dr. mohd yuszaidy bin mohd yusoff

pensyarah universiti

pusat kajian bahasa, kesusasteraan & kebudayaan melayu (bitara melayu)

 yuszaidy@ukm.edu.my

No. sambungan :  0389215749

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Mohd Yuszaidy Mohd Yusoff, PhD, Pensyarah Kanan Pusat Kajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Bidang kepakaran ialah Pembangunan dan Kelestarian Warisan Budaya, Pemuziuman dan Sosiologi Budaya.

 • mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2020).  kukuh nilai kukuh negara.  - 309. 

   

  mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2020).  peranan adat melayu mewujudkan kesejahteraan kehidupan.  - prosiding persidangan antarabangsa pengajian alam melayu 2020, kelestarian negara bangsa: dari dunia melayu ke taiwan.  203-210. 

   

  muhd norizam jamian, yusmilayati yunos, mohd yuszaidy mohd yusoff, muammar ghaddafi hanafiah, zubir idris.  (2020).  troll sebagai folklor bandaran dalam dunia digital.  - prosiding seminar bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan melayu 2020 (sebahtera 2020).  41-44. 

   

  mohd yuszaidy mohd yusoff , muammar ghaddafi hanafiah, yusmilayati yunus, muhd norizam jamian, zubir idris.  (2020).  muzium di malaysia: menghadapi cabaran digital.  - prosiding seminar bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan melayu 2020 (sebahtera 2020).  29-34. 

   

  yusmilayati yunos, mohd yuszaidy mohd yusoff, muammar ghaddafi hanafiah, zubir idris, muhd norizam jamian.  (2020).  dokumentasi etnoperubatan melayu herba berizom dalam dunia digital.  - prosiding seminar bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan melayu (sebahtera 2020).  18-28. 

   

  razali md amin, mohd yuszaidy mohd yusoff, ab. samad kechot.  (2019).  pembangunan model pengajaran gamelan melayu peringkat sekolah menengah rendah di malaysia.  - akademika.  191-205. 

   

  nur azian sani & mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2018).  etos dan ekspresi budaya melayu.  - 26. 

   

  muammar ghaddafi hanafiah & mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2018).  etos dan ekspresi budaya melayu.  - 9. 

   

  mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2018).  etos dan ekspresi budaya melayu.  - 25. 

   

  muammar ghaddafi hanafiah, mohd yuszaidy mohd yusoff, yusmilayati yunos, muhd norizam jamian.  (2018).  transformasi pengajian melayu dalam era generasi z.  - 11. 

   

  muhd norizam jamian, zubir idris, mohd yuszaidy mohd yusoff, muammar ghaddafi hanafiah, yusmilayati yunos.  (2018).  transformasi pengajian melayu dalam era generasi z.  - 14. 

   

  mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2020).  kukuh nilai kukuh negara.  - 309. 

   

  mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2018).  etos dan ekspresi budaya melayu.  - 25. 

   

  muhd norizam jamian, zubir idris, mohd yuszaidy mohd yusoff, muammar ghaddafi hanafiah, yusmilayati yunos.  (2018).  transformasi pengajian melayu dalam era generasi z.  - 14. 

   

  muammar ghaddafi hanafiah & mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2018).  etos dan ekspresi budaya melayu.  - 9. 

   

  mohd yuszaidy mohd yusoff, muammar ghaddafi hanafiah, yusmilayati yunos, muhd norizam jamian.  (2018).  transformasi pengajian melayu dalam era generasi z.  - 17. 

   

  yusmilayati yunos, maslida yusof, zubir idris, shaiful bahri mohd radzi & mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2016).  herba khazanah alam.  - 103. 

   

  yusmilayati yunos, mohd yuszaidy mohs yusof, muammar ghaddafi hanafiah, zubir idris, muhd norizam jamian.  (2020).  dokumentasi etnoperubatan melayu dalam dunia digital.  - seminar bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan melayu (sebahtera).  1-9. 

   

  muhd norizam jamian, yusmilayati yunos, mohd yuszaidy mohd yusoff, muammar ghaddafi hanafiah, zubir idris.  (2020).  troll sebagai folklor bandaran dalam dunia digital.  - seminar bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan melayu (sebahtera) 2020.  1-14. 

   

  mohd yuszaidy mohd yusoff , muammar ghaddafi hanafiah, yusmilayati yunos, muhd norizam jamian, zubir idris.  (2020).  muzium di malaysia: menghadapi cabaran digital.  - seminar bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan melayu (sebahtera) 2020.  1-12. 

   

  mohd yuszaidy bin mohd yusoff.  (2019).  nama-nama tempat pelik di negeri sembilan berdasarkan cerita mitos dan lagenda melayu.  -

   

  zubir idris, muhd norizam jamian, mohd yuszaidy mohd yusof, yusmilayati yunos & muammar ghaddafi hanafiah.  (2018).  etnosentrisme dan patriotisme sebagai benteng pertahanan dalam syair perang mengkasar.  - seminar serantau persenjataan dan pertahanan dalam sastera dan sains warisan.