**Sumber data : e-REP.
   Tarikh kemaskini : 21-11-2018
prof. madya dr. mazlan bin ibrahim

pensyarah universiti

pusat kajian usuluddin & falsafah

No. sambungan :  0389215509

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :
 • Mazlan Ibrahim (Ph.D) adalah Profesor Madya di Jabatan Usuluddin dan Falsafah, Fakulti Pengajian Islam,Universiti Kebangsaan Malaysia. B.A; Al-Azhar Universiti, M.A UKM, PhD Universiti Malaya. Mempunyai kepakaran dalam bidang al-Quran, Tafsir dan Pemikiran Islam. Banyak melakukan penyelidikan berkaitan kitab-kitab tafsir Melayu di Malaysia dan juga di Nusantara di samping menghasilkan penulisan-penulisan di dalam Jurnal dan juga kertas-kertas kerja yang dibentangkan sama ada diperingkat kebangsaan dan antarabangsa. Antara buku-buku yang telah dihasilkan ialah Pengenalan Tokoh dan Metodologi Ulama-Ulama Tafsir Melayu Nusantara, Tafsir Harian al-Quran al-Karim: Kajian Tokoh dan Metodologi, Studi Kritis Tafsir al-Mishbah, Islam Liberal, Isu dan Reaksi, Penyelewengan Tafsir al-Quran:Kritikan Terhadap Buku Foqih Lintas Agama, Penyelewengan dalam tafsir al-Quran,Nilai Hadith dalam Durrat al-Nasihin, Tafsir Mawdu’i; Lafaz al-Nafar Dalam al-Quran, Tafsir Mawdui; Harta Menurut Perspektif al-Quran dan Modenis Melayu dan Tafsiran al-Quran.

 • a zaki hasan, sofian sauri h, anas tajudin, n hilyati alilah, mazlan ibrahim, mohd haidhar kamarzaman, salasiah hanin hamjah, ahmad yunus mohd noor, mohd izhar ariff mohd kashim, m hilmi hamzah, muhd najib abdul kadir, abd rahim ridzuan, zaizul ab rahman.  (2020).  mujahadah al nafs among covid 19 patients in quarantine.  - international journal of psychosocial rehabilitation.  5460-5475. 

   

  ahmad zaki hasan, sofian sauri hussien, anas tajudin, noor hilyati alilah, muhd najib abdul kadir, mazlan ibrahim,suhaya deraman ,kamarudin salleh, ahmad yunus mohd noor, mohd izhar ariff mohd kashim, abdul rahim ridzuan, zaizul ab rahman.  (2020).  the mental health factor among covid 19 patients in the soul interruption from an islamic perspective.  - international journal of psychosocial rehabilitation.  5531-5540. 

   

  haziyah binti hussin;maheram bt. ahmad;mazlan bin ibrahim;muammar ghaddafi bin hanafiah;wan nasyrudin bin wan abdullah;sabri bin mohamad;muhammad adib bin samsudin;hamdi bin ishak.  (2020).  pembinaan garis panduan penterjemahan makna al-quran ke bahasa malaysia.  -

   

  ahmad zaki hasan, sofian sauri hussien, anas tajudin, noor hilyati alilah, mazlan ibrahim, muhd najib abdul kadir, mohd izhar ariff mohd kashim, ahmad yunus mohd noor, shahrulanuar mohamed, abdul rahim ridzuan, shafinar ismail, zaizul ab rahman.  (2020).  the effectiveness of mental health intervention among covid 19 patients from an islamic perspective.  - international journal of psychosocial rehabilitation.  5509-5519. 

   

  mazlan ibrahim, zaizul ab rahman, ahmad yunus mohd noor, mohd izhar ariff mohd kashim, kamarudin salleh, mohd haidhar kamarzaman, a zaki hasan, abd rahim ridzuan, salasiah hanin hamjah, hanif md lateh, muhammed yusof, fakhrul adabi a k, muhd najib a kadir.  (2020).  an islamic approach (religiosity) and theory of planned behaviour during the covid 19 pandemic.  - international journal of psychosocial rehabilitation.  5424-5435. 

   

  haji muhammad sa`id umar, haziyah hussin, latifah abdul majid, fadlan mohd othman, muhd najib abdul kadir, wan nasyrudin wan abdullah, mazlan ibrahim, mohd arif nazri, ahamad asmadi sakat & bahrum faizan.  (2017).  tafsir nur al-ihsan edisi rumi dan tahkik (surah al-fatihah & al-baqarah).  - 144. 

   

  jawiah dakir, muhammad hilmi jalil, shamsul azhar yahya, fariza md sham, faisal ahmad shah, wan zulkifli wan hassan, mazlan ibrahim, haziyah hussin, muhammad masruri, muhammad arif yahya, mohammad fattah & hussine hangah.  (2017).  sahih al-bukhari : terjemahan & pengajaran hadis - jilid 1.  - 202. 

