Kolaborasi Penyelidikan Terkini

  al-amril bin othman , lam kuok choy , fazal mohamed bin mohamed sultan , al-amril bin othman , lam kuok choy , fazal mohamed bin mohamed sultan , Kajian persempadanan dialek Melayu dan migrasi berpandukan GIS       Bahagian Penyelidikan Bahasa Dewan Bahasa dan Pustaka (2021 - 2022)
  sharifah raihan binti syed jaafar , mohammed azlan mis , karim bin harun , maslida binti yusof , Membangunkan Modul Tatabudaya Bahasa Melayu dalam kalangan Mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)       Dr Rusmadi Baharudin (2021 - 2022)
  al-amril bin othman , lam kuok choy , fazal mohamed bin mohamed sultan , al-amril bin othman , lam kuok choy , fazal mohamed bin mohamed sultan , Kajian persempadanan dialek Melayu dan migrasi berpandukan GIS       Lembaga Muzium Negeri Kedah Darul Aman (2021 - 2022)
  azhar bin jaludin , azlan bin abas , mohammad fadzeli bin jaafar , Wacana persekitaran daripada perspektif ekolinguistik       Dr. Rusmadi Baharudin (2021 - 2022)
  sharifah raihan binti syed jaafar , mohammed azlan mis , karim bin harun , maslida binti yusof , Membangunkan Modul Tatabudaya Bahasa Melayu dalam kalangan Mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)       Dr Rusmadi Baharudin (2021 - 2022)
  azhar bin jaludin , azlan bin abas , mohammad fadzeli bin jaafar , Wacana persekitaran daripada perspektif ekolinguistik       Dr. Rusmadi Baharudin (2021 - 2022)
  mohd shahbudin bin mastar @ masdar , siti kartom binti kamarudin , lim bee huah , t. husaini , edy herianto , masli irwan bin rosli , KONVERSI KENDARAAN ELEKTRIK BATERI KEPADA SISTEM HIDROGEN SEL FUEL BERKUASA 10 kW       PETRONAS Research Sdn Bhd (2021 - 2021)
  md. mamun bin ibne reaz , A Novel Contactless ANFIS-EMG Wearable Device for Diabetic Sensorimotor Polyneuropathy (DSPN)       Qatar University (2021 - 2023)
  mohd shahbudin bin mastar @ masdar , siti kartom binti kamarudin , lim bee huah , t. husaini , edy herianto , masli irwan bin rosli , KONVERSI KENDARAAN ELEKTRIK BATERI KEPADA SISTEM HIDROGEN SEL FUEL BERKUASA 10 kW       PETRONAS Research Sdn Bhd (2021 - 2021)
  azlan bin abas , lam kuok choy , azahan bin awang , kadaruddin bin aiyub , Risk Assessment from Poor Waste Management towards Urban Livability in Melaka       University of Georgia (2021 - 2021)
  mohd shahbudin bin mastar @ masdar , siti kartom binti kamarudin , lim bee huah , t. husaini , edy herianto , masli irwan bin rosli , KONVERSI KENDARAAN ELEKTRIK BATERI KEPADA SISTEM HIDROGEN SEL FUEL BERKUASA 10 kW       PETRONAS Research Sdn Bhd (2021 - 2021)
  azlan bin abas , lam kuok choy , azahan bin awang , kadaruddin bin aiyub , Risk Assessment from Poor Waste Management towards Urban Livability in Melaka       University of Georgia (2021 - 2021)
  mohd shahbudin bin mastar @ masdar , siti kartom binti kamarudin , lim bee huah , t. husaini , edy herianto , masli irwan bin rosli , KONVERSI KENDARAAN ELEKTRIK BATERI KEPADA SISTEM HIDROGEN SEL FUEL BERKUASA 10 kW       PETRONAS Research Sdn Bhd (2021 - 2021)
  azlan bin abas , lam kuok choy , azahan bin awang , kadaruddin bin aiyub , Risk Assessment from Poor Waste Management towards Urban Livability in Melaka       University of Georgia (2021 - 2021)
  ebrahim mahmoudi , teow yeit haan , abdul wahab bin mohammad , Fouling Behavior of Ceramic Membrane Filtration System for Semiconductor-industry Wastewater Treatment       Infineon Technologies (Kulim) Sdn. Bhd. (2021 - 2021)
  rabiatul adawiyah binti razali , mohd asyraf bin mat afandi , sharen @ sharen aini binti shamsuddin , law jia xian , chin kok yong , yogeswaran a/l lokanathan , muhammad da`in bin yazid , ng min hwei , mohd heikal bin mohd yunus , mohd rafizul bin mohd yusof , Efficacy Study of Allogeneic Mesenchymal Stem Cell Therapy for Treatment for Metabolic Syndrome in Animal Model       Ming Medical Services Sdn Bhd (2021 - 2023)
  adnan bin ibrahim , ahmad afif safwan bin mohd radzi , hasila binti jarimi , kamaruzzaman sopian , ahmad fazlizan bin abdullah , Convective Heat Transfer Properties and Thermal Performance of Photovoltaic Thermal Collector Heat Pipe System with Organic Nanofluids and Phase Change Materials       Lestari Energy Sdn Bhd (2021 - 2021)
  karim bin harun , maslida binti yusof , PEMEROLEHAN BAHASA SEBAGAI ASAS PENAMBAHBAIKAN MODEL PEMBELAJARAN BACAAN AWAL BAHASA MELAYU UNTUK KANAK-KANAK ORANG ASLI SEMAI       Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh (2020 - 2022)
  shafariatul akmar bt. ishak , dayang fredalina bt. basri , Elucidating The Molecular and Proteomics Mechanism of Terpenoid-Rich Fraction (TRF) from Canarium odontophyllum Leaf Extracts for its therapeutic effects as an Antimalarial agent.       DR LATIFAH IBRAHIM (2020 - 2021)
  noh bin amit , hamzaini bin abdul hamid , noor alaudin bin abdul wahab , ahmad nazlim bin yusoff , Optimum background noise stimulation enhanced auditory working memory (AWM) performance via stochastic resonance (SR): An fMRI study on secondary school and university students       Aerobe Sdn. Bhd (2020 - 2022)
  nor zalina binti harun , mohd iskandar bin abd malek , nor haslina binti ja`afar , mohd khairul azhar bin mat sulaiman , noraziah binti mohammad , Design Attribute and Effective Use of Square for Social Interaction Towards Social Sustainability in Malaysia       Cihan University (2020 - 2022)
  loh c-khai , neoh hui min , doris lau sie chong , hamidah binti alias , yong woon lee , chin siok fong , Characterizing the gut microbiota in childhood acute myeloid leukaemia patients and its association with chemotherapy-induced gut toxicity.       Institut Pediatrik Hospital Kuala Lumpur (2020 - 2022)
  abu yazid bin abu bakar , chang peng kee , mohd izwan bin mahmud , salleh bin amat , othman bin a. karim , Profil Kebolehpasaran dan Modul Pengukuhan Kemahiran Insaniah Kadet Badan-Badan Beruniform Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)       ANGKATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA (2020 - 2022)
  zinatul ashiqin binti zainol , safinaz bt. mohd. hussein , Development of an Operating Manual for Competition Law Compliance for Businesses in Malaysia       EzriLaw Firm (formerly known as Ezri & Co.) (2020 - 2022)
  jady @ zaidi bin hassim , hasani bin mohd. ali , MENGAWALSELIA INDUSTRI SUKAN: PENILAIAN KE ATAS KEWAJARAN UNDANG-UNDANG DAN DASAR EKONOMI SEMASA KRISIS PANDEMIK       Richard Wee Chambers (2020 - 2022)
  ahmad bazri bin mokhtar , asma hakimah binti ab. halim , mohd syukri yeoh bin abdullah , Integriti Pemimpin dan Adaptasi Nilai Melalui Kitab Safinatul Hukkam       Wadah Niaga Sdn Bhd (2020 - 2022)
