prof. ts. dr. kadir bin arifin

pensyarah universiti

pusat kajian pembangunan, sosial & persekitaran (seeds)

No. sambungan :  00389214181

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Memiliki Ijazah Sarjana Muda Geografi, Sarjana Pengurusan Persekitaran dan PHD dalam Pengurusan Persekitaran (UKM) - mengkhusus dalam Sistem Pengurusan Bersepadu (Keselamatan OHSAS 18001, Alam Sekitar ISO 14001 dan Kualiti ISO9001). Berpengalaman sebagai Pegawai OSH di MSE, Petronas sebelum berkhidmat sebagai pensyarah di UKM bermula 2000. Bidang kepakaran adalah pengurusan keselamatan , persekitaran dan kesihatan & pekerjaan. Banyak dilantik sebagai Penasihat Keselamatan oleh agensi kerajaan seperti JBPM, SPR dan swasta seperti TH Properties. Juga dilantik sebagai Penasihat Antarabangsa Keselamatan dan Pengurusan Bencana untuk University Tadulako, Indonesia. Telah menghasilkan lebih 150 penerbitan termasuk artikel jurnal Q1, artikel berindeks, bab dalam buku, buku dan lain-lain.

 • mohamad xazaquan mansor ali, kadir arifin, azlan abas, mohd akhir ahmad, muhammad khairil, muhammad basir cyio, muhammad ahsan samad, ilyas lampe, mahfudz mahfudz, muhammad nur ali.  (2022).  systematic literature review on indicators use in safety management practices among utility industries.  - international journal of environmental research and public health.  1-21. 

   

  siti rahimah umar, norlinda omar, mohd nizam ab rahman, kadir arifin, ain basirah zulkifly, mohamad iqmal arbayin, zai azira mohd radzi, mohd hafizuddin syah bangaan abdullah, rahaida ramli, shurianie rahim, mohd noor faizal mohd nadzir, mohammad zakie mo.  (2022).  e-buku kompilasi prosedur operasi standard (sop) pencegahan penularan wabak covid-19 universiti kebangsaan malaysia.  - 107. 

   

  norfadillah derahim, kadir arifin.  (2022).  penilaian iklim keselamatan dan prestasi keselamatan pekerja sistem pengangkutan rel bandar.  - 212. 

   

  fazil a. rahman, kadir arifin, azlan abas, mahfudz mahfudz, muhammad basir cyio, muhammad khairil, muhammad nur ali, ilyas lampe, muhammad ahsan samad.  (2022).  sustainable safety management: a safety competencies systematic literature review.  - sustainability.  1-17. 

   

  mohamad azrin ahamad, kadir arifin, azlan abas, mahfudz mahfudz, muhammad basir cyio,muhammad khairil, muhammad nur ali, ilyas lampe, muhammad ahsan samad.  (2022).  systematic literature review on variables impacting organizations zero accident vision in occupational safety and health perspectives.  - sustanability.  1-28. 

   

  mohamad xazaquan mansor ali, kadir arifin, azlan abas, mohd akhir ahmad, muhammad khairil, muhammad basir cyio, muhammad ahsan samad, ilyas lampe, mahfudz mahfudz, muhammad nur ali.  (2022).  systematic literature review on indicators use in safety management practices among utility industries.  - international journal of environmental research and public health.  1-21. 

   

  mohamad azrin ahamad, kadir arifin, azlan abas, mahfudz mahfudz, muhammad basir cyio,muhammad khairil, muhammad nur ali, ilyas lampe, muhammad ahsan samad.  (2022).  systematic literature review on variables impacting organizations zero accident vision in occupational safety and health perspectives.  - sustanability.  1-28. 

   

  fazil a. rahman, kadir arifin, azlan abas, mahfudz mahfudz, muhammad basir cyio, muhammad khairil, muhammad nur ali, ilyas lampe, muhammad ahsan samad.  (2022).  sustainable safety management: a safety competencies systematic literature review.  - sustainability.  1-17. 

