zuriani ibrahim, wan kamal mujani, suhaila abdul aziz, zaleha muda, salmy edawati yaacob.  (2024).  the impact of the covid-19 pandemic on the cost of living of the b40 group: an analysis of income, expenditure, and targeted assistance.  - international journal of religion.  140-149. 

 

nik abdul rahim bin nik abdul ghani;mat noor bin mat zain;amir fazlim bin jusoh @ yusoff;salmy edawati binti yaacob;azlin alisa ahmad.  (2024).  pembinaan model sumbangan takaful mikro kesihatan bagi golongan b40 berasaskan dana wakaf.  -

 

mohd sobri ellias, salmy edawati yaacob, muhammad adib samsudin.  (2023).  aplikasi kaedah-kaedah fiqh dalam merangka parameter berhubung penghasilan video tular sebagai strategi pemasaran jualan atas talian.  - al-qanatir: international journal of islamic studies.  9-19. 

 

muhammad asyraf abdul rashid, salmy edawati yaacob.  (2023).  pelaksanaan pembiayaan mikro daripada dana zakat.  - al-qanatir: international journal of islamic studies.  54-62. 

 

muhammad ikhwan megat saidi, mat noor mat zain, salmy edawati yaacob.  (2023).  wakaf perkhidmatan menurut perspektif islam.  - al-qanatir: international journal of islamic studies.  141-149. 

 

dicky wiwittan toto ngadiman, hainnur aqma rahim, salmy edawaty yacoob, hairunnizam wahid.  (2018).  hubungan antara harga diri, niat menambah hutang dan gelagat perbelanjaan hutang dalam kalangan individu berpendapatan rendah.  - geografia online malaysian journal of society and space.  188-200. 

 

ezad azraai jamsari, ibnor azli ibrahim, salasiah hanin hamjah, zamri arifin, ahmad irdha mokhtar, ahmad yunus mohd noor, azmul fahimi kamaruzaman, fadlan mohd othman, haziyah, noor lizza, rosmawati , zulkarnain mohamed, salmy edawati & nurul ilyana.  (2017).  islamiyyat: the international journal of islamic studies vol 39 no 2 2017.  - islamiyyat: the international journal of islamic studies. 

 

suhailah mohd nordin dan salmy edawati yaacob.  (2017).  sorotan literatur perniagaan jualan langsung secara pemasaran berbilang tingkat vs sistem piramid.  - islamiyyat. 

 

najahudin lateh, salmy edawati yaacob, siti noobiah md rejab.  (2017).  applying the fuzzy delphi method (fdm) to analyze the expert consensus values for instrument of shariah-compliant gold investment.  - pertanika journal of social sciences & humanities.  165-178. 

 

abdul basir mohamad , anwar fakhri omar , shofian ahmad , amir husin mohd noor, zaini nasohah, zuliza mohd kusrin, ibnor azli ibrahim, ahmad muhammad husni...et.al..  (2012).  some methods of preponderance in resolving issues of modern biotechnology.  - journal of animal and veterinary advances.  11(22);4086-4093. 

 

zuriani ibrahim, wan kamal mujani, suhaila abdul aziz, zaleha muda, salmy edawati yaacob.  (2024).  the impact of the covid-19 pandemic on the cost of living of the b40 group: an analysis of income, expenditure, and targeted assistance.  - international journal of religion.  140-149. 

 

zulyadi zakaria, salmy edawati yaacob, huszaidi hussin, farhan nazihah ahmad.  (2023).  instructional leadership best practices in coaching toward bukit jalil sports school excellence.  - international journal of academic research in progressive education and development.  1829-1841. 

 

sri wahyu sakina ahmad sanusi, mohd fairuz md salleh, salmy edawati yaacob.  (2023).  the management and implementation of zurri waqf in malaysian waqf instituition.  - jurnal pengurusan.  1-13. 

 

aisyah abdul-rahman, shifa mohd nor, salmy edawati yaacob.  (2023).  technological integration within zakat institutions: a comprehensive review and prospective research directions.  - international journal of islamic thought.  31-43. 

