prof. dr. nik mohd rahimi bin nik yusoff

pensyarah universiti

pusat kajian inovasi pembelajaran & pengajaran

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Bertugas di Jabatan Inovasi Pengajaran & Pembelajaran Fakulti Pendidikan. Bidang kepakaran bidang Pendidikan Bahasa Arab dan Kurikulum Pendidikan Bahasa. Penyelidikan semasa dalam bidang Pendidikan Bahasa Arab, iaitu kemahiran berbahasa, kemahiran mendengar, kemahiran bertutur, kemahiran membaca dan kemahiran menulis.

 • mohd shahrunnizan suratmin, nik mohd rahimi nik yusoff.  (2022).  hubungan kebimbangan bahasa terhadap sikap pelajar dalam pembelajaran bahasa arab di kalangan pelajar fakulti pengajian islam.  - e-prosiding wacana pendidikan islam siri ke-12.  157-167. 

   

  siti rafidah patahir, nik mohd rahimi nik yusoff.  (2022).  tahap penguasaan derivasi (pola masdar) pelajar sabk di daerah sabak bernam.  - e-prosiding wacana pendidikan islam siri ke-12.  533-547. 

   

  harun bahrudin, maryumi matlin, nik mohd rahimi nik yusoff, shahlan surat, zawawi ismail, minah sintian.  (2022).  analogi bergambar dalam pengecaman konsonan arab bersambung murid kadazandusun sabah.  - eprosiding wacana pendidikan islam siri ke-12.  485-494. 

   

  zulkifli din mohamed nasirudin, harun baharudin, nik mohd rahimi nik yusoff, nabihah yusof.  (2022).  level of arabic text reading skills in the integrated dini curriculum.  - journal of arabic learning (ijaz arabi).  59-71. 

   

  mohd ishak shairazi mohd sauzi, nik mohd rahimi nik yusoff.  (2022).  amalan komunikasi nonverbal guru bahasa arab:satu kajian kepustakaan.  - malaysian journal of social sciences and humanities (mjssh).  1-10. 

   

  nurfarahin nasri, nik mohd rahimi, nurfaradilla mohamad nasri, mohamad asyraf abd talib.  (2021).  a comparison study between universal design for learning-multiple intelligence (udl-mi) oriented stem program and traditional stem program for inclusive education.  - sustainability.  1-12. 

   

  ghazali yusri, nik mohd rahimi, parilah m. shah, wan haslina wah.  (2013).  cognitive and metacognitive learning strategies among arabic language students.  - interactive learning environment.  21(3):290-300. 

   

  nurfarahin nasri, nik mohd rahimi, nurfaradilla mohamad nasri, mohamad asyraf abd talib.  (2022).  longitudinal impact of covid19 pandemic on university researchers psychosocial trajectories.  - journal of loss and trauma.  63-73. 

   

  kamarulzaman abdul ghani, ahmad sabri noh, nik mohd rahimi.  (2017).  ciri-ciri linguistik dalam buku teks berbahasa arab dan hubungannya dengan tahap kebolehbacaan teks di malaysia.  - gema online journal of language studies.  152-166. 

   

  nurfarahin nasri, nik mohd rahimi, nurfaradilla mohamad nasri, mohamad asyraf abd talib.  (2022).  longitudinal impact of covid19 pandemic on university researchers psychosocial trajectories.  - journal of loss and trauma.  63-73. 

   

  nurfarahin nasri, nik mohd rahimi, nurfaradilla mohamad nasri, mohamad asyraf abd talib.  (2021).  a comparison study between universal design for learning-multiple intelligence (udl-mi) oriented stem program and traditional stem program for inclusive education.  - sustainability.  1-12. 

   

  zamri mahamod, nik mohd rahimi nik yusoff, shamsuddin othman, alizah lambri.  (2021).  the level of understanding, appreciation and practice among malaysia citizens from education and unity perspective.  - creative education.  2074-2089. 

