dr. suhaila binti zailani @ ahmad

pensyarah universiti

pusat kajian bahasa arab & tamadun islam

No. Telefon Rasmi :  0389215580

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • SUHAILA ZAILANI @ HJ. AHMAD merupakan pensyarah kanan di Pusat Kajian Bahasa Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Bidang kepakaran ialah Terjemahan Arab-Melayu, Sosiolinguistik dalam penterjemahan dan Kemahiran Bahasa Arab. Pernah mengetuai beberapa penyelidikan antaranya: Pembentukan Modul Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab Melalui Al-Qur`an untuk Orang Awam di Malaysia, Kaedah penterjemahan kata kerja bantu dalam Novel al-Ayyam karya Taha Husayn, Teori Terjemahan Arab-Melayu dalam Karya Asli dan Karya Terjemahan Ulama Melayu Nusantara, Pembinaan Modul Praktis Morfologi Arab berasaskan aplikasi papan permainan, Praktis Perkamusan Arab Klasik, Moden dan Kontemporari Menggunakan Pendekatan Etimologi dan Morfologi, Pemantapan Bahasa Arab Melalui Medium Muaskar Lughawi (Kem Bahasa Arab) dan Pemurnian Modul Aplikasi Nahu, Sarf dan Kamus untuk kegunaan Kem Modul Bahasa Arab Akademik. Sering menyertai pertandingan inovasi pendidikan dan inovasi pengajaran dan pembelajaran anjuran fakulti, universiti dan kebangsaan, antaranya memenangi pingat emas dalam K-Novasi UKM 2018 dan 2019 bagi poster bertajuk: “Gamifikasi Satu Minit, Apa kata Pelajar?” dan “Gamifikasi untuk Pengukuhan Morfologi Arab.” Selain bertanggungjawab mengadakan Kem Modul Bahasa Arab Akademik untuk Pelajar Pasca-Siswazah, Mu’askar Luhawi untuk pelajar prai-siswazah, beliau juga sering dijemput oleh Institusi dan Sekolah-sekolah untuk mengendalikan program Aplikasi Papan Permainan, Eksplorasi Bahasa Arab dan Kem Bahasa Arab.

 • siti aisah zailani, adi yasran abdul aziz, suhaila zailani.  (2023).  pengguguran konsonan obstruen-homorganik dalam bahasa semai hulu selangor.  - bitara international journal of civilizational studies and human sciences.  31-43. 

   

  nurul wardah nazifah razali, suhaila zailani @ hj ahmad.  (2023).  penterjemahan hadis dan istilah keagamaan.  - 119. 

   

  suhaila binti zailani @ ahmad;maheram bt. ahmad.  (2022).  terjemahan arab-melayu: aplikasi kamus dan mesin terjemahan.  -

   

  kaseh binti abu bakar;zainuddin bin ismail;salamiah binti ab. ghani;wan kamal bin mujani;hakim bin zainal;ibtisam bt. abdullah;roziah bt. sidik @ mat sidek;ashinida binti aladdin;saidah binti saad;suhaila binti zailani @ ahmad;al muslim bin mustapa @ ab r.  (2022).  pembangunan dan kajian kesahan ujian kecekapan bahasa arab (cbat) berasaskan cefr/actfl dan berkomputer..  -

   

  suhaila binti zailani @ ahmad;md. nor bin abdullah.  (2022).  lafaz al-ma` (air) dalam al-quran.  -

   

  wan siti fatimatul akmal w. hassan, suhaila zailani @ ahmad.  (2019).  strategi dan panduan kesantunan bahasa menurut perspektif islam.  - islamiyyat - the international journal of islamic studies.  117-124. 

   

  nurul asma mazlan, nik mahfuzah nik mat, nur aqilah norwahi, zamri arifin, suhaila zailani @ hj ahmad.  (2022).  students' emotional exhaustion during open and distance learning (odl) due to covid-19 pandemic.  - international journal of academic research in progressive education, development (ij-arped).  518-525. 

   

  nurul asma mazlan, zamri arifin, suhaila zailani, nur aqilah norwahi, mohd faizulamri mohd saad, mohd norazmi nordin, mohd arafat jaafar.  (2022).  indicators for arabic language lectures' competencies in universiti teknologi mara on teaching effectiveness: a hybrid pls-sem modelling approach.  - central asia and the caucasus.  1603-1617. 

   

  wan azman wan mohammad, suhaila zailani hj ahmad, kaseh abu bakar.  (2022).  a literature review on quranic linguistics as a psychospiritual therapy medium.  - international journal of advanced research (ijar).  232-241. 

   

  nur hamizah tuki, suhaila zailani @ hj ahmad.  (2022).  analisa tematik dan deskriptif ke atas istilah arab dan melayu berkaitan wabak covid-19 yang digunakan kementerian kesihatan malaysia (kkm) dan pertubuhan kesihatan sedunia (who).  - the malaysian journal of islamic sciences (ulum islamiyyah).  1-17. 

