prof. dr. kamisah bt. osman

pensyarah universiti

pusat kajian pembudayaan stem

 kamisah@ukm.edu.my

No. sambungan :  0389118263

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • PENSYARAH UNIVERSITI

 • rozilawaty abdul ghani, kamisah osman.  (2022).  persepsi dan sikap guru sains terhadap kepentingan tenaga keterbaharuan (tk) dalam pembelajaran sains di sekolah.  - prosiding e-kolokium pendidikan sains 2022.  310-320. 

   

  ooi wei tong, kamisah osman.  (2022).  hubungan pengetahuan sains terhadap tahap kesediaan murid sekolah rendah dalam tenaga keterbaharuan.  - prosiding e-kolokium pendidikan sains 2022.  251-272. 

   

  norsheeda ahmad, kamisah osman.  (2022).  tahap kesediaan murid-murid luar bandar terhadap penggunaan platform ict dalam pembelajaran tenaga keterbaharuan.  - prosiding e-kolokium pendidikan sains 2022.  202-220. 

   

  lee yung ching, kamisah osman.  (2022).  tahap pengetahuan, sikap dan tingkah laku tenaga keterbaharuan pelajar sekolah menengah dalam pembelajaran sains.  - e-kolokium pendidikan sains 2022.  123-141. 

   

  halimatussaadiah sazali, kamisah osman.  (2022).  pengetahuan dan kesedaran guru sains sekolah menengah terhadap tenaga keterbaharuan.  - prosiding e-kolokium pendidikan sains 2022.  96-107. 

   

  siti nur fatehah radzi, kamisah osman, mohd nizam mohd said.  (2022).  progressing towards global citizenship and a sustainable nation: pillars of climate change education and actions.  - sustainability.  1-23. 

   

  iszan hana kaharudin, mohammad syuhaimi ab-rahman, roslan abd-shukor, azami zaharim, mohd jailani mohd nor, ahmad kamal ariffin mohd ihsan, shahrom md zain, afiq hipni, kamisah osman, ruszymah idrus.  (2022).  how does supervision technique affect research? towards sustainable performance: publication and students from pure and social sciences.  - sustainability.  1-18. 

   

  wael musalamani, ruhizan mohammad yasin, kamisah osman.  (2021).  comparison of school based-cooperative problem based learning (sb-cpbl) and conventional teaching on students' attitudes towards science.  - journal of baltic science education.  261-276. 

   

  khaled saleh arlawili, kamisah osman, saeed almuntasheri.  (2020).  effect of scaffolding strategies on higher order thinking skills in science classroom.  - journal of baltic science education.  718-729. 

   

  irene lue leh ping, lilia halim, kamisah osman.  (2020).  explicit teaching of scientific argumentation as an approach in developing argumentation skills, science process skills and biology understanding.  - journal of baltic science education.  276-288. 

   

  lilia ellany mohtar, lilia halim, norshariani abd rahman, siti mistima maat, zanaton h. iksan, kamisah osman.  (2019).  a model of interest in stem careers among secondary school students.  - journal of baltic science education.  404-416. 

   

  irene lue leh ping, lilia halim & kamisah osman.  (2019).  the effects of explicit scientific argumentation instruction through practical work on science process skills.  - jurnal penelitian dan pembelajaran ipa.  112-131. 

   

  khaled saleh alrawili, kamisah osman, saeed saleh almuntasheri.  (2022).  scaffolding strategies in promoting attitudes of saudi middle school science students.  - european journal of science and mathematics education.  71-86. 

   

  saoud alhunaini, kamisah osman, naser abdurab.  (2022).  development and validation of teachers' assessment belief of mathematical thinking instrument.  - european journal of educational research.  179-191. 

   

  saralah sovey, kamisah osman, mohd effendi ewan mohd matore.  (2022).  exploratory and confirmatory factor analysis for disposition levels of computational thinking instrument among secondary school students.  - european journal of educational research.  639-652. 

   

  iszan hana kaharudin, mohammad syuhaimi ab-rahman, roslan abd-shukor, azami zaharim, mohd jailani mohd nor, ahmad kamal ariffin mohd ihsan, shahrom md zain, afiq hipni, kamisah osman, ruszymah idrus.  (2022).  how does supervision technique affect research? towards sustainable performance: publication and students from pure and social sciences.  - sustainability.  1-18. 

   

  siti nur fatehah radzi, kamisah osman, mohd nizam mohd said.  (2022).  progressing towards global citizenship and a sustainable nation: pillars of climate change education and actions.  - sustainability.  1-23. 

   

  kamisah osman.  (2013).  exploration of malaysian children`s attitudes towards science and scientific attitudes.  - proceedings of the 4th international conference on education and educational techologies (eet `13). 

   

  t. subahan mohd meerah, kamisah osman, effendi zakaria, zanaton haji iksan, pramela krish, denish koh choo lian, diyana mahmod.  (2012).  measuring graduate students research skills.  - procedia social and behavioral sciences. 

   

  t. subahan mohd meerah, kamisah osman, effandi zakaria, zanaton haji ikhsan, pramela krish, denish koh choo lian, diyana mahmod.  (2012).  developing an instrument to measure research skills.  - procedia social and behavioral sciences - ukm teaching and learning congress 2011. 

