prof. dr. kamisah bt. osman

pensyarah universiti

pusat kajian pembudayaan stem

 kamisah@ukm.edu.my

No. Telefon Rasmi :  0389118263

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • PENSYARAH UNIVERSITI

 • chia wei long, kamisah osman.  (2023).  tahap pengetahuan dan kesedaran terhadap amalan penggunaan yang lestari dalam kalangan murid-murid sekolah rendah.  - e-kolokium pendidikan sains.  1-19. 

   

  nagalaxmy markandan, kamisah osman, lilia halim.  (2023).  the effect of mecot teaching module on students' biology achievement, computational thinking and metacognitive awareness.  - creative education.  288-323. 

   

  foo chiew lee, kamisah osman.  (2023).  pengetahuan dan kesedaran murid sekolah rendah terhadap perubahan iklim.  - e-kolokium pendidikan sains.  20-33. 

   

  norishazulaikhaa mohd isa, kamisah osman.  (2023).  tahap pengetahuan, sikap dan tingkah laku pelajar sekolah terhadap literasi kelautan.  - e-kolokium pendidikan sains.  173-193. 

   

  mohd farid mohd sa aalghani, kamisah osman.  (2023).  pelaksanaan pembelajaran perkhidmatan dalam meningkatkan kesedaran isu serta tingkah laku mesra alam sekitar dalam kalangan pelajar.  - e-kolokium pendidikan sains.  125-143. 

   

  siti nur fatehah radzi, kamisah osman, mohd nizam mohd said.  (2022).  progressing towards global citizenship and a sustainable nation: pillars of climate change education and actions.  - sustainability.  1-23. 

   

  kamisah osman, lay ah nam.  (2022).  mykimdg module an interactive platform towards development of twenty first century skills and improvement of students knowledge in chemistry.  - interactive learning environments.  1461-1474. 

   

  iszan hana kaharudin, mohammad syuhaimi ab-rahman, roslan abd-shukor, azami zaharim, mohd jailani mohd nor, ahmad kamal ariffin mohd ihsan, shahrom md zain, afiq hipni, kamisah osman, ruszymah idrus.  (2022).  how does supervision technique affect research? towards sustainable performance: publication and students from pure and social sciences.  - sustainability.  1-18. 

   

  saralah sovey, kamisah osman, mohd effendi ewan mohd matore.  (2022).  gender differential item functioning analysis in measuring computational thinking disposition among secondary school students.  - frontiers in psychiatry.  1-14. 

   

  nagalaxmy markandan, kamisah osman, lilia halim.  (2022).  integrating computational thinking and empowering metacognitive awareness in stem education.  - frontiers in psychology.  1-18. 

   

  wael musalamani, ruhizan mohammad yasin, kamisah osman.  (2021).  comparison of school based-cooperative problem based learning (sb-cpbl) and conventional teaching on students' attitudes towards science.  - journal of baltic science education.  261-276. 

   

  khaled saleh arlawili, kamisah osman, saeed almuntasheri.  (2020).  effect of scaffolding strategies on higher order thinking skills in science classroom.  - journal of baltic science education.  718-729. 

   

  irene lue leh ping, lilia halim, kamisah osman.  (2020).  explicit teaching of scientific argumentation as an approach in developing argumentation skills, science process skills and biology understanding.  - journal of baltic science education.  276-288. 

   

  irene lue leh ping, lilia halim & kamisah osman.  (2019).  the effects of explicit scientific argumentation instruction through practical work on science process skills.  - jurnal penelitian dan pembelajaran ipa.  112-131. 

   

  siti nur fatehah radzi, kamisah osman, mohd nizam mohd said.  (2022).  progressing towards global citizenship and a sustainable nation: pillars of climate change education and actions.  - sustainability.  1-23. 

   

  khaled saleh alrawili, kamisah osman, saeed saleh almuntasheri.  (2022).  scaffolding strategies in promoting attitudes of saudi middle school science students.  - european journal of science and mathematics education.  71-86. 

   

  saoud alhunaini, kamisah osman, naser abdurab.  (2022).  development and validation of teachers' assessment belief of mathematical thinking instrument.  - european journal of educational research.  179-191. 

   

  saralah sovey, kamisah osman, mohd effendi ewan mohd matore.  (2022).  gender differential item functioning analysis in measuring computational thinking disposition among secondary school students.  - frontiers in psychiatry.  1-14. 

   

  kamisah osman, lay ah nam.  (2022).  mykimdg module an interactive platform towards development of twenty first century skills and improvement of students knowledge in chemistry.  - interactive learning environments.  1461-1474. 

   

  kamisah osman.  (2013).  exploration of malaysian children`s attitudes towards science and scientific attitudes.  - proceedings of the 4th international conference on education and educational techologies (eet `13). 

   

  t. subahan mohd meerah, kamisah osman, effendi zakaria, zanaton haji iksan, pramela krish, denish koh choo lian, diyana mahmod.  (2012).  measuring graduate students research skills.  - procedia social and behavioral sciences. 

