aisyah abdul-rahman, shifa mohd nor, salmy edawati yaacob.  (2023).  technological integration within zakat institutions: a comprehensive review and prospective research directions.  - international journal of islamic thought.  31-43. 

 

zulyadi zakaria, salmy edawati yaacob, huszaidi hussin, farhan nazihah ahmad.  (2023).  instructional leadership best practices in coaching toward bukit jalil sports school excellence.  - international journal of academic research in progressive education and development.  1829-1841. 

 

sri wahyu sakina ahmad sanusi, mohd fairuz md salleh, salmy edawati yaacob.  (2023).  the management and implementation of zurri waqf in malaysian waqf instituition.  - jurnal pengurusan.  1-13. 

 

nik abdul rahim nik abdul ghani, ahmad dahlan salleh, salmy edawati yaacob.  (2023).  tawarruq dan aplikasinya dalam institusi kewangan islam di malaysia.  - 69. 

 

siti noorbiah md rejab, hairunnizam wahid, salmy edawaty yaacob.  (2023).  the importance of accountability in zakat institutions.  - business and management horizons.  35-46. 

 

dicky wiwittan toto ngadiman, hainnur aqma rahim, salmy edawaty yacoob, hairunnizam wahid.  (2018).  hubungan antara harga diri, niat menambah hutang dan gelagat perbelanjaan hutang dalam kalangan individu berpendapatan rendah.  - geografia online malaysian journal of society and space.  188-200. 

 

ezad azraai jamsari, ibnor azli ibrahim, salasiah hanin hamjah, zamri arifin, ahmad irdha mokhtar, ahmad yunus mohd noor, azmul fahimi kamaruzaman, fadlan mohd othman, haziyah, noor lizza, rosmawati , zulkarnain mohamed, salmy edawati & nurul ilyana.  (2017).  islamiyyat: the international journal of islamic studies vol 39 no 2 2017.  - islamiyyat: the international journal of islamic studies. 

 

suhailah mohd nordin dan salmy edawati yaacob.  (2017).  sorotan literatur perniagaan jualan langsung secara pemasaran berbilang tingkat vs sistem piramid.  - islamiyyat. 

 

najahudin lateh, salmy edawati yaacob, siti noobiah md rejab.  (2017).  applying the fuzzy delphi method (fdm) to analyze the expert consensus values for instrument of shariah-compliant gold investment.  - pertanika journal of social sciences & humanities.  165-178. 

 

abdul basir mohamad , anwar fakhri omar , shofian ahmad , amir husin mohd noor, zaini nasohah, zuliza mohd kusrin, ibnor azli ibrahim, ahmad muhammad husni...et.al..  (2012).  some methods of preponderance in resolving issues of modern biotechnology.  - journal of animal and veterinary advances.  11(22);4086-4093. 

 

aisyah abdul-rahman, shifa mohd nor, salmy edawati yaacob.  (2023).  technological integration within zakat institutions: a comprehensive review and prospective research directions.  - international journal of islamic thought.  31-43. 

 

zulyadi zakaria, salmy edawati yaacob, huszaidi hussin, farhan nazihah ahmad.  (2023).  instructional leadership best practices in coaching toward bukit jalil sports school excellence.  - international journal of academic research in progressive education and development.  1829-1841. 

 

sri wahyu sakina ahmad sanusi, mohd fairuz md salleh, salmy edawati yaacob.  (2023).  the management and implementation of zurri waqf in malaysian waqf instituition.  - jurnal pengurusan.  1-13. 

 

aza shahnaz azman, hairunnizam wahid, salmy edawati yaacob.  (2023).  the impact of morality on the behavior of b40 female entrepreneurs in the informal economic sector.  - international journal of academic research in business and social sciences.  503-518. 

 

siti noorbiah md rejab, hairunnizam wahid, salmy edawaty yaacob.  (2023).  the importance of accountability in zakat institutions.  - business and management horizons.  35-46. 

