dr. mohd nasir bin selamat

pensyarah universiti

pusat kajian psikologi & kesejahteraan manusia (psitra)

No. Telefon Rasmi :  0389414817

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Mohd Nasir Selamat (PhD), adalah pensyarah kanan di Pusat Kajian Psikologi dan Kesejahteraan Manusia, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau kini memgang jawatan pengurusan di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan sebagai Penolong Dekan Pengajaran dan Citra. Mendapat Ijazah Doktor Falsafah dalam bidang Pengurusan Sumber Manusia daripada Universiti Sains Malaysia. Penyelidikan beliau tertumpu dalam bidang pengurusan dan pembangunan sumber manusia yang berfokus kepada aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan, ergonomik, program latihan dan pembangunan. Antara kursus yang diajar termasuklah Pengurusan Sumber Manusia, Pembangunan Sumber Manusia, Psikologi Industri & Organisasi dan Ergonomik.

 • nesha guruvasagam, mohd nasir selamat, pugnesvary vijayaragavan, hashwin ramanujan, arvind nair.  (2023).  hubungan stesen kerja ergonomik dan stres pekerjaan dalam kalangan pekerja klinik kesihatan.  - e-bangi: journal of social sciences & humanities.  312-321. 

   

  nur izzaty mohamad, azman ismail, zulkefli aini, mohd nasir selamat, nurshahira ibrahim.  (2023).  sokongan pengurusan dan pemindahan latihan: peranan kesedaran pembelajaran sebagai pengantara.  - international journal of management studies.  147-178. 

   

  syilma aulia syapira, budiman, mohd nasir selamat.  (2022).  self-efficacy and self-regulation with academic procrastination in muslim adolescents during the online learning period.  - psikis : jurnal psikologi islami.  88-101. 

   

  sudeshna r.rajasingam; mohd nasir selamat.  (2022).  hubungan antara pengamalan yoga, tahap kesejahteraan psikologikal dan tahap minda di bawah ketarasedar.  - jurnal wacana sarjana.  1-14. 

   

  arifah yusri; mohd nasir selamat.  (2022).  pengalaman trauma semasa zaman kanak-kanak dan pengaruhnya terhadap keyakinan diri remaja di kuala lumpur.  - jurnal wacana sarjana.  1-13. 

   

  mohd nasir selamat, fauziah ibrahim, salina nen, norulhuda sarnon, nasrudin subhi, azianurahani shaari, shahrul nazmi sannusi, zaizul ab rahman.  (2018).  keselamatan persekitaran perumahan dalam kalangan remaja di kawasan program perumahan rakyat (ppr).  - geografia online -malaysian journal of society and space (gmjss).  115-126. 

   

  mohd nasir selamat & mukhiffun mukapit.  (2018).  the relationship between task factors and occupational safety and health (osh) performance in the printing industry.  - akademika. 

   

  nur izzaty mohamad, azman ismail, zulkefli aini, mohd nasir selamat, nurshahira ibrahim.  (2023).  sokongan pengurusan dan pemindahan latihan: peranan kesedaran pembelajaran sebagai pengantara.  - international journal of management studies.  147-178. 

   

  nik hairi omar, mohd haffiz hassan, siti fardaniah abdul aziz, rusyda helma mohd, mohd nasir selamat.  (2022).  the influence of the integrity strengthening plan (isp) on ethical behavior among officials in the public work department malaysia.  - international journal of academic research in business and social sciences.  2034-2050. 

   

  siti zaharah mohamed alias, khadijah alavi, mohd nasir selamat.  (2022).  effectiveness of training methods on technical education and vocational students: a systematic review.  - international journal of academic research in progressive education and development.  545-558. 

   

  rusyda helma mohd, siti fardaniah abdul aziz, mohd nasir selamat, nik hairi omar.  (2022).  a cross-sectional research on proactive safety behavior of the young malaysian workers.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1848-1853. 

   

  siti marziah zakaria, rusyda helma mohd, fauziah ibrahim, mohd nasir selamat, norshaffika izzaty zaiedy nor.  (2022).  are emotional stress, sop compliance, career-family conflict and physical risk indicators to pandemic fatigue?.  - international journal of academic research in business and social sciences.  614-624. 

   

  aizan sofia amin, najwa afiqa roshaizad, mohd nasir selamat, hilwa abdullah @ mohd nor, nasrudin subhi, nur saadah mohamad aun, jamiah manap, wan hirwani wan hussain, ely salwana mat surin, wan arnidawati wan abdullah.  (2022).  sokongan sosial semasa pandemik covid-19.  - 7. 

