encik hakim bin zainal

pensyarah universiti

pusat kajian bahasa arab & tamadun islam

 haza@ukm.edu.my   Biografi/ Biography :

 • PENSYARAH UNIVERSITI

 • fadlan mohd othman, zamri arifin, ahmad yunus mohd nor, amir fazlim jusoh @ yusoff, ahmad fakhrurrazi mohammed zabidi, hasanah abd khafidz, mr hakim zainal, wan azman wan mohammad.  (2024).  dalil al-khibrat al-akadimiyyah kulliyyat al-dirasat al-islamiyyah al-jami'ah al-wataniyyah al-maliziyyah.  - 137. 

   

  amani hakim, suhaila zailani @ hj ahmad, kaseh abu bakar, hakim zainal.  (2023).  pendigitalan simpanan kosa kata bahasa arab melalui aplikasi e-tasjeel berteraskan pembelajaran kendiri.  - 1-7. 

   

  siti rohani jasni, suhaila zailani @ hj ahmad, hakim zainal.  (2023).  aplikasi papan permainan morfologi arab.  - 135. 

   

  suhaila binti zailani @ ahmad;hakim bin zainal;zurina binti muda.  (2023).  pendigitilan papan permainan morfologi arab dengan mengadaptasi pendekatan gamifikasi.  -

   

  ezad azraai jamsari, anwar fakhri omar, hakim zainal.  (2023).  pemugaran warisan sejarah ketenteraan islam menerusi karya terjemahan kitab al-maghazi dalam sahih al-bukhari.  - impak: kluster warisan dan masyarakat madani siri 3 2023.  8-9. 

   

  wan azman wan mohammad, kaseh abu bakar, hakim zainal, ezad azraai jamsari.  (2021).  neologism in english-arabic translation of information technology terms.  - international journal of advanced research.  354-362. 

   

  mohamad zulfazdlee abul hassan ashari, mohd roslan mohd nor, nursafira lubis safian, mohd hafiz safiai, hakim zainal, ezad azraai jamsari.  (2021).  mughal kingdom in india according to hamka`s sejarah umat islam.  - international journal of advanced research.  970-978. 

   

  suhaila zailani, kaseh abu bakar, nik farhan mustapha, hakim zainal, zulkifli nawawi & ezad azraai jamsari.  (2019).  improvement in sarf (morphology) competency through gamification at miri national religious secondary shchool (smkami).  - international journal of academic research in business & social sciences. 

   

  mohd zabidin husin,saidah saad,shahrul azman mohd noah,hakim zainal,kaseh abu bakar.  (2018).  the extraction of concept on literary texts using syntactic rule-based approach.  - journal of telecommunication, electronic and computer engineering. 

   

  suhaila ahmad, salmah ahmad, hakim zainal, ezad azraai jamsari.  (2017).  effectiveness of arabic lexicography course through poster presentation.  - international journal of civil engineering & technology (ijciet).  824-833. 

   

  muhamad faisal ashaari, zainab ismail, anuar puteh, mohd adib samsudin, munawar ismail, razaleigh kawangit, hakim zainal, badlihisham mohd nasir & mohd ismath ramzi.  (2012).  an assessment of teaching and learning methodology in islamic studies.  - procedia social and behavioral sciences - ukm teaching and learning congress 2011. 

   

  bakar, k.a., zainal, h., ahmad, m., abdullah, md.n..  (2011).  the empowerment of postgraduate students in arabic.  - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm, 2010; tanjung keling, melaka (procedia - social and behavioral sciences). 

   

  saidah saad, naomie salim, hakim zainal, shahrul azman m.noah.  (2010).  a framework for islamic knowledge via ontology representation.  - international conference on information retrieval & knowledge management (camp) 2010. 

   

  saidah saad, naomie salim, hakim zainal..  (2009).  islamic knowledge ontology creation.  - the 4th international conference for internet technology and secured transactions (icitst-2009). london, uk.. 

   

  siti rohani jasni, suhaila zailani @ hj ahmad, hakim zainal.  (2023).  aplikasi papan permainan morfologi arab.  - 135. 

   

  ezad azraai jamsari, jawiah dakir, mohd rashidi bujai, muhammad hilmi jalil, shamsul azhar yahya, a`dawiyah ismail, muhammad arif yahya, muhammad masruri, anwar fakhri omar, hakim zainal, abdull rahman mahmood, farid mat zain [and four others].  (2019).  sahih al-bukhari kitab al-maghazi: terjemahan dan pengajaran hadis.  - 424. 

   

  ezad azraai jamsari, hakim zainal, jaffary awang.  (2018).  ulama dan perkembangan islam di sarawak dan sabah.  - 11. 

   

  zamri arifin, emad hamzah elrabi`, salmah ahmad, yusuf azuz eljazairi, hakim zainal, suhaila zailani, kaseh abu bakar & maheram ahmad.  (2017).  al-lughah al-arabiah wa adabuha wa thaqafatuha fi al-mamlakah al-arabiah al-sa`udiah wa maliziya.  - 837. 

