dr. mohd yuszaidy bin mohd yusoff

pensyarah universiti

pusat kajian bahasa, kesusasteraan & kebudayaan melayu (bitara melayu)

 yuszaidy@ukm.edu.my

No. sambungan :  0389215749

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Mohd Yuszaidy Mohd Yusoff, PhD, Pensyarah Kanan Pusat Kajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Bidang kepakaran ialah Pembangunan dan Kelestarian Warisan Budaya, Pemuziuman dan Sosiologi Budaya.

 • suffian mansor, mohd. yuszaidy mohd. yusoff, al-amril bin othman.  (2021).  pilihan raya negeri sarawak 1970: persaingan kuasa antara parti-parti politik di sarawak.  - jurnal pusat kajian demokrasi dan pilihan raya universiti malaya (umcedel).  93-106. 

   

  junaidi awang besar, sharifah raihan syed jaafar, zurinah tahir, mohd. yuszaidy mohd. yusoff, muhd. norizam jamian, nik hairi omar & arina anis azlan.  (2021).  buku kompilasi kertas kerja persidangan kebangsaan sarjana muda (persada) 2021 - tema 6.  - persidangan kebangsaan sarjana muda sains sosial dan kemanusiaan (persada 2021).  1-162. 

   

  junaidi awang besar, muhd. norizam jamian, mohd. yuszaidy mohd. yusoff, zurinah tahir, sharifah raihan syed jaafar, nik hairi omar & arina anis azlan.  (2021).  buku kompilasi kertas kerja persidangan kebangsaan sarjana muda (persada) 2021 - tema 5.  - persidangan kebangsaan sarjana muda 2021 (persada 2021).  1-102. 

   

  junaidi awang besar, zurinah tahir, sharifah raihan syed jaafar, mohd. yuszaidy mohd. yusoff, muhd. norizam jamian, nik hairi omar & arina anis azlan.  (2021).  buku kompilasi kertas kerja persidangan kebangsaan sarjana muda (persada) 2021 - tema 4.  - persidangan kebangsaan sarjana muda 2021 (persada 2021).  1-182. 

   

  muhamad syahman mahdi, yusmilayati yunos, mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2021).  strategi pemantapan perpaduan menerusi animasi upin & ipin.  - jurnal geografia.  366-374. 

   

  razali md amin, mohd yuszaidy mohd yusoff, ab. samad kechot.  (2019).  pembangunan model pengajaran gamelan melayu peringkat sekolah menengah rendah di malaysia.  - akademika.  191-205. 

   

  nur azian sani & mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2018).  etos dan ekspresi budaya melayu.  - 26. 

   

  muammar ghaddafi hanafiah & mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2018).  etos dan ekspresi budaya melayu.  - 9. 

   

  mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2018).  etos dan ekspresi budaya melayu.  - 25. 

   

  muammar ghaddafi hanafiah, mohd yuszaidy mohd yusoff, yusmilayati yunos, muhd norizam jamian.  (2018).  transformasi pengajian melayu dalam era generasi z.  - 11. 

   

  muhd norizam jamian, zubir idris, mohd yuszaidy mohd yusoff, muammar ghaddafi hanafiah, yusmilayati yunos.  (2018).  transformasi pengajian melayu dalam era generasi z.  - 14. 

   

  mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2020).  kukuh nilai kukuh negara.  - 309. 

   

  mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2018).  etos dan ekspresi budaya melayu.  - 25. 

   

  muhd norizam jamian, zubir idris, mohd yuszaidy mohd yusoff, muammar ghaddafi hanafiah, yusmilayati yunos.  (2018).  transformasi pengajian melayu dalam era generasi z.  - 14. 

   

  muammar ghaddafi hanafiah & mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2018).  etos dan ekspresi budaya melayu.  - 9. 

   

  mohd yuszaidy mohd yusoff, muammar ghaddafi hanafiah, yusmilayati yunos, muhd norizam jamian.  (2018).  transformasi pengajian melayu dalam era generasi z.  - 17. 

   

  yusmilayati yunos, maslida yusof, zubir idris, shaiful bahri mohd radzi & mohd yuszaidy mohd yusoff.  (2016).  herba khazanah alam.  - 103. 

   

  junaidi awang besar, sharifah raihan syed jaafar, zurinah tahir, mohd. yuszaidy mohd. yusoff, muhd. norizam jamian, nik hairi omar & arina anis azlan.  (2021).  buku kompilasi kertas kerja persidangan kebangsaan sarjana muda (persada) 2021 - tema 6.  - persidangan kebangsaan sarjana muda sains sosial dan kemanusiaan (persada 2021).  1-162. 

   

  junaidi awang besar, muhd. norizam jamian, mohd. yuszaidy mohd. yusoff, zurinah tahir, sharifah raihan syed jaafar, nik hairi omar & arina anis azlan.  (2021).  buku kompilasi kertas kerja persidangan kebangsaan sarjana muda (persada) 2021 - tema 5.  - persidangan kebangsaan sarjana muda 2021 (persada 2021).  1-102. 

   

  junaidi awang besar, zurinah tahir, sharifah raihan syed jaafar, mohd. yuszaidy mohd. yusoff, muhd. norizam jamian, nik hairi omar & arina anis azlan.  (2021).  buku kompilasi kertas kerja persidangan kebangsaan sarjana muda (persada) 2021 - tema 4.  - persidangan kebangsaan sarjana muda 2021 (persada 2021).  1-182. 

   

  junaidi awang besar, arina anis azlan, zurinah tahir, sharifah raihan syed jaafar, mohd. yuszaidy mohd. yusoff, muhd. norizam jamian & nik hairi omar.  (2021).  buku kompilasi kertas kerja persidangan kebangsaan sarjana muda (persada) 2021 - tema 3.  - persidangan kebangsaan sarjana muda 2021 (persada 2021).  1-135. 

   

  junaidi awang besar, zurinah tahir, sharifah raihan syed jaafar, mohd. yuszaidy mohd. yusoff, muhd. norizam jamian, nik hairi omar & arina anis azlan.  (2021).  buku kompilasi kertas kerja persidangan kebangsaan sarjana muda (persada) 2021.  - persidangan kebangsaan sarjana muda (persada) 2021.  1-679.