   

  norfadillah derahim, kadir arifin, wan mohammad zaidi wan isa, muhammad khairil, mahfudz mahfudz, muhammad basir ciyo, muhammad nur ali, ilyas lampe, muhammad ahsan samad.  (2021).  organizational safety climate factor model in the urban rail transport industry through cfa analysis.  - sustainability.  1-18. 

   

  mohammad lui juhari, kadir arifin.  (2020).  validating measurement structure of materials and equipment factors model in the mrt construction industry using confirmatory factor analysis.  - safety science.  1-8. 

   

  zitty sarah ismail, kadir arifin, mazhani muhammad, mohammad lui juhari.  (2019).  analisis keberkesanan komunikasi dalam meningkatkan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di universiti penyelidikan di malaysia.  - akademika.  183-194. 

   

  kadir arifin, roziah abudin, muhammad rizal razman.  (2019).  penilaian iklim keselamatan persekitaran kerja terhadap komuniti kakitangan kerajaan di putrajaya.  - geografia malaysia journal of society & space.  304-320. 

   

  mohd hafiidz jaafar, kadir arifin, kadaruddin aiyub, muhammad rizal razman, muhammad izzuddin syakir ishak, mohamad shaharudin samsurijan.  (2018).  occupational safety and health management in the construction industry: a review.  - international journal of occupational safety and ergonomics. 

   

  mohd hafiidz jaafar, kadir arifin, kadaruddin aiyub, muhammad rizal razman, muhammad izudin syakir ishak & mohamad samsudin samsurijan.  (2017).  occupational safety and health management in the construction industry a review.  - international journal of occupational safety and ergonomics.  1-14. 

   

  shaharuddin ahmad, khaidzir, i., azizan, a., kadir, a, zainul ariffin, a.a. khairil anwar & wan mazlina, w.m.  (2014).  the social and academic skills and the marketability of ukm`s graduates.  - procedia social and behavioral sciences.  118-123. 

   

  mohamad azrin ahamad, kadir arifin, azlan abas, mahfudz mahfudz, muhammad basir cyio,muhammad khairil, muhammad nur ali, ilyas lampe, muhammad ahsan samad.  (2022).  systematic literature review on variables impacting organizations zero accident vision in occupational safety and health perspectives.  - sustanability.  1-28. 

   

  fazil a. rahman, kadir arifin, azlan abas, mahfudz mahfudz, muhammad basir cyio, muhammad khairil, muhammad nur ali, ilyas lampe, muhammad ahsan samad.  (2022).  sustainable safety management: a safety competencies systematic literature review.  - sustainability.  1-17. 

   

  mohamad xazaquan mansor ali, kadir arifin, azlan abas, mohd akhir ahmad, muhammad khairil, muhammad basir cyio, muhammad ahsan samad, ilyas lampe, mahfudz mahfudz, muhammad nur ali.  (2022).  systematic literature review on indicators use in safety management practices among utility industries.  - international journal of environmental research and public health.  1-21. 

   

  norfadillah derahim, kadir arifin, wan mohammad zaidi wan isa, muhammad khairil, mahfudz mahfudz, muhammad basir ciyo, muhammad nur ali, ilyas lampe, muhammad ahsan samad.  (2021).  organizational safety climate factor model in the urban rail transport industry through cfa analysis.  - sustainability.  1-18. 

   

  kadir arifin, mohammad lui juhari, muhammad khairil, mahfudz, muhamad ahsan samad.  (2021).  faktor organisasi dalam menyumbang kepada kemalangan pekerjaan industri pembinaan rel mass rapid transit (mrt) di malaysia.  - akademika.  17-32. 

   

  mohd hafiidz jaafar, kadir arifin, kadaruddin aiyub, muhammad rizal razman & mohamad anuar kamaruddin.  (2018).  human element as the contributing factor towards construction accidents from the perspective of malaysian residential construction industry.  - advances in safety management and human factors - proceedings of the ahfe 2017 international conference on safety management and human factors, 2017. 