  badrul redzuan bin abu hassan , KOMUNITI PENGGIAT FILEM MALAYSIA: IDENTITI, SUMBANGAN dan CABARAN       PERBADANAN KEMAJUAN FILEM NASIONAL (FINAS) (2020 - 2022)
  muhammad adnan bin pitchan , wan amizah binti wan mahmud , wan ros @ wan idros bin wan sulaiman , maizatul haizan binti mahbob , Permodelan Semula Tahap Kepuasan dan Penggunaan Berterusan Sistem E-Kerajaan       Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) (2020 - 2022)
  mohd yuszaidy bin mohd yusoff , mohd azul mohamad salleh , arena bt. che kasim , Pembinaan Konstruk ketagihan skrin dan sikap belas ihsan berkomunikasi melalui Media Sosial dalam kalangan belia IPT       INSTITUT PENYELIDIKAN PEMBANGUNAN BELIA MALAYSIA (IYRES) (2020 - 2022)
  afifuddin husairi bin mat jusoh @ hussain , nor haslina binti ja`afar , zabidi bin hamzah , noraziah binti mohammad , Kajian Pengurusan Risiko Projek Pembinaan Perumahan Lewat dan Terbengkalai di Malaysia.       ZURAIDAH ABD MAJID (2020 - 2022)
  afifuddin husairi bin mat jusoh @ hussain , azlan bin abas , adi irfan bin che ani , norngainy binti mohd tawil , noraini binti hamzah , Model Indeks Keberkesanan Akta 757 Dalam Pengurusan Fasiliti Kediaman Berstrata       Jasa Sendi (M) Sdn Bhd (2020 - 2022)
  nur sa`adah binti muhamad , ida rosnita binti ismail , roshayati binti abdul hamid , THE FRAMEWORK OF POSITIVE AND NEGATIVE CHAIN OF CUSTOMER INCIVILITY ON EMPLOYEE INNOVATIVE BEHAVIOUR       RHB Bank (2020 - 2022)
  nor samsiah binti sani , nazatul aini binti abd majid , azuraliza binti abu bakar , siti aishah bt. hanawi , Model peramalan holistik prestasi pelajar melalui gabungan teknik statistik multipembolehubah dan pembelajaran mesin       Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (2020 - 2022)
  zulkefli bin mansor , sabrina binti tiun , mohd zakree bin ahmad nazri , salwani binti abdullah , Kerangka Kerja Pembantu Maya Berasaskan Hibrid Neural-Biogeografi untuk Pengoptimuman Penjadualan Kursus Universiti       Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan (2020 - 2022)
  azuraliza binti abu bakar , mohd ridzwan bin yaakub , New Social Network Analysis Model for Community Detection in Improving Computational Process based on Louvain Method.       Akademi Percukaian Malaysia (2020 - 2022)
  siti norul huda bt. sheikh abdullah , mohd. zamri bin murah , Model dinamik pengecaman serangan siber berasaskan pembelajaran mendalam : Kajian kes di Universiti Kebangsaan Malaysia       CyberSecurity Malaysia (2020 - 2022)
  loh c-khai , neoh hui min , doris lau sie chong , hamidah binti alias , yong woon lee , chin siok fong , Characterizing the gut microbiota in childhood acute myeloid leukaemia patients and its association with chemotherapy-induced gut toxicity.       Institut Pediatrik Hospital Kuala Lumpur (2020 - 2022)
  lee loong chuen , hukil bin sino , azhar bin abdul halim , lee loong chuen , hukil bin sino , azhar bin abdul halim , lee loong chuen , hukil bin sino , azhar bin abdul halim , Pembangunan Pendekatan Pemprofilan Novel dengan Teknik Kromatografi Cecair Berprestasi-Ultra (UPLC) dan Teknik Kemometrik untuk Analisis Forensik Tanah       Shimadzu Malaysia Sdn Bhd (2020 - 2022)
  mahanem binti mat noor , wan mohd aizat bin wan kamaruddin , Pembangunan agen antidiabetik serta peningkat kesuburan jantan diabetik berasaskan ekstrak Moringga oleifera (Kelo) melalui kajian proteomik sperma dan histokimia testis       MZ Herbs & Resources (2020 - 2022)
  lee loong chuen , hukil bin sino , azhar bin abdul halim , lee loong chuen , hukil bin sino , azhar bin abdul halim , lee loong chuen , hukil bin sino , azhar bin abdul halim , Pembangunan Pendekatan Pemprofilan Novel dengan Teknik Kromatografi Cecair Berprestasi-Ultra (UPLC) dan Teknik Kemometrik untuk Analisis Forensik Tanah       Shimadzu Malaysia Sdn Bhd (2020 - 2022)
  mahanem binti mat noor , wan mohd aizat bin wan kamaruddin , Pembangunan agen antidiabetik serta peningkat kesuburan jantan diabetik berasaskan ekstrak Moringga oleifera (Kelo) melalui kajian proteomik sperma dan histokimia testis       MZ Herbs & Resources (2020 - 2022)
  loh c-khai , neoh hui min , doris lau sie chong , hamidah binti alias , yong woon lee , chin siok fong , Characterizing the gut microbiota in childhood acute myeloid leukaemia patients and its association with chemotherapy-induced gut toxicity.       Institut Pediatrik Hospital Kuala Lumpur (2020 - 2022)
  norinsan kamil bin othman , azman bin jalar @ jalil , maria binti abu bakar , Microstructural characterization of copper wire bonding in semiconductor packaging       Nexperia Malaysia Sdn Bhd (2020 - 2021)
  ooi theng choon , siew ee ling , razinah binti sharif @ mohd sharif , nor fadilah bt. rajab , Effects of Mediterranean Gold Plus Supplementation on Overall Health and Well Being for Subjects in Age Between 35-55 Years Old : A public health omics method       Return Legacy Sdn Bhd (2020 - 2021)
  norinsan kamil bin othman , azman bin jalar @ jalil , maria binti abu bakar , Microstructural characterization of copper wire bonding in semiconductor packaging       Nexperia Malaysia Sdn Bhd (2020 - 2021)
  ooi theng choon , siew ee ling , razinah binti sharif @ mohd sharif , nor fadilah bt. rajab , Effects of Mediterranean Gold Plus Supplementation on Overall Health and Well Being for Subjects in Age Between 35-55 Years Old : A public health omics method       Return Legacy Sdn Bhd (2020 - 2021)
  t. husaini , wong wai yin , mohd shahbudin bin mastar @ masdar , loh kee shyuan , Nickel-Transition Metal Alloy as Bifunctional Material for Hydrogen Evolution Reaction and Corrosion Coating in Alkaline Electrolyzer       PETRONAS Research Sdn Bhd (2020 - 2021)
  mohd razif bin shahril , hasnah binti haron , suzana bt. shahar , Survey of salt levels in street foods to strengthen salt reduction in Malaysia       Kementerian Kesihatan Malaysia (2020 - 2021)
  mohd ambri bin mohamed , iskandar bin yahya , Direct growth of graphene on CoCrPt memory devices for corrosion and mechanical wear protection       Fuji Electric (M) Sdn Bhd (2020 - 2022)
  noshin fatima , mohd asri bin mat teridi , norasikin binti ahmad ludin , mohd adib bin ibrahim , kamaruzzaman sopian , Realization of Cost-Effective Broad-Band Ternary Blend of Phthalocyanine based Optimized Organic Solar Cell       Prof. Khasan S. Karimov (2020 - 2023)
