dr. maizatul haizan binti mahbob

pensyarah universiti

pusat kajian media & komunikasi (mention)

 maiz@ukm.edu.my

No. sambungan :  0389215464

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Maizatul Haizan Mahbob is a senior lecturer at the Center for Media and Communication Studies, Faculty of Social Sciences and Humanities, UKM. Her areas of expertise are development communication and organizational communication. Her research interest are acceptance of innovation and behavioral communication. Behavioral communication is an important aspect of development communication and organizational communication. Something related to the acceptance of new things whether communicated through campaign, advocacy and enforcement through social media or conventional media, requires awareness, change of attitude and subsequently translated through behavioral change. Awareness involves cognitive and affective attributes that are intertwined to achieve change in behavior. Maizatul Haizan Mahbob has a background in political science (B.A. in Political Sciences) from Universiti Kebangsaan Malaysia, human resource development (M.Sc in HRD) from Universiti Putra Malaysia and communication (PhD in Communication) from Universiti Sains Malaysia. These three fields of knowledge are related to persuasion, motivation and communication, that makes her specializes in behavioral communications that can be applied across multiple fields such as political communication, health communication, development communication as well as organizational communication.

 • maizatul haizan mahbob, muhammad faiz othman.  (2021).  faktor pendorong ketagihan permainan video dalam kalangan golongan muda.  - malaysian journal of youth studies.  50-62. 

   

  noor afzaliza nazira ibrahim, maizatul haizan mahbob.  (2021).  keterampilan peribadi pelajar sebagai satu bentuk kemahiran komunikasi dan kepentingannya dalam pasaran dunia pekerjaan.  - jurnal komunikasi: malaysian journal of communication.  209-226. 

   

  wan amizah binti wan mahmud;normah bt. mustaffa;maizatul haizan binti mahbob;muhammad adnan bin pitchan;shahrul nazmi bin sannusi.  (2021).  applying behavioural insights to reduce the spread of fake news in malaysia.  -

   

  haizum ruzanna sahar, maizatul haizan mahbob, wan amizah wan mahmud.  (2021).  pengaruh faktor penentu tingkah laku penerimaan edagang dalam kalangan usahawan perusahaan kecil dan sederhana (pks) di malaysia.  - e-bangi.  195-211. 

   

  maizatul haizan binti mahbob;wan ros @ wan idros bin wan sulaiman;wan amizah binti wan mahmud.  (2020).  amalan komunikasi strategik dalam konteks penyampaian mesej dalam kalangan kakitangan ktmb.  -

   

  mohd sufiean hassan, maizatul haizan mahbob & siti nurshahidah sah allam.  (2020).  analisis psikometrik literasi media baharu dan pemantapan integriti penyertaan politik golongan muda.  - jurnal komunikasi: malaysian journal of communication.  143-166. 

   

  maizatul haizan mahbob, wan idros wan sulaiman, wan amizah wan mahmud.  (2019).  pengaruh komunikasi strategik ke atas keberkesanan penyampaian mesej.  - malaysian journal of communication.  246-262. 

   

  maizatul haizan mahbob, nik anis syakira megat ali, wan idros wan sulaiman, wan amizah wan mahmud.  (2019).  komunikasi strategik dan peranannya untuk mewujudkan komunikasi berkesan dalam organisasi.  - jurnal komunikasi.  48-66. 

   

  maizatul haizan mahbob, noor afzaliza nazira ibrahim.  (2017).  kecerdasan emosi, komunikasi non-verbal, keterampilan peribadi para pekerja dalam konteks komunikasi keorganisasian.  - jurnal komunikasi: malaysian journal of communication.  368-382. 

   

  khadijah alavi dan maizatul haizan mahbob.  (2017).  komunikasi berkesan dengan warga emas: daripada perspektif intervensi kerja sosial.  - jurnal komunikasi (malaysian journal of communication).  21-37. 

   

  mohd. yusof abdullah, noor rahamah abu bakar & maizatul haizan mahbob.  (2012).  the dynamics of student particapation in classroom: observation on level and forms of participation.  - procedia social and behavioral sciences - ukm teaching and learning congress 2011. 

   

  mohd. yusof abdullah, noor rahamah abu bakar, maizatul haizan mahbob.  (2012).  student`s participation in classroom: what motivates them to speak up?.  - procedia social and behavioral sciences - artsedu 2012. 

