prof. madya dr. mazlan bin ibrahim

pensyarah universiti

pusat kajian usuluddin & falsafah

 mazib@ukm.edu.my

No. sambungan :  5509

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555
HUKM : 03-9145 6074/6075/6931/7748   Biografi :
 • pensyarah universiti

 • sabbir hossain, mazlan ibrahim, indriaty ismail.  (2019).  quranic pictures of the universe: the scriptural foundation of islamic cosmology.  - journal of management, bussiness and social sciences impact.  38-41. 

   

  aidel qayyum mahmood, muhamad aiman mohd nazme, mazlan ibrahim, muhammad arif yahya.  (2019).  konsep islam rahmatan lil alamin mengikut al-quran dan hadis serta penjelasan beberapa salah faham mengenainya.  - prosiding siswa usuluddin, falsafah dan pengajian islam 2019.  1-14. 

   

  zaizul ab rahman, ahmad yunus mohd noor, mazlan ibrahim, hanif md lateh, mohd izhar ariff mohd kashim, ermy azziaty rozali.  (2019).  implementing the element of islamic perspective view in mental health problems.  - international journal of civil engineering and technology.  24-33. 

   

  zaizul ab rahman, mazlan ibrahim, ahmad yunus mohd noor, azmul fahimi kamaruzaman, norhayati rafida a. r., mohd izhar ariff mohd kashim.  (2019).  exploring factors impacting of soul interruption by islamic perspective.  - international journal of civil engineering and technology.  102-110. 

   

  latifah abdul majid, jaffary awang, haziyah hussin, muhammad adib shamsudin, mazlan ibrahim, najah nadiah amran, mohd nasir abdul majid, sabri mohamad, zuliza kusrin, wan siti norjannah w sulong.  (2019).  politik islam di malaysia: strategi dan pendekatan fiqh siyasi abdul hadi awang.  - prosiding simposium antarabangsa falsafah islam falsafah islam dan kesejahteraan tamadun.  102-112. 

   
  Tiada Rekod
  Tiada Rekod
  Tiada Rekod

  haji muhammad sa`id umar, haziyah hussin, latifah abdul majid, fadlan mohd othman, muhd najib abdul kadir, wan nasyrudin wan abdullah, mazlan ibrahim, mohd arif nazri, ahamad asmadi sakat & bahrum faizan.  (2017).  tafsir nur al-ihsan edisi rumi dan tahkik (surah al-fatihah & al-baqarah).  - 144. 

   

  jawiah dakir, muhammad hilmi jalil, shamsul azhar yahya, fariza md sham, faisal ahmad shah, wan zulkifli wan hassan, mazlan ibrahim, haziyah hussin, muhammad masruri, muhammad arif yahya, mohammad fattah & hussine hangah.  (2017).  sahih al-bukhari : terjemahan & pengajaran hadis - jilid 1.  - 202. 

   

  jawiah dakir, muhammad hilmi jalil, shamsul azhar yahya, fariza md sham, faisah ahmad shah, wan zulkifli wan hassan, mazlan ibrahim, haziyah hussin, muhammad masruri, muhammad arif yahya, mohammad fattah & hussine hangah.  (2017).  sahih al-bukhari terjemahan & pengajaran hadis - jilid 3.  - 297. 

   

  jawiah dakir, muhammad hilmi jalil, shamsul azhar yahya, fariza md sham, faisal ahmad shah, wan zulkifli wan hassan, mazlan ibrahim, haziah hussin, muhammad masruri, muhammad arif yahya, mohammad fattah & hussine hangah.  (2017).  sahih al-bukhari terjemahan dan pengajaran hadis - jilid 2.  - 216. 

   

  mazlan ibrahim & muhamad faisal ashaari.  (2016).  islam menangani kepelbagaian.  - Bab 1.1 : 1-9. 

   

  mazlan ibrahim, mohd. najib abdul kadir.  (2018).  ulama dan perkembangan islam di sarawak dan sabah.  - 18. 