   

  t. subahan mohd meerah, kamisah osman, effandi zakaria, zanaton haji ikhsan, pramela krish, denish koh choo lian, diyana mahmod.  (2012).  developing an instrument to measure research skills.  - procedia social and behavioral sciences - ukm teaching and learning congress 2011. 

   

  zanaton hj iksan, effendi zakaria, tamby subahan mohd meerah, kamisah osman, denise koh choon lian, siti nur diyana mahmud, pramela krish.  (2012).  communication skills among university students.  - procedia social and behavioral sciences - ukm teaching and learning congress 2011. 

   

  adzliana mohd daud, jizah omar, puunia turiman, kamisah osman.  (2012).  creativity in science education.  - procedia social and behavioral sciences - ukm teaching and learning congress 2011. 

   

  mohd syuhaimi ab rahman, roslan abd shukor, kamisah osman, ruszymah idrus, iszan hana kaharudin & roslena md zaini.  (2021).  pengajaran & pembelajaran aktif, inklusif dan futuristik: teori, aplikasi dan inovasi.  - 12. 

   

  mohd syuhaimi ab rahman, roslan abd shukor, kamisah osman, ruzymah idrus & iszan hana kaharudin.  (2021).  pengajaran & pembelajaran aktif, inklusif dan futuristik: teori, aplikasi dan inovasi.  - 20. 

   

  roszilah hamid, kamisah osman dan norhana arsad.  (2021).  pendidikan kejuruteraan sederap ke hadapan.  - 165. 

   

  roszilah hamid, kamisah osman dan norhana arsad.  (2021).  pendidikan kejuruteraan sederap ke hadapan.  - 165. 

   

  mohamad sattar rasul, faszly rahim, lilia halim, zanaton iksan, kamisah osman.  (2021).  modul bitara stem.  - 10. 

   

  kalaivani chellappan & kamisah osman.  (2022).  21st century teaching & learning stratagerms: a collection of research perspectives.  - 150. 

   

  kamisah osman, nagalaxmy a/p markandan.  (2022).  learning and technology.  - 15. 

   

  mohd syuhaimi ab rahman, roslan abd shukor, kamisah osman, ruszymah idrus, iszan hana kaharudin & roslena md zaini.  (2021).  pengajaran & pembelajaran aktif, inklusif dan futuristik: teori, aplikasi dan inovasi.  - 12. 

   

  roszilah hamid, kamisah osman dan norhana arsad.  (2021).  pendidikan kejuruteraan sederap ke hadapan.  - 165. 

   

  mohamad sattar rasul, faszly rahim, lilia halim, zanaton iksan, kamisah osman.  (2021).  modul bitara stem.  - 10. 

   

  roszilah hamid, kamisah osman dan norhana arsad.  (2021).  pendidikan kejuruteraan sederap ke hadapan.  - 165. 

   

  mohd syuhaimi ab rahman, roslan abd shukor, kamisah osman, ruszymah idrus.  (2020).  budaya penyelidikan cemerlang prasiswazah.  - 100. 

   

  mohd syuhaimi ab rahman, roslan abd shukor, ruszymah idrus, kamisah osman.  (2020).  nota kecil penyelidik muda.  - 38. 

   

  cindy wong chyee chen, kamisah osman.  (2020).  pendidikan sains etnik penan.  - 130. 

   

  mohamad sattar rasul, faszly rahim, lilia halim, zanaton iksan, kamisah osman.  (2018).  modul bitara stem-komuniti pintar sains.  - 496. 

   

  kamisah bt. osman;lilia bt. halim;siti nur diyana binti mahmud.  (2023).  literasi kelestarian alam sekitar dalam kalangan pelajar dan komuniti perladangan kelapa sawit: perbandingan antara malaysia dan indonesia..  -

   

  siti nur diyana binti mahmud;lilia bt. halim;kamisah bt. osman;zanaton binti h iksan;hazrati binti husnin;tuan mastura binti tuan soh;mohamad sattar bin rasul.  (2022).  systems thinking and design thinking hybridization in the e-stem module development .  -

   

  habibah ahmad, hamzah jusoh, kamisah osman, kadaruddin aiyub, er ah choy, sharina abdul halim, zurinah tahir.  (2021).  tingkah laku pelancong domestik semasa pkpp mendepani pandemik covid-19.  - siri 1: laporan penyelidikan pelancongan domestik dan covid.  1-34. 

   

  lilia bt. halim;nor aishah binti buang;kamisah bt. osman;azmin sham binti rambely;mohd. zaidi bin omar;salwani binti abdullah;azuraliza binti abu bakar.  (2021).  the effectiveness of blended stem mentoring program.  -

   

  adawati suhaili, kamisah osman, mohd effendi ewan mohd matore.  (2021).  issues and problems of leadership competencies among head of science panels in sarawak.  - 1-9.