prof. dr. kamisah bt. osman

pensyarah universiti

pusat kajian inovasi pembelajaran & pengajaran

 kamisah@ukm.edu.my

No. sambungan :  0389118263

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • PENSYARAH UNIVERSITI

 • muhammad haziq roslan, kamisah osman.  (2021).  pembelajaran aktif: tinjauan persepsi guru sains terhadap kkaedah pengajaran dan minat pelajar.  - prosiding e-kolokium pendidikan sains 2021.  203-223. 

   

  azura shazrin abdul razak, kamisah osman.  (2021).  mengkaji tahap kebimbangan chemophobia terhadap subjek kimia dan hubungannya dengan sikap dan persepsi pelajar: satu kajian kes di tiga buah sekolah di daerah tampin.  - prosiding e-kolokium pendidikan sains 2021.  17-32. 

   

  fong chun sen, kamisah osman.  (2021).  pengetahuan, sikap dan tingkah laku guru sekolah rendah terhadap tenaga boleh diperbaharui.  - prosiding e-kolokium pendidikan sains 2021.  84-100. 

   

  chan yee lin, kamisah osman.  (2021).  tahap pemikiran komputasional dalam kalangan pelajar sekolah menengah.  - prosiding e-kolokium pendidikan sains 2021.  33-48. 

   

  lai xiao tian, kamisah osman.  (2021).  tinjauan kesedaran mengenai tenaga keterbaharuan dalam kalangan murid sekolah rendah.  - prosiding e-kolokium pendidikan sains 2021.  158-174. 

   

  wael musalamani, ruhizan mohammad yasin, kamisah osman.  (2021).  comparison of school based-cooperative problem based learning (sb-cpbl) and conventional teaching on students' attitudes towards science.  - journal of baltic science education.  261-276. 

   

  khaled saleh arlawili, kamisah osman, saeed almuntasheri.  (2020).  effect of scaffolding strategies on higher order thinking skills in science classroom.  - journal of baltic science education.  718-729. 

   

  irene lue leh ping, lilia halim, kamisah osman.  (2020).  explicit teaching of scientific argumentation as an approach in developing argumentation skills, science process skills and biology understanding.  - journal of baltic science education.  276-288. 

   

  lilia ellany mohtar, lilia halim, norshariani abd rahman, siti mistima maat, zanaton h. iksan, kamisah osman.  (2019).  a model of interest in stem careers among secondary school students.  - journal of baltic science education.  404-416. 

   

  irene lue leh ping, lilia halim & kamisah osman.  (2019).  the effects of explicit scientific argumentation instruction through practical work on science process skills.  - jurnal penelitian dan pembelajaran ipa.  112-131. 

   

  kamisah osman.  (2013).  exploration of malaysian children`s attitudes towards science and scientific attitudes.  - proceedings of the 4th international conference on education and educational techologies (eet `13). 

   

  t. subahan mohd meerah, kamisah osman, effendi zakaria, zanaton haji iksan, pramela krish, denish koh choo lian, diyana mahmod.  (2012).  measuring graduate students research skills.  - procedia social and behavioral sciences. 

   

  t. subahan mohd meerah, kamisah osman, effandi zakaria, zanaton haji ikhsan, pramela krish, denish koh choo lian, diyana mahmod.  (2012).  developing an instrument to measure research skills.  - procedia social and behavioral sciences - ukm teaching and learning congress 2011. 

   

  zanaton hj iksan, effendi zakaria, tamby subahan mohd meerah, kamisah osman, denise koh choon lian, siti nur diyana mahmud, pramela krish.  (2012).  communication skills among university students.  - procedia social and behavioral sciences - ukm teaching and learning congress 2011. 

   

  adzliana mohd daud, jizah omar, puunia turiman, kamisah osman.  (2012).  creativity in science education.  - procedia social and behavioral sciences - ukm teaching and learning congress 2011. 

   

  kamisah osman.  (2013).  exploration of malaysian children`s attitudes towards science and scientific attitudes.  - proceedings of the 4th international conference on education and educational techologies (eet `13). 

   

  t. subahan mohd meerah, kamisah osman, effendi zakaria, zanaton haji iksan, pramela krish, denish koh choo lian, diyana mahmod.  (2012).  measuring graduate students research skills.  - procedia social and behavioral sciences. 

   

  t. subahan mohd meerah, kamisah osman, effandi zakaria, zanaton haji ikhsan, pramela krish, denish koh choo lian, diyana mahmod.  (2012).  developing an instrument to measure research skills.  - procedia social and behavioral sciences - ukm teaching and learning congress 2011. 