 

siti noorbiah md rejab, hairunnizam wahid, salmy edawaty yaacob.  (2023).  the importance of accountability in zakat institutions.  - business and management horizons.  35-46. 

 

azlin alisa ahmad, mat noor mat zain, salmy edawati yaacob, nik abdul rahim nik abdul ghani, umi zakiah norazman, mohd izhar ariff mohd kashim, ahmad munawar ismail.  (2023).  kelestarian kewangan sosial islam di malaysia.  - 14. 

 

suhaila nadzri, salmy edawati yaacob, muhammad sabri haron, nuradli ridzwan shah mohd dali.  (2023).  akhlak dan saft dalam keusahawanan islam.  - 203. 

 

nik abdul rahim nik abdul ghani, ahmad dahlan salleh, salmy edawati yaacob.  (2023).  tawarruq dan aplikasinya dalam institusi kewangan islam di malaysia.  - 69. 

 

mohd badrul hakimi daud, shahida shahimi, salmy edawati yaakob, asma hakimah ab halim.  (2022).  kemungkiran sukuk dan mekanisme perlindungan pelabur di malaysia.  - 100. 

 

salmy edawati yaacob.  (2021).  dinamika prinsip muamalah islam.  - 12. 

 

azlin alisa ahmad, mat noor mat zain, salmy edawati yaacob, nik abdul rahim nik abdul ghani, umi zakiah norazman, mohd izhar ariff mohd kashim, ahmad munawar ismail.  (2023).  kelestarian kewangan sosial islam di malaysia.  - 14. 

 

nik abdul rahim nik abdul ghani, ahmad dahlan salleh, salmy edawati yaacob.  (2023).  tawarruq dan aplikasinya dalam institusi kewangan islam di malaysia.  - 69. 

 

nurul ashiqin mahmud zuhudi, salmy edawati yaacob, zamzuri zakaria.  (2023).  kelestarian kewangan sosial islam di malaysia.  - 12. 

 

wan faizee abdul rahman, salmy edawati yaacob.  (2023).  kelestarian kewangan sosial islam di malaysia.  - 15. 

 

wan mohd al faizee wan ab rahaman, salmy edawati yaacob, mohamad sabri haron, suhada ishak.  (2022).  kepelbagaian muamalat dalam menghadapi cabaran semasa.  - 17. 

 

suhaila nadzri, salmy edawati yaacob, muhammad sabri haron, nuradli ridzwan shah mohd dali.  (2023).  akhlak dan saft dalam keusahawanan islam.  - 203. 

 

salmy edawati yaacob.  (2022).  perakaunan aset wakaf di malaysia.  - 241. 

 

mohd badrul hakimi daud, shahida shahimi, salmy edawati yaakob, asma hakimah ab halim.  (2022).  kemungkiran sukuk dan mekanisme perlindungan pelabur di malaysia.  - 100. 

 

mat noor mat zain, salmy edawati yaacob, nik abd rahim nik abdul ghani.  (2021).  dinamika prinsip muamalah.  - 221. 

 

salmy edawati yaacob.  (2015).  panduan asas syariah koperasi.  - 135. 

 

nik abdul rahim bin nik abdul ghani;mat noor bin mat zain;amir fazlim bin jusoh @ yusoff;salmy edawati binti yaacob;azlin alisa ahmad.  (2024).  pembinaan model sumbangan takaful mikro kesihatan bagi golongan b40 berasaskan dana wakaf.  -

 

salmy edawati yaacob.  (2023).  konseptual dan teoritkal dalam penyelidikan.  - 1-40. 

 

mat noor mat zain, azlin alisa ahmad, salmy edawati yaacob, nik abdul rahim nik abdul ghani.  (2023).  impak digitalisasi tawaruq terhadap kesahihannya.  - the 7th international conference on islamic studies (iconis 2023).  1-29. 

 

mat noor mat zain, azlin alisa ahmad & salmy edawati yaacob.  (2023).  kursi penyelidikan haron din sebagai penghargaan jasa dan sumbangan.  - the 4th international conference on islam development and social harmony in southeast asia (icdis).  1-12. 

 

salmy edawati yaacob.  (2023).  tatacara penulisan proposal 2023.  - 1-80.