dr. lim seng joe

pensyarah universiti

pusat bioteknologi & makanan berfungsi (pbmb)

No. sambungan :  0389214273

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi :
 • DR LIM SENG JOE, seorang Pensyarah Kanan di Fakulti Sains dan Teknologi, Universiti Kebangsaan Malaysia, mempunyai kepakaran dalam bidang makanan dan ingredien berfungsi. Penerima Erasmus Mundus Project ALFABET Award, yang menaja sangkutan pascadoktoral di University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Vienna, Austria. Dijemput ke Prince of Songkla University, Thailand, sebagai Profesor Pelawat, dan juga menerima Elsevier Outstanding Reviewer Award by Food Chemistry pada 2016 dan 2018, atas sumbangan sebagai pewasit cemerlang. Bergiat aktif sebagai ahli dan pakar rujuk dalam pelbagai jawatankuasa dan badan kebangsaan, termasuk sebagai Council Member untuk Malaysian Institute of Food Technology (MIFT), Affiliate kepada Young Scientist Network (YSN), sebuah badan di bawah naungan Akademi Sains Malaysia (ASM), Ahli Jawatankuasa Codex Kebangsaan (JCK) dan juga Jawatankuasa Kecil Codex Kebangsaan Methods and Sampling (JKCK MAS). Pernah menerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (2017) dan memenangi pelbagai pertandingan berkaitan penyelidikan dan inovasi, serta pengajaran dan pembelajaran, termasuk K-novasi P&P UKM (2017, 2019), R-Challenge Day FST, UKM, dan The 1st International Malaysia-Indonesia-Thailand Symposium on Innovation and Creativity (IMITSIC2017).

 • chin wai ho, azwan lazim, shazrul fazry, umi kalsum hj hussain zaki, salvatore massa, seng joe lim.  (2020).  alcoholic fermentation of soursop (annona muricata) juice through alternative fermentation technique.  - journal of the science of food and agriculture.  1012-1021. 

   

  seng joe lim, chin wai ho, azwan mat lazim, shazrul fazry.  (2020).  advances in vinegar production.  - 18. 

   

  chin wai ho, shazrul fazry, azwan mat lazim, seng joe lim.  (2020).  advances in vinegar production.  - 10. 

   

  azwan mat lazim, seng joe lim, chin wai ho, shazrul fazry.  (2020).  advances in vinegar production.  - 10. 

   

  ahlam abdaslam m ali, hidayati syamimi mohd noor, poh kei chong, abdul salam babji and seng joe lim.  (2019).  comparison of amino acids profile and antioxidant activities between edible bird nest and chicken egg.  - malaysian applied biology journal.  63-69. 

   

  chin wai ho, azwan lazim, shazrul fazry, umi kalsum hj hussain zaki, salvatore massa, seng joe lim.  (2020).  alcoholic fermentation of soursop (annona muricata) juice through alternative fermentation technique.  - journal of the science of food and agriculture.  1012-1021. 

   

  nurul khadijah mat isham, nurdiana mokhtar, shazrul fazry, seng joe lim.  (2019).  the development of an alternative fermentation model system for vinegar production.  - lwt - food science and technology. 

   

  nurul shahirah aziz, noor soffalina sofian seng, noorul syuhada mohd razali, lim seng joe, wan aida wan mustapha.  (2019).  a review on conventional retting and biotechnology processes of white pepper.  - journal of the science of food and agriculture. 

   

  seng joe lim, wan mustapha wan aida, sonja schiehser, thomas rosenau, stefan böhmdorfer.  (2019).  structural elucidation of fucoidan from cladosiphon okamuranus (okinawa mozuku).  - food chemistry. 

   

  sharifah habibah syed khalafu, wan mustapha wan aida, seng joe lim, mohamad yusof maskat.  (2017).  effects of deodorisation methods on volatile compounds, chemical properties and antioxidant activities of fucoidan isolated from brown seaweed (sargassum sp.).  - algal research.  507-515. 

