prof. ts. dr. kadir bin arifin

pensyarah universiti

pusat kajian pembangunan, sosial & persekitaran (seeds)

 kadir@ukm.edu.my

No. sambungan :  00389214181

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Memiliki Ijazah Sarjana Muda Geografi, Sarjana Pengurusan Persekitaran dan PHD dalam Pengurusan Persekitaran (UKM) - mengkhusus dalam Sistem Pengurusan Bersepadu (Keselamatan OHSAS 18001, Alam Sekitar ISO 14001 dan Kualiti ISO9001). Berpengalaman sebagai Pegawai OSH di MSE, Petronas sebelum berkhidmat sebagai pensyarah di UKM bermula 2000. Bidang kepakaran adalah pengurusan keselamatan , persekitaran dan kesihatan & pekerjaan. Banyak dilantik sebagai Penasihat Keselamatan oleh agensi kerajaan seperti JBPM, SPR dan swasta seperti TH Properties. Juga dilantik sebagai Penasihat Antarabangsa Keselamatan dan Pengurusan Bencana untuk University Tadulako, Indonesia. Telah menghasilkan lebih 150 penerbitan termasuk artikel jurnal Q1, artikel berindeks, bab dalam buku, buku dan lain-lain.

 • kadir arifin, mohammad lui juhari.  (2021).  occupational safety and health in malaysia securing the future.  - 254. 

   

  kadir arifin.  (2021).  penularan covid 19 di tempat kerja: bertugas dengan selamat.  - harian metro.  14. 

   

  kadir arifin, mohammad lui juhari, muhammad khairil, mahfudz, muhamad ahsan samad.  (2021).  faktor organisasi dalam menyumbang kepada kemalangan pekerjaan industri pembinaan rel mass rapid transit (mrt) di malaysia.  - akademika.  17-32. 

   

  mohd azhar mohamed ali, kadir arifin.  (2021).  mendepani cabaran penglibatan awam dalam rancangan tempatan di malaysia.  - 211. 

   

  norfadillah derahim, kadir arifin, wan mohammad zaidi wan isa, muhammad khairil, mahfudz mahfudz, muhammad basir ciyo, muhammad nur ali, ilyas lampe, muhammad ahsan samad.  (2021).  organizational safety climate factor model in the urban rail transport industry through cfa analysis.  - sustainability.  1-18. 

   

  norfadillah derahim, kadir arifin, wan mohammad zaidi wan isa, muhammad khairil, mahfudz mahfudz, muhammad basir ciyo, muhammad nur ali, ilyas lampe, muhammad ahsan samad.  (2021).  organizational safety climate factor model in the urban rail transport industry through cfa analysis.  - sustainability.  1-18. 

   

  mohammad lui juhari, kadir arifin.  (2020).  validating measurement structure of materials and equipment factors model in the mrt construction industry using confirmatory factor analysis.  - safety science.  1-8. 

   

  zitty sarah ismail, kadir arifin, mazhani muhammad, mohammad lui juhari.  (2019).  analisis keberkesanan komunikasi dalam meningkatkan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di universiti penyelidikan di malaysia.  - akademika.  183-194. 

   

  kadir arifin, roziah abudin, muhammad rizal razman.  (2019).  penilaian iklim keselamatan persekitaran kerja terhadap komuniti kakitangan kerajaan di putrajaya.  - geografia malaysia journal of society & space.  304-320. 

   

  mohd hafiidz jaafar, kadir arifin, kadaruddin aiyub, muhammad rizal razman, muhammad izzuddin syakir ishak, mohamad shaharudin samsurijan.  (2018).  occupational safety and health management in the construction industry: a review.  - international journal of occupational safety and ergonomics. 

   

  mohd hafiidz jaafar, kadir arifin, kadaruddin aiyub, muhammad rizal razman, muhammad izudin syakir ishak & mohamad samsudin samsurijan.  (2017).  occupational safety and health management in the construction industry a review.  - international journal of occupational safety and ergonomics.  1-14. 

   

  shaharuddin ahmad, khaidzir, i., azizan, a., kadir, a, zainul ariffin, a.a. khairil anwar & wan mazlina, w.m.  (2014).  the social and academic skills and the marketability of ukm`s graduates.  - procedia social and behavioral sciences.  118-123. 