  mohammad saiful bin mansor , shukor bin md. nor , Assessment of the natural and artificial salt lick use by wildlife in Sg. Yu Forest Reserve, Pahang and Sg. Terah Forest Reserve, Kelantan       Shahril Mod Husin (2020 - 2021)
  noshin fatima , mohd asri bin mat teridi , norasikin binti ahmad ludin , mohd adib bin ibrahim , kamaruzzaman sopian , Realization of Cost-Effective Broad-Band Ternary Blend of Phthalocyanine based Optimized Organic Solar Cell       Prof. Khasan S. Karimov (2020 - 2023)
  mohammad saiful bin mansor , shukor bin md. nor , Assessment of the natural and artificial salt lick use by wildlife in Sg. Yu Forest Reserve, Pahang and Sg. Terah Forest Reserve, Kelantan       Shahril Mod Husin (2020 - 2021)
  noshin fatima , mohd asri bin mat teridi , norasikin binti ahmad ludin , mohd adib bin ibrahim , kamaruzzaman sopian , Realization of Cost-Effective Broad-Band Ternary Blend of Phthalocyanine based Optimized Organic Solar Cell       Prof. Khasan S. Karimov (2020 - 2023)
  muhammad aniq shazni bin mohammad haniff , ooi poh choon , dee chang fu , Room-Temperature High-Performance Volatile Organic Compounds Gas Sensor Based on Layer-by-Layer Assembly of Nitrogen-doped Bilayer Graphene Patches for Asthma Detection       MIMOS Berhad (2020 - 2023)
  mohd irwan syazli bin saidin , zarina @ zairina binti othman , wan kamal bin mujani , mohammad agus bin yusoff , mohd irwan syazli bin saidin , zarina @ zairina binti othman , wan kamal bin mujani , mohammad agus bin yusoff , Perspektif, cabaran dan sumbangan organisasi kemanusiaan Malaysia, MAPIM, GPMM dan MERCY terhadap krisis pelarian Syria di Turki.       Al Sharq Forum (2020 - 2023)
  t. husaini , loh kee shyuan , edy herianto , mohd shahbudin bin mastar @ masdar , siti kartom binti kamarudin , wan ramli bin wan daud , Kajian Pengangkutan Jisim dan Prestasi Sel Elektrolisis       PETRONAS Research Sdn Bhd (2020 - 2022)
  sharifah nabihah binti syed jaafar , azimin samsul bin mohd tazilan , mazlan bin mohd tahir , nik lukman bin nik ibrahim , sarani bt. zakaria , mohd shaiful bin sajab , chia chin hua , sharifah nabihah binti syed jaafar , azimin samsul bin mohd tazilan , mazlan bin mohd tahir , nik lukman bin nik ibrahim , sarani bt. zakaria , mohd shaiful bin sajab , chia chin hua , sharifah nabihah binti syed jaafar , azimin samsul bin mohd tazilan , mazlan bin mohd tahir , nik lukman bin nik ibrahim , sarani bt. zakaria , mohd shaiful bin sajab , chia chin hua , sharifah nabihah binti syed jaafar , azimin samsul bin mohd tazilan , mazlan bin mohd tahir , nik lukman bin nik ibrahim , sarani bt. zakaria , mohd shaiful bin sajab , chia chin hua , sharifah nabihah binti syed jaafar , azimin samsul bin mohd tazilan , mazlan bin mohd tahir , nik lukman bin nik ibrahim , sarani bt. zakaria , mohd shaiful bin sajab , chia chin hua , sharifah nabihah binti syed jaafar , azimin samsul bin mohd tazilan , mazlan bin mohd tahir , nik lukman bin nik ibrahim , sarani bt. zakaria , mohd shaiful bin sajab , chia chin hua , sharifah nabihah binti syed jaafar , azimin samsul bin mohd tazilan , mazlan bin mohd tahir , nik lukman bin nik ibrahim , sarani bt. zakaria , mohd shaiful bin sajab , chia chin hua , Improving Malaysian HE Knowledge towards a Wood and Furniture Industry 4.0 - MAKING 4.0       Universiti Sains Malaysia – USM (2020 - 2022)
  vidhya a/p selvanathan , md. akhtaruzzaman , Development of Carbon Quantum Dots based TiO2 Photoanode to reduce the Carrier Recombination Process in Dye-Sensitized Solar Cells       Akira Watanabe (2020 - 2022)
  sharifah nabihah binti syed jaafar , azimin samsul bin mohd tazilan , mazlan bin mohd tahir , nik lukman bin nik ibrahim , sarani bt. zakaria , mohd shaiful bin sajab , chia chin hua , sharifah nabihah binti syed jaafar , azimin samsul bin mohd tazilan , mazlan bin mohd tahir , nik lukman bin nik ibrahim , sarani bt. zakaria , mohd shaiful bin sajab , chia chin hua , sharifah nabihah binti syed jaafar , azimin samsul bin mohd tazilan , mazlan bin mohd tahir , nik lukman bin nik ibrahim , sarani bt. zakaria , mohd shaiful bin sajab , chia chin hua , sharifah nabihah binti syed jaafar , azimin samsul bin mohd tazilan , mazlan bin mohd tahir , nik lukman bin nik ibrahim , sarani bt. zakaria , mohd shaiful bin sajab , chia chin hua , sharifah nabihah binti syed jaafar , azimin samsul bin mohd tazilan , mazlan bin mohd tahir , nik lukman bin nik ibrahim , sarani bt. zakaria , mohd shaiful bin sajab , chia chin hua , sharifah nabihah binti syed jaafar , azimin samsul bin mohd tazilan , mazlan bin mohd tahir , nik lukman bin nik ibrahim , sarani bt. zakaria , mohd shaiful bin sajab , chia chin hua , sharifah nabihah binti syed jaafar , azimin samsul bin mohd tazilan , mazlan bin mohd tahir , nik lukman bin nik ibrahim , sarani bt. zakaria , mohd shaiful bin sajab , chia chin hua , Improving Malaysian HE Knowledge towards a Wood and Furniture Industry 4.0 - MAKING 4.0       Universiti Sains Malaysia – USM (2020 - 2022)
  vidhya a/p selvanathan , md. akhtaruzzaman , Development of Carbon Quantum Dots based TiO2 Photoanode to reduce the Carrier Recombination Process in Dye-Sensitized Solar Cells       Akira Watanabe (2020 - 2022)
  sharifah nabihah binti syed jaafar , azimin samsul bin mohd tazilan , mazlan bin mohd tahir , nik lukman bin nik ibrahim , sarani bt. zakaria , mohd shaiful bin sajab , chia chin hua , sharifah nabihah binti syed jaafar , azimin samsul bin mohd tazilan , mazlan bin mohd tahir , nik lukman bin nik ibrahim , sarani bt. zakaria , mohd shaiful bin sajab , chia chin hua , sharifah nabihah binti syed jaafar , azimin samsul bin mohd tazilan , mazlan bin mohd tahir , nik lukman bin nik ibrahim , sarani bt. zakaria , mohd shaiful bin sajab , chia chin hua , sharifah nabihah binti syed jaafar , azimin samsul bin mohd tazilan , mazlan bin mohd tahir , nik lukman bin nik ibrahim , sarani bt. zakaria , mohd shaiful bin sajab , chia chin hua , sharifah nabihah binti syed jaafar , azimin samsul bin mohd tazilan , mazlan bin mohd tahir , nik lukman bin nik ibrahim , sarani bt. zakaria , mohd shaiful bin sajab , chia chin hua , sharifah nabihah binti syed jaafar , azimin samsul bin mohd tazilan , mazlan bin mohd tahir , nik lukman bin nik ibrahim , sarani bt. zakaria , mohd shaiful bin sajab , chia chin hua , sharifah nabihah binti syed jaafar , azimin samsul bin mohd tazilan , mazlan bin mohd tahir , nik lukman bin nik ibrahim , sarani bt. zakaria , mohd shaiful bin sajab , chia chin hua , Improving Malaysian HE Knowledge towards a Wood and Furniture Industry 4.0 - MAKING 4.0       Universiti Teknologi MARA - UiTM (2020 - 2022)
