prof. madya dr. salmy edawati binti yaacob

pensyarah universiti

pusat kajian syariah

 salmy1001@ukm.edu.my

No. Telefon Rasmi :  3585

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • PENSYARAH UNIVERSITI

 • nik abdul rahim nik abdul ghani, ahmad dahlan salleh, salmy edawati yaacob.  (2023).  tawarruq dan aplikasinya dalam institusi kewangan islam di malaysia.  - 69. 

   

  zamzuri zakaria, salmy edawati yaacob, nurulashiqin mahmud zuhudi.  (2023).  the relationship between investor behaviours with fatwa coordination of amanah saham nasional (asn) and amanah saham bumiputera (asb).  - samarah: jurnal hukum keluarga dan hukum islam.  499-521. 

   

  sri wahyu sakina ahmad sanusi, mohd fairuz md salleh, salmy edawati yaacob.  (2023).  the management and implementation of zurri waqf in malaysian waqf instituition.  - jurnal pengurusan.  1-13. 

   

  all muizz abas, mat noor mat zain, salmy edawati yaacob, mohammad zaini yahaya, nik abdul rahim nik abdul ghani.  (2023).  a review on sharia-compliant gold savings and investment models in malaysia.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1422-1433. 

   

  salmy edawati yaacob.  (2023).  konseptual dan teoritkal dalam penyelidikan.  - 1-40. 

   

  dicky wiwittan toto ngadiman, hainnur aqma rahim, salmy edawaty yacoob, hairunnizam wahid.  (2018).  hubungan antara harga diri, niat menambah hutang dan gelagat perbelanjaan hutang dalam kalangan individu berpendapatan rendah.  - geografia online malaysian journal of society and space.  188-200. 

   

  ezad azraai jamsari, ibnor azli ibrahim, salasiah hanin hamjah, zamri arifin, ahmad irdha mokhtar, ahmad yunus mohd noor, azmul fahimi kamaruzaman, fadlan mohd othman, haziyah, noor lizza, rosmawati , zulkarnain mohamed, salmy edawati & nurul ilyana.  (2017).  islamiyyat: the international journal of islamic studies vol 39 no 2 2017.  - islamiyyat: the international journal of islamic studies. 

   

  suhailah mohd nordin dan salmy edawati yaacob.  (2017).  sorotan literatur perniagaan jualan langsung secara pemasaran berbilang tingkat vs sistem piramid.  - islamiyyat. 

   

  najahudin lateh, salmy edawati yaacob, siti noobiah md rejab.  (2017).  applying the fuzzy delphi method (fdm) to analyze the expert consensus values for instrument of shariah-compliant gold investment.  - pertanika journal of social sciences & humanities.  165-178. 

   

  abdul basir mohamad , anwar fakhri omar , shofian ahmad , amir husin mohd noor, zaini nasohah, zuliza mohd kusrin, ibnor azli ibrahim, ahmad muhammad husni...et.al..  (2012).  some methods of preponderance in resolving issues of modern biotechnology.  - journal of animal and veterinary advances.  11(22);4086-4093. 

   

  zulyadi zakaria, salmy edawati yaacob, huszaidi hussin, farhan nazihah ahmad.  (2023).  instructional leadership best practices in coaching toward bukit jalil sports school excellence.  - international journal of academic research in progressive education and development.  1829-1841. 

   

  aza shahnaz azman, hairunnizam wahid, salmy edawati yaacob.  (2023).  the impact of morality on the behavior of b40 female entrepreneurs in the informal economic sector.  - international journal of academic research in business and social sciences.  503-518. 

   

  sri wahyu sakina ahmad sanusi, mohd fairuz md salleh, salmy edawati yaacob.  (2023).  the management and implementation of zurri waqf in malaysian waqf instituition.  - jurnal pengurusan.  1-13. 

   

  all muizz abas, mat noor mat zain, salmy edawati yaacob, mohammad zaini yahaya, nik abdul rahim nik abdul ghani.  (2023).  a review on sharia-compliant gold savings and investment models in malaysia.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1422-1433. 

