**Sumber data : e-REP.
   Tarikh kemaskini : 21-11-2018
prof. dr. zafir khan bin mohamed makhbul

pensyarah universiti

pusat kajian penciptaan nilai & kesejahteraan insan (insan)

No. sambungan :  0192614989

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :
 • Dr. Zafir Khan Bin Mohamed Makhbul merupakan profesor dalam bidang pengurusan sumber manusia dan pengurusan organisasi di Fakulti Ekonomi dan Pengurusan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Beliau berpengalaman lebih 22 tahun dalam pengajaran dan penyelidikan bersama UKM, dan pengalaman industri di Motorola, Hong Leong Finance dan Agrobank. Sepanjang kerjaya sebagai ahli akademik, beliau pernah dipinjamkan secara pentadbiran sebagai Timbalan Pengarah di Kementerian Pendidikan Tinggi, Malaysia. Sebagai seorang ahli akademik, beliau terlibat secara langsung dalam aktiviti pengajaran, penyelidikan, penulisan dan khidmat masyarakat dalam bidang pengurusan sumber manusia dan pengurusan organisasi di samping bertanggungjawab sebagai penyelia utama dan penilai luar bagi pelajar Ijazah Kedoktoran dan Sarjana. Lebih 35 buah buku hasil nukilan beliau telah menjadi rujukan utama dan sampingan di Institusi Pendidikan Tinggi Awam dan Swasta. Di samping itu beliau juga merupakan seorang kolumnis dan penulis prolifik media arus perdana. Sehingga kini, terdapat lebih 100 artikel tulisan beliau yang sebahagian besarnya merupakan hasil penyelidikan telah disiarkan di media arus perdana. Beliau juga adalah pemilik 20 hak cipta di UKM yang digunakan dalam penyebaran ilmu kepada masyarakat dan industri. Antara pencapaian dan pengiktirafan di atas kecemerlangan beliau ialah Anugerah Buku Negara 2017, Anugerah Perkhidmatan Cemerlang UKM 2008 dan 2013, Anugerah Prestasi Cemerlang KPT 2015, Pingat Emas dan Perak dalam Pameran Rekabentuk dan Inovasi UiTM 2016 dan 2017, Anugerah Penerbitan Buku Penyelidikan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan (FEP) UKM 2018, Anugerah Penghasilan Harta Intelek FEP UKM 2018, Anugerah Utama Penerbitan UKM 2008, Anugerah Khidmat Masyarakat berdasarkan Kepakaran FEP, UKM 2011, 2012 & 2017 dan Anugerah Dana Penyelidikan Tertinggi FEP, UKM 2014 dan 2015.

 • zafir khan bin mohamed makhbul.  (2020).  anatomi kebahagiaan organisasi.  - sinar harian.  17. 

   

  mohd helmi bin ali;zafir khan bin mohamed makhbul;syed shah alam.  (2020).  a supply chain integrity capabilities framework for halal food.  -

   

  zafir khan bin mohamed makhbul.  (2020).  pengorbanan tempuh ranjau perubahan.  - sinar harian.  18. 

   

  zafir khan bin mohamed makhbul.  (2020).  marahkan nyamuk, kelambu dibakar.  - sinar harian.  18. 

   

  zafir khan mohamed makhbul..  (2020).  7 high performance culture that helps organisations.  - new straits times.  1. 

   

  kim hua tan, mohd helmi ali, zafir mohd makhbul & azman ismail.  (2017).  the impact of external integration on halal food integrity.  - supply chain management: an international journal.  186-199. 

   

  abu hanifah ayob, zafir khan mohamed makhbul.  (2020).  the effect of personality traits on collaborative consumption participation.  - geografia-malaysian journal of society and space.  205-214. 

   

  sulaiman mohammed khalid, khairul anuar mohd ali, zafir khan mohamed makbul.  (2019).  assessing the effect of higher education service quality on job satisfaction among lecturers in premier polytechnics using hedperf model.  - logforum scientific journal of logistics.  425-436. 

   

  mohd helmi ali, azman ismail, syed shah alam, zafir mohd makhbul, nor asiah omar.  (2018).  exploring the theory of planned behaviour (tpb) in relation to a halal food scandal: the malaysia cadbury chocolate case.  - international food research journal.  79-86. 

   

  zafir mohd makhbul, fazilah mohamad hasun.  (2020).  sumber manusia mendepani industri 4.0.  - 428. 

   

  zafir mohd makhbul, fazilah mohamad hasun, mohd. helmi ali.  (2018).  pembangunan modal insan lestari.  - 14. 

   

  zafir mohd makhbul, fazilah mohamad hasun.  (2018).  pembangunan modal insan lestari.  - 15. 

   

  zafir mohd makhbul, rasidah arshad, rosmah mat isa.  (2018).  kesejahteraan insan seimbang dalam organisasi berdaya saing.  - 126. 

   

  mohd helmi ali, zafir mohd makhbul.  (2018).  pembangunan modal insan lestari.  - 15. 

   

  zafir mohd makhbul, rosmah mat isa, rasidah arshad.  (2018).  pembangunan modal insan lestari.  - 17. 

   

  zafir mohd makhbul, fazilah mohamad hasun, mohd. helmi ali.  (2018).  pembangunan modal insan lestari.  - 14. 

   

  zafir mohd makhbul, rasidah arshad, rosmah mat isa.  (2018).  kesejahteraan insan seimbang dalam organisasi berdaya saing.  - 17. 

   

  zafir khan mohamed makhbul, fazilah mohamad hasun, mohd helmi ali.  (2018).  keperluan kemahiran mendepani revolusi perindustrian keempat.  - 15. 

   

  zafir mohd makhbul, mohd helmi ali, sheikh muhamad hizam.  (2018).  kesejahteraan insan seimbang dalam organisasi berdaya saing.  - 18. 

   

  zafir mohd makhbul, fazilah mohamad hasun.  (2020).  sumber manusia mendepani industri 4.0.  - 428. 

   

  zafir mohd makhbul, rosmah mat isa, rasidah arshad.  (2018).  pembangunan modal insan lestari.  - 200. 

   

  zafir mohd makhbul, rasidah arshad, rosmah mat isa.  (2018).  kesejahteraan insan seimbang dalam organisasi berdaya saing.  - 126. 

   

  zafir mohd makhbul & fazilah mohamad hasun.  (2017).  mencari dan menggilap bakat dalam organisasi.  - 206. 

   

  zafir mohd makhbul & fazilah mohamad hasun.  (2017).  pengurusan perniagaan.  - 248. 

   

  zafir khan bin mohamed makhbul.  (2020).  pengorbanan tempuh ranjau perubahan.  - sinar harian.  18. 

   

  zafir khan bin mohamed makhbul.  (2020).  marahkan nyamuk, kelambu dibakar.  - sinar harian.  18. 

   

  zafir khan mohamed makhbul..  (2020).  7 high performance culture that helps organisations.  - new straits times.  1. 

   

  zafir khan mohamed makhbul.  (2020).  how academicians can deal with stress at work.  - new straits times.  1. 

   

  zafir khan bin mohamed makhbul.  (2020).  lembu punya susu.  - sinar harian.  15.