encik hakim bin zainal

pensyarah universiti

pusat kajian bahasa arab & tamadun islam

 haza@ukm.edu.my

No. sambungan :  5553

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • PENSYARAH UNIVERSITI

 • nadzirah norudin, kaseh abu bakar, hakim zainal, mohamad azwan kamarudin.  (2021).  kesukaran item kosa kata kerja al-quran dalam ujian kosa kata al-quran (qvt) berdasarkan model pengukuran rasch.  - jurnal al-basirah.  47-54. 

   

  siti rohani jasni, suhaila zailani @ ahmad & hakim zainal.  (2020).  impak pendekatan kreatif dalam pengajaran dan pembelajaran kosa kata arab.  - bitara international journal of civilizational studies and human sciences.  10-21. 

   

  mohamed bashir salem harba, zamri arifin, hakim zainal.  (2020).  daur ulama' al-arabiyyah fi al-tasaddi li tahmishiha wa iqsaiha.  - prosiding webinar kebangsaan isu p&p bahasa arab di ipt 2020.  1. 

   

  ahmad nabil afif jaafar, hakim zainal, mohamad azwan kamarudin, muhamad asri sulong.  (2020).  analisis kesalahan bahasa dan peranannya dalam konteks pembelajaran bahasa arab sebagai bahasa kedua.  - prosiding webinar kebangsaan isu p&p bahasa arab di ipt 2020.  1. 

   

  muhamad asri sulong, hakim zainal, mohamad azwan kamarudin.  (2020).  analisis kesalahan dalam aktiviti debat berbahasa arab dari aspek frasa al-nacat dan al-idafah.  - prosiding webinar kebangsaan isu p&p bahasa arab di ipt 2020.  1. 

   

  muhamad faisal ashaari, zainab ismail, anuar puteh, mohd adib samsudin, munawar ismail, razaleigh kawangit, hakim zainal, badlihisham mohd nasir & mohd ismath ramzi.  (2012).  an assessment of teaching and learning methodology in islamic studies.  - procedia social and behavioral sciences - ukm teaching and learning congress 2011. 

   

  bakar, k.a., zainal, h., ahmad, m., abdullah, md.n..  (2011).  the empowerment of postgraduate students in arabic.  - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm, 2010; tanjung keling, melaka (procedia - social and behavioral sciences). 

   

  saidah saad, naomie salim, hakim zainal, shahrul azman m.noah.  (2010).  a framework for islamic knowledge via ontology representation.  - international conference on information retrieval & knowledge management (camp) 2010. 

   

  saidah saad, naomie salim, hakim zainal..  (2009).  islamic knowledge ontology creation.  - the 4th international conference for internet technology and secured transactions (icitst-2009). london, uk.. 

   

  muhamad faisal ashaari, zainab ismail, anuar puteh, mohd adib samsudin, munawar ismail, razaleigh kawangit, hakim zainal, badlihisham mohd nasir & mohd ismath ramzi.  (2012).  an assessment of teaching and learning methodology in islamic studies.  - procedia social and behavioral sciences - ukm teaching and learning congress 2011. 

   

  bakar, k.a., zainal, h., ahmad, m., abdullah, md.n..  (2011).  the empowerment of postgraduate students in arabic.  - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm, 2010; tanjung keling, melaka (procedia - social and behavioral sciences). 

   

  saidah saad, naomie salim, hakim zainal, shahrul azman m.noah.  (2010).  a framework for islamic knowledge via ontology representation.  - international conference on information retrieval & knowledge management (camp) 2010. 

   

  saidah saad, naomie salim, hakim zainal..  (2009).  islamic knowledge ontology creation.  - the 4th international conference for internet technology and secured transactions (icitst-2009). london, uk.. 

   

  ezad azraai jamsari, jawiah dakir, mohd rashidi bujai, muhammad hilmi jalil, shamsul azhar yahya, a`dawiyah ismail, muhammad arif yahya, muhammad masruri, anwar fakhri omar, hakim zainal, abdull rahman mahmood, farid mat zain [and four others].  (2019).  sahih al-bukhari kitab al-maghazi: terjemahan dan pengajaran hadis.  - 424. 

   

  ezad azraai jamsari, hakim zainal, jaffary awang.  (2018).  ulama dan perkembangan islam di sarawak dan sabah.  - 11. 

