prof. madya dr. zuliza binti mohd. kusrin

pensyarah universiti

pusat kajian syariah

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Zuliza Mohd Kusrin (PhD in Islamic Studies), berkhidmat di UKM 25 tahun. Bidang kepakaran Undang-undang Perlembagaan, Undang-undang Keluarga Perbandingan, Hak Asasi, Hak OKU & Autisme.

 • mohd hafiz safiai, md. yazid ahmad, abdul basir mohamad, mohd nasran mohamad, che maryam ahmad, zuliza mohd kusrin.  (2023).  observing sun's altitude during transit using astrolabe as a teaching aid in astrofiqh.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1165-1174. 

   

  wan nur a'ina mardhiah wan rushdan, mohd zamro muda, zuliza mohd kusrin.  (2023).  the difference between the inheritance of common heritage and customary heritage in the practice of adat perpatih.  - international journal of academic research in business and social sciences.  24-37. 

   

  zainab ismail, wan ibrahim wan ahmad, zuria mahmud, salasiah hanin hamjah, zuliza mohd kusrin, razaleigh muhamat @ kawangit, roziah sidik @ mat sidek, rasidah jemain, elmi baharuddin.  (2022).  dakwah dan cabaran semasa.  - 10. 

   

  latifah abdul majid, nurul suhaida ibrahim, zuliza mohd kusrin.  (2022).  period poverty among urban poor during the covid-19 pandemic in malaysia.  - 2 international cappadocia scientific research congress, mustafa cappodocia resort hotel.  1-9. 

   

  zuliza mohd kusrin, zahidah dahalan, wafaa yusof, mohd al adib samuri, nurul ilyana muhd adnan, zaini nasohah, roseliza murni ab rahman.  (2022).  cadangan prosedur operasi standard (sop) tangkapan dan tahanan inividu autisme untuk pegawai penguat kuasa agama (ppa) di malaysia.  - journal of contemporary islamic law.  52-61. 

   

  salasiah hanin hamjah, norsyamlina che abdul rahim, nurhidayah muhammad hashim, norainan bahari, zuliza mohd. kusrin, latifah abdul majid, rafeah saidon, muhamad zariff illias.  (2022).  a quantitative study on muslim milk mother's understanding of the islamic concept of wet nursing.  - plos one.  1-15. 

   

  norsyamlina che abdul rahim, salasiah hanin hamjah, latifah abdul majid, zuliza mohd. kusrin, nurhidayah muhammad hashim, rafeah saidon, norainan bahari, muhamad zariff llias, noor ani ahmad.  (2021).  a cross-sectional study on the practice of wet nursing among muslim mothers.  - bmc pregnancy and childbirth.  1-10. 

   

  abdul basir mohamad , anwar fakhri omar , shofian ahmad , amir husin mohd noor, zaini nasohah, zuliza mohd kusrin, ibnor azli ibrahim, ahmad muhammad husni...et.al..  (2012).  some methods of preponderance in resolving issues of modern biotechnology.  - journal of animal and veterinary advances.  11(22);4086-4093. 

   

  mohd hafiz safiai, md. yazid ahmad, abdul basir mohamad, mohd nasran mohamad, che maryam ahmad, zuliza mohd kusrin.  (2023).  observing sun's altitude during transit using astrolabe as a teaching aid in astrofiqh.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1165-1174. 

   

  wan nur a'ina mardhiah wan rushdan, mohd zamro muda, zuliza mohd kusrin.  (2023).  the difference between the inheritance of common heritage and customary heritage in the practice of adat perpatih.  - international journal of academic research in business and social sciences.  24-37. 

   

  abrahman roseliza-murni, zuliza mohd kusrin, wafaa yusuf.  (2022).  feedback on the need to develop a standard operating procedure (sop) for the arrest and detention of persons with autism spectrum disorders.  - international journal of academic research in business and social sciences.  543-553. 

   

  noor afiqah che mustapa, zaini nasohah, zuliza kusrin.  (2022).  qualification status for close family members to act as an intermediary for hearing impaired individuals case in syariah court.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1121-1130. 

   

  salasiah hanin hamjah, norsyamlina che abdul rahim, nurhidayah muhammad hashim, norainan bahari, zuliza mohd. kusrin, latifah abdul majid, rafeah saidon, muhamad zariff illias.  (2022).  a quantitative study on muslim milk mother's understanding of the islamic concept of wet nursing.  - plos one.  1-15. 

