dr. mohd nasir bin selamat

pensyarah universiti

pusat kajian psikologi & kesejahteraan manusia (psitra)

No. sambungan :  0389414817

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi :
 • Mohd Nasir Selamat (PhD), adalah pensyarah kanan di Pusat Kajian Psikologi dan Kesejahteraan Manusia, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau kini memgang jawatan pengurusan di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan sebagai Penolong Dekan Pengajaran dan Citra. Mendapat Ijazah Doktor Falsafah dalam bidang Pengurusan Sumber Manusia daripada Universiti Sains Malaysia. Penyelidikan beliau tertumpu dalam bidang pengurusan dan pembangunan sumber manusia yang berfokus kepada aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan, ergonomik, program latihan dan pembangunan. Antara kursus yang diajar termasuklah Pengurusan Sumber Manusia, Pembangunan Sumber Manusia, Psikologi Industri & Organisasi dan Ergonomik.

 • mohammad shamil mohammad nor, mohd nasir selamat.  (2020).  hubungan antara sistem kerja ergonomik dan prestasi keselamatan dan kesihatan pekerjaan.  - jurnal wacana sarjana.  1-13. 

   

  siti marziah zakaria, juliana rosmidah jaafar, norulhuda sarnon, mohd nasir selamat, noordeyana tambi.  (2020).  impak terapi kerja dalam membantu proses kepulihan klien ccrc.  - jurnal psikologi malaysia.  67-80. 

   

  mohd nasir selamat, rusyda helma mohd.  (2020).  hari ergonomik: ke arah penambahbaikan pengajaran dan pembelajaran ergonomik untuk masa depan.  - karnival inovasi p&p 2020.  1. 

   

  nasrudinsubhi, fauziah ibrahim, norulhuda sarnon, salina nen, azianura hani shaari, mohd nasir selamat, zaizul ab rahman, shahrul nazmi sannusi, daniella m mokhtar.  (2020).  sexual health among youth-at-risk in kuala lumpur.  - international journal of psychosocial rehabilitation.  4310-4322. 

   

  chong, s. t., norulhuda sarnon@kusenin, nor jana saim, fauziah ibrahim, denise koh choon lian, salina nen, suzana mohd hoesni, mohd suhaimi mohammad, nasrudin subhi, khadijah alavi, mohd nasir selamat, daniella mokhtar.  (2020).  social capital and youth development.  - international journal of psychosocial rehabilitation.  4181-4192. 

   
  Tiada Rekod
  Tiada Rekod
  Tiada Rekod

  mohd nasir selamat, mukhiffun mukapit.  (2019).  pengurusan stres.  - 11. 

   

  siti fardaniah abdul aziz & mohd nasir selamat.  (2018).  pemerkasaan komuniti di malaysia.  - 16. 

   

  siti fardaniah abdul aziz, noordeyana tambi, jamiah manap, arena che kasim, fazilah idris, & mohd. nasir selamat.  (2015).  peradaban, harapan & kilanan : wawasan pemikiran psikologi & pembangunan insaniah.  - 219-232. 

   

  jamiah manap, norsharilla hamdan, arena che kasim, siti fardaniah abdul aziz, mohd nasir selamat, noordeyana tambi & fazilah idris.  (2015).  peradaban, harapan dan kilanan: wawasan pemikiran psikologi dan pembangunan insaniah.  - Bab 9 : 107-122. 

   

  mohd nasir selamat, mustaffa omar & nor jana saim.  (2010).  penyelidikan pantai timur johor: mersing warisan terpelihara.  - Bab 2 15-25. 

   

  mohd nasir selamat, mukhiffun mukapit.  (2019).  pengurusan stres.  - 11. 

   

  siti fardaniah abdul aziz & mohd nasir selamat.  (2018).  pemerkasaan komuniti di malaysia.  - 16. 

   

  mohd nasir selamat, siti fardaniah abdul aziz & arena che kasim.  (2018).  pemerkasaan komuniti di malaysia.  - 18. 

   

  mohd nasir selamat & siti fardaniah abdul aziz.  (2018).  pemerkasaan komuniti di malaysia.  - 24. 

   

  siti fardaniah abdul aziz, noordeyana tambi, jamiah manap, arena che kasim, fazilah idris, & mohd. nasir selamat.  (2015).  peradaban, harapan & kilanan : wawasan pemikiran psikologi & pembangunan insaniah.  - 219-232. 

   

  daniella mokhtar, nurul-azza abdullah, norshaffika izzaty zaiedy nor, fatimah wati halim, mohd nasir selamat, rusyda helma mohd, siti fardaniah abdul aziz, nik hairi omar.  (2020).  work from home productively.  - 1-10. 

   

  rusyda helma mohd, mohd nasir selamat.  (2020).  ergonomics day: improving teaching and learning advancement in ergonomics for the future.  - knovasi2020.  1. 

   

  mohd nasir selamat, rusyda helma mohd.  (2020).  hari ergonomik: ke arah penambahbaikan pengajaran dan pembelajaran ergonomik untuk masa depan.  - karnival inovasi p&p 2020.  1. 

   

  mohd nasir selamat.  (2020).  tips sihat dan selamat; kembali semula ke pejabat selepas covid-19.  - 1. 

   

  mohd nasir selamat.  (2020).  work at home: ergonomics perspective.  - 1.