encik mohamad azwan bin kamarudin

guru bahasa

pejabat dekan fakulti pengajian islam

 azwankamarudin@ukm.edu.my

No. Telefon Rasmi :  0389215566

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :


 • mohamad azwan kamarudin, zamri arifin.  (2023).  the land of al-kinanah in the eyes of ahmad amin: several parts of cultural characteristics, personality and beliefs of its people.  - bitara international journal of civilizational studies and human sciences.  1-11. 

   

  mohd khairul akhbar jahiruddin, zulazhan ab. halim, mohamad azwan kamarudin.  (2023).  linguistic features of darul quran jakim arabic textbook: an analysis.  - bitara international journal of civilizational studies and human sciences.  155-168. 

   

  kaseh abu bakar, amin al-hadi ab hadi, mohamad azwan kamarudin, iqbal hamdan.  (2023).  semantic analysis of arabic loanwords in malaysian political discourse.  - international journal of advanced research (ijar).  1564-1577. 

   

  mohd khairul akhbar jahiruddin, zulazhan ab. halim, mohamad azwan kamarudin.  (2023).  readability level of the arabic language textbook of diploma tahfiz al-quran & al-qiraat darul quran jakim.  - international journal of advanced research (ijar).  83-88. 

   

  mohamad azwan kamarudin, maheram ahmad.  (2023).  strategi terjemahan bahasa figuratif dalam novel bahasa melayu ke bahasa arab.  - prosiding kolokium antarabangsa siswazah pengajian islam 2023.  115-125. 

   

  mohd khairul akhbar jahiruddin, zulazhan ab. halim, mohamad azwan kamarudin.  (2023).  readability level of the arabic language textbook of diploma tahfiz al-quran & al-qiraat darul quran jakim.  - international journal of advanced research (ijar).  83-88. 

   

  kaseh abu bakar, amin al-hadi ab hadi, mohamad azwan kamarudin, iqbal hamdan.  (2023).  semantic analysis of arabic loanwords in malaysian political discourse.  - international journal of advanced research (ijar).  1564-1577. 

   

  al muslim mustapa, salamiah ab. ghani, maryam abdul rahman, zulkifli nawawi, mohamad azwan kamarudin.  (2022).  an evaluation of the online arabic treasure hunt as learning games activities using the technology acceptance model (tam).  - the 5th innovation and analytics conference & exhibition (iace 2021).  1-6. 

   

  muhammad nazri rostam, al muslim mustapa @ ab rahim, salamiah ab ghani, nur syazwina mustapa, maryam abdul rahman, mohamad azwan kamarudin, zuraida shaadon, zulkifli nawawi, ibtisam abdullah, faizah jusoh, ummu hani hashim, khairuzaman kadir.  (2020).  bahasa arab praktikal.  - 92. 

   

  khairuzaman kadir, moktar hussain, mohamad azwan kamarudin.  (2020).  kemahiran menulis bahasa arab berpandukan piawaian common european framework of reference for languages (cefr).  - 101. 

   

  maryam abdul rahman, muhammad nazri rostam, al muslim mustapa @ ab rahim, salamiah ab ghani, mohamad azwan kamarudin.  (2020).  bahasa arab prakatikal.  - 61-69. 

   

  khairuzaman kadir, salamiah ab ghani, nur syazwina mustapa, faizah jusoh, zuraida shaadon, maryam abdul rahman, ummu hani hashim, mohamad azwan kamarudin.  (2020).  kemahiran menulis bahasa arab berpandukan piawaian common european framework of reference for languages (cefr).  - 101. 

   

  nur syazwina mustapa, mokhtar h, zuraida shaadon, salamiah ab. ghani, faizah jusoh, muhammad fadhli i, khairuzzaman k, mariam ar, zulkifli n, mohamad azwan kamarudin, ummu hani h, al muslim m, zainuddin i, faizul am, ibtisam a, m nazri r, nurul atikah.  (2020).  buku latihan : maharat al-istima` wa al-fahm (versi pelajar).  - al-istima' wa al-isti'ab.  124. 

   

  kaseh binti abu bakar;zainuddin bin ismail;salamiah binti ab. ghani;wan kamal bin mujani;hakim bin zainal;ibtisam bt. abdullah;roziah bt. sidik @ mat sidek;ashinida binti aladdin;saidah binti saad;suhaila binti zailani @ ahmad;al muslim bin mustapa @ ab r.  (2022).  pembangunan dan kajian kesahan ujian kecekapan bahasa arab (cbat) berasaskan cefr/actfl dan berkomputer..  -

   

  al muslim mustapa, salamiah ab. ghani, maryam abdul rahman, zulkifli nawawi and mohamad azwan kamarudin.  (2021).  an evaluation of the online arabic treasure hunt as learning games activities using the technology acceptance model (tam).  - 5th innovation and analytics conference and exhibition 2021 (iace2021).  1-9. 

   

  mohamad azwan kamarudin, maryam abdul rahman, nur syazwina mustapa, hakim zainal, muhammad nazri rostam.  (2021).  bahasa arab akademik lanjutan.  - 1-81. 

   

  salamiah ab ghani, muhammad nazri rostam, maryam abdul rahman, mohamad azwan kamarudin, ummu hani hashim, faizol azham mohamed.  (2021).  bahasa arab akademik asas.  - 1-125. 

   

  mohamad azwan kamarudin, suhaila zailani @ ahmad, muhammad nazri rostam.  (2021).  tinjauan perbandingan respon penerimaan pelajar pascasiswazah terhadap aktiviti debat bahasa arab secara bersemuka dan secara maya.  - 1-38.