prof. madya dr. zuliza binti mohd. kusrin

pensyarah universiti

pusat kajian syariah

 zuli@ukm.edu.my

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Zuliza Mohd Kusrin (PhD in Islamic Studies), berkhidmat di UKM 25 tahun. Bidang kepakaran Undang-undang Perlembagaan, Undang-undang Keluarga Perbandingan, Hak Asasi, Hak OKU & Autisme.

 • norsyamlina che abdul rahim, salasiah hanin hamjah, latifah abdul majid, zuliza mohd. kusrin, nurhidayah muhammad hashim, rafeah saidon, norainan bahari, muhamad zariff llias, noor ani ahmad.  (2021).  a cross-sectional study on the practice of wet nursing among muslim mothers.  - bmc pregnancy and childbirth.  1-10. 

   

  muhammad nazir alias, mohd al adib samuri, zuliza mohd kusrin.  (2021).  hukum perkahwinan kanak-kanak dalam islam.  - konsultasi dan dailog bersama pengarah jabatan agama negeri dan ketua hakim syarie mahkamah syariah negeri berkenaan isu perkahwinan kanak-kanak.  1-15. 

   

  zuliza mohd kusrin, wan nur a'ina mardhiah wan rushdan, mohd al adib samuri.  (2021).  standard operating procedure (sop) for arrest and detention of autists by royal malaysia police (pdrm).  - pertanika journal social science and humanities.  175-191. 

   

  hanis atikah jamal, zuliza mohd kusrin, nik abd. rahim nik abdul ghani, amir fazlim jusoh @ yusoff, mat noor mat zain.  (2021).  video program siswazah syariah.  - 1-4. 

   

  mohd faqih baharudin, zuliza mohd kusrin.  (2021).  interaksi mualaf india dengan keluarga bukan islam ketika sambutan perayaan agama hindu.  - islamiyyat: the international journal of islamic studies).  73-84. 

   

  norsyamlina che abdul rahim, salasiah hanin hamjah, latifah abdul majid, zuliza mohd. kusrin, nurhidayah muhammad hashim, rafeah saidon, norainan bahari, muhamad zariff llias, noor ani ahmad.  (2021).  a cross-sectional study on the practice of wet nursing among muslim mothers.  - bmc pregnancy and childbirth.  1-10. 

   

  abdul basir mohamad , anwar fakhri omar , shofian ahmad , amir husin mohd noor, zaini nasohah, zuliza mohd kusrin, ibnor azli ibrahim, ahmad muhammad husni...et.al..  (2012).  some methods of preponderance in resolving issues of modern biotechnology.  - journal of animal and veterinary advances.  11(22);4086-4093. 

   

  siti zalikhaha md nor, zuliza mohd kusrin.  (2019).  islam dalam perlembagaan negara.  - 90. 

   

  zuraini mohd yaakub , zuliza mohd kusrin.  (2019).  remaja autisme dan perilaku seksual.  - 99. 

   

  zuliza mohd kusrin & zaini nasohah.  (2018).  isu kemasyarakatan menurut perspektif syariah.  - 13. 

   

  zainab ismail, wan ibrahim wan ahmad, zuria mahmud, salasiah hanin hamjah, zuliza mohd kusrin, razaleigh muhamat@kawangit, roziah sidik@mat sidek, rasidah jemain & elmi baharuddin.  (2017).  dakwah dalam kepelbagaian.  - 25. 

   

  fariza md sham, manisah mohd ali, zuliza mohd kusrin, siti norlina muhamad, rosmawati mohamad rasit & salmihah che mud.  (2017).  menangani masalah remaja autisme.  - 107. 

   

  zuliza mohd kusrin & zaini nasohah.  (2018).  isu kemasyarakatan menurut perspektif syariah.  - 13. 

   

  zainab ismail, wan ibrahim wan ahmad, zuria mahmud, salasiah hanin hamjah, zuliza mohd kusrin, razaleigh muhamat@kawangit, roziah sidik@mat sidek, rasidah jemain & elmi baharuddin.  (2017).  dakwah dalam kepelbagaian.  - 25. 

   

  zuliza mohd kusrin, mohd zamro muda, md yazid ahmad & mohd al adib samuri.  (2017).  isu syariah & undang-undang : sinergi syariah dan undang-undang solusi masalah ummah.  - 14. 

   

  salasiah hanin hamjah, latifah abdul majid & zuliza mohd. kusrin.  (2016).  penyelidikan kontemporari dalam pengajian islam.  - 6 (xvii-). 

   

  nur shariqqah mudran & zuliza mohd kusrin.  (2016).  isu syariah dan undang-undang.  - 17. 

   

  siti zalikhaha md nor, zuliza mohd kusrin.  (2019).  islam dalam perlembagaan negara.  - 90. 

   

  zuraini mohd yaakub , zuliza mohd kusrin.  (2019).  remaja autisme dan perilaku seksual.  - 99. 

   

  fariza md sham, manisah mohd ali, zuliza mohd kusrin, siti norlina muhamad, rosmawati mohamad rasit & salmihah che mud.  (2017).  menangani masalah remaja autisme.  - 107. 

   

  muhammad nazir alias, mohd al adib samuri, zuliza mohd kusrin.  (2021).  hukum perkahwinan kanak-kanak dalam islam.  - konsultasi dan dailog bersama pengarah jabatan agama negeri dan ketua hakim syarie mahkamah syariah negeri berkenaan isu perkahwinan kanak-kanak.  1-15. 

   

  hanis atikah jamal, zuliza mohd kusrin, nik abd. rahim nik abdul ghani, amir fazlim jusoh @ yusoff, mat noor mat zain.  (2021).  video program siswazah syariah.  - 1-4. 

   

  zuliza mohd kusrin.  (2020).  pengenalan kepada hak asasi.  - 1-10. 

   

  zuliza mohd kusrin.  (2020).  hak asasi dalam perlembagaan persekutuan malaysia.  - 1-33. 

   

  zuliza binti mohd. kusrin; manisah bt. mohd. ali; fariza bt. md. sham; wafaa` binti yusof; mohd al adib bin samuri.  (2020).  pembinaan garis panduan literasi undang-undang kesalahan jenayah seksual autism.  - 1-6.