prof. dr. nik mohd rahimi bin nik yusoff

pensyarah universiti

pusat kajian inovasi pembelajaran & pengajaran

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Bertugas di Jabatan Inovasi Pengajaran & Pembelajaran Fakulti Pendidikan. Bidang kepakaran bidang Pendidikan Bahasa Arab dan Kurikulum Pendidikan Bahasa. Penyelidikan semasa dalam bidang Pendidikan Bahasa Arab, iaitu kemahiran berbahasa, kemahiran mendengar, kemahiran bertutur, kemahiran membaca dan kemahiran menulis.

 • nurfarahin nasri, nik mohd rahimi, harwati hashim, nurfaradilla mohamad nasri.  (2023).  experiencing feedback channels during online research supervision: a perspective by preclinical students.  - international journal of learning, teaching and educational research.  228-243. 

   

  nurfarahin nasri, nik mohd rahimi, harwati hashim, nurfaradilla mohamad nasri.  (2023).  supporting our lost boys a research on gender-based science educations hidden curriculum in malaysia.  - international journal of learning, teaching and educational research.  160-174. 

   

  hafizhah binti zulkifli;mohd. isa bin hamzah;khadijah bt. abdul razak;nik mohd rahimi bin nik yusoff.  (2023).  pembinaan dan keberkesanan modul pedagogi hikmah pendidikan islam dalam meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi pelajar sekolah menengah atas.  -

   

  nadzirah norudin, nik mohd rahimi nik yusoff, mohamad azwan kamarudin.  (2022).  tahap kebolehbacaan e-book bahasa arab akademik lanjutan.  - international journal of advanced research in islamic studies and education (arise).  10-25. 

   

  zamri bin mahamod;nik mohd rahimi bin nik yusoff.  (2022).  pembangunan indeks jati diri bahasa melayu rakyat malaysia .  -

   

  nurfarahin nasri, nik mohd rahimi, nurfaradilla mohamad nasri, mohamad asyraf abd talib.  (2021).  a comparison study between universal design for learning-multiple intelligence (udl-mi) oriented stem program and traditional stem program for inclusive education.  - sustainability.  1-12. 

   

  ghazali yusri, nik mohd rahimi, parilah m. shah, wan haslina wah.  (2013).  cognitive and metacognitive learning strategies among arabic language students.  - interactive learning environment.  21(3):290-300. 

   

  nurfarahin nasri, nik mohd rahimi, nurfaradilla mohamad nasri, mohamad asyraf abd talib.  (2022).  longitudinal impact of covid19 pandemic on university researchers psychosocial trajectories.  - journal of loss and trauma.  63-73. 

   

  kamarulzaman abdul ghani, ahmad sabri noh, nik mohd rahimi.  (2017).  ciri-ciri linguistik dalam buku teks berbahasa arab dan hubungannya dengan tahap kebolehbacaan teks di malaysia.  - gema online journal of language studies.  152-166. 

   

  nurfarahin nasri, nik mohd rahimi, harwati hashim, nurfaradilla mohamad nasri.  (2023).  experiencing feedback channels during online research supervision: a perspective by preclinical students.  - international journal of learning, teaching and educational research.  228-243. 

   

  nurfarahin nasri, nik mohd rahimi, harwati hashim, nurfaradilla mohamad nasri.  (2023).  supporting our lost boys a research on gender-based science educations hidden curriculum in malaysia.  - international journal of learning, teaching and educational research.  160-174. 

   

  muhammad safreen shafie, harun baharudin, nik mohd rahimi nik yusoff.  (2022).  teaching methodology in kitab "pelita penuntut": a vice versa of understanding from the teachers perspective.  - international journal of academic research in business and social sciences.  2052-2067. 

   

  maryumi matlin, harun baharudin, nik mohd rahimi nik yusoff, shahlan surat, zawawi ismail, minah sintian.  (2022).  analysis of pictorial analogy needs for continuous arabic consonant recognition among kadazandusun students.  - international journal of academic research in business and social sciences.  618-629. 

