prof. madya dr. mazlan bin ibrahim

pensyarah universiti

pusat kajian usuluddin & falsafah

No. sambungan :  0389215509

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :
 • Mazlan Ibrahim (Ph.D) adalah Profesor Madya di Jabatan Usuluddin dan Falsafah, Fakulti Pengajian Islam,Universiti Kebangsaan Malaysia. B.A; Al-Azhar Universiti, M.A UKM, PhD Universiti Malaya. Mempunyai kepakaran dalam bidang al-Quran, Tafsir dan Pemikiran Islam. Banyak melakukan penyelidikan berkaitan kitab-kitab tafsir Melayu di Malaysia dan juga di Nusantara di samping menghasilkan penulisan-penulisan di dalam Jurnal dan juga kertas-kertas kerja yang dibentangkan sama ada diperingkat kebangsaan dan antarabangsa. Antara buku-buku yang telah dihasilkan ialah Pengenalan Tokoh dan Metodologi Ulama-Ulama Tafsir Melayu Nusantara, Tafsir Harian al-Quran al-Karim: Kajian Tokoh dan Metodologi, Studi Kritis Tafsir al-Mishbah, Islam Liberal, Isu dan Reaksi, Penyelewengan Tafsir al-Quran:Kritikan Terhadap Buku Foqih Lintas Agama, Penyelewengan dalam tafsir al-Quran,Nilai Hadith dalam Durrat al-Nasihin, Tafsir Mawdu’i; Lafaz al-Nafar Dalam al-Quran, Tafsir Mawdui; Harta Menurut Perspektif al-Quran dan Modenis Melayu dan Tafsiran al-Quran.

 • faiz hadi sanadi, mazlan ibrahim, mohd akil muhamed akil.  (2020).  kritikan abdul karim sorous terhadap syariah islam satu analisis.  - jurnal tinta artikulasi membina ummah tamu.  1-14. 

   

  muhammad arif yahya, ahmad yunus mohd noor, mazlan ibrahim, mohd haidhar kamarzaman, wan haslan khairuddin, siddig ahmad.  (2020).  tahfiz learning and public speaking empowerment using hadith of al-qasas alnabawi at tahfiz institutions in malaysia.  - international journal of business and social science.  141-146. 

   

  ahmad zaki hasan, sofian sauri hussien, anas tajudin, noor hilyati alilah, muhd najib abdul kadir, ahmad yunus mohd noor, mohd izhar ariff mohd kashim, shahrulanuar mohamed, mazlan ibrahim, abdul rahim ridzuan, shafinar ismail, zaizul ab rahman.  (2020).  the priority of forgiving in islamic during covid 19 pandemic from an islamic perspective.  - international journal of psychosocial rehabilitation.  5541-5548. 

   

  mazlan ibrahim, ahmad yunus mohd noor, abdullah aqil faqihi che mohd rahim.  (2020).  kolumnis tafsir al-quran majalah pengasuh tahun 1953-2017.  - akademika: journal of southeast asia social sciences and humanities.  173-183. 

   

  haziyah binti hussin;maheram bt. ahmad;mazlan bin ibrahim;muammar ghaddafi bin hanafiah;wan nasyrudin bin wan abdullah;sabri bin mohamad;muhammad adib bin samsudin;hamdi bin ishak.  (2020).  pembinaan garis panduan penterjemahan makna al-quran ke bahasa malaysia.  -

   

  siti balkis mohd syrif, mazlan ibrahim.  (2020).  pemikiran politik islam haji abdullah abbasnasution berdasarkan kitab tafsir harian al-quran al-karim.  - 151. 

   

  shamsul mohd nor, mazlan ibrahim, faudzinaim badruddin.  (2020).  konsep mukashafah dalam kitab tafsir al-fawatih al-ilahiyat karya syeikh 'abd qadir jilani.  - 195. 

   

  jawiah dakir, muhammad hilmi jalil, shamsul azhar yahya, fariza md sham, faisah ahmad shah, wan zulkifli wan hassan, mazlan ibrahim, haziyah hussin, muhammad masruri, muhammad arif yahya, mohammad fattah & hussine hangah.  (2017).  sahih al-bukhari terjemahan & pengajaran hadis - jilid 3.  - 297. 

   

  jawiah dakir, muhammad hilmi jalil, shamsul azhar yahya, fariza md sham, faisal ahmad shah, wan zulkifli wan hassan, mazlan ibrahim, haziah hussin, muhammad masruri, muhammad arif yahya, mohammad fattah & hussine hangah.  (2017).  sahih al-bukhari terjemahan dan pengajaran hadis - jilid 2.  - 216. 