   

  n. farisha m. khaizal, m. khalid m. nasir, nik mohd rahimi, fatimah a-rahman.  (2021).  speaking sub-skills exercise and its teaching techniques: document analysis of arabic textbooks.  - creative education.  2159-2166. 

   

  afandi yusoff, nik mohd rahimi nik yusoff, harun baharudin.  (2021).  the correlation between spiritual practices and foreign language achievements among students.  - psychology and education.  1885-1895. 

   

  hamizul mahmud, nik mohd rahimi.  (2015).  design and development of arabic online games: a conceptual paper.  - international conference on new horizons in education, inte 2014 (procedia social and behavioral science).  1428-1433. 

   

  kamarulzaman abd. ghani, nik rahimi nik yusof, harun baharuddin, hamidah yamat, zamri ahmad, ibtisam abdullah.  (2011).  development of a learning module on arabic language skills outside of the classroom.  - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm, 2010; tanjung keling, melaka. 

   

  ghazali yusri, nik mohd rahimi, wan haslina wah.  (2011).  value and resource management strategies among students of arabic as a third language course.  - procedia social and behavioral sciences. 

   

  aisah hasmam, nik mohd rahimi.  (2010).  types of text in book for learning arabic as a second language: a document analysis.  - procedia social and behavioral sciences. 

   

  zamri mahamod, nik mohd rahimi nik yusoff, mohd mahzan awang.  (2020).  jati diri pelajar universiti awam: pemahaman, penghayatan dan pengamalan.  - 174. 

   

  harun baharudin, nik mohd rahimi nik yusoff, nabilah sahadan.  (2019).  pengetahuan konsonan kontrastif arab & melayu.  - 143. 

   

  mokhtar husin, mohd shukari hamzah, hakim zainal, tengku ghani tengku jusoh & nik mohd rahimi nik yusoff.  (2014).  qaya al-muasirah fi taklim al-lughah al-arabiyyah.  - 236. 

   

  asma abdul rahman, nik mohd rahimi.  (2012).  faktor yang mempengaruhi pengajaran bahasa asing.  - 150. 

   

  zamri mahamod, mohamed amin embi & nik mohd rahimi nik yusoff.  (2010).  pentaksiran berasaskan sekolah: panduan untuk guru bahasa melayu, inggeris dan arab.  - 238. 

   

  mohd shukari hamzah, moktar hussain, hakim zainal, nik mohd rahimi nik yusoff, tengku abd. ghani tengku jusoh, ammar, zhang hong, xue ging guo.  (2014).  qadaya mua`sirah fi ta`lim al-lughah al-`arabiyyah (al-juz` al-awwal).  - 9-14. 

   

  zamri mahamod, yahya othman, jamaludin badusah & nik mohd rahimi nik yusoff.  (2013).  himpunan penyelidikan pendidikan serantau.  - 29: 371-384. 

   

  nik mohd rahimi nik yusoff, mohd aminuddin ab. rahman, wan normeza wan zakaria & zamri mahamod.  (2013).  himpunan penyelidikan pendidikan serantau.  - 16: 207-217. 

   

  maimun aqsha lubis, tamby subahan, ab. halim, nik mohd rahimi, mazalah ahmad, sabariah sulaiman.  (2011).  transformasi dan inovasi dalam pendidikan.  - 45-68. 

   

  tamby subahan mohd meerah, lilia halim , nik rahimi nik yusof.  (2011).  handbook of asian education: a cultural perspective.  - 362-376. 

   

  zamri mahamod, nik mohd rahimi nik yusoff, mohd mahzan awang.  (2020).  jati diri pelajar universiti awam: pemahaman, penghayatan dan pengamalan.  - 174. 

   

  harun baharudin, nik mohd rahimi nik yusoff, nabilah sahadan.  (2019).  pengetahuan konsonan kontrastif arab & melayu.  - 143. 

   

  mohd shukari hamzah, moktar hussain, hakim zainal, nik mohd rahimi nik yusoff, tengku abd. ghani tengku jusoh, zhang hong, xue qing guo.  (2014).  qadayu mu` asirah fi ta`lim al-lughah al-`arabiyyah (jilid 1).  - 240. 

