajian Psikologi dan Kesejahteraan Manusia, FSSK UKM.

 • n.k. tharshini, fauziah ibrahim, mohd suhaimi mohamad, ezarina zakaria.  (2021).  the influence of self-concept, sense of community and social support towards social integration among young offenders in malaysia.  - kajian malaysia.  117-140. 

   

  yeong yeong lim, suzaily wahab, jaya kumar, fauziah ibrahim, mohammad rahim kamaluddin.  (2021).  typologies and psychological profiles of child sexual abusers: an extensive review.  - children.  1-13. 

   

  nuraminah nabihah ab. mannan, nur saadah mohamad aun, fauziah ibrahim.  (2021).  knowledge of social work students on incest.  - international journal of academic research in progressive education and development.  748-757. 

   

  nazihah kamarudin, fauziah ibrahim, nur saadah mohamad aun.  (2021).  the influence of ethical behaviour factors among social work students at public universities in malaysia.  - international journal of academic research in progressive education and development.  662-670. 

   

  kausalya devi sathoo, fauziah ibrahim, wan shahrazad wan sulaiman, mohd suhaimi mohamad.  (2021).  social support for optimal reintegration of malaysian parolees into community.  - international journal of academic research in business and social sciences.  431-443. 

   

  balan rathakrishnan, soon singh bikar singh, mohammad rahim kamaluddin, azizi yahaya, mohd azrin mohd nasir, fauziah ibrahim, zaizul ab rahman.  (2021).  smartphone addiction and sleep quality on academic performance of university students: an exploratory research.  - international journal of environmental research and public health.  1-12. 

   

  mohammad rahim kamaluddin, naji arafat mahat, geshina ayu mat saat, azizah othman, ian lloyd anthony, sowmya kumar, suzaily wahab, saravanan meyappan, balan rathakrishnan, fauziah ibrahim.  (2021).  the psychology of murder concealment acts.  - international journal of environmental research and public health.  1-17. 

   

  n. k. tharshini, fauziah ibrahim, mohammad rahim kamaluddin, balan rathakrishnan, norruzeyati che mohd nasir.  (2021).  the link between individual personality traits and criminality: a systematic review.  - international journal of environmental research and public health.  1-12. 

   

  yeong yeong lim, suzaily wahab, jaya kumar, fauziah ibrahim, mohammad rahim kamaluddin.  (2021).  typologies and psychological profiles of child sexual abusers: an extensive review.  - children.  1-13. 

   

  hadijah baba, wan shahrazad wan sulaiman, fauziah ibrahim & norulhuda sarnon.  (2016).  motivation of change, cure and care treatment in malaysia.  - international journal of psychology.  69. 

   

  mohd nasir selamat, fauziah ibrahim, salina nen, norulhuda sarnon, nasrudin subhi, azianurahani shaari, shahrul nazmi sannusi, zaizul ab rahman.  (2018).  keselamatan persekitaran perumahan dalam kalangan remaja di kawasan program perumahan rakyat (ppr).  - geografia online -malaysian journal of society and space (gmjss).  115-126. 

   

  zaizul ab rahman, fauziah ibrahim, nasrudin subhi.  (2018).  faktor keagamaan yang mempengaruhi semangat perpaduan dalam kalangan remaja yang tinggal di kawasan perumahan rakyat (ppr).  - global journal al thaqafah (gjat). 

   

  tharshini sivabalan, fauziah ibrahim, mohd suhaimi mohamad, ezarina zakaria.  (2018).  tahap konsep kendiri, kesedaran komuniti, sokongan sosial dan pengintegrasian sosial bagi pesalah muda di malaysia.  - akademika. 

   

  sheau tsuey chong, denise koh, fauziah ibrahim, samsudin, a. r..  (2017).  neighbourhood social capital and neighbourhood safety in predicting the subjective well-being of young malaysians.  - pertanika journal of social sciences and humanities.  155-164. 