   

  jawiah dakir, muhammad hilmi jalil, shamsul azhar yahya, fariza md sham, faisal ahmad shah, wan zulkifli wan hassan, mazlan ibrahim, haziyah hussin, muhammad masruri, muhammad arif yahya, mohammad fattah & hussine hangah.  (2017).  sahih al-bukhari : terjemahan & pengajaran hadis - jilid 1.  - 202. 

   

  mazlan ibrahim.  (2020).  pembangunan dan pendidikan masyarakat islam.  - 10. 

   

  mazlan ibrahim, mohd. najib abdul kadir.  (2018).  ulama dan perkembangan islam di sarawak dan sabah.  - 18. 

   

  kamarudin salleh & mazlan ibrahim.  (2016).  ulama patani: ketokohan dan keilmuan.  - 18. 

   

  mazlan ibrahim & sakinah saptu.  (2016).  maqasid al-quran peranan dan pembudayaan.  - 20. 

   

  mazlan ibrahim & muhamad faisal ashaari.  (2016).  islam menangani kepelbagaian.  - Bab 1.1 : 1-9. 

   

  siti balkis mohd syrif, mazlan ibrahim.  (2020).  pemikiran politik islam haji abdullah abbasnasution berdasarkan kitab tafsir harian al-quran al-karim.  - 151. 

   

  shamsul mohd nor, mazlan ibrahim, faudzinaim badruddin.  (2020).  konsep mukashafah dalam kitab tafsir al-fawatih al-ilahiyat karya syeikh 'abd qadir jilani.  - 195. 

   

  mohd izwan md yusof, muhd najib abdul kadir, mazlan ibrahim.  (2019).  golongan lgbt dan penyelewengan tafsir.  - 171. 

   

  jawiah dakir, muhammad hilmi jalil, shamsul azhar yahya, fariza md sham, faisah ahmad shah, wan zulkifli wan hassan, mazlan ibrahim, haziyah hussin, muhammad masruri, muhammad arif yahya, mohammad fattah & hussine hangah.  (2017).  sahih al-bukhari terjemahan & pengajaran hadis - jilid 3.  - 297. 

   

  haji muhammad sa`id umar, haziyah hussin, latifah abdul majid, fadlan mohd othman, muhd najib abdul kadir, wan nasyrudin wan abdullah, mazlan ibrahim, mohd arif nazri, ahamad asmadi sakat & bahrum faizan.  (2017).  tafsir nur al-ihsan edisi rumi dan tahkik (surah al-fatihah & al-baqarah).  - 144. 

   

  azizi umar, ab halim tamuri, nurhafilah musa, mazlan ibrahim, huzairi hussin, habib mat som, arifin mamat, wahibah tahir, mohd abdul nasir abd latif, noor hisham md nawi, kamarulzaman abdul ghani, adnan abd rashid, shukeri mohamad.  (2020).  dokumen rujukan dasar pendidikan rabbani kelantan.  - 170. 

   

  haziyah binti hussin;maheram bt. ahmad;mazlan bin ibrahim;muammar ghaddafi bin hanafiah;wan nasyrudin bin wan abdullah;sabri bin mohamad;muhammad adib bin samsudin;hamdi bin ishak.  (2020).  pembinaan garis panduan penterjemahan makna al-quran ke bahasa malaysia.  -

   

  abdul halim tamuri, mohd zahiri awang mat, mazlan ibrahim, habib mat som, yaacob yusof, azizi umar, adnan abd. rashid, arifin mamat, wahibah tahir, nurhafilah musa, mohd abdul nasir abd latif, mohd huzairi hussain, noor hisham md nawi, shukeri mohamad,.  (2019).  dokumen asas dasar pendidikan rabbani kelantan.  - 28. 

   

  azizi umar, mazlan ibrahim, habib mat som & yaacob yusuf.  (2018).  wacana pendidikan rabbani.  - 1. 

   

  ahmad yunus mohd noor (ketua), mazlan ibrahim, liong choong yeun, nozira salleh, muhammad arif yahya, nur farhana abdul rahman, siddiq ahmad.  (2018).  poster k-inovasi 2018 : transformasi pengajaran & pembelajaran tafsir ayat kawniyyat melalui modul sains tawhidik..  - 1.