  nor samsiah binti sani , afzan binti adam , haslina binti arshad , shahnorbanun binti sahran , azizi bin abdullah , tan siok yee , isa azzaki bin zainal , zaid abdi alkareem yahya al-yasseri , mohd hisham bin mohd isa , Detecting COVID-19 via Holistic Approach using Convolutional Neural Networks Model       SpeedProp Global S/B (2020 - 2022)
  ely salwana binti mat surin , rabiah binti abdul kadir , mohamad hanif bin md saad , Occupant Analytics and Event Detection for Intelligent Building Application       AIMS SYNERGY SDN BHD (2020 - 2022)
  mohamad taha bin ijab , norshita binti mat nayan , masnizah binti mohd , nazlena binti mohamad ali , haslina binti arshad , VSAS : Visual Selective Attention System for Sharing Misinformation Awareness       HPCS SDN BHD (2020 - 2022)
  mohamad taha bin ijab , ahmad hanif bin ahmad baharin , norshita binti mat nayan , afida binti ayob , mohamad hanif bin md saad , aini binti hussain , Design and Development of Secure and Energy Efficient Intelligent Building Via IR4.0 Approach       ENOMATRIX SOLUTION SDN BHD (2020 - 2022)
  nor samsiah binti sani , afzan binti adam , haslina binti arshad , shahnorbanun binti sahran , azizi bin abdullah , tan siok yee , isa azzaki bin zainal , zaid abdi alkareem yahya al-yasseri , mohd hisham bin mohd isa , Detecting COVID-19 via Holistic Approach using Convolutional Neural Networks Model       SpeedProp Global S/B (2020 - 2022)
  afifuddin husairi bin mat jusoh @ hussain , junaini binti kasdan , lam meng chun , aznur aisyah binti abdullah , daing zairi bin ma`arof , nazatul aini binti abd majid , azlan bin ahmad , haslina binti arshad , nor hashimah binti jalaluddin , Aplikasi Mudah Alih dan Augmentasi Realiti Bahasa Melayu untuk Penutur Pertama dan Penutur Asing       Dewan Bahasa & Pustaka (2020 - 2022)
  zurinah binti tahir , sharina binti abdul halim , er ah choy , kadaruddin bin aiyub , kamisah bt. osman , hamzah jusoh , habibah ahmad , zurinah binti tahir , sharina binti abdul halim , er ah choy , kadaruddin bin aiyub , kamisah bt. osman , hamzah jusoh , habibah ahmad , PELANCONGAN DOMESTIK PASCA COVID-19 SEBAGAI PEMACU SEKTOR PELANCONGAN NEGARA: PERANAN SEGMEN PELANCONG KELUARGA       PERBADANAN PUTRAJAYA (2020 - 2022)
  faiz bin daud , sharifa ezat binti wan puteh , adliah binti mhd ali , HEALTHCARE UTILIZATION, PERCEPTION ON HEALTHCARE SERVICES AND QUALITY OF LIFE AMONG B40 POPULATION (AGED 40 YEARS AND ABOVE) IN KLANG VALLEY AND SELANGOR       Persatuan Penduduk PPR Pinggiran Bukit Jalil (2020 - 2022)
  mohd shahrul bin mohd nadzir , md. mamun bin ibne reaz , mohd aftar bin abu bakar , sawal hamid bin md ali , norfilza mohd mokhtar , CovidSense - An Integrated Application for Covid-19 Outbreak Control with Airborne Transmission Monitoring       LINEAR DMS SOLUTIONS SDN BHD (2020 - 2022)
  nashrah hani binti jamadon , intan fadhlina binti mohamed , nor kamaliana binti khamis , zainuddin bin sajuri , mohamad hanif bin md saad , aini binti hussain , nashrah hani binti jamadon , intan fadhlina binti mohamed , nor kamaliana binti khamis , zainuddin bin sajuri , mohamad hanif bin md saad , aini binti hussain , Comfortable Coverall PPE Suit for Protecting Frontliners from Infectious COVID-19 Disease       Print Expert Sdn. Bhd. (2020 - 2022)
  haryanti binti mohd affandi , noorhelyna binti razali , nuryazmin binti ahmat zainuri , zulkifli bin mohd nopiah , The Development of Psychomotor Skills Online Learning Model Using Augmented Reality for Engineering Students       Harley Ooi (2020 - 2022)
  zulkefli bin mansor , nor hafizah binti adnan , teoh seong lin , azmi bin mohd. tamil , norzana binti abd. ghafar , Revolutionizing Medical Education: Creating an Immersive Learning Experience with Augmented Reality       Apple Malaysia Sdn Bhd (2020 - 2022)
  daniella maryam binti mohamed mokhtar , mohd nasir bin selamat , suzana binti mohd hoesni , manisah bt. mohd. ali , fatimah wati bt. halim , nazlia binti omar , rozainee khairudin , Meneroka pendekatan neurosains setminda perkembangan ke arah pengajaran dan pembelajaran berkesan dengan menggunakan kaedah "video games"       Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia (2020 - 2022)
  hadi affendy bin dahlan , nazatul aini binti abd majid , amelia natasya binti abdul wahab , siti fadzilah binti mat noor , noraidah bt. sahari @ ashaari , mahanem binti mat noor , Integrasi Gamifikasi dan Augmentasi Realiti dalam Memperkasa Pembelajaran Biologi       SEKOLAH INTEGRASI TAHFIZ ILMUWAN (SRITIN/SMITIN) (2020 - 2022)
  nur syatila binti ab ghani , lam su datt , doris quay huai xia , norfarhan binti mohd assa`ad , mohd firdaus bin mohd raih , shahrul hisham bin zainal ariffin , zeti azura binti mohamed hussein , wan kiew lian , Computational characterization of SARS-CoV-2 genomes and protein structures associated with COVID-19 for prediction of evolutionary trajectory and identification of candidates for drug repurposing       Malaysia Genome Insitute (MGI) (2020 - 2022)
  mohd shahrul bin mohd nadzir , norefrina shafinaz binti md nor , rusli bin daik , nazlina bt. ibrahim , The management of COVID-19 and related infections in enclosed environment by air-filtration and plant-mediated silver nanoparticles       Innosens Technology (M) Sdn. Bhd. (2020 - 2022)
  hajar binti mohd salleh sahimi , hilwa binti abdullah @ mohd nor , noor azimah binti muhammad , norhayati binti ibrahim , mohd syuhaimi bin ab rahman , salasiah binti hanin hamjah , marhani binti midin , wan salwina binti wan ismail , nasruddin bin yunos , noor azuddin bin yakob , fazilah binti idris , manisah bt. mohd. ali , rokiah binti haji omar , aliza binti alias , Keperluan, cabaran kesihatan mental B40 di Bandar Baru Bangi, Selangor       BAKAPS (2020 - 2022)
  mohamed zain bin sulaiman , intan safinaz bt. zainudin , Professionalizing the Malaysian Interpreting Industry       Institut Terjemahan dan Buku Malaysia (2020 - 2023)
  low teck yew , mohamad aimanuddin bin mohtar , saiful effendi bin syafruddin , muhiddin bin ishak , Functional validation of CRISPR-Cas9 genetic screening hit HSF4 in supporting clear cell renal cell carcinoma pathogenesis       Next Gene Scientific Sdn Bhd (2020 - 2023)
  farahiyah binti wan yunus , gan chun hong , nor afifi binti razaob @ razab , noor ibrahim bin mohamed sakian , masne binti kadar , Kajian Rintis Pembangunan dan Kebolehsanaan Program Intervensi Awal Latihan di Rumah bagi kanak-kanak Autisme       P’ng Jie Yi (2020 - 2023)