   

  norfadillah derahim, kadir arifin.  (2022).  penilaian iklim keselamatan dan prestasi keselamatan pekerja sistem pengangkutan rel bandar.  - 212. 

   

  zitty sarah ismail, kadir arifin, mazhani muhammad.  (2021).  kemakmuran dan keseimbangan pembangunan.  - 19. 

   

  kadir arifin, norfadillah derahim.  (2021).  kemakmuran dan keseimbangan pembangunan.  - 24. 

   

  mohd azhar mohamed ali, kadir arifin.  (2021).  mendepani cabaran penglibatan awam dalam rancangan tempatan di malaysia.  - 211. 

   

  kadir arifin, mohammad lui juhari.  (2021).  occupational safety and health in malaysia securing the future.  - 254. 

   

  zitty sarah ismail, kadir arifin, mazhani muhammad.  (2021).  kemakmuran dan keseimbangan pembangunan.  - 19. 

   

  kadir arifin, mohammad lui juhari.  (2021).  occupational safety and health in malaysia securing the future.  - 254. 

   

  kadir arifin, norfadillah derahim.  (2021).  kemakmuran dan keseimbangan pembangunan.  - 24. 

   

  kadir arifin, zitty sarah ismail.  (2020).  isu keselamatan dan kesihatan di tempat kerja.  - 20. 

   

  norfadillah derahim, kadir arifin.  (2020).  isu keselamatan dan kesihatan di tempat kerja.  - 57. 

   

  siti rahimah umar, norlinda omar, mohd nizam ab rahman, kadir arifin, ain basirah zulkifly, mohamad iqmal arbayin, zai azira mohd radzi, mohd hafizuddin syah bangaan abdullah, rahaida ramli, shurianie rahim, mohd noor faizal mohd nadzir, mohammad zakie mo.  (2022).  e-buku kompilasi prosedur operasi standard (sop) pencegahan penularan wabak covid-19 universiti kebangsaan malaysia.  - 107. 

   

  norfadillah derahim, kadir arifin.  (2022).  penilaian iklim keselamatan dan prestasi keselamatan pekerja sistem pengangkutan rel bandar.  - 212. 

   

  mohd suhaimi mohamad, roslee rajikan, kadir arifin, shahrul nazmi sannusi, noor alaudin abdul wahab, anuar ahmad, wan mazlina wan mashhor.  (2021).  pelan pengurusan krisis pelajar universiti kebangsaan malaysia.  - 40. 

   

  kadir arifin, noordeyana tambi.  (2021).  kemakmuran dan keseimbangan pembangunan.  - 328. 

   

  mohd azhar mohamed ali, kadir arifin.  (2021).  mendepani cabaran penglibatan awam dalam rancangan tempatan di malaysia.  - 211. 

   

  mohd noor faizal mohd nadzir, kadir arifin, suzana abu bakar, siti rahimah umar, atiqah sulaiman.  (2021).  prosedur operasi standard (sop) am pelaksanaan norma baharu majlis konvokesyen ke-48 universiti kebangsaan malaysia (ukm).  - 1-10. 

   

  siti rahimah umar, mohd nizam ab rahman, walid osman, suhaida abd rahman, zaimi makhtar, muhammad redzuan zainol abidin, kadir arifin.  (2021).  prosedur operasi standard (sop) peperiksaan secara bersemuka di universiti kebangsaan malaysia.  - 1-12. 

   

  mohd noor faizal mohd nadzir, kadir arifin, mohd nizam ab rahman, suzana abu bakar, siti rahimah umar, encik mohammad zakie mohd noor.  (2021).  prosedur am operasi standard (sop) pelaksanaan majlis konvokesyen ke-49 universiti kebangsaan malaysia (ukm).  - 1-15. 

   

  siti rahimah umar, mohd nizam ab rahman, kadir arifin.  (2021).  prosedur operasi standard (sop) penganjuran majlis di universiti kebangsaan malaysia.  - 1-14. 

   

  kadir arifin.  (2021).  penularan covid 19 di tempat kerja: bertugas dengan selamat.  - harian metro.  14.