   

  zanaton hj iksan, effendi zakaria, tamby subahan mohd meerah, kamisah osman, denise koh choon lian, siti nur diyana mahmud, pramela krish.  (2012).  communication skills among university students.  - procedia social and behavioral sciences - ukm teaching and learning congress 2011. 

   

  adzliana mohd daud, jizah omar, puunia turiman, kamisah osman.  (2012).  creativity in science education.  - procedia social and behavioral sciences - ukm teaching and learning congress 2011. 

   

  mohd syuhaimi ab rahman, roslan abd shukor, kamisah osman, ruszymah idrus, iszan hana kaharudin & roslena md zaini.  (2021).  pengajaran & pembelajaran aktif, inklusif dan futuristik: teori, aplikasi dan inovasi.  - 12. 

   

  mohd syuhaimi ab rahman, roslan abd shukor, kamisah osman, ruzymah idrus & iszan hana kaharudin.  (2021).  pengajaran & pembelajaran aktif, inklusif dan futuristik: teori, aplikasi dan inovasi.  - 20. 

   

  roszilah hamid, kamisah osman dan norhana arsad.  (2021).  pendidikan kejuruteraan sederap ke hadapan.  - 165. 

   

  roszilah hamid, kamisah osman dan norhana arsad.  (2021).  pendidikan kejuruteraan sederap ke hadapan.  - 165. 

   

  mohamad sattar rasul, faszly rahim, lilia halim, zanaton iksan, kamisah osman.  (2021).  modul bitara stem.  - 10. 

   

  mohd syuhaimi ab rahman, roslan abd shukor, kamisah osman, ruszymah idrus, iszan hana kaharudin & roslena md zaini.  (2021).  pengajaran & pembelajaran aktif, inklusif dan futuristik: teori, aplikasi dan inovasi.  - 12. 

   

  roszilah hamid, kamisah osman dan norhana arsad.  (2021).  pendidikan kejuruteraan sederap ke hadapan.  - 165. 

   

  mohd syuhaimi ab rahman, roslan abd shukor, kamisah osman, ruzymah idrus & iszan hana kaharudin.  (2021).  pengajaran & pembelajaran aktif, inklusif dan futuristik: teori, aplikasi dan inovasi.  - 20. 

   

  mohamad sattar rasul, faszly rahim, lilia halim, zanaton iksan, kamisah osman.  (2021).  modul bitara stem.  - 10. 

   

  azura ishak, kamisah osman.  (2020).  fostering learners' engagement through digitalization in education.  - 14. 

   

  roszilah hamid, kamisah osman dan norhana arsad.  (2021).  pendidikan kejuruteraan sederap ke hadapan.  - 165. 

   

  mohd syuhaimi ab rahman, roslan abd shukor, kamisah osman, ruszymah idrus.  (2020).  budaya penyelidikan cemerlang prasiswazah.  - 100. 

   

  mohd syuhaimi ab rahman, roslan abd shukor, ruszymah idrus, kamisah osman.  (2020).  nota kecil penyelidik muda.  - 38. 

   

  cindy wong chyee chen, kamisah osman.  (2020).  pendidikan sains etnik penan.  - 130. 

   

  mohamad sattar rasul, faszly rahim, lilia halim, zanaton iksan, kamisah osman.  (2018).  modul bitara stem-komuniti pintar sains.  - 496. 

   

  lilia bt. halim;nor aishah binti buang;kamisah bt. osman;azmin sham binti rambely;mohd. zaidi bin omar;salwani binti abdullah;azuraliza binti abu bakar.  (2021).  the effectiveness of blended stem mentoring program.  -

   

  habibah ahmad, hamzah jusoh, kamisah osman, kadaruddin aiyub, er ah choy, sharina abdul halim, zurinah tahir.  (2021).  tingkah laku pelancong domestik semasa pkpp mendepani pandemik covid-19.  - siri 1: laporan penyelidikan pelancongan domestik dan covid.  1-34. 

   

  lilia halim, nurazidawati mohamad arsad, nor aishah buang, kamisah osman, azmin sham rambely, mohd zaidi omar, salwani abdullah, azuraliza abu bakar.  (2020).  intervensi pembangunan website online mentoring: estementoring.  - 1-26. 

   

  lilia bt. halim;khairul anwar @ johari bin mastor;zuria binti mahmud;kamisah bt. osman;zanaton binti h iksan;mohd juzaiddin bin ab aziz;siti mistima binti maat.  (2020).  pengesahan model pemilihan kerjaya stem dalam kalangan pelajar dan pembentukan intervensi meningkatkan pemilihan kerjaya stem.  -

   

  mohammad syuhaimi ab-rahman 1 , roslan abd shukor 2 , kamisah osman 3 , ruzymah idrus 4 , iszan hana kaharudin 5 dan roslena md zaini..  (2020).  pendekatan berasaskan hasil (pbh) memberikan nilai tambah melalui output pelajar.  - kongres & pertandingan inovasi p&p (kinovasi).  1-13.