  fatin saiha binti omar , yap chi chin , Metal Chalcogenide as Binder-Free Faradaic Electrode Material for Flexible Supercapattery Application       MIMOS Berhad (2020 - 2023)
  muhammad luqman bin nasaruddin , suzana binti makpol , Examining the anti-inflammatory effects of B-hydroxybutyrate through the regulation of CX3CR1 expression levels in lipopolysaccharide-activated microglial cells       Bita LifeScience Sdn Bhd (2020 - 2023)
  wong sok kuan , chin kok yong , ekram bin alias , chua kien hui , ima nirwana soelaiman , Effects of palm carotene mixture on bone cells in a three-dimensional osteoblast-osteoclast co-culture system       ExcelVite Sdn Bhd (2020 - 2023)
  khairul farhah binti khairuddin , azlina binti masdar , aizan sofia binti amin , manisah bt. mohd. ali , Teletherapy services for deaf children in Malaysia: An innovative approach to support inclusive education       Persatuan Ibubapa Anak Bermasalah Pendengaran Malaysia (HEAR ME) (2020 - 2023)
  molla shahadat hossain lipu , afida binti ayob , mohamad hanif bin md saad , aini binti hussain , Novel Optimized Deep Learning Algorithm Toward Accurate State of Charge and Health Estimation of Lithium-ion Batteries in Electric Vehicles       Universiti Tenaga Nasional(UNITEN) (2020 - 2023)
  asma` binti abu samah , nor fadzilah binti abdullah , rosdiadee bin nordin , ahmad aldrie bin amir , Internet of Mangroves with Open Science Approaches for Sustainable Mangrove Ecosystem and Tourism Attractions       Koperasi Komuniti Kampung Kilim Langkawi Berhad (2020 - 2023)
  nabilah afiqah binti mohd radzuan , farhana binti mohd foudzi , abu bakar bin sulong , norhamidi bin muhamad , Bonding of Polyamide Reinforced Carbon Fibre via Additive Manufacturing       Pebble3d Sdn Bhd (2020 - 2023)
  wan nur aini binti wan mokhtar , noor jannah binti awang , nur hidayah binti deris , norly binti abd aziz , Bi-functional Sorbents from Natural Waste Materials for Hazardous Chemical Spills       Mohamad Syahrul Hafizi Bin Norisham (2020 - 2023)
  alissyazmim binti abd halim , muhamad azry bin khoiry , puteri nor ellyza binti nohuddin , nurul ashikin binti zainurdin , akmal bin sabarudin , rogayah binti abas , rogayah binti abas , Tinjauan Keberkesanan Program Keusahawanan di Universiti Kebangsaan Malaysia terhadap Kebolehpasaran Graduan pada Perspektif Alumni UKM       Pusat Pembangunan Karier (UKM-Karier) (2020 - 2023)
  mohd afiq aizat bin juhari , siti norhafizah binti ahmad tarmidzi , muhammad shafiq bin ruslan , zulfahmi bin ali rahman , Penggunaan tumbuhan renek sebagai bahan biologi dalam aplikasi biokejuruteraan cerun tanah di Kampus UKM       Jabatan Pertanian Malaysia (2020 - 2023)
  ros mahwati binti ahmad zakaria , muhamad shafiq bin mohd ali , ahmad bazri bin mokhtar , mohd afiq aizat bin juhari , mohamad ruzi bin abdul rahman , Pendokumentasian Tumbuhan berasaskan Manuskrip Tib Melayu: Kajian Penggunaan dan Khasiatnya       Forest Research Institute Malaysia (FRIM) (2020 - 2023)
  faezul anto bin fuhyadi , khairul nisha binti mohd. kharuddin , mohd hannas bin hosnon , abang annuar ehsan , Kajian Kualiti Udara Makmal & Pengesanan Gas Karbon Dioksida, Karbon Monoksida & Formaldehyde (HCHO) Serta Pelan Tindakan Pengurusan Keselamatan di Kompleks Penyelidikan (UKM, Bangi)       National Institute Of Occupational Safety And Health (NIOSH) Malaysia (2020 - 2023)
  mazlin binti aman , nur faizah binti abu bakar , atiah ayunni binti abdul ghani , shamrul aizam bin abd rahman , mohd riduan bin abdullah , noraizah binti muhd nor , normah bt. awang , Penilaian kualiti udara dalaman di bilik kuliah dan dewan kuliah di Fakulti Sains Kesihatan, UKM Kuala Lumpur (UKMKL)       National Institute Of Occupational Safety And Health (NIOSH) Malaysia (2020 - 2022)
  low teck yew , lee pey yee , mohamad aimanuddin bin mohtar , saiful effendi bin syafruddin , Elucidating the microproteome uniquely expressed in cell lines derived from multiple stages of colorectal cancer (CRC)       SCIEX (2020 - 2023)
  rosmina jaafar , chin siok fong , noraidatulakma binti abdullah @ muda , nor azian binti abdul murad , norlaila binti mustafa , Establishment of cardiovascular-diabetes prediction model by lipid peroxidation markers       Prima Nexus Sdn Bhd (2020 - 2023)
  tan siok yee , afzan binti adam , haslina binti arshad , Deep Recurrent Q-Learning and Spatial CNN For Augmented Autonomous Vehicle Driving Simulation System       Integrasi Erat Sdn Bhd (2020 - 2023)
  zainal rasyid bin mahayuddin , bahari bin idrus , mohammad khatim bin hasan , muriati bt. mukhtar , zainal rasyid bin mahayuddin , bahari bin idrus , mohammad khatim bin hasan , muriati bt. mukhtar , Implementing Quantum Algorithm for Least Squares Data Fitting Using IBM-Q       IBM Malaysia Sdn Bhd (2020 - 2023)
  khairul akram bin zainol ariffin , mohd zakree bin ahmad nazri , salwani binti abdullah , khairul akram bin zainol ariffin , mohd zakree bin ahmad nazri , salwani binti abdullah , An Adaptive Intrusion Detection System based Ensemble Classifier with Dynamic Neural Networks and Modified Cuttlefish.       DR FAIZAN QAMAR (2020 - 2023)
  fadhilah binti rosdi , sabrina binti tiun , lailatul qadri binti zakaria , nazlia binti omar , Adapting Neural Network ESPnet-TTS Architecture for Malay Natural-sounding Voice of a Social Robot       ROBOPRENEUR SDN BHD (2020 - 2023)
  zainal rasyid bin mahayuddin , azrulhizam bin shapi`i , bahari bin idrus , haslina binti arshad , azizi bin abdullah , Vision Based Object Detection for Dynamic Obstacle Avoidance from Unmanned Aerial Vehicle Using Fast R-CNN       Aisyah Architect (2020 - 2023)
  andrew kam jia yi , ASEAN Food Trade: Does Import Create Food Security or Insecurity?       ISEAS Yusof-Ishak Institute (2020 - 2023)
  tan raan hann , Addressing Cross-Cultural Challenges in the Teaching and Learning of Portuguese as an Additional Language (PAL) in Malaysia and Indonesia       Camoes Institute (2020 - 2023)
  mohd hafiz bin safiai , mohd izhar ariff bin mohd kashim , mohd al adib bin samuri , muhammad nazir bin alias , ermy azziaty binti rozali , roziah bt. sidik @ mat sidek , khairul anwar @ johari bin mastor , Penggunaan Parameter Altitud Matahari -18º Bagi Penentuan Waktu Subuh Dan Implikasinya Terhadap Sosio Ibadah       Persatuan Falak Syari Malaysia (2020 - 2023)
  nor azlan bin nor muhammad , kamalrul azlan bin azizan , nurul wahida binti othman , maizom binti hassan , nor azlan bin nor muhammad , kamalrul azlan bin azizan , nurul wahida binti othman , maizom binti hassan , Identification and Characterization of juvenile hormone genes from oil palm pest, Metisa plana Walker for potential insecticide discovery via comparative genomic approaches       Dr Suhaila Sulaiman (2020 - 2023)