   

  suhaila zailani @ ahmad, maryam abd rahman, salmah ahmad, kaseh abu bakar & hakim zainal.  (2017).  al-lughah al-arabiah wa adabuha wa thaqafatuha fi al-mamlakah al-arabiah al-sa`udiah wa maliziya.  - 13. 

   

  zamri arifin, emad hamzah elrabi`, salmah ahmad, yusuf azuz eljazairi, hakim zainal, suhaila zailani, kaseh abu bakar & maheram ahmad.  (2017).  al-lughah al-arabiah wa adabuha wa thaqafatuha fi al-mamlakah al-arabiah al-sa`udiah wa maliziya.  - 837. 

   

  farid mat zain, ezad azraai jamsari, hakim zainal, zamri arifin & anwar fakhri omar.  (2016).  ulama patani ketokohan dan keilmuan.  - 374. 

   

  ezad azraai jamsari, hakim zainal, jaffary awang.  (2018).  ulama dan perkembangan islam di sarawak dan sabah.  - 11. 

   

  ezad azraai jamsari, hakim zainal, jaffary awang.  (2018).  ulama dan perkembangan islam di sarawak dan sabah.  - 11. 

   

  suhaila zailani @ ahmad, maryam abd rahman, salmah ahmad, kaseh abu bakar & hakim zainal.  (2017).  al-lughah al-arabiah wa adabuha wa thaqafatuha fi al-mamlakah al-arabiah al-sa`udiah wa maliziya.  - 13. 

   

  farid mat zain, ezad azraai jamsari, hakim zainal, zamri arifin & anwar fakhri omar.  (2016).  ulama patani: ketokohan dan keilmuan.  - 7. 

   

  suhaila zailani @ ahmad, hakim zainal, ummu hani hashim, khazri osman, zainuddin ismail & salamiah ab. ghani.  (2014).  dimensi pengajaran dan pembelajaran bahasa arab dan pengajian islam.  - 27-43. 

   

  ezad azraai jamsari, jawiah dakir, mohd rashidi bujai, muhammad hilmi jalil, shamsul azhar yahya, a`dawiyah ismail, muhammad arif yahya, muhammad masruri, anwar fakhri omar, hakim zainal, abdull rahman mahmood, farid mat zain [and four others].  (2019).  sahih al-bukhari kitab al-maghazi: terjemahan dan pengajaran hadis.  - 424. 

   

  zamri arifin, emad hamzah elrabi`, salmah ahmad, yusuf azuz eljazairi, hakim zainal, suhaila zailani, kaseh abu bakar & maheram ahmad.  (2017).  al-lughah al-arabiah wa adabuha wa thaqafatuha fi al-mamlakah al-arabiah al-sa`udiah wa maliziya.  - 837. 

   

  farid mat zain, ezad azraai jamsari, hakim zainal, zamri arifin & anwar fakhri omar.  (2016).  ulama patani ketokohan dan keilmuan.  - 374. 

   

  suhaila zailani @ ahmad, zainuddin ismail, salamiah ab. ghani, faizah jusoh, ummu hani hashim, hakim zainal & khazri osman.  (2016).  bahasa arab menerusi al-quran.  - buku 1.  117. 

   

  mokhtar husin, mohd shukari hamzah, hakim zainal, tengku ghani tengku jusoh & nik mohd rahimi nik yusoff.  (2014).  qaya al-muasirah fi taklim al-lughah al-arabiyyah.  - 236. 

   

  nurhafizah abdul sambah, hakim zainal, suhaila zailani @ hj ahmad.  (2020).  poster isu tatabahasa al-madrasah al-basariah 69h-286h.  - al-madrasah al-basariah 69h-286h.  1. 

   

  muhammad iman mohd zaini, suhaila zailani @ hj ahmad, hakim zainal.  (2020).  poster isu tatabahasa al-madrasah al-kufiah.  - al-madrasah al-kufiah.  1. 

   

  muhammad iqbal hanafi, hakim zainal, suhaila zailani @ hj ahmad.  (2020).  poster isu tatabahasa al-madrasah al-misriah.  - al-madrasah al-misriah.  1. 

   

  nihal hannani izahar, hakim zainal, suhaila zailani @ hj ahmad.  (2020).  poster isu tatabahasa al-nahwu al-qur'ani.  - al-nahwu al-qur'ani.  1. 

   

  ahmad shauqi abdul hadi, suhaila zailani @ hj ahmad, hakim zainal.  (2020).  poster isu tatabahasa asbab zuhur al-lahn wa atharuhu.  - asbab zuhur al-lahn wa atharuhu.  1.