dr. siti mistima binti maat

pensyarah universiti

pusat kajian inovasi pembelajaran & pengajaran

No. sambungan :  0132899910

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi :
 • Beliau telah memperolehi Ijazah Doktor Falsafah dalam bidang Pendidikan Matematik dari Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2011 dan berkelulusan Sarjana Sains dari Universiti Putra Malaysia pada tahun 2003 dalam bidang Matematik Tulen selepas tamat dalam Ijazah Sarjana Muda Kepujian dari Universiti Pertanian Malaysia dalam bidang Matematik pada tahun 1996. Memulakan kerjaya sebagai pensyarah Matematik Kejuruteraan di Taylors College sebelum berhijrah ke Universiti Kuala Lumpur pada tahun 2001. Seterusnya beliau berkhidmat dengan Universiti Kebangsaan Malaysia bermula pada 2015 dan pernah menggalas tanggungjawab sebagai Ketua Pusat Penilaian Fakulti Pendidikan dan diikuti dengan jawatan Pengerusi Pusat Kajian Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Bidang pengkhususan beliau merangkumi statistik, pendidikan matematik dan pengukuran.

 • melor md yunus, harwati hashim, siti mistima maat, fetylyana nor pazilah.  (2020).  strategic approaches to high impact research publication among young academic staff.  - proceedings of the third workshop on multidisciplinary and its applications, wma-3 2019, 11-14 december 2019, medan, indonesia.  1-5. 

   

  anis ayuni ab wahab, effandi zakaria, siti mistima maat.  (2020).  penggunaan kaedah visual dalam penguasaan pelajar terhadap tajuk pelan dan dongakan.  - 2nd international conference on business, education, innovation and social sciences 2020.  223-229. 

   

  chandraroshini suppiah, siti mistima maat.  (2020).  menangani masalah penambahan dengan mengumpul semula dalam kalangan murid pemulihan menggunakan kaedah klip add.  - 3rd international conference on governance, education and business (icgeb 2020).  87-94. 

   

  martina maamin, siti mistima maat, zanaton ikhsan.  (2020).  a systematic review of teacher factors and mathematics achievement.  - universal journal of educational research.  998-1006. 

   

  izzat syahir mohd ramli, siti mistima maat, fariza khalid.  (2020).  the role of learning analytics in mathematics teaching and learning.  - international journal of advanced science and technology.  2031-2039. 

   

  lilia ellany mohtar, lilia halim, norshariani abd rahman, siti mistima maat, zanaton h. iksan, kamisah osman.  (2019).  a model of interest in stem careers among secondary school students.  - journal of baltic science education.  404-416. 

   

  melor md yunus, harwati hashim, siti mistima maat, fetylyana nor pazilah.  (2020).  strategic approaches to high impact research publication among young academic staff.  - proceedings of the third workshop on multidisciplinary and its applications, wma-3 2019, 11-14 december 2019, medan, indonesia.  1-5. 

   

  nurshahira alwani mohd taufik & siti mistima maat.  (2017).  perception of mathematics teachers on cooperative learning method in the 21st century.  - international conference on education, mathematics and science 2016 (icems2016) in conjunction with international postgraduate conference on science and mathematics 2016 (ipcsm2016), aip conference pr.  051-055. 

   

  mira khalisa rosli & siti mistima maat.  (2017).  attitude towards statistics and performance among post-graduate students.  - proceedings of the international conference on education, mathematics and science 2016 (icems2016) in conjunction with 4th international postgraduate conference on science and mathematics 2016 (ipcsm2.  401-406. 

   

  melor md yunus, harwati hashim, siti mistima maat, fetylyana nor pazilah.  (2020).  strategic approaches to high impact research publication among young academic staff.  - proceedings of the third workshop on multidisciplinary and its applications, wma-3 2019, 11-14 december 2019, medan, indonesia.  1-5. 

   

  mohd effendi @ ewan mohd matore, ahmad zamri khairani, nordin abd razak & siti mistima maat.  (2018).  assessing the quality of items measuring adversity quotient among mechanical engineering students using rasch model.  - proceedings of mechanical engineering research day 2018. 