   

  mokhtar husin, mohd shukari hamzah, hakim zainal, tengku ghani tengku jusoh & nik mohd rahimi nik yusoff.  (2014).  qaya al-muasirah fi taklim al-lughah al-arabiyyah.  - 236. 

   

  asma abdul rahman, nik mohd rahimi.  (2012).  faktor yang mempengaruhi pengajaran bahasa asing.  - 150. 

   

  nurfaradilla binti mohamad nasri;seri manja bte abdul wahab;lilia bt. halim;norzaini bt. azman;nik mohd rahimi bin nik yusoff;norizwati binti ibrahim;farizan binti othman;faridah binti mydin kutty;syazriza binti zulkapli;siti nor safura binti azmin;mohd a.  (2019).  melonjakkan penerbitan: isu dan cabaran ahli akademik muda.  - 1-6. 

   

  nik mohd rahimi bin nik yusoff;zamri bin mahamod;denise koh choon lian;harun bin baharudin.  (2018).  model penyusunan urutan konsonan arab mengikut pelat lisan bahasa china.  -

   

  ahmad rafizi salleha, azizi abdullahb, hakim zainalc, nik rahimi bin nik yusoffd, ahmad zamri mansord, mashitoh yaacoba, & siti rugayah haji tibeke.  (2017).  transformasi perisian kursus multimedia (multimedia courseware) funarabic dalam pembelajaran bahasa arab berasaskan pendekatan aspek didik hibur dan sosio-budaya.  - an assemble of image prim. 

   

  harun baharudin, mohd khalid mohd nasir, nik mohd rahimi nik yusoff & shahlan surat.  (2017).  assessing students` course satisfaction with online arabic language hybrid course.  - international conference on social sciences and education (icsse-2017). 

   

  zamri mahamod, nik mohd rahimi nik yusoff, mohd mahzan awang, chew fong peng & ummu taqiah bahari.  (2017).  pembangunan indeks jati diri pelajar aliran pendidikan di institusi pendidikan tinggi awam malaysia.  - modul kemahiran pentaksir. 

   
  prof. dr. nik mohd rahimi bin nik yusoff

  pensyarah universiti

  pusat kajian kepelbagaian pendidikan

   nik@ukm.edu.my

  No. sambungan :  6282

  No. rasmi:
  UKM : 03 8921 5555     Biografi/ Biography :

 • PENSYARAH UNIVERSITI

 • mohd shahrunnizan suratmin, nik mohd rahimi nik yusoff.  (2022).  hubungan kebimbangan bahasa terhadap sikap pelajar dalam pembelajaran bahasa arab di kalangan pelajar fakulti pengajian islam.  - e-prosiding wacana pendidikan islam siri ke-12.  157-167. 

   

  siti rafidah patahir, nik mohd rahimi nik yusoff.  (2022).  tahap penguasaan derivasi (pola masdar) pelajar sabk di daerah sabak bernam.  - e-prosiding wacana pendidikan islam siri ke-12.  533-547. 

   

  harun bahrudin, maryumi matlin, nik mohd rahimi nik yusoff, shahlan surat, zawawi ismail, minah sintian.  (2022).  analogi bergambar dalam pengecaman konsonan arab bersambung murid kadazandusun sabah.  - eprosiding wacana pendidikan islam siri ke-12.  485-494. 

   

  zulkifli din mohamed nasirudin, harun baharudin, nik mohd rahimi nik yusoff, nabihah yusof.  (2022).  level of arabic text reading skills in the integrated dini curriculum.  - journal of arabic learning (ijaz arabi).  59-71. 

   

  mohd ishak shairazi mohd sauzi, nik mohd rahimi nik yusoff.  (2022).  amalan komunikasi nonverbal guru bahasa arab:satu kajian kepustakaan.  - malaysian journal of social sciences and humanities (mjssh).  1-10. 

