**Sumber data : e-REP.
   Tarikh kemaskini : 07-05-2017
prof. madya dr. fauziah binti ibrahim

pensyarah universiti

pusat kajian psikologi & kesejahteraan manusia (psitra)

No. sambungan :  0389213652

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :
 • FAUZIAH IBRAHIM: merupakan Profesor Madya di Pusat Kajian Psikologi dan Kesejahteraan Manusia, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, UKM. Kepakaran beliau adalah berkaitan dengan bidang penagihan semula dadah (relaps), rawatan dan pencegahan dadah dan jenayah. Selain itu, kajian beliau juga memfokus kepada aspek remaja berisiko dan kumpulan B40. Di peringkat nasional, kajian beliau banyak berkolaborasi dengan Agensi AntiDadah Kebangsaan (AADK) dan Jabatan Penjara Malaysia (JPM). Beliau kini dilantik sebagai Pengerusi Pusat Kajian Psikologi dan Kesejahteraan Manusia, FSSK UKM.

 • sheau tsuey chong, denise koh, yusuf fahmi, fauziah ibrahim, samsudin a. rahim.  (2020).  social capital and well-being among marginalized young malaysians.  - kasetsart journal of social sciences.  176-180. 

   

  loy see mey, mohammad rahim kamaluddin, rozainee khairudin, tengku elmi azlina tengku muda, noremy md akhir, fauziah ibrahim.  (2020).  factor structure and reliability of the malay version of the childhood trauma questionnaire-short form (m-ctq-sf) among drug addicts in malaysia.  - international journal of psychosocial rehabilitation.  4462-4475. 

   

  norulhuda sarnon, fauziah ibrahim, ezarina zakaria, nor jana saim, nasrudin subhi, suzana mohd hoesni, salina nen,mohd suhaimi mohammad, khadijah alavi, chong sheau tsuey.  (2020).  beyond control adolescents coping towards dysfunctioning family: integrating roles with family system theory.  - international journal of psychosocial rehabilitation.  4379-4396. 

   

  nazirah hassan, andrew kendrick, fauziah ibrahim.  (2020).  the quality of life of young offenders in juvenile justice institutions.  - international journal of psychosocial rehabilitation.  4193-4206. 

   

  wan shahrazad wan sulaiman, fauziah ibrahim, ezarina zakaria, mohammad rahim kamaluddin, wan mohammed sallam, engku mardiah engku kamarudin.  (2020).  development and psychometric properties of addiction recovery scale.  - international journal of psychosocial rehabilitation.  4551-4560. 

   

  hadijah baba, wan shahrazad wan sulaiman, fauziah ibrahim & norulhuda sarnon.  (2016).  motivation of change, cure and care treatment in malaysia.  - international journal of psychology.  69. 

   

  nazihah kamarudin, fauziah ibrahim, nur saadah mohamad aun.  (2020).  faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi interpersonal dalam kalangan mahasiswa kerja sosial di universiti awam di malaysia.  - malaysian journal of communication.  52-70. 

   

  n.k. tharshini, fauziah ibrahim, ezarina zakaria.  (2020).  datasets of demographic profile and perpetrator experience in committing crime among young offenders in malaysia.  - data in brief.  1-8. 

   

  zaizul ab rahman, fauziah ibrahim, nasrudin subhi.  (2018).  faktor keagamaan yang mempengaruhi semangat perpaduan dalam kalangan remaja yang tinggal di kawasan perumahan rakyat (ppr).  - global journal al thaqafah (gjat). 

   

  mohd nasir selamat, fauziah ibrahim, salina nen, norulhuda sarnon, nasrudin subhi, azianurahani shaari, shahrul nazmi sannusi, zaizul ab rahman.  (2018).  keselamatan persekitaran perumahan dalam kalangan remaja di kawasan program perumahan rakyat (ppr).  - geografia online -malaysian journal of society and space (gmjss).  115-126. 

   

  tharshini sivabalan, fauziah ibrahim, mohd suhaimi mohamad, ezarina zakaria.  (2018).  tahap konsep kendiri, kesedaran komuniti, sokongan sosial dan pengintegrasian sosial bagi pesalah muda di malaysia.  - akademika. 

   

  nor jana saim, fauziah ibrahim, fatimah abdullah, jamiah manap.  (2019).  pengurusan stress.  - 4. 

   

  khadijah alavi, fauziah ibrahim, nazirah hassan.  (2019).  penulisan tesis: kajian kualitatif dan kuantitatif.  - 4. 

   

  fauziah ibrahim.  (2019).  generasi milenium malaysia: menangani perubahan dan ketidaksamaan.  - 19. 

   

  fauziah ibrahim, khadijah alavi, nazirah hassan.  (2019).  penulisan tesis: kualitatif dan kuantitatif.  - 151. 

   

  fauziah ibrahim & norulhuda sarnon.  (2017).  kanak-kanak hilang di malaysia : pengalaman dan intervensi.  - 9. 

   

  fauziah ibrahim, mohd suhaimi mohamad.  (2019).  penulisan tesis: kajian kualitatif dan kuantitatif.  - 26. 

   

  nor jana saim, fauziah ibrahim, fatimah abdullah, jamiah manap.  (2019).  pengurusan stress.  - 4. 

   

  khadijah alavi, fauziah ibrahim, nazirah hassan.  (2019).  penulisan tesis: kajian kualitatif dan kuantitatif.  - 4. 

   

  fauziah ibrahim.  (2019).  generasi milenium malaysia: menangani perubahan dan ketidaksamaan.  - 19. 

   

  khadijah alavi & fauziah ibrahim.  (2018).  falsafah dan etika penyelidikan komunikasi.  - 12. 

   

  fauziah ibrahim, khadijah alavi, nazirah hassan.  (2019).  penulisan tesis: kualitatif dan kuantitatif.  - 151. 

   

  ezarina binti zakaria;fauziah binti ibrahim;nazirah binti hassan.  (2020).  pengaruh penerimaan keluarga, kesediaan terlibat dan akses logistik program ke atas penglibatan keluarga b40 dalam program pendidikan pencegahan dadah berasaskan komuniti.  -

   

  norulhuda sarnon, fauziah ibrahim, chong sheau tsuey, nazira hassan, noremy md akhir, hilwa abdullah, nasrudin subhi, noor shamarul shaari.  (2020).  psitra nak raya.  - 1-6. 

   

  fauziah ibrahim.  (2020).  stigma? janganlah begitu: individu dijangkiti covid-19 perlukan sokongan kita.  - 1. 

   

  fauziah ibrahim.  (2020).  pembelajaran aktif minda sejahtera zero drug.  - knovasi: pembelajaran aktif futuristik melangkau 2020.  8. 

   

  fauziah ibrahim.  (2020).  skpw2063: dadah dan pemulihan pembelajaran aktif minda sejahtera zero drug.  - knovasi 2020.  1-21.