 

nik abdul rahim nik abdul ghani, ahmad dahlan salleh, salmy edawati yaacob.  (2023).  tawarruq dan aplikasinya dalam institusi kewangan islam di malaysia.  - 69. 

 

azlin alisa ahmad, mat noor mat zain, salmy edawati yaacob, nik abdul rahim nik abdul ghani, umi zakiah norazman, mohd izhar ariff mohd kashim, ahmad munawar ismail.  (2023).  kelestarian kewangan sosial islam di malaysia.  - 14. 

 

mohd badrul hakimi daud, shahida shahimi, salmy edawati yaakob, asma hakimah ab halim.  (2022).  kemungkiran sukuk dan mekanisme perlindungan pelabur di malaysia.  - 100. 

 

salmy edawati yaacob.  (2021).  dinamika prinsip muamalah islam.  - 12. 

 

mat noor mat zain, salmy edawati yaacob, nik abd rahim nik abdul ghani.  (2021).  dinamika prinsip muamalah.  - 221. 

 

azlin alisa ahmad, mat noor mat zain, salmy edawati yaacob, nik abdul rahim nik abdul ghani, umi zakiah norazman, mohd izhar ariff mohd kashim, ahmad munawar ismail.  (2023).  kelestarian kewangan sosial islam di malaysia.  - 14. 

 

nik abdul rahim nik abdul ghani, ahmad dahlan salleh, salmy edawati yaacob.  (2023).  tawarruq dan aplikasinya dalam institusi kewangan islam di malaysia.  - 69. 

 

nurul ashiqin mahmud zuhudi, salmy edawati yaacob, zamzuri zakaria.  (2023).  kelestarian kewangan sosial islam di malaysia.  - 12. 

 

wan faizee abdul rahman, salmy edawati yaacob.  (2023).  kelestarian kewangan sosial islam di malaysia.  - 15. 

 

wan mohd al faizee wan ab rahaman, salmy edawati yaacob, mohamad sabri haron, suhada ishak.  (2022).  kepelbagaian muamalat dalam menghadapi cabaran semasa.  - 17. 

 

salmy edawati yaacob.  (2022).  perakaunan aset wakaf di malaysia.  - 241. 

 

mohd badrul hakimi daud, shahida shahimi, salmy edawati yaakob, asma hakimah ab halim.  (2022).  kemungkiran sukuk dan mekanisme perlindungan pelabur di malaysia.  - 100. 

 

mat noor mat zain, salmy edawati yaacob, nik abd rahim nik abdul ghani.  (2021).  dinamika prinsip muamalah.  - 221. 

 

salmy edawati yaacob.  (2015).  panduan asas syariah koperasi.  - 135. 

 

salmy edawati yaacob, sanep ahmad & wan kamal mujani.  (2015).  dilema dinar emas.  - 206. 

 

mat noor mat zain, azlin alisa ahmad, salmy edawati yaacob, nik abdul rahim nik abdul ghani.  (2023).  impak digitalisasi tawaruq terhadap kesahihannya.  - the 7th international conference on islamic studies (iconis 2023).  1-29. 

 

salmy edawati yaacob.  (2023).  konseptual dan teoritkal dalam penyelidikan.  - 1-40. 

 

salmy edawati yaacob.  (2023).  tatacara penulisan proposal 2023.  - 1-80. 

 

mat noor mat zain, azlin alisa ahmad & salmy edawati yaacob.  (2023).  kursi penyelidikan haron din sebagai penghargaan jasa dan sumbangan.  - the 4th international conference on islam development and social harmony in southeast asia (icdis).  1-12. 

 

azlin alisa ahmad, salmy edawati binti yaacob, mat noor bin mat zain, mohd izhar ariff, wan kamal mujani, ahmad munawar ismail, nik abdul rahim.  (2022).  laporan teknikal garis panduan pengurusan kewangan, fund raising, pelaburan dan wakaf ngo islam.  - 1-192.