   

  mazlan ibrahim & sakinah saptu.  (2016).  maqasid al-quran peranan dan pembudayaan.  - 20. 

   

  kamarudin salleh & mazlan ibrahim.  (2016).  ulama patani: ketokohan dan keilmuan.  - 18. 

   

  mazlan ibrahim & muhamad faisal ashaari.  (2016).  islam menangani kepelbagaian.  - Bab 1.1 : 1-9. 

   

  mohd izwan mohd yusof, mohd najib abdul kadir, mazlan ibrahim & tengku intan zarina tengku puji.  (2015).  past and present pespectives on gander and love.  - 13-24. 

   

  jawiah dakir, muhammad hilmi jalil, shamsul azhar yahya, fariza md sham, faisal ahmad shah, wan zulkifli wan hassan, mazlan ibrahim, haziyah hussin, muhammad masruri, muhammad arif yahya, mohammad fattah & hussine hangah.  (2017).  sahih al-bukhari : terjemahan & pengajaran hadis - jilid 1.  - 202. 

   

  jawiah dakir, muhammad hilmi jalil, shamsul azhar yahya, fariza md sham, faisal ahmad shah, wan zulkifli wan hassan, mazlan ibrahim, haziah hussin, muhammad masruri, muhammad arif yahya, mohammad fattah & hussine hangah.  (2017).  sahih al-bukhari terjemahan dan pengajaran hadis - jilid 2.  - 216. 

   

  jawiah dakir, muhammad hilmi jalil, shamsul azhar yahya, fariza md sham, faisah ahmad shah, wan zulkifli wan hassan, mazlan ibrahim, haziyah hussin, muhammad masruri, muhammad arif yahya, mohammad fattah & hussine hangah.  (2017).  sahih al-bukhari terjemahan & pengajaran hadis - jilid 3.  - 297. 

   

  haji muhammad sa`id umar, haziyah hussin, latifah abdul majid, fadlan mohd othman, muhd najib abdul kadir, wan nasyrudin wan abdullah, mazlan ibrahim, mohd arif nazri, ahamad asmadi sakat & bahrum faizan.  (2017).  tafsir nur al-ihsan edisi rumi dan tahkik (surah al-fatihah & al-baqarah).  - 144. 

   

  abur hamdi usman & mazlan ibrahim.  (2017).  analisis pemikiran m.quraish shihab dalam tafsir al-mishbah.  - 171. 

   

  abdul halim tamuri, azizi umar, mazlan ibrahim, muhammad zahiri awang mat, yaacob yusoff, aripin mamat, mohd. abdul nasir abd latif, mohd adnan abd rashid, wahibah tahir, habib mat som, noorhisham mohd nawi, nurhafilah musa, huzairi hussain, shukeri moham.  (2018).  pengenalan dasar pendidikan rabbani kelantan.  - 34. 

   

  azizi umar, mazlan ibrahim, habib mat som & yaacob yusuf.  (2018).  wacana pendidikan rabbani.  - 1. 

   

  ahmad yunus mohd noor (ketua), mazlan ibrahim, liong choong yeun, nozira salleh, muhammad arif yahya, nur farhana abdul rahman, siddiq ahmad.  (2018).  poster k-inovasi 2018 : transformasi pengajaran & pembelajaran tafsir ayat kawniyyat melalui modul sains tawhidik..  - 1. 

   

  mazlan ibrahim & azizi umar.  (2017).  mafhum rabbani menurut perspektif mufassirin, ahli nahu dan pemikir pendidikan islam.  - bengkel semakan draf dasar pendidikan rabbani kelantan. 

   

  abdullah aqil faqihi che mohd rahim& mazlan ibrahim.  (2017).  gaya penulisan tafsir alquran dalam majalah pengasuh sekitar tahun 1960an.  - majalah pengasuh.  3-12.