   

  nur aliah daud, shahrul razid sarbini, abdul salam babji, salma mohamad yusop, seng joe lim.  (2019).  characterization of edible swiftlets nest as a prebiotic ingredient using a simulated colon model.  - annals of microbiology.  1235-1246. 

   

  andi r. rosandy, yeoh chian ying, cheah yoke kqueen, seng joe lim, jalifah latip, a. munir a. murad, mumtaz a. bakar & rozida m. khalid.  (2018).  (-)-glaciantarcin a new dipeptide and some secondary metabolites from the psychrophilic yeast glaciozyma antarctica p112.  - sains malaysiana. 

   

  tan chia sin, sharifah habibah syed khalafu, wan aida wan mustapha, mohamad yusof maskat & seng joe lim.  (2018).  penyahbauan fukoi dan dan kesannya terhadap ciri-ciri fizikokimia dan aktiviti antipengoksidaan.  - sains malaysiana. 

   

  ching ting kong, chin wai ho, jin wei alvin ling, azwan lazim, shazrul fazry, seng joe lim.  (2018).  chemical changes and optimisation of acetous fermentation time and mother of vinegar concentration in the production of vinegar-like fermented papaya beverage.  - sains malaysiana. 

   

  seng joe lim, wan aida wan mustapha & mohamad yusof maskat.  (2017).  seaweed tea: fucoidan-rich functional food product development from malaysian brown seaweed, sargassum binderi.  - sains malaysiana.  1573-1579. 

   

  nur aliah daud, salma mohamad yusop, lim seng joe, abdul salam babji.  (2019).  physicochemical properties of glycan extracted from swiftlets edible bird nest (genus collocalia) and its potential as prebiotic component.  - the 2018 ukm fst postgraduate colloquium, aip conference proceedings.  05001-05005. 

   

  hidayati syamimi mohd noor, abdul salam babji & seng joe lim.  (2018).  nutritional composition of different grades of edible birds nest and its enzymatic hydrolysis.  - the 2017 ukm fst postgraduate colloquium, aip conference proceeding. 

   

  bibi marliana baba, wan aida wan mustapha, lim seng joe.  (2016).  effects of extraction solvent on fucose content in fucoidan extracted from brown seaweed (sargassum sp.) from pulau langkawi, kedah, malaysia.  - the 2016 ukm fst postgraduate colloquium, aip conference proceeding.  1-5. 

   

  zain, c.r.c.m., ibrahim, k., basri, k.h., joe, l.s., nor, m.m., jumali, m.h.h., yusoff, m.f.m., noorani, m.s.m., mustapha, m.a., ibrahim, n., rasol, n.h.a., ahmad, n., daud, n.m., masseran, n., karim, n.h.a., dzul-kifli, s.c., yaacob, w.z..  (2016).  preface: the 2016 ukm fst postgraduate colloquium.  - the 2016 ukm fst postgraduate colloquium, aip conference proceedings.  1001-1080. 

   

  nur aliah daud, salma mohamad yusop, lim seng joe, abdul salam babji.  (2019).  physicochemical properties of glycan extracted from swiftlets edible bird nest (genus collocalia) and its potential as prebiotic component.  - the 2018 ukm fst postgraduate colloquium, aip conference proceedings.  05001-05005. 

   

  hidayati syamimi mohd noor, abdul salam babji & seng joe lim.  (2018).  nutritional composition of different grades of edible birds nest and its enzymatic hydrolysis.  - the 2017 ukm fst postgraduate colloquium, aip conference proceeding. 

   

  bibi marliana baba, wan aida wan mustapha, lim seng joe.  (2016).  effects of extraction solvent on fucose content in fucoidan extracted from brown seaweed (sargassum sp.) from pulau langkawi, kedah, malaysia.  - the 2016 ukm fst postgraduate colloquium, aip conference proceeding.  1-5. 

