dr. mohd nasir bin selamat

pensyarah universiti

pusat kajian psikologi & kesejahteraan manusia (psitra)   Biografi/ Biography :

 • Mohd Nasir Selamat (PhD), adalah pensyarah kanan di Pusat Kajian Psikologi dan Kesejahteraan Manusia, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau kini memgang jawatan pengurusan di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan sebagai Penolong Dekan Pengajaran dan Citra. Mendapat Ijazah Doktor Falsafah dalam bidang Pengurusan Sumber Manusia daripada Universiti Sains Malaysia. Penyelidikan beliau tertumpu dalam bidang pengurusan dan pembangunan sumber manusia yang berfokus kepada aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan, ergonomik, program latihan dan pembangunan. Antara kursus yang diajar termasuklah Pengurusan Sumber Manusia, Pembangunan Sumber Manusia, Psikologi Industri & Organisasi dan Ergonomik.

 • mohd nasir selamat, daniella maryam mohamed mokhtar, nurul syuhaida azazian, nasrudin subhi, muhammad ajib abd razak, roslan ahmad.  (2023).  entrepreneurship career choice among b40 young people: a preliminary study at council homes in the klang valley.  - international journal of academic research in business and social sciences,.  1068-1083. 

   

  siti fardaniah abdul aziz, siti nurbaya abdul aziz, rusyda helma mohd, mohd nasir selamat, nik hairi omar, daniella maryam mohamed mokhtar.  (2023).  the effectiveness of public health education via online training during pandemic covid-19: evident from malaysia.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1022-1036. 

   

  nesha guruvasagam, mohd nasir selamat, pugnesvary vijayaragavan, hashwin ramanujan, arvind nair.  (2023).  hubungan stesen kerja ergonomik dan stres pekerjaan dalam kalangan pekerja klinik kesihatan.  - e-bangi: journal of social sciences & humanities.  312-321. 

   

  muhammad irfan haqim zaini; mohd nasir selamat.  (2023).  hubungan antara personaliti dan insomnia dalam kalangan pelajar prasiswazah universiti kebangsaan malaysia.  - jurnal wacana sarjana.  1-10. 

   

  muhamad alias bin md. jedi;shahrum bin abdullah;mohd nasir bin selamat;abdul hadi bin azman;lily hanefarezan binti asbulah.  (2023).  psikologi dan persepsi pembelajaran realiti terimbuh melalui penggunaan papan cahaya.  -

   

  mohd nasir selamat, fauziah ibrahim, salina nen, norulhuda sarnon, nasrudin subhi, azianurahani shaari, shahrul nazmi sannusi, zaizul ab rahman.  (2018).  keselamatan persekitaran perumahan dalam kalangan remaja di kawasan program perumahan rakyat (ppr).  - geografia online -malaysian journal of society and space (gmjss).  115-126. 

   

  mohd nasir selamat & mukhiffun mukapit.  (2018).  the relationship between task factors and occupational safety and health (osh) performance in the printing industry.  - akademika. 

   

  mohd nasir selamat, daniella maryam mohamed mokhtar, nurul syuhaida azazian, nasrudin subhi, muhammad ajib abd razak, roslan ahmad.  (2023).  entrepreneurship career choice among b40 young people: a preliminary study at council homes in the klang valley.  - international journal of academic research in business and social sciences,.  1068-1083. 

   

  nur izzaty mohamad, azman ismail, zulkefli aini, mohd nasir selamat, nurshahira ibrahim.  (2023).  sokongan pengurusan dan pemindahan latihan: peranan kesedaran pembelajaran sebagai pengantara.  - international journal of management studies.  147-178. 

   

  mohd nasir selamat, daniella maryam mohamed mokhtar, nurul syuhaida azazian, muhammad ajib abd razak, nasrudin subhi, rogis baker.  (2023).  entrepreneurial tendencies among youth: a systematic literature.  - international journal of academic research in business and social sciences.  286-302. 

   

  siti fardaniah abdul aziz, siti nurbaya abdul aziz, rusyda helma mohd, mohd nasir selamat, nik hairi omar, daniella maryam mohamed mokhtar.  (2023).  the effectiveness of public health education via online training during pandemic covid-19: evident from malaysia.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1022-1036. 

   

  siti zaharah mohamed alias, khadijah alavi, mohd nasir selamat.  (2022).  effectiveness of training methods on technical education and vocational students: a systematic review.  - international journal of academic research in progressive education and development.  545-558. 

   

  nursabrina yahya, nur natasa hadirah mohd othman, mohd nasir selamat.  (2023).  pengurusan sumber manusia: pelaksanaan dan keberkesanan organisasi.  - 26. 