   

  nurfarahin nasri, nik mohd rahimi, nurfaradilla mohamad nasri, mohamad asyraf abd talib.  (2021).  a comparison study between universal design for learning-multiple intelligence (udl-mi) oriented stem program and traditional stem program for inclusive education.  - sustainability.  1-12. 

   

  ghazali yusri, nik mohd rahimi, parilah m. shah, wan haslina wah.  (2013).  cognitive and metacognitive learning strategies among arabic language students.  - interactive learning environment.  21(3):290-300. 

   

  nurfarahin nasri, nik mohd rahimi, nurfaradilla mohamad nasri, mohamad asyraf abd talib.  (2022).  longitudinal impact of covid19 pandemic on university researchers psychosocial trajectories.  - journal of loss and trauma.  63-73. 

   

  kamarulzaman abdul ghani, ahmad sabri noh, nik mohd rahimi.  (2017).  ciri-ciri linguistik dalam buku teks berbahasa arab dan hubungannya dengan tahap kebolehbacaan teks di malaysia.  - gema online journal of language studies.  152-166. 

   

  nurfarahin nasri, nik mohd rahimi, nurfaradilla mohamad nasri, mohamad asyraf abd talib.  (2022).  longitudinal impact of covid19 pandemic on university researchers psychosocial trajectories.  - journal of loss and trauma.  63-73. 

   

  nurfarahin nasri, nik mohd rahimi, nurfaradilla mohamad nasri, mohamad asyraf abd talib.  (2021).  a comparison study between universal design for learning-multiple intelligence (udl-mi) oriented stem program and traditional stem program for inclusive education.  - sustainability.  1-12. 

   

  zamri mahamod, nik mohd rahimi nik yusoff, shamsuddin othman, alizah lambri.  (2021).  the level of understanding, appreciation and practice among malaysia citizens from education and unity perspective.  - creative education.  2074-2089. 

   

  n. farisha m. khaizal, m. khalid m. nasir, nik mohd rahimi, fatimah a-rahman.  (2021).  speaking sub-skills exercise and its teaching techniques: document analysis of arabic textbooks.  - creative education.  2159-2166. 

   

  afandi yusoff, nik mohd rahimi nik yusoff, harun baharudin.  (2021).  the correlation between spiritual practices and foreign language achievements among students.  - psychology and education.  1885-1895. 

   

  hamizul mahmud, nik mohd rahimi.  (2015).  design and development of arabic online games: a conceptual paper.  - international conference on new horizons in education, inte 2014 (procedia social and behavioral science).  1428-1433. 

   

  kamarulzaman abd. ghani, nik rahimi nik yusof, harun baharuddin, hamidah yamat, zamri ahmad, ibtisam abdullah.  (2011).  development of a learning module on arabic language skills outside of the classroom.  - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm, 2010; tanjung keling, melaka. 

   

  ghazali yusri, nik mohd rahimi, wan haslina wah.  (2011).  value and resource management strategies among students of arabic as a third language course.  - procedia social and behavioral sciences. 

   

  aisah hasmam, nik mohd rahimi.  (2010).  types of text in book for learning arabic as a second language: a document analysis.  - procedia social and behavioral sciences. 

   

  zamri mahamod, nik mohd rahimi nik yusoff, mohd mahzan awang.  (2020).  jati diri pelajar universiti awam: pemahaman, penghayatan dan pengamalan.  - 174. 

   

  harun baharudin, nik mohd rahimi nik yusoff, nabilah sahadan.  (2019).  pengetahuan konsonan kontrastif arab & melayu.  - 143. 

   

  mokhtar husin, mohd shukari hamzah, hakim zainal, tengku ghani tengku jusoh & nik mohd rahimi nik yusoff.  (2014).  qaya al-muasirah fi taklim al-lughah al-arabiyyah.  - 236. 

   

  asma abdul rahman, nik mohd rahimi.  (2012).  faktor yang mempengaruhi pengajaran bahasa asing.  - 150. 

   

  zamri mahamod, mohamed amin embi & nik mohd rahimi nik yusoff.  (2010).  pentaksiran berasaskan sekolah: panduan untuk guru bahasa melayu, inggeris dan arab.  - 238. 

