dr. mohd nasir bin selamat

pensyarah universiti

pusat kajian psikologi & kesejahteraan manusia (psitra)   Biografi/ Biography :

 • Mohd Nasir Selamat (PhD), adalah pensyarah kanan di Pusat Kajian Psikologi dan Kesejahteraan Manusia, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau kini memgang jawatan pengurusan di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan sebagai Penolong Dekan Pengajaran dan Citra. Mendapat Ijazah Doktor Falsafah dalam bidang Pengurusan Sumber Manusia daripada Universiti Sains Malaysia. Penyelidikan beliau tertumpu dalam bidang pengurusan dan pembangunan sumber manusia yang berfokus kepada aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan, ergonomik, program latihan dan pembangunan. Antara kursus yang diajar termasuklah Pengurusan Sumber Manusia, Pembangunan Sumber Manusia, Psikologi Industri & Organisasi dan Ergonomik.

 • mohd nasir selamat.  (2024).  manfaat luar biasa ' pekerja emas'.  - kosmo.  1. 

   

  nur athirah mohd isa, muhammad anas hilmi mohd safuan, nur syazwani shahnizam, mohd nasir selamat.  (2024).  jenayah pekerjaan di malaysia.  - 16. 

   

  mohd nasir selamat, daniella mokhtar, mohammad rahim kamaluddin.  (2024).  jenayah pekerjaan di malaysia.  - 198. 

   

  budiman, mohd nasir selamat, daniella mokhtar.  (2024).  jenayah pekerjaan di malaysia.  - 10. 

   

  mohd nasir selamat, budiman, jakaria dasan.  (2024).  jenayah pekerjaan di malaysia.  - 22. 

   

  mohd nasir selamat, fauziah ibrahim, salina nen, norulhuda sarnon, nasrudin subhi, azianurahani shaari, shahrul nazmi sannusi, zaizul ab rahman.  (2018).  keselamatan persekitaran perumahan dalam kalangan remaja di kawasan program perumahan rakyat (ppr).  - geografia online -malaysian journal of society and space (gmjss).  115-126. 

   

  mohd nasir selamat & mukhiffun mukapit.  (2018).  the relationship between task factors and occupational safety and health (osh) performance in the printing industry.  - akademika. 

   

  rogis baker, nur fatinah husna mohamad puzi, nur surayya mohd saudi, haliza mohd zahari, hasimi sallehudin, noor azmi mohd zainol, mohd nasir selamat.  (2024).  the influenced of work-life balance on emotional intelligence, depression, anxiety, and stress.  - kurdish studies.  43-57. 

   

  nur izzaty mohamad, azman ismail, zulkefli aini, mohd nasir selamat, nurshahira ibrahim.  (2023).  sokongan pengurusan dan pemindahan latihan: peranan kesedaran pembelajaran sebagai pengantara.  - international journal of management studies.  147-178. 

   

  mohd nasir selamat, daniella maryam mohamed mokhtar, nurul syuhaida azazian, nasrudin subhi, muhammad ajib abd razak, roslan ahmad.  (2023).  entrepreneurship career choice among b40 young people: a preliminary study at council homes in the klang valley.  - international journal of academic research in business and social sciences,.  1068-1083. 

   

  mohd nasir selamat, daniella maryam mohamed mokhtar, nurul syuhaida azazian, muhammad ajib abd razak, nasrudin subhi, rogis baker.  (2023).  entrepreneurial tendencies among youth: a systematic literature.  - international journal of academic research in business and social sciences.  286-302. 

   

  siti fardaniah abdul aziz, siti nurbaya abdul aziz, rusyda helma mohd, mohd nasir selamat, nik hairi omar, daniella maryam mohamed mokhtar.  (2023).  the effectiveness of public health education via online training during pandemic covid-19: evident from malaysia.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1022-1036. 

   

  budiman, mohd nasir selamat, daniella mokhtar.  (2024).  jenayah pekerjaan di malaysia.  - 10. 

   

  siti rohana daud, mukhiffun mukapit, mohd nasir selamat.  (2024).  jenayah pekerjaan di malaysia.  - 15. 

