dr. abdull rahman bin mahmood

pensyarah universiti

pusat kajian usuluddin & falsafah

 abrm@ukm.edu.my

No. sambungan :  4457

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi :
 • PENSYARAH UNIVERSITI

 • nur farhana binti abdul rahman;indriaty binti ismail;faudzinaim bin badaruddin;jaffary bin awang;abdull rahman bin mahmood;yusri bin mohamad ramli;ahmad munawar bin ismail;ahmad yunus bin mohd noor.  (2020).  persepsi penganut agama berkaitan isu-isu sensitiviti agama di malaysia.  -

   

  mustafa kamal bin amat misra, nurhanisah binte senin, mohd manawi bin mohd akib, abdull rahman mahmood, jaffary awang.  (2019).  appraisal of human acts discourse among ashairah scholars.  - humanities & social sciences reviews journal.  359-363. 

   

  mohd haidhar kamarzaman, abdull rahman mahmood, wan haslan khairuddin.  (2019).  kesinambungan fahaman akidah salaf al-salih dalam pemikiran al-ash'ari terhadap persoalan manhaj dan isu sifat.  - prosiding antarabangsa siswa usludin, falsafah dan pengajian islam.  96-117. 

   

  ahmad sunawari long, abdull rahman mahmood, kamarudin salleh, mohd haidhar kamarzaman, moktar hussain, wan haslan khairuddin, yusri mohamad ramli.  (2019).  international journal of islamic thought.  - international journal of islamic thought.  1-133. 

   

  mohd haidhar kamarzaman, mudasir rosder, abdull rahman mahmood.  (2019).  ahl al-sunnah wa al-jama'ah: menghadapi cabaran semasa.  - 30. 

   
  Tiada Rekod
  Tiada Rekod
  Tiada Rekod

  ezad azraai jamsari, jawiah dakir, mohd rashidi bujai, muhammad hilmi jalil, shamsul azhar yahya, a`dawiyah ismail, muhammad arif yahya, muhammad masruri, anwar fakhri omar, hakim zainal, abdull rahman mahmood, farid mat zain [and four others].  (2019).  sahih al-bukhari kitab al-maghazi: terjemahan dan pengajaran hadis.  - 424. 

   

  abdull rahman mahmood, jaffary awang & mohd suhail ab. majid.  (2015).  survival politik muslim malaysia.  - Bab 4 : 52-62. 

   

  abdull rahman mahmood, jaffary awang & zakaria stapa.  (2015).  survival politik muslim malaysia.  - 158. 

   

  jaffary awang & abdull rahman mahmood.  (2015).  survival politik muslim malaysia.  - Bab 5 : 63-73. 

   

  mohd haidhar kamarzaman, mudasir rosder, abdull rahman mahmood,kamarudin salleh & udah mohsin..  (2015).  citra usuluddin @ falsafah.  - 17-30. 

   

  mohd haidhar kamarzaman, mudasir rosder, abdull rahman mahmood.  (2019).  ahl al-sunnah wa al-jama'ah: menghadapi cabaran semasa.  - 30. 

   

  mohd haidhar kamarzaman, mudasir rosder, abdull rahman mahmood,kamarudin salleh & udah mohsin..  (2015).  citra usuluddin @ falsafah.  - 17-30. 

   

  jaffary awang & abdull rahman mahmood.  (2015).  survival politik muslim malaysia.  - Bab 5 : 63-73. 

   

  abdull rahman mahmood, mohd haidhar kamarzaman, mudasir rosder @ vudah mohsin.  (2015).  citra usuluddin @ falsafah.  - 1, 1-16. 

   

  abdull rahman mahmood, jaffary awang & mohd suhail ab. majid.  (2015).  survival politik muslim malaysia.  - Bab 4 : 52-62. 

   

  ezad azraai jamsari, jawiah dakir, mohd rashidi bujai, muhammad hilmi jalil, shamsul azhar yahya, a`dawiyah ismail, muhammad arif yahya, muhammad masruri, anwar fakhri omar, hakim zainal, abdull rahman mahmood, farid mat zain [and four others].  (2019).  sahih al-bukhari kitab al-maghazi: terjemahan dan pengajaran hadis.  - 424. 

   

  zakaria stapa, indriaty ismail, wan fariza alyati wan zakaria, abdul rahman mahmood, mohd haidhar kamarzaman, mohd faizul azmi.  (2017).  sejarah al-ash`ari dan al-asha`irah di nusantara.  - 208. 

   

  abdull rahman mahmood, jaffary awang & zakaria stapa.  (2015).  survival politik muslim malaysia.  - 158. 

   

  zakaria stapa, jaffary awang, abdull rahman mahmood.  (2011).  hala tuju politik muslim di malaysia.  - 117. 

   

  abdull rahman mahamood, jaffary awang dan zakaria stapa.  (2009).  survival politik muslim malaysia.  - 170. 

   

  nur farhana binti abdul rahman;indriaty binti ismail;faudzinaim bin badaruddin;jaffary bin awang;abdull rahman bin mahmood;yusri bin mohamad ramli;ahmad munawar bin ismail;ahmad yunus bin mohd noor.  (2020).  persepsi penganut agama berkaitan isu-isu sensitiviti agama di malaysia.  -

   

  khairul anwar @ johari bin mastor;fazilah binti idris;abdull rahman bin mahmood;jamiah binti manap;wan zulkifli bin wan hassan;syaidatun nazirah binti abu zahrin;dr. nik yusri musa.  (2018).  kesan puasa terhadap perubahan emosi dan keadaan personaliti ke atas orang yang berpuasa ramadan.  -

   

  muhamad faisal bin asha`ari;siti rugayah binti tibek;abdull rahman bin mahmood;razaleigh bin muhamat @ kawangit;rosmawati binti mohamad rasit.  (2018).  membangunkan modul online dakwah bagi mengekang dakyah syiah terhadap islam di alam maya.  -

   

  mohd haidhar kamarzaman, abdull rahman mahmood.  (2018).  modul akidah islam siri 1 bahagian 1.  - 1-85. 

   

  mohd haidar kamarzaman , abdull rahman mahmood.  (2018).  modul akidah islam bahagian 2 siri 1.  - 1-64.