   

  nurfarahin nasri, nik mohd rahimi, nurfaradilla mohamad nasri, mohamad asyraf abd talib.  (2022).  longitudinal impact of covid19 pandemic on university researchers psychosocial trajectories.  - journal of loss and trauma.  63-73. 

   

  hamizul mahmud, nik mohd rahimi.  (2015).  design and development of arabic online games: a conceptual paper.  - international conference on new horizons in education, inte 2014 (procedia social and behavioral science).  1428-1433. 

   

  kamarulzaman abd. ghani, nik rahimi nik yusof, harun baharuddin, hamidah yamat, zamri ahmad, ibtisam abdullah.  (2011).  development of a learning module on arabic language skills outside of the classroom.  - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm, 2010; tanjung keling, melaka. 

   

  ghazali yusri, nik mohd rahimi, wan haslina wah.  (2011).  value and resource management strategies among students of arabic as a third language course.  - procedia social and behavioral sciences. 

   

  aisah hasmam, nik mohd rahimi.  (2010).  types of text in book for learning arabic as a second language: a document analysis.  - procedia social and behavioral sciences. 

   

  mohd yusri kamarudin, hamidah yamat, nik rahimi.  (2022).  inovasi pedagogi dan kreativiti guru.  - 20. 

   

  zamri mahamod, nik mohd rahimi nik yusoff, mohd mahzan awang.  (2020).  jati diri pelajar universiti awam: pemahaman, penghayatan dan pengamalan.  - 174. 

   

  harun baharudin, nik mohd rahimi nik yusoff, nabilah sahadan.  (2019).  pengetahuan konsonan kontrastif arab & melayu.  - 143. 

   

  mokhtar husin, mohd shukari hamzah, hakim zainal, tengku ghani tengku jusoh & nik mohd rahimi nik yusoff.  (2014).  qaya al-muasirah fi taklim al-lughah al-arabiyyah.  - 236. 

   

  asma abdul rahman, nik mohd rahimi.  (2012).  faktor yang mempengaruhi pengajaran bahasa asing.  - 150. 

   

  mohd yusri kamarudin, hamidah yamat, nik rahimi.  (2022).  inovasi pedagogi dan kreativiti guru.  - 20. 

   

  mohd shukari hamzah, moktar hussain, hakim zainal, nik mohd rahimi nik yusoff, tengku abd. ghani tengku jusoh, ammar, zhang hong, xue ging guo.  (2014).  qadaya mua`sirah fi ta`lim al-lughah al-`arabiyyah (al-juz` al-awwal).  - 9-14. 

   

  zamri mahamod, yahya othman, jamaludin badusah & nik mohd rahimi nik yusoff.  (2013).  himpunan penyelidikan pendidikan serantau.  - 29: 371-384. 

   

  nik mohd rahimi nik yusoff, mohd aminuddin ab. rahman, wan normeza wan zakaria & zamri mahamod.  (2013).  himpunan penyelidikan pendidikan serantau.  - 16: 207-217. 

   

  tamby subahan mohd meerah, lilia halim , nik rahimi nik yusof.  (2011).  handbook of asian education: a cultural perspective.  - 362-376. 

   

  zamri mahamod, nik mohd rahimi nik yusoff, mohd mahzan awang.  (2020).  jati diri pelajar universiti awam: pemahaman, penghayatan dan pengamalan.  - 174. 

   

  harun baharudin, nik mohd rahimi nik yusoff, nabilah sahadan.  (2019).  pengetahuan konsonan kontrastif arab & melayu.  - 143. 

   

  mohd shukari hamzah, moktar hussain, hakim zainal, nik mohd rahimi nik yusoff, tengku abd. ghani tengku jusoh, zhang hong, xue qing guo.  (2014).  qadayu mu` asirah fi ta`lim al-lughah al-`arabiyyah (jilid 1).  - 240. 