   

  zain, c.r.c.m., ibrahim, k., basri, k.h., joe, l.s., nor, m.m., jumali, m.h.h., yusoff, m.f.m., noorani, m.s.m., mustapha, m.a., ibrahim, n., rasol, n.h.a., ahmad, n., daud, n.m., masseran, n., karim, n.h.a., dzul-kifli, s.c., yaacob, w.z..  (2016).  preface: the 2016 ukm fst postgraduate colloquium.  - the 2016 ukm fst postgraduate colloquium, aip conference proceedings.  1001-1080. 

   

  chin wai ho, shazrul fazry, azwan mat lazim, seng joe lim.  (2020).  advances in vinegar production.  - 10. 

   

  seng joe lim, chin wai ho, azwan mat lazim, shazrul fazry.  (2020).  advances in vinegar production.  - 18. 

   

  azwan mat lazim, seng joe lim, chin wai ho, shazrul fazry.  (2020).  advances in vinegar production.  - 10. 

   

  seng joe lim & wan mustapha wan aida.  (2017).  seaweed polysaccharides: isolation, biological and biomedical applications.  - 20. 

   

  suhana razali, nor haniyyah nor rahim & seng joe lim.  (2017).  siri penyelidikan sains makanan 2017.  - 5. 

   

  chin wai ho, shazrul fazry, azwan mat lazim, seng joe lim.  (2020).  advances in vinegar production.  - 10. 

   

  seng joe lim, chin wai ho, azwan mat lazim, shazrul fazry.  (2020).  advances in vinegar production.  - 18. 

   

  azwan mat lazim, seng joe lim, chin wai ho, shazrul fazry.  (2020).  advances in vinegar production.  - 10. 

   

  seng joe lim & wan mustapha wan aida.  (2017).  seaweed polysaccharides: isolation, biological and biomedical applications.  - 20. 

   

  suhana razali, nor haniyyah nor rahim & seng joe lim.  (2017).  siri penyelidikan sains makanan 2017.  - 5. 

   

  arnida hani teh, lim seng joe, noorul syuhada mohd razali, norrakiah abdullah sani, nurul aqilah mohd zaini, razalee sedek, saiful irwan zubairi, wan aida wan mustapha, zalifah mohd kasim.  (2018).  siri penyelidikan sains makanan 2018.  - 52. 

   

  arnida hani teh, lim seng joe, noorul syuhada mohd razali, norrakiah abdullah sani, razalee sedek, wan aida wan mustapha & zalifah mohd kasim.  (2017).  siri penyelidikan sains makanan 2017.  - 149. 

   

  rizafizah binti othaman;yang farina abdul aziz;rusli bin daik;siti fadzilah binti mat noor;nor fauziana binti abdul aziz;nasharuddin bin zainal;azizah binti baharum @ abdul aziz;siti aishah binti hasbullah;arnida hani binti teh;faridah binti yunus;nur has.  (2018).  pembangunan dana wakaf kem sains ukm.  -

   

  nur 'aliah daud, abd. salam babji., salma mohamad yusop, lim seng joe, sarbini, s.r. & tan, h.y..  (2018).  determination of digestibility of edible bird's nest using in vitro digestion model.  - international halal ecosystem conference (ihec) 2018. 

   

  lim seng joe;wan aida bt. wan mustapha;mohamad yusof maskat.  (2018).  production of deodorised fucoidan from malaysian brown seaweed (sargassum sp.).  -

   

  nur aliah d, salma my, babji as, lim sj, sarbini sr & tan hy.  (2018).  prebiotic activity of glycan extracted from glycoprotein of edible bird's nest.  -

   

  salma mohamad yusop, alias, i. & lim seng joe.  (2018).  ciri-ciri fizikokimia dan penerimaan sensori serbuk kari ayam komersil.  - international halal ecosystem conference (ihec) 2018.