   

  mira khalisa rosli & siti mistima maat.  (2017).  attitude towards statistics and performance among post-graduate students.  - proceedings of the international conference on education, mathematics and science 2016 (icems2016) in conjunction with 4th international postgraduate conference on science and mathematics 2016 (ipcsm2.  401-406. 

   

  nurshahira alwani mohd taufik & siti mistima maat.  (2017).  perception of mathematics teachers on cooperative learning method in the 21st century.  - international conference on education, mathematics and science 2016 (icems2016) in conjunction with international postgraduate conference on science and mathematics 2016 (ipcsm2016), aip conference pr.  051-055. 

   

  roslinda rosli, nur ain syakira ahmad bastaman, siti mistima maat & effandi zakaria.  (2018).  pembaharuan budaya pengajaran dan pembelajaran matematik dan sains ke arah kehidupan lestari.  - 10. 

   

  amizan abdullah, siti mistima maat.  (2019).  amalan terbaik dalam penambahbaikan sistem pendidikan pengajaran dan penyelidikan.  - 4. 

   

  muhammad saffuan jaffar, siti mistima maat.  (2019).  amalan terbaik dalam penambahbaikan sistem pendidikan pengajaran dan penyelidikan.  - 10. 

   

  kala a/p salamba durai, siti mistima maat.  (2019).  amalan terbaik dalam penambahbaikan sistem pendidikan pengajaran dan penyelidikan.  - 10. 

   

  roslinda rosli, nur ain syakira ahmad bastaman, siti mistima maat & effandi zakaria.  (2018).  pembaharuan budaya pengajaran dan pembelajaran matematik dan sains ke arah kehidupan lestari.  - 10. 

   

  mohd effendi @ ewan mohd matore, ahmad zamri khairani, nordin abd razak, haryanti mohd affandi, siti mistima maat, suziyani mohamed, faizal amin nur yunus.  (2018).  pembangunan produk dan reka bentuk.  - 18. 

   

  h.m. nur mustafa, mahdum adnan, abdul razak ahmad, siti mistima maat, suziyani mohamed & haryanti mohd affandi.  (2017).  educational community & cultural diversity.  - 169. 

   

  h.m. nur mustafa, mahdum adnan, abdul razak ahmad, siti mistima maat, suziyani mohamed & haryanti mohd affandi.  (2017).  komuniti pendidikan & kepelbagaian budaya.  - 209. 

   

  abu yazid abu bakar, mohd mahzan awang & siti mistima maat.  (2016).  penyelidikan empirikal dalam pendidikan.  - 176. 

   

  effandi zakaria, roslinda rosli & siti mistima maat.  (2015).  isu dan cabaran dalam pendidikan matematik.  - 126. 

   

  lilia bt. halim;khairul anwar @ johari bin mastor;zuria binti mahmud;kamisah bt. osman;zanaton binti h iksan;mohd juzaiddin bin ab aziz;siti mistima binti maat.  (2019).  pengesahan model pemilihan kerjaya stem dalam kalangan pelajar dan pembentukan intervensi meningkatkan pemilihan kerjaya stem.  -

   

  mohd effendi @ ewan mohd matore, ahmad zamri khairani, nordin abd razak, siti mistima maat.  (2018).  assessing the quality of items measuring adversity quotient among mechanical engineering students using rasch model.  - the 5th mechanical engineering research day (merd'18) international poster seminar. 

   

  siti mistima maat.  (2018).  ungkapan ringkas tonjol budi bahasa.  - utusan malaysia. 

   

  siti mistima maat.  (2018).  stemming waning science interest.  - news straits time.  12. 

   

  liliahalim,kalaivanichellappan,ruhizanyasin,kamisahosman,zanatoniksan,azminshamrambely,wjulianawahmad,effandizakaria,hafizahhusain,mardinaabdullah,rizafizahothaman,mdizwanmahmud,roslindarosli,ayazidabakar,tmastura tsoh,m.sattar rasul,sabirinab&sitimistima.  (2018).  futuristic multidiscipline stem mentoring program.  - the 17th international expo on inventions and innovations.