dr. mohd yuszaidy bin mohd yusoff

pensyarah universiti

pusat kajian bahasa, kesusasteraan & kebudayaan melayu (bitara melayu)

 yuszaidy@ukm.edu.my   Biografi/ Biography :

 • Dr. Mohd Yuszaidy Mohd Yusoff, Doktor Falsafah, Universiti Kebangsaan Malaysia (Kajian warisan). Beliau juga memiliki Sarjana Sastera, Universiti Malaya (Antropologi Budaya). Pensyarah Kanan di Pusat Kajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu (Bitara Melayu). Kepakaran beliau iaitu pengurusan warisan dan muzium dan sosiobudaya. Kajian penyelidikan memfokuskan mengenai warisan dan budaya Melayu melalui aspek pembangunan, pengurusan dan kelestarian.
  Dr. Mohd Yuszaidy Mohd Yusoff, Doctor of Philosophy, National University of Malaysia (Heritage Studies) He also holds a Master of Arts from the University of Malaya in Cultural Anthropology. Senior lecturer at the Centre for the Study of Malay Language, Literature, and Culture (Bitara Melayu). His expertise is in heritage, museum management, and socio-cultural. Research studies focus on Malay heritage and culture through aspects of development, management, and sustainability.

 • muammar ghaddafi hanafiah, mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2024).  dinamika sosiobudaya melayu.  - 11-12. 

   

  muammar ghaddafi hanafiah, mohd yuszaidy muhd yusoff.  (2024).  dinamika sosiobudaya melayu.  - 281. 

   

  mohd azul mohamad salleh, arena che kasim, mohd yuszaidy mohd yusof, mohamad adli baco, muhammad nur imran nor arzami.  (2024).  ketagihan skrin dalam kalangan belia di lembah klang.  - jurnal komunikasi: malaysian journal of communication.  286-303. 

   

  nordiana binti mosum, mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2024).  the current ethics and civilisation in bajau society today.  - educational administration: theory and practice.  11907-11913. 

   

  mohd yuszaidy mohd yusoff, mohd muhaimi abdul rahman, muammar ghaddafi hanafiah.  (2024).  metode dakwah syeikh hamzah fansuri dalam manuskrip syair dagang adanya (mss 3160).  - jurnal melayu.  55-76. 

   

  razali md amin, mohd yuszaidy mohd yusoff, ab. samad kechot.  (2019).  pembangunan model pengajaran gamelan melayu peringkat sekolah menengah rendah di malaysia.  - akademika.  191-205. 

   

  nordiana binti mosum, mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2024).  the current ethics and civilisation in bajau society today.  - educational administration: theory and practice.  11907-11913. 

   

  mohd azul mohamad salleh, arena che kasim, mohd yuszaidy mohd yusof, mohamad adli baco, muhammad nur imran nor arzami.  (2024).  ketagihan skrin dalam kalangan belia di lembah klang.  - jurnal komunikasi: malaysian journal of communication.  286-303. 

   

  diana ibrahim, khairunnisa mohd ghani, mohd yuszaidy mohd yusof, yusmilayati yunos, mohd saharuddin supah@supar.  (2023).  community based art program: integrating sdgs elements as context in community empowerment.  - international journal of academic research in business and social sciences.  426-442. 

   

  mohammad husri morni, mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2023).  the changes of marital customs and traditions in the melanau community in mukah, sarawak.  - journal of advanced zoology.  4463-4470. 

   

  mohammad husri morni; mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2023).  bangsa pikul psychology and the social status of the melanau community in sarawak.  - journal for re attach therapy and developmental diversities.  807-811. 

   

  muammar ghaddafi hanafiah, mohd yuszaidy muhd yusoff.  (2024).  dinamika sosiobudaya melayu.  - 281. 

   

  muhd norizam jamian, muammar ghaddafi hanafiah, mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2023).  kebitaraan pengajian melayu dari perspektif bahasa, sastera dan budaya.  - 162. 

   

  muhd norizam jamian, muammar ghaddafi hanafiah, mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2023).  kebitaraan pengajian melayu dari perspektif bahasa, sastera dan budaya.  - 162. 

   

  nur atikah ibrahim, mohd yuszaidy mohd yusoff, muammar ghaddafi hanafiah, muhd norizam jamian, zubir idris, yusmilayati yunus.  (2021).  etnoperubatan: falsafah konsep dan amalan.  - 500. 

   

  mohd yuszaidy mohd yusoff, muammar ghaddafi hanafiah.  (2021).  eksplorasi budaya di malaysia.  - 195. 

   

  afni aqikah bair, mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2023).  warisan melayu dalam multidimensi.  - 18. 

   

  siti nur syawaliah hamid, mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2023).  warisan melayu dalam multidimensi.  - 15. 

   

  mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2023).  adat, budaya dan teknologi alam melayu: memacu kesejahteraan.  - 10. 

   

  muhd norizam jamian, muammar ghaddafi hanafiah, mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2023).  kebitaraan pengajian melayu dari perspektif bahasa, sastera dan budaya.  - 162. 

   

  mohammad husri morni, mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2023).  kebitaraan pengajian melayu dari perspektif bahasa, sastera dan budaya.  - 12. 

   

  muammar ghaddafi hanafiah, mohd yuszaidy muhd yusoff.  (2024).  dinamika sosiobudaya melayu.  - 281. 

   

  muhd norizam jamian, muammar ghaddafi hanafiah, mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2023).  kebitaraan pengajian melayu dari perspektif bahasa, sastera dan budaya.  - 162. 

   

  mohd yuszaidy mohd yusoff, muammar ghaddafi hanafiah.  (2021).  eksplorasi budaya di malaysia.  - 195. 

   

  yusmilayati yunos, maslida yusof, zubir idris, shaiful bahri mohd radzi & mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2016).  herba khazanah alam.  - 103. 

   

  muammar ghaddafi hanafiah, mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2024).  dinamika sosiobudaya melayu.  - 11-12. 

   

  mohd azul mohamad salleh;arena bt. che kasim;mohd yuszaidy bin mohd yusoff.  (2023).  pembinaan konstruk ketagihan skrin dan sikap belas ihsan berkomunikasi melalui media sosial dalam kalangan belia ipt.  -

   

  wan nasyrudin bin wan abdullah, muammar ghaddafi hanafiah, mohd yuszaidy mohd yusoff & mohd zul amirul izwan mat deraseh.  (2023).  precaution dan prevention dalam amalan kebersihan masyarakat melayu- kajian tentang lima sunan fitrah.  - seminar antarabangsa ilmu wahy dan turath (siwat-5).  54. 

   

  mohd yuszaidy bin mohd yusoff;karim bin harun;mohamad rodzi bin abd. razak;suffian bin mansor.  (2023).  pembangunan model pemuliharaan tradisi lisan orang asli jakun.  -

   

  mohd yuszaidy mohd yusoff, muammar ghadaffi hanafiah, wan nasyrudin wan abdullah, mohd zul amirul izwan mat deraseh.  (2023).  laman warisan rumah melayu tradisional daripada persektif kebersihan domestik.  - seminar antarabangsa kesusasteraan dan pengajian melayu 2023 sakpm 2023, universiti malaya.  1-15.