   

  mokhtar husin, mohd shukari hamzah, hakim zainal, tengku ghani tengku jusoh & nik mohd rahimi nik yusoff.  (2014).  qaya al-muasirah fi taklim al-lughah al-arabiyyah.  - 236. 

   

  asma abdul rahman, nik mohd rahimi.  (2012).  faktor yang mempengaruhi pengajaran bahasa asing.  - 150. 

   

  hafizhah binti zulkifli;mohd. isa bin hamzah;khadijah bt. abdul razak;nik mohd rahimi bin nik yusoff.  (2023).  pembinaan dan keberkesanan modul pedagogi hikmah pendidikan islam dalam meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi pelajar sekolah menengah atas.  -

   

  zamri bin mahamod;nik mohd rahimi bin nik yusoff.  (2022).  pembangunan indeks jati diri bahasa melayu rakyat malaysia .  -

   

  nurfaradilla binti mohamad nasri;seri manja bte abdul wahab;lilia bt. halim;norzaini bt. azman;nik mohd rahimi bin nik yusoff;norizwati binti ibrahim;farizan binti othman;faridah binti mydin kutty;syazriza binti zulkapli;siti nor safura binti azmin;mohd a.  (2019).  melonjakkan penerbitan: isu dan cabaran ahli akademik muda.  - 1-6. 

   

  nik mohd rahimi bin nik yusoff;zamri bin mahamod;denise koh choon lian;harun bin baharudin.  (2018).  model penyusunan urutan konsonan arab mengikut pelat lisan bahasa china.  -

   

  ahmad rafizi salleha, azizi abdullahb, hakim zainalc, nik rahimi bin nik yusoffd, ahmad zamri mansord, mashitoh yaacoba, & siti rugayah haji tibeke.  (2017).  transformasi perisian kursus multimedia (multimedia courseware) funarabic dalam pembelajaran bahasa arab berasaskan pendekatan aspek didik hibur dan sosio-budaya.  - an assemble of image prim. 

   
  prof. dr. nik mohd rahimi bin nik yusoff

  pensyarah universiti

  pusat kajian kepelbagaian pendidikan

   nik@ukm.edu.my

  No. Telefon Rasmi :  6282

  No. rasmi:
  UKM : 03 8921 5555     Biografi/ Biography :

 • PENSYARAH UNIVERSITI

 • nurfarahin nasri, nik mohd rahimi, harwati hashim, nurfaradilla mohamad nasri.  (2023).  experiencing feedback channels during online research supervision: a perspective by preclinical students.  - international journal of learning, teaching and educational research.  228-243. 

   

  nurfarahin nasri, nik mohd rahimi, harwati hashim, nurfaradilla mohamad nasri.  (2023).  supporting our lost boys a research on gender-based science educations hidden curriculum in malaysia.  - international journal of learning, teaching and educational research.  160-174. 

   

  hafizhah binti zulkifli;mohd. isa bin hamzah;khadijah bt. abdul razak;nik mohd rahimi bin nik yusoff.  (2023).  pembinaan dan keberkesanan modul pedagogi hikmah pendidikan islam dalam meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi pelajar sekolah menengah atas.  -

   

  nadzirah norudin, nik mohd rahimi nik yusoff, mohamad azwan kamarudin.  (2022).  tahap kebolehbacaan e-book bahasa arab akademik lanjutan.  - international journal of advanced research in islamic studies and education (arise).  10-25. 

   

  zamri bin mahamod;nik mohd rahimi bin nik yusoff.  (2022).  pembangunan indeks jati diri bahasa melayu rakyat malaysia .  -

   

  nurfarahin nasri, nik mohd rahimi, nurfaradilla mohamad nasri, mohamad asyraf abd talib.  (2021).  a comparison study between universal design for learning-multiple intelligence (udl-mi) oriented stem program and traditional stem program for inclusive education.  - sustainability.  1-12. 