   

  aizan sofia amin, mohd nasir selamat, hilwa abdullah @ mohd nor, nasrudin subhi, nur saadah mohamad aun, jamiah manap, wan hirwani wan hussain, ely salwana mat surin ,wan arnidawati wan abdullah, nuraimirah zainun.  (2022).  kebolehkerjaan belia berkeperluan khas.  - 18. 

   

  mohd nasir selamat.  (2021).  pengurusan sumber manusia: cabaran pekerjaan pada masa hadapan.  - 10. 

   

  mohd nasir selamat, rogis baker, amar hisham jaaffar.  (2021).  pengurusan sumber manusia: cabaran pekerjaan pada masa hadapan.  - 10. 

   

  mohammad rahim kamaluddin, mohd nasir selamat, azizah othman.  (2021).  delinkuensi remaja: isu, intervensi & pemulihan.  - 150. 

   

  mohd nasir selamat, amar hisham jaafar, rogis baker.  (2022).  isu-isu pekerjaan semasa tempoh pandemik covid-19.  - 146. 

   

  daniella mokhtar, mohd nasir selamat.  (2022).  isu-isu pekerjaan semasa tempoh pandemik covid-19.  - 9. 

   

  mohd nasir selamat, daniella mokhtar, aizan sofia amin.  (2022).  isu-isu pekerjaan semasa tempoh pandemik covid-19.  - 146. 

   

  aizan sofia amin, mohd nasir selamat, hilwa abdullah @ mohd nor, nasrudin subhi, nur saadah mohamad aun, jamiah manap, wan hirwani wan hussain, ely salwana mat surin ,wan arnidawati wan abdullah, nuraimirah zainun.  (2022).  kebolehkerjaan belia berkeperluan khas.  - 18. 

   

  faizal riduan, mohd nasir selamat.  (2022).  isu-isu pekerjaan semasa tempoh pandemik covid-19.  - 146. 

   

  mohd suhaimi mohamad, zoraini ibrahim, zaleha yazid, ida rosnita ismail, mohd nasir selamat, nadia noor awal, norazlin hassim, harishon radzi, che abdullah che ya, harith faruqi sidek, siti nora mhd isa, noor alaudin abdul wahab, muhamad alias md jedi, sa.  (2022).  kamus kompetensi generik.  - edisi pertama.  1-59. 

   

  mohd nasir selamat, daniella mokhtar, fatimah wati halim.  (2022).  isu-isu pekerjaan semasa tempoh pandemik covid-19.  - 146. 

   

  mohammad rahim kamaluddin, mohd nasir selamat, azizah othman.  (2021).  delinkuensi remaja: isu, intervensi & pemulihan.  - 150. 

   

  mohd nasir selamat, rogis baker, amar hisham jaaffar.  (2021).  pengurusan sumber manusia cabaran pekerjaan pada masa hadapan.  - 250. 

   

  rusyda helma mohd,mohd nasir selamat,siti fardhaniah abd aziz,jamiah manap, arena che kasim, nik hairi omar.  (2022).  penilaian 3600 sebagai alternatif dalam memantapkan kualiti penilaian (penilaian dan pentaksiran alternatif/programatik.  - knovasi2022.  1-12. 

   

  mohd nasir selamat, rusyda helma mohd.  (2022).  pemerkasaan pembelajaran antropometrik kejuruteraan manusia melalui penglibatan komuniti dan masyarakat.  - kongres dan pertandingan inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran (knovasi) 2022 menginsankan pendidikan digital.  1-11. 

   

  mohd nasir selamat, rusyda helma mohd.  (2022).  pemerkasaan ilmu kejuruteraan manusia untuk masyarakat melalui media penulisan popular.  - kongres dan pertandingan inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran (knovasi) 2022 menginsankan pendidikan digital.  1-18. 

   

  fatimah wati bt. halim;mohd. fuad bin mat jali;rozainee khairudin;wan shahrazad binti wan sulaiman;siti fardaniah binti abdul aziz;mohd nasir bin selamat;aizan sofia binti amin;nurul-azza binti abdullah.  (2021).  pembangunan dan pemerkasaan sahsiah, set-minda dan daya saing pelajarfssk ukm.  -

   

  rusyda helma mohd, siti marziah zakaria, fauziah ibrahim, mohd nasir selamat, norshaffika izzaty zaiedy nor.  (2021).  vaksin: penyelamat pandemik?.  - jendela fikir-bernama radio.