dr. mohd yuszaidy bin mohd yusoff

pensyarah universiti

pusat kajian bahasa, kesusasteraan & kebudayaan melayu (bitara melayu)

No. sambungan :  0389215749

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Mohd Yuszaidy Mohd Yusoff, PhD, Pensyarah Kanan Pusat Kajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Bidang kepakaran ialah Pembangunan dan Kelestarian Warisan Budaya, Pemuziuman dan Sosiologi Budaya.

 • nur atikah ibrahim, mohd yuszaidy mohd yusoff, muammar ghaddafi hanafiah, muhd norizam jamian, zubir idris, yusmilayati yunus.  (2021).  etnoperubatan: falsafah konsep dan amalan.  - 500. 

   

  muhammad nur fahmi maulud, mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2021).  kesan permainan atas talian terhadap perilaku pelajar.  - prosiding kolokium siswazah bitara melayu 2021.  98-103. 

   

  mohammad husri morni, mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2021).  perubahan sosiobudaya dalam institusi sosial masyarakat melanau di mukah, sarawak.  - prosiding kolokium siswazah bitara melayu 2021.  85-89. 

   

  nur atikah ibrahim, yusmilayati yunos, mohd yuszaidy mohd yusoff, muammar ghaddafi hanafiah, muhd norizam jamian, zubir idris.  (2021).  herba dalam pembuatan minyak sakal putung serai wangi.  - persidangan antarabangsa perubatan melayu.  240-253. 

   

  razali md amin, mohd yuszaidy mohd yusoff & ab samad kechot.  (2021).  akal budi dan kebudayaan daripada perspektif sains sosial dan kemanusiaan.  - 173. 

   

  razali md amin, mohd yuszaidy mohd yusoff, ab. samad kechot.  (2019).  pembangunan model pengajaran gamelan melayu peringkat sekolah menengah rendah di malaysia.  - akademika.  191-205. 

   

  muhamad syahman mahdi, yusmilayati yunos, mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2021).  strategi pemantapan perpaduan menerusi animasi upin & ipin.  - jurnal geografia.  366-374. 

   

  diana ibrahim, mohd yuszaidy mohd yusoff, yusmilayati yunos, rosli zakaria, mohd saharuddin.  (2019).  community-based arts and participatory act: inclusive knowledge as intangible culture heritage empowerment (iche).  - international journal of innovative technology and exploring engineering (ijitee).  630-637. 

   

  diana ibrahim, mohd yuszaidy mohd yusoff, yusmilayati yunos, rosli zakaria.  (2018).  seni berteraskan komuniti: pemberdayaan modal sosial melalui nilai-nilai perpaduan sosial dalam program lendu international art camp..  - e-bangi journal of the social sciences and humanities. 

   

  yusmilayati yunus, mohd yuszaidy mohd yusof, muammar ghadaffi hanapiah, mohd norizam jamian.  (2016).  kepandaian orang melayu dalam mentafsir ruang perubatan tradisional.  - geogdafia.  79-91. 

   

  muammar ghaddafi bin hanafiah, mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2015).  kontroversi program i want to touch a dog dalam media kontemporari daripada perspektif melayu.  - jurnal komunikasi - malaysian journal of communication.  0. 

   

  nur atikah ibrahim, mohd yuszaidy mohd yusoff, muammar ghaddafi hanafiah, muhd norizam jamian, zubir idris, yusmilayati yunus.  (2021).  etnoperubatan: falsafah konsep dan amalan.  - 500. 

   

  mohd yuszaidy mohd yusoff, muammar ghaddafi hanafiah.  (2021).  eksplorasi budaya di malaysia.  - 195. 

   

  razali md amin, mohd yuszaidy mohd yusoff & ab samad kechot.  (2021).  akal budi dan kebudayaan daripada perspektif sains sosial dan kemanusiaan.  - 173. 

   

  mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2021).  akal budi dan kebudayaan daripada perspektif sains sosial dan kemanusiaan.  - 173. 

   

  muammar ghaddafi hanafiah, mohd yuszaidy mohd yusoff, yusmilayati yunos, muhd norizam jamian.  (2018).  transformasi pengajian melayu dalam era generasi z.  - 11. 

   

  razali md amin, mohd yuszaidy mohd yusoff & ab samad kechot.  (2021).  akal budi dan kebudayaan daripada perspektif sains sosial dan kemanusiaan.  - 173. 

   

  mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2021).  akal budi dan kebudayaan daripada perspektif sains sosial dan kemanusiaan.  - 173. 

   

  mohd yuszaidy mohd yusoff, muammar ghddafi hanafiah.  (2021).  eksplorasi budaya di malaysia.  - 3. 

   

  nur atikah ibrahim, mohd yuszaidy mohd yusoff, muammar ghaddafi hanafiah, muhd norizam jamian, zubir idris, yusmilayati yunus.  (2021).  etnoperubatan: falsafah konsep dan amalan.  - 500. 

   

  roziah adama, yusmilayati yunos, mohd yuszaidy mohd yusof.  (2021).  eksplorasi budaya di malaysia.  - 15. 

   

  mohd yuszaidy mohd yusoff, muammar ghaddafi hanafiah.  (2021).  eksplorasi budaya di malaysia.  - 195. 

   

  yusmilayati yunos, maslida yusof, zubir idris, shaiful bahri mohd radzi & mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2016).  herba khazanah alam.  - 103. 

   

  mohd yuszaidy mohd yusoff, muammar ghaddafi hanafiah.  (2021).  eksplorasi budaya di malaysia.  - prakata.  11-12. 

   

  nurul shakira ahmad asri , mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2021).  motif alam dan tumbuhan dalam seni ukiran kayu melayu di besut terengganu.  - persidangan kebangsaan sarjana muda 2021 (persada 2021).  73-80. 

   

  nur syazana manap, mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2021).  peranan syarikat tradixi exellent dalam kebolehpasaran produk pekasam dalam industri makanan tradisional.  - persidangan kebangsaan sarjana muda 2021 (persada 2021).  61-72. 

   

  norshahera zulkifli & mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2021).  elemen-elemen sosiobudaya dalam kalangan masyarakat boyan di semenyih, selangor.  - persidangan kebangsaan sarjana muda 2021 (persada 2021).  48-60. 

   

  debbie andrew, mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2021).  adaptasi budaya melayu dalam kalangan masyarakat iban di lumut, perak.  - persidangan kebangsaan sarjana muda 2021 (persada 2021).  42-47.