   

  zamzuri zakaria, salmy edawati yaacob, nurulashiqin mahmud zuhudi.  (2023).  the relationship between investor behaviours with fatwa coordination of amanah saham nasional (asn) and amanah saham bumiputera (asb).  - samarah: jurnal hukum keluarga dan hukum islam.  499-521. 

   

  nik abdul rahim nik abdul ghani, ahmad dahlan salleh, salmy edawati yaacob.  (2023).  tawarruq dan aplikasinya dalam institusi kewangan islam di malaysia.  - 69. 

   

  mohd badrul hakimi daud, shahida shahimi, salmy edawati yaakob, asma hakimah ab halim.  (2022).  kemungkiran sukuk dan mekanisme perlindungan pelabur di malaysia.  - 100. 

   

  salmy edawati yaacob.  (2021).  dinamika prinsip muamalah islam.  - 12. 

   

  mat noor mat zain, salmy edawati yaacob, nik abd rahim nik abdul ghani.  (2021).  dinamika prinsip muamalah.  - 221. 

   

  mat noor mat zain, salmy edawati yaacob, nik abd rahim nik abdul ghani.  (2021).  dinamika prinsip muamalah.  - 5. 

   

  nik abdul rahim nik abdul ghani, ahmad dahlan salleh, salmy edawati yaacob.  (2023).  tawarruq dan aplikasinya dalam institusi kewangan islam di malaysia.  - 69. 

   

  wan mohd al faizee wan ab rahaman, salmy edawati yaacob, mohamad sabri haron, suhada ishak.  (2022).  kepelbagaian muamalat dalam menghadapi cabaran semasa.  - 17. 

   

  salmy edawati yaacob.  (2021).  dinamika prinsip muamalah islam.  - 12. 

   

  mat noor mat zain, salmy edawati yaacob, nik abd rahim nik abdul ghani.  (2021).  dinamika prinsip muamalah.  - 5. 

   

  salmy edawati yaacob, sanep ahmad, mat noor mat zain, zamzuri zakaria, norhazidah mashan.  (2018).  aplikasi muamalah dalam institusi kewangan islam.  - 14. 

   

  salmy edawati yaacob.  (2022).  perakaunan aset wakaf di malaysia.  - 241. 

   

  mohd badrul hakimi daud, shahida shahimi, salmy edawati yaakob, asma hakimah ab halim.  (2022).  kemungkiran sukuk dan mekanisme perlindungan pelabur di malaysia.  - 100. 

   

  mat noor mat zain, salmy edawati yaacob, nik abd rahim nik abdul ghani.  (2021).  dinamika prinsip muamalah.  - 221. 

   

  salmy edawati yaacob.  (2015).  panduan asas syariah koperasi.  - 135. 

   

  salmy edawati yaacob, sanep ahmad & wan kamal mujani.  (2015).  dilema dinar emas.  - 206. 

   

  salmy edawati yaacob.  (2023).  konseptual dan teoritkal dalam penyelidikan.  - 1-40. 

   

  salmy edawati yaacob.  (2023).  tatacara penulisan proposal 2023.  - 1-80. 

   

  azlin alisa ahmad, salmy edawati binti yaacob, mat noor bin mat zain, mohd izhar ariff, wan kamal mujani, ahmad munawar ismail, nik abdul rahim.  (2022).  laporan teknikal garis panduan pengurusan kewangan, fund raising, pelaburan dan wakaf ngo islam.  - 1-192. 

   

  salmy edawati yaacob dan mohd nasran mohamad.  (2022).  shariah gold investment in era of metaverse: prospects & challenges.  - international conference fakultas ekonomi dan bisnis islam (febi) iain manado.  1-12. 

   

  salmy edawati yaacob, zamzuri zakaria, nik abd. rahim nik abdul ghani, mohd nasran mohamad, shofian haji ahmad, mat noor mat zain, mohamad afiq anuar dan noraini saro.  (2022).  laporan insepsi kajian semakan semula 'uruf emas perhiasan wanita di negeri selangor.  - 1-42.