   

  mohd nasir selamat, budiman, jakaria dasan.  (2024).  jenayah pekerjaan di malaysia.  - 22. 

   

  mohd nasir selamat, daniella mokhtar, mohammad rahim kamaluddin.  (2024).  jenayah pekerjaan di malaysia.  - 14. 

   

  nur athirah mohd isa, muhammad anas hilmi mohd safuan, nur syazwani shahnizam, mohd nasir selamat.  (2024).  jenayah pekerjaan di malaysia.  - 16. 

   

  budiman, mohd nasir selamat, daniella mokhtar.  (2024).  jenayah pekerjaan di malaysia.  - 10. 

   

  nur athirah mohd isa, muhammad anas hilmi mohd safuan, nur syazwani shahnizam, mohd nasir selamat.  (2024).  jenayah pekerjaan di malaysia.  - 16. 

   

  siti rohana daud, mukhiffun mukapit, mohd nasir selamat.  (2024).  jenayah pekerjaan di malaysia.  - 15. 

   

  mohd nasir selamat, daniella mokhtar, mohammad rahim kamaluddin.  (2024).  jenayah pekerjaan di malaysia.  - 14. 

   

  mohd nasir selamat, budiman, jakaria dasan.  (2024).  jenayah pekerjaan di malaysia.  - 22. 

   

  mohd nasir selamat, daniella mokhtar, mohammad rahim kamaluddin.  (2024).  jenayah pekerjaan di malaysia.  - 198. 

   

  mohd nasir selamat, mukhiffun mukapit, rogis baker.  (2023).  pengurusan sumber manusia: pelaksanaan dan keberkesanan organisasi.  - 336. 

   

  mohd nasir selamat, daniella mokhtar, fatimah wati halim.  (2022).  isu-isu pekerjaan semasa tempoh pandemik covid-19.  - 146. 

   

  mohd suhaimi mohamad, zoraini ibrahim, zaleha yazid, ida rosnita ismail, mohd nasir selamat, nadia noor awal, norazlin hassim, harishon radzi, che abdullah che ya, harith faruqi sidek, siti nora mhd isa, noor alaudin abdul wahab, muhamad alias md jedi, sa.  (2022).  kamus kompetensi generik.  - edisi pertama.  1-59. 

   

  mohd nasir selamat, rogis baker, amar hisham jaaffar.  (2021).  pengurusan sumber manusia cabaran pekerjaan pada masa hadapan.  - 250. 

   

  mohd nasir selamat.  (2024).  manfaat luar biasa ' pekerja emas'.  - kosmo.  1. 

   

  rogis baker, haliza mohd zahari, nur surayya mohd saudi, nur fatinah husna mohamad puzi, mohd hamran mohamad, mohamed ayyub hassan, mohd nasir selamat.  (2023).  hubungan kecerdasan emosi, kemurungan, kebimbangan dan tekanan terhadap keseimbangan kerja dan kehidupan dalam kalangan tentera darat malaysia.  - 6th international research conference on multidisciplinary in social sciences and technology.  1-16. 

   

  muhamad alias bin md. jedi;shahrum bin abdullah;mohd nasir bin selamat;abdul hadi bin azman;lily hanefarezan binti asbulah.  (2023).  psikologi dan persepsi pembelajaran realiti terimbuh melalui penggunaan papan cahaya.  -

   

  mohd nasir selamat, daniella maryam mohamed mokhtar, nasrudin subhi, muhammad ajib abd razak, roslan ahmad, nurul syuhaida azazian..  (2023).  faktor-faktor pemilihan kerjaya keusahawanan dalam kalangan remaja b40: kajian awal di pusat perumahan rakyat lembah klang.  - 8th international conference on social sciences and humanities (icosh2023).  1-4. 

   

  mohd nasir selamat, daniella maryam mohamed mokhtar, nasrudin subhi, muhammad ajib abd razak, ruslan ahmad, rogis baker, nurul syuhaida azazian.  (2023).  tahap motivasi, kesediaan dan ketahanan diri remaja b40 untuk menjadikan keusahawanan sebagai kerjaya masa depan..  - kuala lumpur.  1-125.