dr. abdull rahman bin mahmood

pensyarah universiti

pusat kajian usuluddin & falsafah

 abrm@ukm.edu.my

No. sambungan :  4457

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • PENSYARAH UNIVERSITI

 • mohd haidhar bin kamarzaman;abdull rahman bin mahmood;wan fariza alyati binti wan zakaria;ahmad fakhrurrazi bin mohammed zabidi;ahmad munawar bin ismail;wan haslan bin khairuddin.  (2021).  modul pengajian akidah islam di unversiti awam berteraskan akidah sifat dua puluh dalam karya ulama timur tengah dan nusantara.  -

   

  mustafa kamal amat misra, nurhanisah senin, abdull rahman mahmood, jaffary awang, mohd norazmi nordin.  (2021).  analysis on ashairah and ibadhiyah on the atrributes of god.  - turkish journal of computer and mathematics education.  7661-7673. 

   

  mohd nasir omar, ahmad sunawari long, abdull rahman mahmood, zaizul ab rahman.  (2021).  islamic notion of happiness al-saada an analysis of miskawayh thought.  - international journal of islamic thought (ijit).  49-57. 

   

  ahmad sunawari long, mohd haidhar kamarzaman, abdull rahman mahmood, kamaruddin salleh, wan haslan khairuddin, moktar hussain, nur farhana abdul rahman.  (2021).  international journal of islamic thought (ijit).  - international journal of islamic thought (ijit).  1-147. 

   

  mustafa kamal amat misra, mohd hakim arshad, abdull rahman mahmood, jaffary awang.  (2020).  wacana tokoh & kemasyarakatan dalam pengajian islam.  - 6. 

   

  abdull rahman mahmood, wan haslan khairuddin.  (2019).  pendekatan syeikh daud al-fatani dalam menganalisis permasalahan sifat dua puluh.  - islamiyyat.  99-108. 

   

  ahmad sunawari long, abdull rahman mahmood, kamarudin salleh, mohd haidhar kamarzaman, moktar hussain, nur farhana abdul rahman, yusri mohamad ramli.  (2018).  international journal of islamic thought.  - international journal of islamic thought.  1-137. 

   

  ahmad sunawari long, abdull rahman mahmood, kamarudin salleh, mohd haidhar kamarzaman, moktar hussain, nur farhana abdul rahman & yusri mohamad ramli..  (2018).  international journal of islamic thought.  - international journal of islamic thought.  1-161. 

   

  mohd haidhar kamarzaman, abdull rahman mahmood, mohd faizul azmi.  (2018).  kitab al-luma' fi radd 'ala ahl al-zaygh wa al-bida' karangan imam abu hasan al-ash'ari: terjemahan perbahasan al-qadr.  - afkar : jurnal akidah & pemikiran islam. 

   

  mohd haidhar kamarzaman, mudasir rosder, abdull rahman mahmood.  (2020).  al-ash'ari: suatu kesinambungan dari salaf al-salih.  - 213. 

   

  ezad azraai jamsari, jawiah dakir, mohd rashidi bujai, muhammad hilmi jalil, shamsul azhar yahya, a`dawiyah ismail, muhammad arif yahya, muhammad masruri, anwar fakhri omar, hakim zainal, abdull rahman mahmood, farid mat zain [and four others].  (2019).  sahih al-bukhari kitab al-maghazi: terjemahan dan pengajaran hadis.  - 424. 

   

  abdull rahman mahmood, jaffary awang & zakaria stapa.  (2015).  survival politik muslim malaysia.  - 158. 

   

  jaffary awang & abdull rahman mahmood.  (2015).  survival politik muslim malaysia.  - Bab 5 : 63-73. 

   

  abdull rahman mahmood, jaffary awang & mohd suhail ab. majid.  (2015).  survival politik muslim malaysia.  - Bab 4 : 52-62. 

   

  mustafa kamal amat misra, mohd hakim arshad, abdull rahman mahmood, jaffary awang.  (2020).  wacana tokoh & kemasyarakatan dalam pengajian islam.  - 6. 

   

  mustafa kamal amat misra, abdull rahman mahmood, jaffary awang.  (2020).  isu-isu kontemporari dalam pengajian dakwah & usuluddin.  - 6. 

   

  mohd haidhar kamarzaman, mudasir rosder, abdull rahman mahmood.  (2019).  ahl al-sunnah wa al-jama'ah: menghadapi cabaran semasa.  - 30. 

   

  abdull rahman mahmood, jaffary awang & mohd suhail ab. majid.  (2015).  survival politik muslim malaysia.  - Bab 4 : 52-62. 

   

  abdull rahman mahmood, mohd haidhar kamarzaman, mudasir rosder @ vudah mohsin.  (2015).  citra usuluddin @ falsafah.  - 1, 1-16. 

   

  mohd haidhar kamarzaman, mudasir rosder, abdull rahman mahmood.  (2020).  al-ash'ari: suatu kesinambungan dari salaf al-salih.  - 213. 

   

  ezad azraai jamsari, jawiah dakir, mohd rashidi bujai, muhammad hilmi jalil, shamsul azhar yahya, a`dawiyah ismail, muhammad arif yahya, muhammad masruri, anwar fakhri omar, hakim zainal, abdull rahman mahmood, farid mat zain [and four others].  (2019).  sahih al-bukhari kitab al-maghazi: terjemahan dan pengajaran hadis.  - 424. 

   

  zakaria stapa, indriaty ismail, wan fariza alyati wan zakaria, abdul rahman mahmood, mohd haidhar kamarzaman, mohd faizul azmi.  (2017).  sejarah al-ash`ari dan al-asha`irah di nusantara.  - 208. 

   

  abdull rahman mahmood, jaffary awang & zakaria stapa.  (2015).  survival politik muslim malaysia.  - 158. 

   

  zakaria stapa, jaffary awang, abdull rahman mahmood.  (2011).  hala tuju politik muslim di malaysia.  - 117. 

   

  mohd haidhar bin kamarzaman;abdull rahman bin mahmood;wan fariza alyati binti wan zakaria;ahmad fakhrurrazi bin mohammed zabidi;ahmad munawar bin ismail;wan haslan bin khairuddin.  (2021).  modul pengajian akidah islam di unversiti awam berteraskan akidah sifat dua puluh dalam karya ulama timur tengah dan nusantara.  -

   

  nur farhana binti abdul rahman;indriaty binti ismail;faudzinaim bin badaruddin;jaffary bin awang;abdull rahman bin mahmood;yusri bin mohamad ramli;ahmad munawar bin ismail;ahmad yunus bin mohd noor.  (2020).  persepsi penganut agama berkaitan isu-isu sensitiviti agama di malaysia.  -

   

  abdull rahman mahmood.  (2020).  kuliah maghrib kitab minhaj al abidin.  - 1. 

   

  muhamad faisal bin asha`ari;siti rugayah binti tibek;abdull rahman bin mahmood;razaleigh bin muhamat @ kawangit;rosmawati binti mohamad rasit.  (2018).  membangunkan modul online dakwah bagi mengekang dakyah syiah terhadap islam di alam maya.  -

   

  mohd haidar kamarzaman , abdull rahman mahmood.  (2018).  modul akidah islam bahagian 2 siri 1.  - 1-64.