prof. madya dr. zuliza binti mohd. kusrin

pensyarah universiti

pusat kajian syariah   Biografi/ Biography :

 • Zuliza Mohd Kusrin (PhD in Islamic Studies), berkhidmat di UKM 25 tahun. Bidang kepakaran Undang-undang Perlembagaan, Undang-undang Keluarga Perbandingan, Hak Asasi, Hak OKU & Autisme.

 • zuliza mohd kusrin, roseliza murni ab rahman, mohd al-adib samuri, nurul ilyana adnan.  (2024).  standard operating procedure for the arrests and detentions of individuals with autism in four countries.  - samarah jurnal hukum keluarga dan hukum islam.  216-236. 

   

  farrah nuur fatheaah zullaile, zuliza mohd kusrin, anwar fakhri omar.  (2023).  keperluan pembinaan panduan pemilihan calon pilihan raya untuk belia.  - journal of contemporary islamic law.  42-50. 

   

  latifah abdul majid, zuliza mohd kusrin, mazlan ibrahim.  (2023).  fiqh siasah abdul hadi awang dalam sosiopolitik malaysia dan antarabangsa.  - 282. 

   

  latifah abdul majid, mazlan ibrahim, zuliza mohd kusrin.  (2023).  fiqh siasah abdul hadi awang dalam sosiopolitik malaysia dan antarabangsa.  - 282. 

   

  latifah abdul majid, zuliza mohd kusrin, jaffary awang.  (2023).  fiqh siasah abdul hadi awang dalam sosiopolitik malaysia dan antarabangsa.  - 282. 

   

  salasiah hanin hamjah, norsyamlina che abdul rahim, nurhidayah muhammad hashim, norainan bahari, zuliza mohd. kusrin, latifah abdul majid, rafeah saidon, muhamad zariff illias.  (2022).  a quantitative study on muslim milk mother's understanding of the islamic concept of wet nursing.  - plos one.  1-15. 

   

  norsyamlina che abdul rahim, salasiah hanin hamjah, latifah abdul majid, zuliza mohd. kusrin, nurhidayah muhammad hashim, rafeah saidon, norainan bahari, muhamad zariff llias, noor ani ahmad.  (2021).  a cross-sectional study on the practice of wet nursing among muslim mothers.  - bmc pregnancy and childbirth.  1-10. 

   

  abdul basir mohamad , anwar fakhri omar , shofian ahmad , amir husin mohd noor, zaini nasohah, zuliza mohd kusrin, ibnor azli ibrahim, ahmad muhammad husni...et.al..  (2012).  some methods of preponderance in resolving issues of modern biotechnology.  - journal of animal and veterinary advances.  11(22);4086-4093. 

   

  zuliza mohd kusrin, roseliza murni ab rahman, mohd al-adib samuri, nurul ilyana adnan.  (2024).  standard operating procedure for the arrests and detentions of individuals with autism in four countries.  - samarah jurnal hukum keluarga dan hukum islam.  216-236. 

   

  zuliza mohd kusrin, abrahman roseliza-murni, wafaa yusof, zaini nasohah, mohd al adib samuri, nurul ilyana muhd adnan, zahidah dahalan.  (2023).  people with autism and the propensity for law-breaking: a special education teachers' perspective.  - uum journal of legal studies.  509-533. 

   

  wan nur a'ina mardhiah wan rushdan, mohd zamro muda, zuliza mohd kusrin.  (2023).  the difference between the inheritance of common heritage and customary heritage in the practice of adat perpatih.  - international journal of academic research in business and social sciences.  24-37. 

   

  mohd hafiz safiai, md. yazid ahmad, abdul basir mohamad, mohd nasran mohamad, che maryam ahmad, zuliza mohd kusrin.  (2023).  observing sun's altitude during transit using astrolabe as a teaching aid in astrofiqh.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1165-1174. 

   

  zurina musa, zuliza mohd kusrin, muhammad nazir alias, nurhidayah muhammad hashim.  (2023).  penasaban dan pendaftaran kelahiran anak tidak sah taraf orang islam di malaysia dan negara asia lain.  - islamiyyat the international journal of islamic studies.  15-33. 

   

  latifah abdul majid, mazlan ibrahim, zuliza mohd kusrin.  (2023).  fiqh siasah abdul hadi awang dalam sosiopolitik malaysia dan antarabangsa.  - 282. 

   

  latifah abdul majid, zuliza mohd kusrin, jaffary awang.  (2023).  fiqh siasah abdul hadi awang dalam sosiopolitik malaysia dan antarabangsa.  - 282. 