  nur khalidah binti dahlan , rohaida binti nordin , zanisah a/p man , Pelaksanaan Prinsip Izin Maklum Awal Bebas Telus (IMABT) Sebagai Pemangkin Transformasi Sosial dan Ekonomi Orang Asli di Malaysia       Jabatan Kemajuan Orang Asli (JAKOA) (2020 - 2023)
  sharifah nursyahidah binti syed annuar , muhamad takiyuddin bin ismail , zarina @ zairina binti othman , PENGKONSEPSIAN MASYARAKAT TIDAK SIVIL DI MALAYSIA: PERBANDINGAN DENGAN INDONESIA DAN FILIPINA       Kelab Pemikir Politik Nasional (2020 - 2023)
  ezarina binti zakaria , aizan sofia binti amin , fauziah binti ibrahim , ezura madiana binti md. monoto , norulhuda binti sarnon @ kusenin , chong sheau tsuey , Penerokaan Dinamika Keluarga dan Keperluan Penjagaan Kanak-kanak Yatim AIDS : Aplikasi Model HIV/AIDS In-Home Care       Rumah Solehah (2020 - 2023)
  zanisah a/p man , suraiya binti ishak , zaimah binti ramli , azima bt. abdul manaf , Pembangunan Model Hak Milik Masyarakat orang Asli menggunakan Teknik Fuzzy Delphi       JABATAN KEMAJUAN ORANG ASLI MALAYSIA (2020 - 2023)
  maziah binti ahmad marzuki , jamiah binti manap , salina binti nen , salasiah binti hanin hamjah , suzana binti mohd hoesni , fazilah binti idris , Pembangunan Model Kepintaran Kesediaan Menghadapi Kematian (DrQ)       Pertubuhan Kerapatan Graduan Muda (2020 - 2023)
  mohd norhafizun bin mohd saman , aqilah binti baseri huddin , mizhanim binti mohamad shahimin , siti salasiah binti mokri , hamzaini bin abdul hamid , bariah bt. mohd. ali , Randomised clinical trial of controlling myopia progression in Malay primary school children using newly designed spectacles lenses       Malaysian HOYA Lens Sdn Bhd. (2020 - 2023)
  siti marziah binti zakaria , mohd azlan shah bin zaidi , norizan binti abd razak , Impak Covid-19 ke atas Usahawan Wanita di Negeri Selangor: Pembentukan Modul Strategi Kelangsungan Ekonomi dan Ketahanan Psikologi       Institut Wanita Berdaya, Selangor (2020 - 2023)
  lim bee huah , edy herianto , mahendra rao a/l somalu , masli irwan bin rosli , The evaluation of solid oxide fuel cell performance based on the biogas fuel characteristics and feed conditions using computational fluid dynamics method.       Ikhlas Resmi (M) Sdn Bhd (303649 M) (2020 - 2023)
  nor samsiah binti sani , afzan binti adam , haslina binti arshad , shahnorbanun binti sahran , azizi bin abdullah , tan siok yee , isa azzaki bin zainal , zaid abdi alkareem yahya al-yasseri , mohd hisham bin mohd isa , Detecting COVID-19 via Holistic Approach using Convolutional Neural Networks Model       SpeedProp Global S/B (2020 - 2022)
  nurul akidah binti baharuddin , mahendra rao a/l somalu , andanastuti muchtar , nurul akidah binti baharuddin , mahendra rao a/l somalu , andanastuti muchtar , Kesan penggunaan lapisan kecerunan berasaskan katod komposit SF9T1-SDC dengan peratus komposisi berbeza ke atas prestasi elektrokimia katod sel fuel oksida pepejal bersuhu sederhana.       Functional Composite Structure (FCS) Research Group, Faculty of Mechanical and Manufacturing Engineering, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (2020 - 2023)
  nor samsiah binti sani , afzan binti adam , haslina binti arshad , shahnorbanun binti sahran , azizi bin abdullah , tan siok yee , isa azzaki bin zainal , zaid abdi alkareem yahya al-yasseri , mohd hisham bin mohd isa , Detecting COVID-19 via Holistic Approach using Convolutional Neural Networks Model       SpeedProp Global S/B (2020 - 2022)
  nurul akidah binti baharuddin , mahendra rao a/l somalu , andanastuti muchtar , nurul akidah binti baharuddin , mahendra rao a/l somalu , andanastuti muchtar , Kesan penggunaan lapisan kecerunan berasaskan katod komposit SF9T1-SDC dengan peratus komposisi berbeza ke atas prestasi elektrokimia katod sel fuel oksida pepejal bersuhu sederhana.       Functional Composite Structure (FCS) Research Group, Faculty of Mechanical and Manufacturing Engineering, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (2020 - 2023)
  nor azila binti muhammad azami , neoh hui min , tan toh leong , muttaqillah najihan bin abdul samat , petrick @ ramesh a/l k periyasamy , sunita binti sulaiman , lau chee lan , sharifah azura binti salleh , zalina binti ismail , Staying ahead of the antimicrobial resistance (AMR) curve: Genomics Surveillance and Phenotypic Investigation of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) in Hospital Canselor Tuanku Muhriz (HCTM)       BioEasy Sdn Bhd (2020 - 2023)
  tan shing cheng , nadiah binti abu , noraidatulakma binti abdullah @ muda , a. rahman bin a. jamal , Identification, validation and functional characterization of genetic variants associated with resistance to platinum-based therapy among non-small cell lung cancer patients in Malaysia       Histocenter (M) Sdn Bhd (2020 - 2023)
  teh wai leong , nurul shazana binti abdul hamid , siti aminah binti bahari , mardina bt. abdullah , Ionospheric disturbance index for space weather monitoring over Malaysia       Malaysian Space Agency (MYSA) (2020 - 2023)
  norsuzlin binti mohd sahar , mandeep singh a/l jit singh , mohammad tariqul islam , Implantable Antenna using Superstrate Thickness for Biotelemetry Communication       Uwave Sdn Bhd (924315-W) (2020 - 2023)
  mohd asri bin mat teridi , norasikin binti ahmad ludin , mohd adib bin ibrahim , Toward Efficient and Highly Stable Solar Water Splitting Using P-CN/α-Fe2O3 Type II Heterojunction Photoanode       N-Technology Asia (M) SDN. BHD. (2020 - 2023)
  ooi poh choon , mohd ambri bin mohamed , mohd farhanulhakim bin mohd razip wee , pankaj kumar choudhury , ooi poh choon , mohd ambri bin mohamed , mohd farhanulhakim bin mohd razip wee , pankaj kumar choudhury , Resistive switching memory devices based on heavy ion-doped zinc oxide using all-solution process       IMADE NANOTECHNOLOGY SDN BHD (1245297-W) (2020 - 2022)
  nadiah binti abu , mohd ambri bin mohamed , muhamad ramdzan bin buyong , azrul azlan bin hamzah , norazreen binti abd aziz , Dielectrophoretic Lab-on-a-Chip Platform for Exosomes Detection and Characterization.       FEMTO-ST Institute, MN2S Department BioMicrodevices team UFC - UFR ST (2020 - 2023)
  aznan fazli bin ismail , mohd asri bin mat teridi , wan mohd razi bin idris , mohd adib bin ibrahim , Pseudocapacitive Deionization of Thorium (IV) and Uranium (VI) with D2EHPA-gC3N4 Electrode       Lynas Advanced Material Plant (LAMP) (2020 - 2023)
