dr. mohd nasir bin selamat

pensyarah universiti

pusat kajian psikologi & kesejahteraan manusia (psitra)

No. Telefon Rasmi :  0389414817

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Mohd Nasir Selamat (PhD), adalah pensyarah kanan di Pusat Kajian Psikologi dan Kesejahteraan Manusia, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau kini memgang jawatan pengurusan di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan sebagai Penolong Dekan Pengajaran dan Citra. Mendapat Ijazah Doktor Falsafah dalam bidang Pengurusan Sumber Manusia daripada Universiti Sains Malaysia. Penyelidikan beliau tertumpu dalam bidang pengurusan dan pembangunan sumber manusia yang berfokus kepada aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan, ergonomik, program latihan dan pembangunan. Antara kursus yang diajar termasuklah Pengurusan Sumber Manusia, Pembangunan Sumber Manusia, Psikologi Industri & Organisasi dan Ergonomik.

 • siti zaharah mohamed alias, khadijah alavi, mohd nasir selamat.  (2022).  effectiveness of training methods on technical education and vocational students: a systematic review.  - international journal of academic research in progressive education and development.  545-558. 

   

  siti marziah zakaria, rusyda helma mohd, fauziah ibrahim, mohd nasir selamat, norshaffika izzaty zaiedy nor.  (2022).  are emotional stress, sop compliance, career-family conflict and physical risk indicators to pandemic fatigue?.  - international journal of academic research in business and social sciences.  614-624. 

   

  rogis baker, nur fatinah husna mohamad puzi, nur surayya mohd saudi, haliza mohd zahari, noor azmi mohd zainol, mohd nasir selamat.  (2022).  an exploration of the effects of emotional intelligence, depression, anxiety and stress on work life balance in royal malaysia air force.  - journal of algebraic statistics.  995-1005. 

   

  sudeshna r.rajasingam; mohd nasir selamat.  (2022).  hubungan antara pengamalan yoga, tahap kesejahteraan psikologikal dan tahap minda di bawah ketarasedar.  - jurnal wacana sarjana.  1-14. 

   

  syilma aulia syapira, budiman, mohd nasir selamat.  (2022).  self-efficacy and self-regulation with academic procrastination in muslim adolescents during the online learning period.  - psikis : jurnal psikologi islami.  88-101. 

   

  mohd nasir selamat, fauziah ibrahim, salina nen, norulhuda sarnon, nasrudin subhi, azianurahani shaari, shahrul nazmi sannusi, zaizul ab rahman.  (2018).  keselamatan persekitaran perumahan dalam kalangan remaja di kawasan program perumahan rakyat (ppr).  - geografia online -malaysian journal of society and space (gmjss).  115-126. 

   

  mohd nasir selamat & mukhiffun mukapit.  (2018).  the relationship between task factors and occupational safety and health (osh) performance in the printing industry.  - akademika. 

   

  siti zaharah mohamed alias, khadijah alavi, mohd nasir selamat.  (2022).  effectiveness of training methods on technical education and vocational students: a systematic review.  - international journal of academic research in progressive education and development.  545-558. 

   

  siti marziah zakaria, rusyda helma mohd, fauziah ibrahim, mohd nasir selamat, norshaffika izzaty zaiedy nor.  (2022).  are emotional stress, sop compliance, career-family conflict and physical risk indicators to pandemic fatigue?.  - international journal of academic research in business and social sciences.  614-624. 

   

  siti fardaniah abdul aziz, rusyda helma mohd, mohd nasir selamat, nik hairi omar.  (2021).  is online training program effective for undergraduates learning during covid 19? a quasi-experimental study using the malaysian sample.  - international journal of academic research in progressive education and development.  201-219. 

   

  nik hairi omar, mohd nasir selamat, siti fardaniah abdul aziz, rusyda helma mohd, rasyidah ismail.  (2021).  integrity risk in the customs automation system.  - international journal of academic research in business and social sciences.  206-222. 

   

  siti fardaniah abdul aziz, fatimah wati halim, rusyda helma mohd, mohd nasir selamat, nik hairi omar, anesee ibrahim, muhammad yusof derasol.  (2021).  nurturing organizational characteristics to maximize training impact on teamwork effectiveness: the malaysian sample.  - international journal of academic research in economics and management sciences.  223-243. 

   

  mohd nasir selamat, noremy md akhir.  (2021).  delinkuensi remaja: isu, intervensi & pemulihan.  - 13. 

   

  mohd nasir selamat, rogis baker, amar hisham jaaffar.  (2021).  pengurusan sumber manusia cabaran pekerjaan pada masa hadapan.  - 250. 

   

  mohd nasir selamat.  (2021).  pengurusan sumber manusia: cabaran pekerjaan pada masa hadapan.  - 10. 

   

  mohd nasir selamat, rogis baker, amar hisham jaaffar.  (2021).  pengurusan sumber manusia: cabaran pekerjaan pada masa hadapan.  - 10. 

   

  mohammad rahim kamaluddin, mohd nasir selamat, azizah othman.  (2021).  delinkuensi remaja: isu, intervensi & pemulihan.  - 150. 

   

  siti zaharah mohamed alias, mohd nasir selamat.  (2021).  pengurusan sumber manusia: cabaran pekerjaan pada masa hadapan.  - 9. 

   

  mohd nasir selamat, rogis baker, amar hisham jaaffar.  (2021).  pengurusan sumber manusia: cabaran pekerjaan pada masa hadapan.  - 10. 

   

  mohd nasir selamat, rusyda helma mohd.  (2021).  pengajaran & pembelajaran aktif, inklusif dan futuristik teori, aplikasi dan inovasi.  - 12. 

   

  mohd nasir selamat.  (2021).  pengurusan sumber manusia: cabaran pekerjaan pada masa hadapan.  - 10. 

   

  mohammad rahim kamaluddin, mohd nasir selamat, azizah othman.  (2021).  delinkuensi remaja: isu, intervensi dan pemulihan.  - 15. 

   

  mohammad rahim kamaluddin, mohd nasir selamat, azizah othman.  (2021).  delinkuensi remaja: isu, intervensi & pemulihan.  - 150. 

   

  mohd nasir selamat, rogis baker, amar hisham jaaffar.  (2021).  pengurusan sumber manusia cabaran pekerjaan pada masa hadapan.  - 250. 

   

  mohd nasir selamat.  (2021).  penjagaan kesihatan semasa bekerja dari rumah (wfh) di era pandemik covid-19.  - 1-39. 

   

  mohd nasir selamat, siti marziah zakaria, rusyda helma mohd, daniella maryam mohamed mokhtar.  (2021).  bagaimana menulis sorotan literatur?.  - 1-24. 

   

  fatimah wati bt. halim;mohd. fuad bin mat jali;rozainee khairudin;wan shahrazad binti wan sulaiman;siti fardaniah binti abdul aziz;mohd nasir bin selamat;aizan sofia binti amin;nurul-azza binti abdullah.  (2021).  pembangunan dan pemerkasaan sahsiah, set-minda dan daya saing pelajarfssk ukm.  -

   

  mohd nasir selamat, muhammad adnan pitchan, hasnoor shima ahmad hassan, azidawatie ahmad azni.  (2021).  mendidik dalam mengajar mengikut arus semasa.  - 1-5. 

   

  mohd nasir selamat, muhammad adnan pitchan, hasnoor shima ahmad hassan, azidawatie ahmad azni.  (2021).  siri webinar pdp fssk tips & tricks for virtual academics preparing & conducting virtual learning.  - 1-5.