   

  ghazali yusri, nik mohd rahimi, parilah m. shah, wan haslina wah.  (2013).  cognitive and metacognitive learning strategies among arabic language students.  - interactive learning environment.  21(3):290-300. 

   

  nurfarahin nasri, nik mohd rahimi, nurfaradilla mohamad nasri, mohamad asyraf abd talib.  (2022).  longitudinal impact of covid19 pandemic on university researchers psychosocial trajectories.  - journal of loss and trauma.  63-73. 

   

  kamarulzaman abdul ghani, ahmad sabri noh, nik mohd rahimi.  (2017).  ciri-ciri linguistik dalam buku teks berbahasa arab dan hubungannya dengan tahap kebolehbacaan teks di malaysia.  - gema online journal of language studies.  152-166. 

   

  nurfarahin nasri, nik mohd rahimi, harwati hashim, nurfaradilla mohamad nasri.  (2023).  experiencing feedback channels during online research supervision: a perspective by preclinical students.  - international journal of learning, teaching and educational research.  228-243. 

   

  nurfarahin nasri, nik mohd rahimi, harwati hashim, nurfaradilla mohamad nasri.  (2023).  supporting our lost boys a research on gender-based science educations hidden curriculum in malaysia.  - international journal of learning, teaching and educational research.  160-174. 

   

  muhammad safreen shafie, harun baharudin, nik mohd rahimi nik yusoff.  (2022).  teaching methodology in kitab "pelita penuntut": a vice versa of understanding from the teachers perspective.  - international journal of academic research in business and social sciences.  2052-2067. 

   

  maryumi matlin, harun baharudin, nik mohd rahimi nik yusoff, shahlan surat, zawawi ismail, minah sintian.  (2022).  analysis of pictorial analogy needs for continuous arabic consonant recognition among kadazandusun students.  - international journal of academic research in business and social sciences.  618-629. 

   

  nurfarahin nasri, nik mohd rahimi, nurfaradilla mohamad nasri, mohamad asyraf abd talib.  (2022).  longitudinal impact of covid19 pandemic on university researchers psychosocial trajectories.  - journal of loss and trauma.  63-73. 

   

  hamizul mahmud, nik mohd rahimi.  (2015).  design and development of arabic online games: a conceptual paper.  - international conference on new horizons in education, inte 2014 (procedia social and behavioral science).  1428-1433. 

   

  kamarulzaman abd. ghani, nik rahimi nik yusof, harun baharuddin, hamidah yamat, zamri ahmad, ibtisam abdullah.  (2011).  development of a learning module on arabic language skills outside of the classroom.  - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm, 2010; tanjung keling, melaka. 

   

  ghazali yusri, nik mohd rahimi, wan haslina wah.  (2011).  value and resource management strategies among students of arabic as a third language course.  - procedia social and behavioral sciences. 

   

  aisah hasmam, nik mohd rahimi.  (2010).  types of text in book for learning arabic as a second language: a document analysis.  - procedia social and behavioral sciences. 

   

  mohd yusri kamarudin, hamidah yamat, nik rahimi.  (2022).  inovasi pedagogi dan kreativiti guru.  - 20. 

   

  zamri mahamod, nik mohd rahimi nik yusoff, mohd mahzan awang.  (2020).  jati diri pelajar universiti awam: pemahaman, penghayatan dan pengamalan.  - 174. 

   

  harun baharudin, nik mohd rahimi nik yusoff, nabilah sahadan.  (2019).  pengetahuan konsonan kontrastif arab & melayu.  - 143. 

   

  mokhtar husin, mohd shukari hamzah, hakim zainal, tengku ghani tengku jusoh & nik mohd rahimi nik yusoff.  (2014).  qaya al-muasirah fi taklim al-lughah al-arabiyyah.  - 236. 