   

  ezarina zakaria, fauziah ibrahim, salina nen, norjana saim, mohd norahim mohamed sani.  (2016).  perbandingan peluang pekerjaan oleh majikan kepada bekas penagih dadah di malaysia.  - journal of southeast asian studies. 

   

  fauziah ibrahim, ezarina zakaria, norulhuda sarnon @ kusenin.  (2020).  jenayah jalanan: isu, punca dan mekanisme pencegahan.  - 129. 

   

  fauziah ibrahim, ezarina zakaria, norulhuda saronon kusenin.  (2020).  jenayah jalanan: isu punca dan mekanisme pencegahan.  - 4. 

   

  fauziah ibrahim.  (2020).  jenayah jalanan: isu, punca dan mekanisme pencegahan.  - 12. 

   

  fauziah ibrahim, khadijah alavi, nazirah hassan.  (2019).  penulisan tesis: kualitatif dan kuantitatif.  - 151. 

   

  khadijah alavi, fauziah ibrahim, nazirah hassan.  (2019).  penulisan tesis: kajian kualitatif dan kuantitatif.  - 4. 

   

  fauziah ibrahim, ezarina zakaria, norulhuda saronon kusenin.  (2020).  jenayah jalanan: isu punca dan mekanisme pencegahan.  - 4. 

   

  fauziah ibrahim.  (2020).  jenayah jalanan: isu, punca dan mekanisme pencegahan.  - 12. 

   

  nor jana saim, fauziah ibrahim, fatimah abdullah, jamiah manap.  (2019).  pengurusan stress.  - 4. 

   

  fauziah ibrahim, mohd suhaimi mohamad.  (2019).  penulisan tesis: kajian kualitatif dan kuantitatif.  - 26. 

   

  fauziah ibrahim.  (2019).  generasi milenium malaysia: menangani perubahan dan ketidaksamaan.  - 19. 

   

  kausalya devi sathoo, fauziah ibrahim, wan shahrazad wan sulaiman.  (2020).  pengintegrasian semula orang diparol di malaysia.  - 151. 

   

  fauziah ibrahim, ezarina zakaria, norulhuda sarnon @ kusenin.  (2020).  jenayah jalanan: isu, punca dan mekanisme pencegahan.  - 129. 

   

  fauziah ibrahim, khadijah alavi, nazirah hassan.  (2019).  penulisan tesis: kualitatif dan kuantitatif.  - 151. 

   

  salina nen, fauziah ibrahim, norulhuda sarnon, hilwa abdullah @ mohd nor, noremy md akhir.  (2021).  kesihatan mental, sokongan dan tingkah laku sosial dalam kalangan masyarakat awam semasa tempoh perintah kawalan pergerakan (pkp) covid-19.  - 1-89. 

   

  salina nen, fauziah ibrahim, norulhuda sarnon, noremy md akhir, hilwa abdullah @ mohd nor.  (2021).  depression, anxiety and fear during the covid-19 pandemic movement control order (mco) in malaysia.  - international conference on humanities and social sciences (ichsos) 2021.  1-12. 

   

  nazirah binti hassan;noremy binti md akhir;fauziah binti ibrahim.  (2021).  an investigation of personal and environmental factors in sexual bullying and behaviours in secure settings.  -

   

  siti marziah zakaria, fauziah ibrahim, mohd nasir selamat, rusyda helma mohd & norshaffika izzaty zaiedy nor.  (2021).  tekanan emosi, kepatuhan sop, konflik kerjaya-keluarga dan risiko fizikal: indikator kepada kelesuan pandemik?.  - 4th malaysian international psychology conference 2021.  1-12. 

   

  rusyda helma mohd, siti marziah zakaria, fauziah ibrahim, mohd nasir selamat, norshaffika izzaty zaiedy nor.  (2021).  vaksin: penyelamat pandemik?.  - jendela fikir-bernama radio.