prof. madya dr. mohammad fadzeli bin jaafar

pensyarah universiti

pusat kajian bahasa & linguistik (pbl)

No. sambungan :  6549

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Berpengalaman dalam penyelidikan linguistik, khususnya sosiolinguistik, sosiopragmatik, stilistik dan sintaksis.

 • natsue hieda, nor hashimah jalaluddin, mohammad fadzeli jaafar.  (2022).  penolakan ajakan dalam masyarakat melayu dan jepun: satu kajian sosiopragmatik.  - jurnal antarabangsa dunia melayu.  69-90. 

   

  zaharom bin ridzwan;mohammad fadzeli bin jaafar;mohd. shabri bin yusof;norwati bt. md. yusof.  (2022).  terjemahan kata kerja perintah dalam teks terjemahan al-qur`an di malaysia.  -

   

  natsue heida, nor hashimah jalaluddin, muhammad fadzeli jaafar.  (2021).  penolakan ajakan dalam bahasa jepun oleh informan melayu: analisis strategi dan kesan kesantunan.  - gema online journal of language studies.  148-165. 

   

  mohammad fadzeli jaafar, fazal mohamed mohamed sultan.  (2021).  isu dalam linguistik.  - 6. 

   

  khazri osman, mohammad fadzeli jaafar.  (2021).  aspek kesejajaran dalam azkar dan doa daripada hadis nabawi dalam hisn al-muslim.  - jurnal pengajian islam.  165-179. 

   

  noraisikin ghazali,mohammad fadzeli jaafar, harishon radzi.  (2019).  peralihan bahasa cham dalam masyarakat cham di malaysia: analisis sosiolinguistik.  - gema onlineŽ journal of language studies.  52-69. 

   

  mohammad fadzeli jaafar, idris aman, norsimah mat awal.  (2017).  morfosintaksis dialek negeri sembilan dan dialek minangkabau.  - gema online journal of language studies.  177-191. 

   

  mohammad fadzeli jaafar, idris aman & norsimah mat awal.  (2017).  aspek kesejajaran dalam perbilangan adat berdasarkan analisis stilistik.  - akademika.  279-290. 

   

  mohammad fadzeli jaafar.  (2016).  gaya ujaran dalam teks kesusasteraan melayu.  - jurnal komunikasi. 

   

  midiyana mohamad & mohammad fadzeli jaafar.  (2015).  anafora dalam teks ilmiah:pendekatan analisis kontrastif.  - gema online journal of language studies.  137-150. 

   

  natsue heida, nor hashimah jalaluddin, muhammad fadzeli jaafar.  (2021).  penolakan ajakan dalam bahasa jepun oleh informan melayu: analisis strategi dan kesan kesantunan.  - gema online journal of language studies.  148-165. 

   

  mohammad fadzeli jaafar, norsimah mat awal.  (2020).  variasi linguistik di greater kl.  - gema online journal of language studies.  83-95. 

   

  noraisikin ghazali,mohammad fadzeli jaafar, harishon radzi.  (2019).  peralihan bahasa cham dalam masyarakat cham di malaysia: analisis sosiolinguistik.  - gema onlineŽ journal of language studies.  52-69. 

   

  idris aman, mohammad fadzeli jaafar, norsimah mat awal.  (2019).  language and identity: a reappraisal of negeri sembilan malay language.  - kajian malaysia.  27-49. 

   

  mohammad fadzeli jaafar.  (2018).  lexical patterns in customary sayings.  - indonesian journal of applied linguistics. 

   

  mohammad fadzeli jaafar, fazal mohamed mohamed sultan.  (2021).  isu dalam linguistik.  - 6. 

   

  mohammad fadzeli jaafar.  (2021).  isu dalam linguistik.  - 9. 

   

  mohammad fadzeli jaafar, fazal mohamed mohamed sultan.  (2021).  isu-isu dalam linguistik.  - 193. 

   

  mohammad fadzeli jaafar, thilagawathi shanmuga nathan.  (2021).  sikap dan penguasaan bahasa: greater kl.  - 96. 

   

  fazal mohamed mohamed sultan & mohammad fadzeli jaafar.  (2016).  penyelidikan linguistik moden.  - 7. 

   

  mohammad fadzeli jaafar.  (2021).  isu dalam linguistik.  - 9. 

   

  mohammad fadzeli jaafar, fazal mohamed mohamed sultan.  (2021).  isu dalam linguistik.  - 6. 

   

  fazal mohamed mohamed sultan & mohammad fadzeli jaafar.  (2016).  penyelidikan linguistik moden.  - 7. 

   

  mohammad fadzeli jaafar & intan safinaz zainudin.  (2016).  linguistik terapan dalam penyelidikan bahasa.  - xiii - xx. 

   

  sakinah nik muhammad naziman, mohammad fadzeli jaafar & sharifah raihan syed jaafar.  (2016).  penyelidikan linguistik moden.  - 16. 

   

  mohammad fadzeli jaafar, thilagawathi shanmuga nathan.  (2021).  sikap dan penguasaan bahasa: greater kl.  - 96. 

   

  mohammad fadzeli jaafar, fazal mohamed mohamed sultan.  (2021).  isu-isu dalam linguistik.  - 193. 

   

  mohammad fadzeli jaafar.  (2017).  stilistik dalam cereka.  - 156. 

   

  fazal mohamed mohamed sultan & mohammad fadzeli jaafar.  (2016).  penyelidikan linguistik moden.  - 140. 

   

  mohd syukri yeoh abdullah, mohammad fadzeli jaafar, wan nasyrudin abdullah & salmah ahmad.  (2015).  umdat al-muhtajin:panduan perjalanan rohani masyarakat alam melayu.  - 268. 

   

  zaharom bin ridzwan;mohammad fadzeli bin jaafar;mohd. shabri bin yusof;norwati bt. md. yusof.  (2022).  terjemahan kata kerja perintah dalam teks terjemahan al-qur`an di malaysia.  -

   

  neng lia marliana, mohammad fadzeli jaafar, harishon radzi.  (2021).  penanda pengemukaan topik dalam wacana pedagogi semasa aktiviti microteaching.  - seminar kebangsaan penyelidikan & intervensi amalan bilik darjah.  1-12. 

   

  mohammad fadzeli bin jaafar;norsimah mat awal;azhar bin jaludin;mohammed azlan mis;chong shin.  (2021).  transformasi linguistik malaysia selepas enam dekad merdeka: introspeksi sikap dan penguasaan bahasa kebangsaan warga greater kl.  -

   

  mohammad fadzeli jaafar.  (2020).  makna natural.  - 1-24. 

   

  mohammad fadzeli jaafar.  (2020).  makna penuturu.  - 1-14.