   

  zanaton hj iksan, effendi zakaria, tamby subahan mohd meerah, kamisah osman, denise koh choon lian, siti nur diyana mahmud, pramela krish.  (2012).  communication skills among university students.  - procedia social and behavioral sciences - ukm teaching and learning congress 2011. 

   

  adzliana mohd daud, jizah omar, puunia turiman, kamisah osman.  (2012).  creativity in science education.  - procedia social and behavioral sciences - ukm teaching and learning congress 2011. 

   

  mohamad sattar rasul, faszly rahim, lilia halim, zanaton iksan, kamisah osman.  (2021).  kerangka modul bitara stem.  - 10. 

   

  mohd syuhaimi ab rahman, roslan abd shukor, ruszymah idrus, kamisah osman.  (2020).  nota kecil penyelidik muda.  - 38. 

   

  cindy wong chyee chen, kamisah osman.  (2020).  pendidikan sains etnik penan.  - 130. 

   

  mohd syuhaimi ab rahman, roslan abd shukor, kamisah osman, ruszymah idrus.  (2020).  budaya penyelidikan cemerlang prasiswazah.  - 100. 

   

  mifrah ahmad, lukman ab rahim, kamisah osman & noreen izza arshad.  (2018).  encyclopedia of information science and technology.  - 11. 

   

  mohamad sattar rasul, faszly rahim, lilia halim, zanaton iksan, kamisah osman.  (2021).  kerangka modul bitara stem.  - 10. 

   

  zawawi samba mohamed, kamisah osman.  (2020).  fostering learner's engagement through digitalisation in education.  - 10. 

   

  azura ishak, kamisah osman.  (2020).  fostering learners' engagement through digitalization in education.  - 14. 

   

  kamisah osman, rezzuana razali, nurnadiah mohamed bahri.  (2018).  evolution education around the globe.  - 16. 

   

  kamisah osman & ah-nam lay.  (2018).  encyclopedia of information science and technology.  - 12. 

   

  mohd syuhaimi ab rahman, roslan abd shukor, kamisah osman, ruszymah idrus.  (2020).  budaya penyelidikan cemerlang prasiswazah.  - 100. 

   

  mohd syuhaimi ab rahman, roslan abd shukor, ruszymah idrus, kamisah osman.  (2020).  nota kecil penyelidik muda.  - 38. 

   

  cindy wong chyee chen, kamisah osman.  (2020).  pendidikan sains etnik penan.  - 130. 

   

  mohamad sattar rasul, faszly rahim, lilia halim, zanaton iksan, kamisah osman.  (2018).  modul bitara stem-komuniti pintar sains.  - 496. 

   

  lay ah nam & kamisah osman.  (2018).  pendidikan kimia melalui mereka bentuk permainan teori dan amalan.  - 141. 

   

  lilia bt. halim;nor aishah binti buang;kamisah bt. osman;azmin sham binti rambely;mohd. zaidi bin omar;salwani binti abdullah;azuraliza binti abu bakar.  (2021).  the effectiveness of blended stem mentoring program.  -

   

  habibah ahmad, hamzah jusoh, kamisah osman, kadaruddin aiyub, er ah choy, sharina abdul halim, zurinah tahir.  (2021).  tingkah laku pelancong domestik semasa pkpp mendepani pandemik covid-19.  - siri 1: laporan penyelidikan pelancongan domestik dan covid.  1-34. 

   

  lilia halim, nurazidawati mohamad arsad, nor aishah buang, kamisah osman, azmin sham rambely, mohd zaidi omar, salwani abdullah, azuraliza abu bakar.  (2020).  intervensi pembangunan website online mentoring: estementoring.  - 1-26. 

   

  lilia bt. halim;khairul anwar @ johari bin mastor;zuria binti mahmud;kamisah bt. osman;zanaton binti h iksan;mohd juzaiddin bin ab aziz;siti mistima binti maat.  (2020).  pengesahan model pemilihan kerjaya stem dalam kalangan pelajar dan pembentukan intervensi meningkatkan pemilihan kerjaya stem.  -

   

  mohammad syuhaimi ab-rahman 1 , roslan abd shukor 2 , kamisah osman 3 , ruzymah idrus 4 , iszan hana kaharudin 5 dan roslena md zaini..  (2020).  pendekatan berasaskan hasil (pbh) memberikan nilai tambah melalui output pelajar.  - kongres & pertandingan inovasi p&p (kinovasi).  1-13.