prof. dr. zafir khan bin mohamed makhbul

pensyarah universiti

pusat kajian penciptaan nilai & kesejahteraan insan (insan)

 zafir@ukm.edu.my

No. sambungan :  0192614989

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Dr. Zafir Khan Bin Mohamed Makhbul merupakan profesor dalam bidang pengurusan sumber manusia dan pengurusan organisasi di Fakulti Ekonomi dan Pengurusan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Beliau berpengalaman lebih 22 tahun dalam pengajaran dan penyelidikan bersama UKM, dan pengalaman industri di Motorola, Hong Leong Finance dan Agrobank. Sepanjang kerjaya sebagai ahli akademik, beliau pernah dipinjamkan secara pentadbiran sebagai Timbalan Pengarah di Kementerian Pendidikan Tinggi, Malaysia. Sebagai seorang ahli akademik, beliau terlibat secara langsung dalam aktiviti pengajaran, penyelidikan, penulisan dan khidmat masyarakat dalam bidang pengurusan sumber manusia dan pengurusan organisasi di samping bertanggungjawab sebagai penyelia utama dan penilai luar bagi pelajar Ijazah Kedoktoran dan Sarjana. Lebih 35 buah buku hasil nukilan beliau telah menjadi rujukan utama dan sampingan di Institusi Pendidikan Tinggi Awam dan Swasta. Di samping itu beliau juga merupakan seorang kolumnis dan penulis prolifik media arus perdana. Sehingga kini, terdapat lebih 100 artikel tulisan beliau yang sebahagian besarnya merupakan hasil penyelidikan telah disiarkan di media arus perdana. Beliau juga adalah pemilik 20 hak cipta di UKM yang digunakan dalam penyebaran ilmu kepada masyarakat dan industri. Antara pencapaian dan pengiktirafan di atas kecemerlangan beliau ialah Anugerah Buku Negara 2017, Anugerah Perkhidmatan Cemerlang UKM 2008 dan 2013, Anugerah Prestasi Cemerlang KPT 2015, Pingat Emas dan Perak dalam Pameran Rekabentuk dan Inovasi UiTM 2016 dan 2017, Anugerah Penerbitan Buku Penyelidikan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan (FEP) UKM 2018, Anugerah Penghasilan Harta Intelek FEP UKM 2018, Anugerah Utama Penerbitan UKM 2008, Anugerah Khidmat Masyarakat berdasarkan Kepakaran FEP, UKM 2011, 2012 & 2017 dan Anugerah Dana Penyelidikan Tertinggi FEP, UKM 2014 dan 2015.

 • zafir khan mohamed makhbul.  (2021).  stres 2020 guru kehidupan 2021.  - sinar harian.  15. 

   

  zafir khan mohamed makhbul, zainab ali rawshdeh.  (2021).  mental stress post-covid-19.  - international journal of public health science.  194-201. 

   

  zafir khan mohamed makhbul.  (2021).  workplace relations: key to employee loyalty.  - new straits times.  1. 

   

  zafir khan mohamed makhbul.  (2021).  assessing low, high performance workers.  - new straits times.  1-4. 

   

  zafir khan bin mohamed makhbul;mohd helmi bin ali;azman bin ismail.  (2021).  hubungan stres pekerjaan, kemahiran menghadapi stres dan impak stres: kajian di jabatan perkhidmatan awam, malaysia.  -

   

  kim hua tan, mohd helmi ali, zafir mohd makhbul & azman ismail.  (2017).  the impact of external integration on halal food integrity.  - supply chain management: an international journal.  186-199. 

   

  sulaiman mohammed khalid, khairul anuar mohd ali, zafir khan mohamed makbul.  (2019).  assessing the effect of higher education service quality on job satisfaction among lecturers in premier polytechnics using hedperf model.  - logforum scientific journal of logistics.  425-436. 

   

  mohd helmi ali, azman ismail, syed shah alam, zafir mohd makhbul, nor asiah omar.  (2018).  exploring the theory of planned behaviour (tpb) in relation to a halal food scandal: the malaysia cadbury chocolate case.  - international food research journal.  79-86. 

   

  zafir khan mohamed makhbul, fazilah mohamad hasun.  (2020).  mengurus insan ibrah peribahasa melayu.  - 277. 

   

  zafir khan mohamed makhbul, fazilah mohamad hasun.  (2020).  stres: cabaran kehidupan dan organisasi.  - 168. 

   

  zafir mohd makhbul, fazilah mohamad hasun.  (2020).  sumber manusia mendepani industri 4.0.  - 428. 

   

  zafir mohd makhbul, nor liza abdullah, fazilah mohamad hasun.  (2020).  impak covid-19 terhadap insan.  - 13. 

   

  zafir khan mohamed makhbul, nor liza abdullah, fazilah mohamad hasun.  (2020).  impak covid-19 terhadap insan.  - 194. 

   

  zafir mohd makhbul, nor liza abdullah, fazilah mohamad hasun.  (2020).  impak covid-19 terhadap insan.  - 13. 

   

  zafir mohd makhbul, nor liza abdullah, fazilah mohamad hasun.  (2020).  impak covid-19 terhadap insan.  - 14. 

   

  zafir mohd makhbul, nor liza abdullah, fazilah mohamad hasun.  (2020).  impak covid-19 terhadap insan.  - 11. 

   

  zafir khan mohamed makhbul, fazilah mohamad hasun, mohd helmi ali.  (2018).  keperluan kemahiran mendepani revolusi perindustrian keempat.  - 15. 

   

  zafir mohd makhbul, mohd helmi ali, sheikh muhamad hizam.  (2018).  kesejahteraan insan seimbang dalam organisasi berdaya saing.  - 18. 

   

  zafir mohd makhbul, fazilah mohamad hasun.  (2020).  sumber manusia mendepani industri 4.0.  - 428. 

   

  zafir khan mohamed makhbul, fazilah mohamad hasun.  (2020).  mengurus insan ibrah peribahasa melayu.  - 277. 

   

  zafir khan mohamed makhbul, nor liza abdullah, fazilah mohamad hasun.  (2020).  impak covid-19 terhadap insan.  - 194. 

   

  zafir khan mohamed makhbul, fazilah mohamad hasun.  (2020).  stres: cabaran kehidupan dan organisasi.  - 168. 

   

  zafir mohd makhbul, rosmah mat isa, rasidah arshad.  (2018).  pembangunan modal insan lestari.  - 200. 

   

  zafir khan mohamed makhbul.  (2021).  stres 2020 guru kehidupan 2021.  - sinar harian.  15. 

   

  zafir khan mohamed makhbul.  (2021).  workplace relations: key to employee loyalty.  - new straits times.  1. 

   

  zafir khan mohamed makhbul.  (2021).  nurturing role model leadership in 2021.  - new straits times.  1-3. 

   

  zafir khan mohamed makhbul.  (2021).  elak keciciran ilmu, pendidikan cabaran 2021.  - berita harian.  1-3. 

   

  zafir khan mohamed makhbul.  (2021).  mengharap panas hingga ke petang.  - sinar harian.  18.