   

  wan idros wan sulaiman, maizatul haizan mahbob, arina anis azlan.  (2011).  learning outside the classroom : effects on student concentration and interest..  - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm, 2010; tanjung keling, melaka (procedia social and behavioral science). 

   

  mohd. yusof abdullah, noor rahamah abu bakar & maizatul haizan mahbob.  (2012).  the dynamics of student particapation in classroom: observation on level and forms of participation.  - procedia social and behavioral sciences - ukm teaching and learning congress 2011. 

   

  mohd. yusof abdullah, noor rahamah abu bakar, maizatul haizan mahbob.  (2012).  student`s participation in classroom: what motivates them to speak up?.  - procedia social and behavioral sciences - artsedu 2012. 

   

  wan idros wan sulaiman, maizatul haizan mahbob, arina anis azlan.  (2011).  learning outside the classroom : effects on student concentration and interest..  - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm, 2010; tanjung keling, melaka (procedia social and behavioral science). 

   

  maizatul haizan mahbob & fauziah ahmad.  (2018).  falsafah dan etika penyelidikan komunikasi.  - 14. 

   

  normah mustaffa, maizatul haizan mahbob & wan amizah wan mahmod.  (2018).  falsafah dan etika penyelidikan komunikasi.  - 10. 

   

  maizatul haizan mahbob & mat pauzi abd rahman.  (2018).  falsafah dan etika penyelidikan komunikasi.  - 99. 

   

  wan idros wan sulaiman & maizatul haizan mahbob.  (2015).  peradaban, harapan dan kilanan: wawasan pemikiran psikologi dan pemikiran insaniah.  - Bab 17 : 233-248. 

   

  maizatul haizan mahbob, wan idros wan sulaiman & ali salman.  (2018).  reka bentuk penyelidikan komunikasi.  - 36. 

   

  maizatul haizan mahbob & fauziah ahmad.  (2018).  falsafah dan etika penyelidikan komunikasi.  - 14. 

   

  mohd azul mohamad salleh, kamaliah basir & maizatul haizan mahbob.  (2018).  impak media, komunikasi dan industri kreatif.  - 18. 

   

  maizatul haizan mahbob & shariffah hanum syed ismail.  (2018).  impak media, komunikasi dan industri kreatif.  - 15. 

   

  mohd yusof abdullah, rosydan haron & maizatul haizan mahbob.  (2018).  media di era konvergens.  - 11. 

   

  maizatul haizan mahbob & mat pauzi abd rahman.  (2018).  falsafah dan etika penyelidikan komunikasi.  - 99. 

   

  wan amizah wan mahmud, mohd helmi abd rahim & maizatul haizan mahbob.  (2018).  media dan khalayak : interaktiviti dan impak.  - 221. 

   

  wan idros wan sulaiman & maizatul haizan mahbob.  (2018).  impak media, komunikasi dan industri kreatif.  - 154. 

   

  wan amizah wan mahmud, mohd helmi abd rahim & maizatul haizan mahbob.  (2018).  dinamika komunikasi : proses dan konteks.  - 209. 

   

  maizatul haizan & mohamad zain bin musa.  (2005).  tinjauan baru politik malaysia.  - 188. 

   

  wan amizah binti wan mahmud;normah bt. mustaffa;maizatul haizan binti mahbob;muhammad adnan bin pitchan;shahrul nazmi bin sannusi.  (2021).  applying behavioural insights to reduce the spread of fake news in malaysia.  -

   

  maizatul haizan binti mahbob;wan ros @ wan idros bin wan sulaiman;wan amizah binti wan mahmud.  (2020).  amalan komunikasi strategik dalam konteks penyampaian mesej dalam kalangan kakitangan ktmb.  -

   

  wan amizah wan mahmud, normah mustaffa, maizatul haizan mahbob, shahrul nazmi sannusi, muhammad adnan pitchan, ng yung shuang.  (2020).  penerapan kefahaman tingkahlaku bagi mengurangkan penyebaran berita palsu di malaysia.  - 1-235. 

   

  maizatul haizan mahbob & wan idros wan sulaiman.  (2017).  kpi to high? how far do academic staff members of ukm accept their kpi determination.  - buletin faseh.  36-37. 

   

  maizatul haizan mahbob.  (2017).  communicating performance for organizational excellence.  - impact.  18.