   

  siti sarah rusmi, muhammad syafiq othman, mohd nasir selamat.  (2023).  pengurusan sumber manusia: pelaksanaan dan keberkesanan organisasi.  - 26. 

   

  mohd nasir selamat, mukhiffun mukapit, rogis baker.  (2023).  pengurusan sumber manusia: pelaksanaan dan keberkesanan organisasi.  - 11. 

   

  mohd nasir selamat, budiman, rusyda helma mohd, siti fardaniah abd aziz.  (2023).  pengurusan sumber manusia: pelaksanaan dan keberkesanan organisasi.  - 26. 

   

  mohd nasir selamat, mukhiffun mukapit, rogis baker.  (2023).  pengurusan sumber manusia: pelaksanaan dan keberkesanan organisasi.  - 336. 

   

  nursabrina yahya, nur natasa hadirah mohd othman, mohd nasir selamat.  (2023).  pengurusan sumber manusia: pelaksanaan dan keberkesanan organisasi.  - 26. 

   

  siti sarah rusmi, muhammad syafiq othman, mohd nasir selamat.  (2023).  pengurusan sumber manusia: pelaksanaan dan keberkesanan organisasi.  - 26. 

   

  mohd nasir selamat, budiman, rusyda helma mohd, siti fardaniah abd aziz.  (2023).  pengurusan sumber manusia: pelaksanaan dan keberkesanan organisasi.  - 26. 

   

  mohd nasir selamat.  (2023).  pengurusan sumber manusia: pelaksanaan dan keberkesanan organisasi.  - 22. 

   

  mohd nasir selamat, mukhiffun mukapit, rogis baker.  (2023).  pengurusan sumber manusia: pelaksanaan dan keberkesanan organisasi.  - 11. 

   

  mohd nasir selamat, mukhiffun mukapit, rogis baker.  (2023).  pengurusan sumber manusia: pelaksanaan dan keberkesanan organisasi.  - 336. 

   

  mohd suhaimi mohamad, zoraini ibrahim, zaleha yazid, ida rosnita ismail, mohd nasir selamat, nadia noor awal, norazlin hassim, harishon radzi, che abdullah che ya, harith faruqi sidek, siti nora mhd isa, noor alaudin abdul wahab, muhamad alias md jedi, sa.  (2022).  kamus kompetensi generik.  - edisi pertama.  1-59. 

   

  mohd nasir selamat, daniella mokhtar, fatimah wati halim.  (2022).  isu-isu pekerjaan semasa tempoh pandemik covid-19.  - 146. 

   

  mohammad rahim kamaluddin, mohd nasir selamat, azizah othman.  (2021).  delinkuensi remaja: isu, intervensi & pemulihan.  - 150. 

   

  mohd nasir selamat, rogis baker, amar hisham jaaffar.  (2021).  pengurusan sumber manusia cabaran pekerjaan pada masa hadapan.  - 250. 

   

  mohd nasir selamat, daniella maryam mohamed mokhtar, nasrudin subhi, muhammad ajib abd razak, ruslan ahmad, rogis baker, nurul syuhaida azazian.  (2023).  tahap motivasi, kesediaan dan ketahanan diri remaja b40 untuk menjadikan keusahawanan sebagai kerjaya masa depan..  - kuala lumpur.  1-125. 

   

  mohd nasir selamat, daniella maryam mohamed mokhtar, nasrudin subhi, muhammad ajib abd razak, roslan ahmad, nurul syuhaida azazian..  (2023).  faktor-faktor pemilihan kerjaya keusahawanan dalam kalangan remaja b40: kajian awal di pusat perumahan rakyat lembah klang.  - 8th international conference on social sciences and humanities (icosh2023).  1-4. 

   

  muhamad alias bin md. jedi;shahrum bin abdullah;mohd nasir bin selamat;abdul hadi bin azman;lily hanefarezan binti asbulah.  (2023).  psikologi dan persepsi pembelajaran realiti terimbuh melalui penggunaan papan cahaya.  -

   

  rusyda helma mohd,mohd nasir selamat,siti fardhaniah abd aziz,jamiah manap, arena che kasim, nik hairi omar.  (2022).  penilaian 3600 sebagai alternatif dalam memantapkan kualiti penilaian (penilaian dan pentaksiran alternatif/programatik.  - knovasi2022.  1-12. 

   

  mohd nasir selamat, rusyda helma mohd.  (2022).  pemerkasaan pembelajaran antropometrik kejuruteraan manusia melalui penglibatan komuniti dan masyarakat.  - kongres dan pertandingan inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran (knovasi) 2022 menginsankan pendidikan digital.  1-11.