  seyedali ahmadianhosseini , molla shahadat hossain lipu , afida binti ayob , mohamad hanif bin md saad , haslina binti arshad , aini binti hussain , Enhanced Intelligent Facility Monitoring of Computer Network System via Fusion of IoT and Complex Event Detection.       ENOMATRIX SOLUTION SDN BHD (2020 - 2023)
  azizah binti ugusman , satirah binti zainalabidin , jalifah binti latip , Elucidating the role of terpenophenolic derivatives on cardiac fibrosis pathway in anthracycline-induced cardiotoxicity model       Forest Research Institute Malaysia (FRIM) (2020 - 2023)
  nor azlan bin nor muhammad , hamidun bin bunawan , noraini binti talip , zamri bin zainal , Functional Analysis of P4 Protein as RNA Silencing Suppressor in Rice Tungro Bacilliform Virus       INSTITUT PENYELIDIKAN DAN KEMAJUAN PERTANIAN MALAYSIA (MARDI) (2020 - 2023)
  puvaneswaran a/l chelvanathan , teh wai leong , ahmad fudholi bin jurlius , mohammad rashed iqbal faruque , Highly sensitive double negative metamaterial tunneled structure development for obstacle sensing Application       RIMSOFT SDN BHD (1109224-V) (2020 - 2023)
  norazuwana binti shaari , nurul akidah binti baharuddin , rozan binti mohamad yunus , mohd shahbudin bin mastar @ masdar , Graphene quantum dots encapsulated tremella-like structure NiCo2O4 in SPEEK as high performance hybrid membrane for DMFC       Agensi Nuklear Malaysia (2020 - 2023)
  tan ling ling @ chong ling ling , nurul yuziana binti mohd yusof , mohamad azwani shah bin mat lazim , Point-of-care and/or device-on-site testing nanogenosensor for rapid and early detection of COVID-19 specific RNA       Institute for Medical Research (IMR) (2020 - 2023)
  ahmed wadood rifaat , mohd. yazmil bin md. yatim , norhana binti arsad , roszilah binti hamid , siti aminah bt. osman , Hybrid-Smart Seismic Base Isolation with Earthquake Early Warning (EEW) System for Building Structures       Doshin Rubber Products (M) Sdn Bhd (2020 - 2023)
  mohamad azuwa bin mohamed , siti fairus binti mohd yusoff , mohammad bin kassim , Exploiting physicochemistry of metal-organic-framework for enhancing solar fuel generation over graphitic carbon nitride photocatalyst       Advanced Membrane Technology Research Centre (2020 - 2023)
  mohd ikram bin ramli , nabilah afiqah binti mohd radzuan , zainuddin bin sajuri , abu bakar bin sulong , mohd. zaidi bin omar , norhamidi bin muhamad , Mechanism in Processability of Copper-Aluminium-Manganese Shape Memory Alloys (SMAs) Through Powder Injection Moulding (PIM)       RS Advanced Technology Sdn Bhd (2020 - 2023)
  nurul asikin binti mijan , wan nor roslam bin wan isahak , darfizzi bin derawi , Renewable diesel from palm-based waste cooking oil via catalytic deoxygenation over mesostructured bimetallic catalyst.       Sime Darby Research Sdn Bhd (2020 - 2023)
  nur syatila binti ab ghani , wan mohd aizat bin wan kamaruddin , goh hoe han , Reference database for functional genomics analysis of mangosteen       National Institute of Genetics (NIG) (2020 - 2023)
  raja affendi bin raja ali , mohd aftar bin abu bakar , shairah binti abdul razak , norfilza mohd mokhtar , Impact of Probiotics on Gut Microbiome in Postpartum Women with history of Gestational Diabetes Mellitus(GDM): Comprehensive Analysis using Predicting Modelling towards Optimal Clinical Care       B-Crobes Marketing (M) Sdn Bhd (2020 - 2023)
  farah hannan binti anuar , azizah binti baharum @ abdul aziz , rizafizah binti othaman , Komposit kayu superhidrofobik yang swa-bersih berasaskan serabut Sansevieria Trifasciata       INSTITUT PENYELIDIKAN DAN KEMAJUAN PERTANIAN MALAYSIA (MARDI) (2020 - 2023)
  chin siew xian , chia chin hua , sarani bt. zakaria , Regenerated chitosan fibres embedded limonite powder for the degradation of organic compounds via sulfate radical-based advanced oxidation processes       Limonite Malaysia (2020 - 2023)
  noor soffalina binti sofian seng , wan aida wan mustapha , Lemak Sisa Biji Jeruk Mangga Sebagai Sumber Alternatif Lemak Koko       Ryverra Chocolate & Confectionery Sdn Bhd (2020 - 2023)
  tan ling ling @ chong ling ling , sahilah binti abd. mutalib , nurul huda binti abd karim , mohamad azwani shah bin mat lazim , Sensitive and selective Porcine DNA probe based on "turn-on" photoluminescence of Gadong Starch C-dots-MtDNA Primer       Jabatan Kimia Malaysia (2020 - 2023)
  md. mamun bin ibne reaz , sawal hamid bin md ali , noorfazila binti kamal , Optimized Heterogeneous Architecture to Reduce Cloud Dependence and Network Congestion for Machine Learning Applications in Smart IoT Infrastructure       Emerald System Sdn Bhd (2020 - 2023)
  aizat bin mohd taib @ taib , norinah binti abd. rahman , nur izzi bin md yusoff , aizat bin mohd taib @ taib , norinah binti abd. rahman , nur izzi bin md yusoff , aizat bin mohd taib @ taib , norinah binti abd. rahman , nur izzi bin md yusoff , KAJIAN SIFAT-SIFAT KEJURUTERAAN ABU DANDANG KELAPA SAWIT SEBAGAI PENGUBAHSUAI BAHAN PENGIKAT BERBITUMEN       KULIM (MALAYSIA) BERHAD (2020 - 2023)
  siti fathiah binti masre , ahmad rohi bin ghazali , dayang fredalina bt. basri , Photoprotective mechanism of oral pterostilbene against Ultraviolet B- induced skin photoaging BALB/c mice       TEGAR BUMI (2020 - 2023)
  rus dina binti rus din , gina francesca gabriel , seri mirianti binti ishar , noor hazfalinda binti hamzah , khairul bin osman , Pembinaan satu model baharu (modelling) untuk mengesan tembakan peluru menggunakan pistol tangan dan 9mm peluru ke atas struktur kayu       AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIA (2020 - 2023)
  sumithira a/p narayanasamy , mohd `izzuddin bin hairol , mahadir bin ahmad , manisah bt. mohd. ali , masne binti kadar , sharanjeet kaur a/p malkeet singh , Development, feasibility, and effectiveness of a novel intervention program to improve visual-motor skills in young children       Akademi Optometri Malaysia (2020 - 2023)
  mohd izwan bin mahmud , amirah bt. ismail , ruzita bt. abd. talib , PEMBENTUKAN DAN PENILAIAN PENERIMAAN SERTA KEBERKESANAN PENGGUNAAN BUKU PANDUAN KOMUNITI SEKOLAH (BPKS) SECARA DIGITAL SEBAGAI MEDIA PENDIDIKAN DALAM PROGRAM PENDIDIKAN PEMAKANAN KEPADA REMAJA YANG MENGALAMI MASALAH LEBIH BERAT BADAN DAN OBES       AAA VISION PLT (2020 - 2023)
  herryawan ryadi bin eziwar dyari , hani kartini binti agustar , ahmad bin abas kutty , Fish population dinamic assessment at Tasik Chini using length-weight analysis approach       Jabatan Perikanan Malaysia, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia (2020 - 2023)