   

  asma abdul rahman, nik mohd rahimi.  (2012).  faktor yang mempengaruhi pengajaran bahasa asing.  - 150. 

   

  mohd yusri kamarudin, hamidah yamat, nik rahimi.  (2022).  inovasi pedagogi dan kreativiti guru.  - 20. 

   

  mohd shukari hamzah, moktar hussain, hakim zainal, nik mohd rahimi nik yusoff, tengku abd. ghani tengku jusoh, ammar, zhang hong, xue ging guo.  (2014).  qadaya mua`sirah fi ta`lim al-lughah al-`arabiyyah (al-juz` al-awwal).  - 9-14. 

   

  zamri mahamod, yahya othman, jamaludin badusah & nik mohd rahimi nik yusoff.  (2013).  himpunan penyelidikan pendidikan serantau.  - 29: 371-384. 

   

  nik mohd rahimi nik yusoff, mohd aminuddin ab. rahman, wan normeza wan zakaria & zamri mahamod.  (2013).  himpunan penyelidikan pendidikan serantau.  - 16: 207-217. 

   

  tamby subahan mohd meerah, lilia halim , nik rahimi nik yusof.  (2011).  handbook of asian education: a cultural perspective.  - 362-376. 

   

  zamri mahamod, nik mohd rahimi nik yusoff, mohd mahzan awang.  (2020).  jati diri pelajar universiti awam: pemahaman, penghayatan dan pengamalan.  - 174. 

   

  harun baharudin, nik mohd rahimi nik yusoff, nabilah sahadan.  (2019).  pengetahuan konsonan kontrastif arab & melayu.  - 143. 

   

  mohd shukari hamzah, moktar hussain, hakim zainal, nik mohd rahimi nik yusoff, tengku abd. ghani tengku jusoh, zhang hong, xue qing guo.  (2014).  qadayu mu` asirah fi ta`lim al-lughah al-`arabiyyah (jilid 1).  - 240. 

   

  mokhtar husin, mohd shukari hamzah, hakim zainal, tengku ghani tengku jusoh & nik mohd rahimi nik yusoff.  (2014).  qaya al-muasirah fi taklim al-lughah al-arabiyyah.  - 236. 

   

  asma abdul rahman, nik mohd rahimi.  (2012).  faktor yang mempengaruhi pengajaran bahasa asing.  - 150. 

   

  hafizhah binti zulkifli;mohd. isa bin hamzah;khadijah bt. abdul razak;nik mohd rahimi bin nik yusoff.  (2023).  pembinaan dan keberkesanan modul pedagogi hikmah pendidikan islam dalam meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi pelajar sekolah menengah atas.  -

   

  zamri bin mahamod;nik mohd rahimi bin nik yusoff.  (2022).  pembangunan indeks jati diri bahasa melayu rakyat malaysia .  -

   

  nurfaradilla binti mohamad nasri;seri manja bte abdul wahab;lilia bt. halim;norzaini bt. azman;nik mohd rahimi bin nik yusoff;norizwati binti ibrahim;farizan binti othman;faridah binti mydin kutty;syazriza binti zulkapli;siti nor safura binti azmin;mohd a.  (2019).  melonjakkan penerbitan: isu dan cabaran ahli akademik muda.  - 1-6. 

   

  nik mohd rahimi bin nik yusoff;zamri bin mahamod;denise koh choon lian;harun bin baharudin.  (2018).  model penyusunan urutan konsonan arab mengikut pelat lisan bahasa china.  -

   

  ahmad rafizi salleha, azizi abdullahb, hakim zainalc, nik rahimi bin nik yusoffd, ahmad zamri mansord, mashitoh yaacoba, & siti rugayah haji tibeke.  (2017).  transformasi perisian kursus multimedia (multimedia courseware) funarabic dalam pembelajaran bahasa arab berasaskan pendekatan aspek didik hibur dan sosio-budaya.  - an assemble of image prim.