   

  nurul izzah izzati hashim, wafaa yusof, zuliza mohd kusrin.  (2022).  jaminan perundangan terhadap pengabaian dan kecuaian kanak- kanak di malaysia.  - 151. 

   

  mohd faqih baharudin, zuliza mohd kusrin.  (2022).  interaksi kekeluargaan mualaf india.  - 117. 

   

  latifah abdul majid, zuliza mohd kusrin, jaffary awang.  (2021).  fiqh siasah abdul hadi awang dalam sosiopolitik malaysia dan antrabangsa.  - 274. 

   

  najah nadiah amran, latifah abdul majid, zuliza mohd kusrin.  (2021).  fiqh siasah abdul hadi awang dalam sosiopolitik malaysia dan antrabangsa.  - 274. 

   

  latifah abdul majid, zuliza mohd kusrin, mazlan ibrahim.  (2021).  fiqh siasah abdul hadi awang dalam sosiopolitik malaysia dan antrabangsa.  - 274. 

   

  zainab ismail, wan ibrahim wan ahmad, zuria mahmud, salasiah hanin hamjah, zuliza mohd kusrin, razaleigh muhamat @ kawangit, roziah sidik @ mat sidek, rasidah jemain, elmi baharuddin.  (2022).  dakwah dan cabaran semasa.  - 10. 

   

  zuliza mohd kusrin.  (2021).  pembendungan perkahwinan kanak-kanak.  - 14. 

   

  muhammad nazir alias, mohd al adib samuri, zuliza mohd kusrin, mohd sham kamis.  (2021).  pembendungan perkahwinan kanak-kanak.  - 26. 

   

  latifah abdul majid, zuliza mohd kusrin, mazlan ibrahim.  (2021).  sosiopolitik islam.  - 6. 

   

  aniqah azmi, zuliza mohd kusrin.  (2021).  sosiopolitik islam.  - 12. 

   

  nurul faezah md ahair, zuliza mohd kusrin.  (2022).  amalan beragama menurut islam dan perundangan di malaysia.  - 172. 

   

  nurul izzah izzati hashim, wafaa yusof, zuliza mohd kusrin.  (2022).  jaminan perundangan terhadap pengabaian dan kecuaian kanak- kanak di malaysia.  - 151. 

   

  mohd faqih baharudin, zuliza mohd kusrin.  (2022).  interaksi kekeluargaan mualaf india.  - 117. 

   

  latifah abdul majid, zuliza mohd kusrin, mazlan ibrahim.  (2021).  fiqh siyasah abdul hadi awang dalam sosiopolitik malaysia dan antarabangsa.  - 274. 

   

  latifah abdul majid, zuliza mohd kusrin, mazlan ibrahim.  (2021).  sosiapolitik islam.  - 231. 

   

  latifah abdul majid, nurul suhaida ibrahim, zuliza mohd kusrin.  (2022).  period poverty among urban poor during the covid-19 pandemic in malaysia.  - 2 international cappadocia scientific research congress, mustafa cappodocia resort hotel.  1-9. 

   

  hasanah binti abd khafidz, zuliza binti mohd kusrin, zaini nasohah, abu dardaa bin mohamad, muhammad subari bin ramli & husni bin abdullah.  (2022).  kajian penentuan kadar iwadh bagi perceraian secara khuluk dalam majlis tahkim di mahkamah syariah negeri selangor.  - 1-78. 

   

  mohd al adib bin samuri;noor aziah binti mohd awal;harlina halizah bt. siraj @ ramli;zuliza binti mohd. kusrin;muhammad nazir bin alias.  (2022).  pembinaan modul latihan berkenaan perkahwinan kanak-kanak bagi pegawai agama dan syariah menurut hak asasi dan siyasah al-syar`iyyah.  -

   

  zahidah dahalan; zuliza mohd. kusrin & wafaa' yusof.  (2021).  cadangan garis panduan tangkapan individu autisme untuk penguat kuasa agama di malaysia..  - the 5th annual international conference on sharia and law (aicols) "islam, human rights, and legal justice".  1-13. 

   

  zahidah dahalan, zuliza mohd kusrin, wafaa' yusof.  (2021).  keperluan prosedur operasi standard (sop) tangkapan dan penahanan individu autisme untuk pegawai penguatkuasa agama..  - e-kolokium siswazah syariah 2021.  1-18.