   

  latifah abdul majid, zuliza mohd kusrin, mazlan ibrahim.  (2023).  fiqh siasah abdul hadi awang dalam sosiopolitik malaysia dan antarabangsa.  - 282. 

   

  latifah abdul majid, zuliza mohd kusrin, mazlan ibrahim.  (2023).  fiqh siasah abdul hadi awang dalam sosiopolitik malaysia dan antarabangsa.  - 282. 

   

  salasiah hanin hamjah, fitri munawaroh zailani, rosmawati mohamad rasit, muhammad faisal ashaari, zuliza mohd. kusrin, muhamad adib samsudin, mohd. izwan md. yusof.  (2023).  penerbitan penyelidikan majlis agama islam selangor siri 1.  - 12. 

   

  latifah abdul majid, zuliza mohd kusrin, jaffary awang.  (2023).  fiqh siasah abdul hadi awang dalam sosiopolitik malaysia dan antarabangsa.  - 282. 

   

  latifah abdul majid, mazlan ibrahim, zuliza mohd kusrin.  (2023).  fiqh siasah abdul hadi awang dalam sosiopolitik malaysia dan antarabangsa.  - 282. 

   

  latifah abdul majid, zuliza mohd kusrin, mazlan ibrahim.  (2023).  fiqh siasah abdul hadi awang dalam sosiopolitik malaysia dan antarabangsa.  - 282. 

   

  salasiah hanin hamjah, fitri munawaroh zailani, rosmawati mohamad rasit, muhammad faisal ashaari, zuliza mohd. kusrin, muhamad adib samsudin, mohd. izwan md. yusof.  (2023).  penerbitan penyelidikan majlis agama islam selangor siri 1.  - 12. 

   

  zainab ismail, wan ibrahim wan ahmad, zuria mahmud, salasiah hanin hamjah, zuliza mohd kusrin, razaleigh muhamat @ kawangit, roziah sidik @ mat sidek, rasidah jemain, elmi baharuddin.  (2022).  dakwah dan cabaran semasa.  - 10. 

   

  latifah abdul majid, zuliza mohd kusrin, mazlan ibrahim.  (2023).  fiqh siasah abdul hadi awang dalam sosiopolitik malaysia dan antarabangsa.  - 282. 

   

  umi amirah harun, zuliza mohd kusrin, wafaa' yusuf.  (2023).  interaksi kekeluargaan mualaf cina.  - 100. 

   

  nurul faezah md ahair, zuliza mohd kusrin.  (2022).  amalan beragama menurut islam dan perundangan di malaysia.  - 172. 

   

  mohd faqih baharudin, zuliza mohd kusrin.  (2022).  interaksi kekeluargaan mualaf india.  - 117. 

   

  nurul izzah izzati hashim, wafaa yusof, zuliza mohd kusrin.  (2022).  jaminan perundangan terhadap pengabaian dan kecuaian kanak- kanak di malaysia.  - 151. 

   

  zaini bin nasohah;zuliza binti mohd. kusrin;wafaa` binti yusof;syar meeze bin mohd rashid.  (2023).  pembinaan model bahasa isyarat perundangan (bip) mahkamah syariah untuk orang kurang upaya (oku) pendengaran.  -

   

  zuliza binti mohd. kusrin;roseliza murni ab rahman;zaini bin nasohah;wafaa` binti yusof;mohd al adib bin samuri;nurul ilyana binti muhd adnan.  (2023).  pembinaan prosedur operasi standard( sop) tahanan dan pengendalian tahanan individu dengan autisme oleh penguatkuasa agama.  -

   

  hasanah binti abd khafidz, zuliza binti mohd kusrin, zaini nasohah, abu dardaa bin mohamad, muhammad subari bin ramli & husni bin abdullah.  (2022).  kajian penentuan kadar iwadh bagi perceraian secara khuluk dalam majlis tahkim di mahkamah syariah negeri selangor.  - 1-78. 

   

  latifah abdul majid, nurul suhaida ibrahim, zuliza mohd kusrin.  (2022).  period poverty among urban poor during the covid-19 pandemic in malaysia.  - 2 international cappadocia scientific research congress, mustafa cappodocia resort hotel.  1-9. 

   

  mohd al adib bin samuri;noor aziah binti mohd awal;harlina halizah bt. siraj @ ramli;zuliza binti mohd. kusrin;muhammad nazir bin alias.  (2022).  pembinaan modul latihan berkenaan perkahwinan kanak-kanak bagi pegawai agama dan syariah menurut hak asasi dan siyasah al-syar`iyyah.  -