   

  suhaila zailani @ ahmad, maryam abd rahman, salmah ahmad, kaseh abu bakar & hakim zainal.  (2017).  al-lughah al-arabiah wa adabuha wa thaqafatuha fi al-mamlakah al-arabiah al-sa`udiah wa maliziya.  - 13. 

   

  hakim zainal, kaseh abu bakar, zamri arifin.  (2022).  21st century teaching & learning stratagems: a collection of research perspectives.  - 12. 

   

  ezad azraai jamsari, hakim zainal, jaffary awang.  (2018).  ulama dan perkembangan islam di sarawak dan sabah.  - 11. 

   

  ezad azraai jamsari, hakim zainal, jaffary awang.  (2018).  ulama dan perkembangan islam di sarawak dan sabah.  - 11. 

   

  suhaila zailani @ ahmad, maryam abd rahman, salmah ahmad, kaseh abu bakar & hakim zainal.  (2017).  al-lughah al-arabiah wa adabuha wa thaqafatuha fi al-mamlakah al-arabiah al-sa`udiah wa maliziya.  - 13. 

   

  farid mat zain, ezad azraai jamsari, hakim zainal, zamri arifin & anwar fakhri omar.  (2016).  ulama patani: ketokohan dan keilmuan.  - 7. 

   

  fadlan mohd othman, zamri arifin, ahmad yunus mohd nor, amir fazlim jusoh @ yusoff, ahmad fakhrurrazi mohammed zabidi, hasanah abd khafidz, mr hakim zainal, wan azman wan mohammad.  (2024).  dalil al-khibrat al-akadimiyyah kulliyyat al-dirasat al-islamiyyah al-jami'ah al-wataniyyah al-maliziyyah.  - 137. 

   

  siti rohani jasni, suhaila zailani @ hj ahmad, hakim zainal.  (2023).  aplikasi papan permainan morfologi arab.  - 135. 

   

  ezad azraai jamsari, jawiah dakir, mohd rashidi bujai, muhammad hilmi jalil, shamsul azhar yahya, a`dawiyah ismail, muhammad arif yahya, muhammad masruri, anwar fakhri omar, hakim zainal, abdull rahman mahmood, farid mat zain [and four others].  (2019).  sahih al-bukhari kitab al-maghazi: terjemahan dan pengajaran hadis.  - 424. 

   

  zamri arifin, emad hamzah elrabi`, salmah ahmad, yusuf azuz eljazairi, hakim zainal, suhaila zailani, kaseh abu bakar & maheram ahmad.  (2017).  al-lughah al-arabiah wa adabuha wa thaqafatuha fi al-mamlakah al-arabiah al-sa`udiah wa maliziya.  - 837. 

   

  farid mat zain, ezad azraai jamsari, hakim zainal, zamri arifin & anwar fakhri omar.  (2016).  ulama patani ketokohan dan keilmuan.  - 374. 

   

  suhaila binti zailani @ ahmad;hakim bin zainal;zurina binti muda.  (2023).  pendigitilan papan permainan morfologi arab dengan mengadaptasi pendekatan gamifikasi.  -

   

  amani hakim, suhaila zailani @ hj ahmad, kaseh abu bakar, hakim zainal.  (2023).  pendigitalan simpanan kosa kata bahasa arab melalui aplikasi e-tasjeel berteraskan pembelajaran kendiri.  - 1-7. 

   

  ezad azraai jamsari, anwar fakhri omar, hakim zainal.  (2023).  pemugaran warisan sejarah ketenteraan islam menerusi karya terjemahan kitab al-maghazi dalam sahih al-bukhari.  - impak: kluster warisan dan masyarakat madani siri 3 2023.  8-9. 

   

  ezad azraai bin jamsari;md. yazid bin ahmad;ibnor azli bin ibrahim;hakim bin zainal;izziah suryani bt. mat resad @ arshad;roziah bt. sidik @ mat sidek;abdull rahman bin mahmood;ermy azziaty binti rozali;napisah karimah binti ismail;mohd hafiz bin safiai.  (2022).  penerokaan konsep dan pembinaan model i-scp (islamic spiritual combat power) bersendikan kekuatan tempur ketenteraan uthmaniyyah.  -

   

  kaseh binti abu bakar;zainuddin bin ismail;salamiah binti ab. ghani;wan kamal bin mujani;hakim bin zainal;ibtisam bt. abdullah;roziah bt. sidik @ mat sidek;ashinida binti aladdin;saidah binti saad;suhaila binti zailani @ ahmad;al muslim bin mustapa @ ab r.  (2022).  pembangunan dan kajian kesahan ujian kecekapan bahasa arab (cbat) berasaskan cefr/actfl dan berkomputer..  -