   

  mohd shukari hamzah, moktar hussain, hakim zainal, nik mohd rahimi nik yusoff, tengku abd. ghani tengku jusoh, ammar, zhang hong, xue ging guo.  (2014).  qadaya mua`sirah fi ta`lim al-lughah al-`arabiyyah (al-juz` al-awwal).  - 9-14. 

   

  zamri mahamod, yahya othman, jamaludin badusah & nik mohd rahimi nik yusoff.  (2013).  himpunan penyelidikan pendidikan serantau.  - 29: 371-384. 

   

  nik mohd rahimi nik yusoff, mohd aminuddin ab. rahman, wan normeza wan zakaria & zamri mahamod.  (2013).  himpunan penyelidikan pendidikan serantau.  - 16: 207-217. 

   

  maimun aqsha lubis, tamby subahan, ab. halim, nik mohd rahimi, mazalah ahmad, sabariah sulaiman.  (2011).  transformasi dan inovasi dalam pendidikan.  - 45-68. 

   

  tamby subahan mohd meerah, lilia halim , nik rahimi nik yusof.  (2011).  handbook of asian education: a cultural perspective.  - 362-376. 

   

  zamri mahamod, nik mohd rahimi nik yusoff, mohd mahzan awang.  (2020).  jati diri pelajar universiti awam: pemahaman, penghayatan dan pengamalan.  - 174. 

   

  harun baharudin, nik mohd rahimi nik yusoff, nabilah sahadan.  (2019).  pengetahuan konsonan kontrastif arab & melayu.  - 143. 

   

  mohd shukari hamzah, moktar hussain, hakim zainal, nik mohd rahimi nik yusoff, tengku abd. ghani tengku jusoh, zhang hong, xue qing guo.  (2014).  qadayu mu` asirah fi ta`lim al-lughah al-`arabiyyah (jilid 1).  - 240. 

   

  mokhtar husin, mohd shukari hamzah, hakim zainal, tengku ghani tengku jusoh & nik mohd rahimi nik yusoff.  (2014).  qaya al-muasirah fi taklim al-lughah al-arabiyyah.  - 236. 

   

  asma abdul rahman, nik mohd rahimi.  (2012).  faktor yang mempengaruhi pengajaran bahasa asing.  - 150. 

   

  nurfaradilla binti mohamad nasri;seri manja bte abdul wahab;lilia bt. halim;norzaini bt. azman;nik mohd rahimi bin nik yusoff;norizwati binti ibrahim;farizan binti othman;faridah binti mydin kutty;syazriza binti zulkapli;siti nor safura binti azmin;mohd a.  (2019).  melonjakkan penerbitan: isu dan cabaran ahli akademik muda.  - 1-6. 

   

  nik mohd rahimi bin nik yusoff;zamri bin mahamod;denise koh choon lian;harun bin baharudin.  (2018).  model penyusunan urutan konsonan arab mengikut pelat lisan bahasa china.  -

   

  ahmad rafizi salleha, azizi abdullahb, hakim zainalc, nik rahimi bin nik yusoffd, ahmad zamri mansord, mashitoh yaacoba, & siti rugayah haji tibeke.  (2017).  transformasi perisian kursus multimedia (multimedia courseware) funarabic dalam pembelajaran bahasa arab berasaskan pendekatan aspek didik hibur dan sosio-budaya.  - an assemble of image prim. 

   

  harun baharudin, mohd khalid mohd nasir, nik mohd rahimi nik yusoff & shahlan surat.  (2017).  assessing students` course satisfaction with online arabic language hybrid course.  - international conference on social sciences and education (icsse-2017). 

   

  zamri mahamod, nik mohd rahimi nik yusoff, mohd mahzan awang, chew fong peng & ummu taqiah bahari.  (2017).  pembangunan indeks jati diri pelajar aliran pendidikan di institusi pendidikan tinggi awam malaysia.  - modul kemahiran pentaksir.