   

  jawiah dakir, muhammad hilmi jalil, shamsul azhar yahya, fariza md sham, faisah ahmad shah, wan zulkifli wan hassan, mazlan ibrahim, haziyah hussin, muhammad masruri, muhammad arif yahya, mohammad fattah & hussine hangah.  (2017).  sahih al-bukhari terjemahan & pengajaran hadis - jilid 3.  - 297. 

   

  jawiah dakir, muhammad hilmi jalil, shamsul azhar yahya, fariza md sham, faisal ahmad shah, wan zulkifli wan hassan, mazlan ibrahim, haziah hussin, muhammad masruri, muhammad arif yahya, mohammad fattah & hussine hangah.  (2017).  sahih al-bukhari terjemahan dan pengajaran hadis - jilid 2.  - 216. 

   

  mazlan ibrahim & muhamad faisal ashaari.  (2016).  islam menangani kepelbagaian.  - Bab 1.1 : 1-9. 

   

  mazlan ibrahim, mohd. najib abdul kadir.  (2018).  ulama dan perkembangan islam di sarawak dan sabah.  - 18. 

   

  mazlan ibrahim & sakinah saptu.  (2016).  maqasid al-quran peranan dan pembudayaan.  - 20. 

   

  kamarudin salleh & mazlan ibrahim.  (2016).  ulama patani: ketokohan dan keilmuan.  - 18. 

   

  mazlan ibrahim & muhamad faisal ashaari.  (2016).  islam menangani kepelbagaian.  - Bab 1.1 : 1-9. 

   

  mohd izwan mohd yusof, mohd najib abdul kadir, mazlan ibrahim & tengku intan zarina tengku puji.  (2015).  past and present pespectives on gander and love.  - 13-24. 

   

  mohd izwan md yusof, muhd najib abdul kadir, mazlan ibrahim.  (2019).  golongan lgbt dan penyelewengan tafsir.  - 171. 

   

  jawiah dakir, muhammad hilmi jalil, shamsul azhar yahya, fariza md sham, faisal ahmad shah, wan zulkifli wan hassan, mazlan ibrahim, haziah hussin, muhammad masruri, muhammad arif yahya, mohammad fattah & hussine hangah.  (2017).  sahih al-bukhari terjemahan dan pengajaran hadis - jilid 2.  - 216. 

   

  jawiah dakir, muhammad hilmi jalil, shamsul azhar yahya, fariza md sham, faisah ahmad shah, wan zulkifli wan hassan, mazlan ibrahim, haziyah hussin, muhammad masruri, muhammad arif yahya, mohammad fattah & hussine hangah.  (2017).  sahih al-bukhari terjemahan & pengajaran hadis - jilid 3.  - 297. 

   

  haji muhammad sa`id umar, haziyah hussin, latifah abdul majid, fadlan mohd othman, muhd najib abdul kadir, wan nasyrudin wan abdullah, mazlan ibrahim, mohd arif nazri, ahamad asmadi sakat & bahrum faizan.  (2017).  tafsir nur al-ihsan edisi rumi dan tahkik (surah al-fatihah & al-baqarah).  - 144. 

   

  jawiah dakir, muhammad hilmi jalil, shamsul azhar yahya, fariza md sham, faisal ahmad shah, wan zulkifli wan hassan, mazlan ibrahim, haziyah hussin, muhammad masruri, muhammad arif yahya, mohammad fattah & hussine hangah.  (2017).  sahih al-bukhari : terjemahan & pengajaran hadis - jilid 1.  - 202. 

   

  haziyah binti hussin;maheram bt. ahmad;mazlan bin ibrahim;muammar ghaddafi bin hanafiah;wan nasyrudin bin wan abdullah;sabri bin mohamad;muhammad adib bin samsudin;hamdi bin ishak.  (2020).  pembinaan garis panduan penterjemahan makna al-quran ke bahasa malaysia.  -

   

  abdul halim tamuri, mohd zahiri awang mat, mazlan ibrahim, habib mat som, yaacob yusof, azizi umar, adnan abd. rashid, arifin mamat, wahibah tahir, nurhafilah musa, mohd abdul nasir abd latif, mohd huzairi hussain, noor hisham md nawi, shukeri mohamad,.  (2019).  dokumen asas dasar pendidikan rabbani kelantan.  - 28. 

   

  abdul halim tamuri, azizi umar, mazlan ibrahim, muhammad zahiri awang mat, yaacob yusoff, aripin mamat, mohd. abdul nasir abd latif, mohd adnan abd rashid, wahibah tahir, habib mat som, noorhisham mohd nawi, nurhafilah musa, huzairi hussain, shukeri moham.  (2018).  pengenalan dasar pendidikan rabbani kelantan.  - 34. 

   

  azizi umar, mazlan ibrahim, habib mat som & yaacob yusuf.  (2018).  wacana pendidikan rabbani.  - 1. 

   

  ahmad yunus mohd noor (ketua), mazlan ibrahim, liong choong yeun, nozira salleh, muhammad arif yahya, nur farhana abdul rahman, siddiq ahmad.  (2018).  poster k-inovasi 2018 : transformasi pengajaran & pembelajaran tafsir ayat kawniyyat melalui modul sains tawhidik..  - 1.