dr. mohd nasir bin selamat

pensyarah universiti

pusat pengajian psikologi & pembangunan manusia

 md_nasir@ukm.edu.my

No. sambungan :  4817

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555
HUKM : 03-9145 6074/6075/6931/7748   Biografi :
 • pensyarah universiti

 • mastura mahmud, fauziah ibrahim, fatimah wati halim, mohd nasir selamat, hair awang , norulhuda sarnon @ kusenin, salina nen, nasrudin subhi, nor jana saim , dahalan judin , noraznita anor basri & aliah ismail.  (2019).  laporan penyelidikan 2019: kekangan penerbitan akademik ukm (kra-2018-011).  - 1-65. 

   

  rogis bakera, rosmah mohamed, ahmad azan ridzuan, hasan al-banna mohamed, mohd nasir selamat, hasimi sallehuddin.  (2019).  pengaruh keterikatan kerja terhadap komitmen organisasi: kajian dalam agensi keselamatan di malaysia.  - zulfaqar international journal of defence management, social science & humanities.  1-12. 

   

  zaizul ab rahman, fauziah ibrahim, azianura hani shaari, norulhuda sarnon, salina nen, nasrudin subhi, mohd nasir selamat, shahrul nazmi sannusi, abdull rahman mahmood.  (2018).  elementary fardhu ain education that forms a behaviorul index for adolescents living in community housing (ppr) areas in klang valley malaysia.  - international journal of business and social science. 

   

  mohd nasir selamat, fauziah ibrahim, salina nen, norulhuda sarnon, nasrudin subhi, azianurahani shaari, shahrul nazmi sannusi, zaizul ab rahman.  (2018).  keselamatan persekitaran perumahan dalam kalangan remaja di kawasan program perumahan rakyat (ppr).  - geografia online -malaysian journal of society and space (gmjss).  115-126. 

   

  mukhiffun mukapit, siti fardaniah abdul aziz, mohd nasir selamat, noordeyana tambi.  (2018).  ciri-ciri pekerja bertingkah laku hijau: satu tinjauan awal.  - jurnal psikologi malaysia. 

   
  Tiada Rekod
  Tiada Rekod
  Tiada Rekod

  siti fardaniah abdul aziz & mohd nasir selamat.  (2018).  pemerkasaan komuniti di malaysia.  - 16. 

   

  jamiah manap, norsharilla hamdan, arena che kasim, siti fardaniah abdul aziz, mohd nasir selamat, noordeyana tambi & fazilah idris.  (2015).  peradaban, harapan dan kilanan: wawasan pemikiran psikologi dan pembangunan insaniah.  - Bab 9 : 107-122. 

   

  siti fardaniah abdul aziz, noordeyana tambi, jamiah manap, arena che kasim, fazilah idris, & mohd. nasir selamat.  (2015).  peradaban, harapan & kilanan : wawasan pemikiran psikologi & pembangunan insaniah.  - 219-232. 

   

  mohd nasir selamat, mustaffa omar & nor jana saim.  (2010).  penyelidikan pantai timur johor: mersing warisan terpelihara.  - Bab 2 15-25. 

   

  siti fardaniah abdul aziz & mohd nasir selamat.  (2018).  pemerkasaan komuniti di malaysia.  - 16. 

   

  mohd nasir selamat & siti fardaniah abdul aziz.  (2018).  pemerkasaan komuniti di malaysia.  - 24. 

   

  mohd nasir selamat, siti fardaniah abdul aziz & arena che kasim.  (2018).  pemerkasaan komuniti di malaysia.  - 18. 

   

  noordeyana tambi, siti fardaniah abdul aziz, jamiah hj. manap, arena che kasim, fazilah idris & mohd. nasir selamat.  (2015).  peradaban, harapan & kilanan : wawasan pemikiran komunikasi & sains pembangunan.  - 91-110 (8). 

   

  jamiah manap, norsharilla hamdan, arena che kasim, siti fardaniah abdul aziz, mohd nasir selamat, noordeyana tambi & fazilah idris.  (2015).  peradaban, harapan dan kilanan: wawasan pemikiran psikologi dan pembangunan insaniah.  - Bab 9 : 107-122. 

   

  mastura mahmud, fauziah ibrahim, fatimah wati halim, mohd nasir selamat, hair awang , norulhuda sarnon @ kusenin, salina nen, nasrudin subhi, nor jana saim , dahalan judin , noraznita anor basri & aliah ismail.  (2019).  laporan penyelidikan 2019: kekangan penerbitan akademik ukm (kra-2018-011).  - 1-65. 

   

  rozmi ismail, noh amit, norhayati ibrahim, noordeyana tambi, mohd nasir selamat, muhammad ajib abdul razak & norazri ahmad.  (2018).  kajian keberkesanan program shields menggunakan pendekatan pre-post-follow-up terhadap pelajar berisiko.  -

   

  rozmi ismail, noh amit, noordeyana tambi, norhayati ibrahim, mohd nasir selamat & mohd ajib razak.  (2018).  laporan akhir kajian keberkesanan program shields sk-2017-008.  -

   

  mohd nasir selamat.  (2018).  kreativiti seorang pemimpin.  -

   

  siti rozaimah bt. sheikh abdullah;mushrifah bt. idris;habibah ahmad;hamzah jusoh;alit merang @ mohd azlan bin abdullah;hawati binti janor;reehan adne binti ab rahim;mohd nasir bin selamat;hassimi bin abu hasan.  (2018).  pembangunan teknologi fitoremediasi dalam merawat air sisa industri ke arah kelestarian industri dan komuniti setempat.  -