   

  mohd hafiidz jaafar, kadir arifin, kadaruddin aiyub, muhammad rizal razman & mohamad anuar kamaruddin.  (2018).  human element as the contributing factor towards construction accidents from the perspective of malaysian residential construction industry.  - advances in safety management and human factors - proceedings of the ahfe 2017 international conference on safety management and human factors, 2017. 

   

  mohd hafiidz jaafar, kadir arifin, kadaruddin aiyub, muhammad rizal razman & mohamad anuar kamaruddin.  (2018).  human element as the contributing factor towards construction accidents from the perspective of malaysian residential construction industry.  - advances in safety management and human factors - proceedings of the ahfe 2017 international conference on safety management and human factors, 2017. 

   

  mohd azhar mohamed ali, kadir arifin.  (2021).  mendepani cabaran penglibatan awam dalam rancangan tempatan di malaysia.  - 211. 

   

  kadir arifin, mohammad lui juhari.  (2021).  occupational safety and health in malaysia securing the future.  - 254. 

   

  norfadillah derahim, kadir arifin.  (2020).  isu keselamatan dan kesihatan di tempat kerja.  - 57. 

   

  hafizi zakaria, kadir arifin, kadaruddin aiyub.  (2020).  pengurusan fasiliti dalam amalan keselamatan dan kesihatan pekerjaan.  - 225. 

   

  mohammad lui juhari, kadir arifin.  (2020).  isu keselamatan dan kesihatan di tempat kerja.  - 47. 

   

  kadir arifin, mohammad lui juhari.  (2021).  occupational safety and health in malaysia securing the future.  - 254. 

   

  kadir arifin, zitty sarah ismail.  (2020).  isu keselamatan dan kesihatan di tempat kerja.  - 20. 

   

  norfadillah derahim, kadir arifin.  (2020).  isu keselamatan dan kesihatan di tempat kerja.  - 57. 

   

  mohammad lui juhari, kadir arifin.  (2020).  isu keselamatan dan kesihatan di tempat kerja.  - 47. 

   

  norul hajar nordin, muhammad rizal razman, kadir arifin & azrina azlan.  (2016).  governans kelestarian kesejahteraan alam sekitar dan kesihatan masyarakat di malaysia.  - 20. 

   

  mohd azhar mohamed ali, kadir arifin.  (2021).  mendepani cabaran penglibatan awam dalam rancangan tempatan di malaysia.  - 211. 

   

  hafizi zakaria, kadir arifin, kadaruddin aiyub.  (2020).  pengurusan fasiliti dalam amalan keselamatan dan kesihatan pekerjaan.  - 225. 

   

  kadir arifin.  (2020).  isu keselamatan dan kesihatan di tempat kerja.  - 382. 

   

  dona raihana don ramli, kadaruddin aiyub, kadir ariffin.  (2019).  nilai pulangan sosial pelaburan.  - 108. 

   

  mohd hafiidz jaafar, kadir arifin, kadaruddin aiyub.  (2019).  pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan dalam industri pembinaan perumahan.  - 191. 

   

  kadir arifin.  (2021).  penularan covid 19 di tempat kerja: bertugas dengan selamat.  - harian metro.  14. 

   

  mazifah simis, azahan awang & kadir arifin.  (2013).  urban planning: the urgent needs to redevelop ex- landfill sites as public parks in malaysia.  - emur 2013. 

   

  kadaruddin aiyub, kadir arifin, shaharudin ahmad, jamaluddin md. jahi, azahan awang & muhamad rizal razman.  (2011).  mitigasi perubahan iklim melalui program kecekapan tenaga dan perubahan tingkahlaku.  - prosiding persidangan kebangsaan geografi dan alam sekitar kali ke3. 

   

  kadir arifin, kadaruddin aiyub, latiffah pawanteh, azhar jaludin, nur baiti mohd othman.  (2011).  persepsi terhadap aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan di ipta: kajian kes di fakulti sains sosial dan kemanusiaan, ukm.  - persidangan kebangsaan geografi dan alam sekitar kali ke-3. 

   

  muhammad rizal razman, jamaluddin md jahi, kadir arifin & azahan awang.  (2004).  the role of precautionary principle in environmental protection: international legal perspectives.  - kustem third annual seminar on sustainability science & management 2004.