   

  nurul asma mazlan, suhaila zailani @ ahmad, zamri arifin, nur aqilah norwahi, kaseh abu bakar.  (2021).  the influence of arabic lecturers teaching strategies on student understanding in universiti teknologi mara.  - international journal of academic research in progressive education and development.  94-99. 

   

  suhaila zailani @ hj. ahmad, salamiah ab. ghani, ummu hani hj. hashim, zuraida shaadon & nur syazwina mustapa.  (2012).  the purpose of reading arabic text and the problems faced : a preliminary survey at the faculty of islamic studies.  - procedia social and behavioral sciences - ukm teaching and learning congress 2011. 

   

  nurul wardah nazifah razali, suhaila zailani @ hj ahmad.  (2023).  penterjemahan hadis dan istilah keagamaan.  - 119. 

   

  wan siti fatimatul akmal wan hassan, suhaila zailani @ hj ahmad.  (2022).  strategi terjemahan aspek kesantunan bahasa.  - 136. 

   

  noor syafiqah ahamadi palah, suhaila zailani @ hj ahmad.  (2022).  gambaran sikap masyarakat dalam peribahasa.  - 125. 

   

  nur adibah alias, suhaila zailani @ hj ahmad.  (2021).  terjemahan arab-melayu aplikasi kamus dan mesin terjemahan.  - 12. 

   

  raihana mohd yusuf, suhaila zailani @ hj ahmad.  (2021).  terjemahan arab-melayu: aplikasi kamus dan mesin terjemahan.  - 11. 

   

  suhaila zailani @ hj ahmad, nurul iman mohd anuar kamal.  (2022).  islam di negeri sembilan: jasa dan sumbangan ulama.  - 213. 

   

  nur adibah alias, suhaila zailani @ hj ahmad.  (2021).  terjemahan arab-melayu aplikasi kamus dan mesin terjemahan.  - 12. 

   

  raihana mohd yusuf, suhaila zailani @ hj ahmad.  (2021).  terjemahan arab-melayu: aplikasi kamus dan mesin terjemahan.  - 11. 

   

  nur adibah alias, suhaila zailani @ hj ahmad.  (2021).  terjemahan arab-melayu aplikasi kamus dan mesin terjemahan.  - 10. 

   

  ninie amira drahim, farid mat zain, suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2021).  peranan tokoh agama dalam sejarah perjuangan kemerdekaan malaysia.  - 17. 

   

  nurul wardah nazifah razali, suhaila zailani @ hj ahmad.  (2023).  penterjemahan hadis dan istilah keagamaan.  - 119. 

   

  wan siti fatimatul akmal wan hassan, suhaila zailani @ hj ahmad.  (2022).  strategi terjemahan aspek kesantunan bahasa.  - 136. 

   

  noor syafiqah ahamadi palah, suhaila zailani @ hj ahmad.  (2022).  gambaran sikap masyarakat dalam peribahasa.  - 125. 

   

  suhaila zailani @ hj ahmad, maheram ahmad.  (2021).  terjemahan arab-melayu aplikasi kamus dan mesin terjemahan.  - 141. 

   

  muhamad khairul anuar zulkepli, suhaila zailani @ hj ahmad, md nor abdullah.  (2021).  lafaz al-ma' (air) dalam al-quran.  - 142. 

   

  wan azman wan mohammad, suhaila zailani @ hj ahmad, kaseh abu bakar.  (2022).  pembangunan spiritual melalui pembelajaran bahasa arab al-quran.  - international conference on malay, arabic and english literature 2022 (icmael).  1-10. 

   

  suhaila binti zailani @ ahmad;md. nor bin abdullah.  (2022).  lafaz al-ma` (air) dalam al-quran.  -

   

  suhaila binti zailani @ ahmad;maheram bt. ahmad.  (2022).  terjemahan arab-melayu: aplikasi kamus dan mesin terjemahan.  -

   

  kaseh binti abu bakar;zainuddin bin ismail;salamiah binti ab. ghani;wan kamal bin mujani;hakim bin zainal;ibtisam bt. abdullah;roziah bt. sidik @ mat sidek;ashinida binti aladdin;saidah binti saad;suhaila binti zailani @ ahmad;al muslim bin mustapa @ ab r.  (2022).  pembangunan dan kajian kesahan ujian kecekapan bahasa arab (cbat) berasaskan cefr/actfl dan berkomputer..  -

   

  nur hamizah tuki, suhaila zailani @ hj ahmad, lily hanefarezan asbulah.  (2022).  analisis topik-topik pembelajaran kosa kata bahasa arab dalam aplikasi wordwall.  - international conference on arabic language and culture (i-arabic 2022).  1-12.