  haslaniza binti hashim , wan mohd. lotfi bin wan muda , mohamad yusof maskat , Deacidification of carbonic acid into carbonate using ion exchange and its effect on artificial reef growth as a novel utilisation of anthropogenic carbon dioxide       Institut Sumber Marin Asia Tenggara (ISMAT) (2020 - 2023)
  ahmad bazli bin ramzi , roohaida binti othman , Expression of Aquilaria malaccensis Terpene Synthases for Alpha-Terpineol Biosynthesis in Engineered Escherichia coli       Oudh Malizie Resources (2020 - 2023)
  haslaniza binti hashim , shazilah binti kamaruddin , farah diba bt. abu bakar , Optimisation and enhancement of enzymatic hydrolysis of wheat gluten by cold active proline iminopeptidase from Glaciozyma antarctica       Malaysia Genome Institute (MGI) (2020 - 2023)
  muhamad hafiz bin che othman , ismanizan bin ismail , Meneroka mekanisme pengawalaturan miRNA di dalam Mitragyna speciosa: Pengenalpastian transkrip sasaran melalui analisis penjujukan degradom.       Forest Research Institute Malaysia (FRIM) (2020 - 2023)
  nor shahidah binti mohd nazer , mohd hariri bin arifin , norasiah binti sulaiman , norbert simon , Pencirian dan evolusi kestabilan tanah terserak kering       GEOTECHNOLOGY RESOURCES SDN BHD (2020 - 2023)
  siti aisyah binti shamsudin , norefrina shafinaz binti md nor , CQD Encapsulated Escherichia coli Phage as a Model Biocontrol for the Treatment of E. coli Contaminated Water        National Hydraulic Research Institute of Malaysia (NAHRIM) (2020 - 2023)
  mohd idzat bin idris , norsyahidah binti mohd hidzir , faizal bin k.p. kunchi mohamed , irman bin abdul rahman , Polymeric Nanosphere: A Smart Delivery Vehicle for Hydrogen Peroxide Radiosensitizer       Agensi Nuklear Malaysia (2020 - 2023)
  mahmoudi ebrahim , marlia binti mohd hanafiah , abdul wahab bin mohammad , mahmoudi ebrahim , marlia binti mohd hanafiah , abdul wahab bin mohammad , mahmoudi ebrahim , marlia binti mohd hanafiah , abdul wahab bin mohammad , mahmoudi ebrahim , marlia binti mohd hanafiah , abdul wahab bin mohammad , Ex-ante Net Economic and Environmental Benefits of Sustainable E-Waste Management through Optimization of Recycling and Recovery Processes of E-Waste Materials       BIOGREEN EQUATION (M) SDN BHD (2020 - 2023)
  siti norafidah binti mohd ramli , zamira hasanah binti zamzuri , Ruin Probabilities for a Copula Dependent Risk Portfolio with Weibull Counting Process       Pemohon dari Jabatan Sains Matematik, FST (kolaborasi tidak diperlukan) (2020 - 2023)
  fatimah binti abdul razak , munira binti ismail , zalina binti mohd ali , mohd. salmi bin md. noorani , Portfolio Optimization Using Hierarchical Agglomerative Cluster Analysis and Persistent Homology       Bank Muamalat Malaysia Berhad (2020 - 2023)
  nasirudin bin yusoff , mohd basril iswadi bin basori , azimah binti hussin , habibah binti jamil , Potensi ekonomi sumber nadir bumi (REE) di dalam longgokan pasir amang/ sisa perlombongan di Perak dan Selangor Malaysia       Geological Survey of Japan, AIST (2020 - 2023)
  sylvia chieng , sheila nathan , Elucidating the role of ATP-binding cassette (ABC) fructose transport system in Burkholderia pseudomallei virulence and global gene regulation       Codon Genomics (2020 - 2023)
  faieza binti samat , eddie shahril bin ismail , liong choong yeun , SKEMA KRIPTOGRAFI PENGECAMAN PENGGUNA MENGGUNAKAN LENGKUNG ELIPTIK       CyberSecurity Malaysia (2020 - 2023)
  tan jen kit , goon jo aan , norunaluwar binti jalil , raja zahratul azma raja sabudin , azlin binti ithnin , cheah fook choe , tan jen kit , goon jo aan , norunaluwar binti jalil , raja zahratul azma raja sabudin , azlin binti ithnin , cheah fook choe , Characterization of the biochemical and enzymatic properties of two novel G6PD mutations       Chimera-Tech Sdn Bhd - Hybribio (2020 - 2023)
  ng beng kwang , muaatamarulain bin mustangin , wong yin ping , tan geok chin , cheah fook choe , ng beng kwang , muaatamarulain bin mustangin , wong yin ping , tan geok chin , cheah fook choe , To elucidate the role of endothelial-related genes in acute funisitis and in predicting adverse perinatal outcome       Bita LifeScience Sdn Bhd (2020 - 2023)
  law jia xian , ng min hwei , fazlina binti nordin , ruszymah binti haji idrus , Safety and Anti-Frailty Effects of Mesenchymal Stem Cell Transplantation in Chemical-induced Aging Mice       Regena Asia Sdn Bhd (2020 - 2023)
  norliana binti masbah , adila binti a. hamid , kalaivani a/p chellappan , amilia binti aminuddin , mohd shawal faizal bin mohamad , azizah binti ugusman , The role of vascular functions and biochemical markers in estimating the severity of atherosclerotic plaque among young and old subjects with CAD       Institut Jantung Negara (2020 - 2023)
  elena aisha binti azizan , ruslinda binti mustafar , noraidatulakma binti abdullah @ muda , asrul bin abdul wahab , syahrul sazliyana binti shaharir , rozita binti mohd , tan geok chin , Associations of the susceptibility gene loci Of Systemic Lupus Erythematosus (SLE) with renal manifestations and their functional proteins       Persatuan SLE Malaysia (2020 - 2023)
  wong sok kuan , chin kok yong , fairus bin ahmad , ima nirwana soelaiman , Comparing the effects between liposome-encapsulated and unencapsulated palm tocotrienol in ovariectomized rats with both osteoporosis and osteoarthritis       American River Nutrition (2020 - 2023)
  mohd effendi @ ewan bin mohd matore , ahmad fakhrurrazi bin mohammed zabidi , rosseni binti din , siti fatimah bt. mohd. yassin , anwar fakhri bin omar , zanaton binti h iksan , Permodelan Nilai dan Pendidikan diPeribadikan dalam Pembangunan Individu bagi Membentuk Masyarakat Madani.       MALAYSIA-TURKI CULTURE ASSOCIATION (MTCA) (2020 - 2023)
  abdul hadi bin azman , mohd yazid bin bajuri , dzuraidah binti abd. wahab , shahrum bin abdullah , ahmad kamal ariffin bin mohd ihsan , abdul hadi bin azman , mohd yazid bin bajuri , dzuraidah binti abd. wahab , shahrum bin abdullah , ahmad kamal ariffin bin mohd ihsan , Topology optimisation design framework for customised prostheses fabricated using additive manufacturing       IKRAM Health Malaysia (2020 - 2023)
  muhammad ammirrul atiqi bin mohd zainuri , nor azwan bin mohamed kamari , ahmad asrul bin ibrahim , mohd. marzuki bin mustafa , Optimal DG-PV Location and Sizing in Power System Using Symbiotic Organism Search Technique       Hikari Solutions Sdn Bhd (810988-T) (2020 - 2023)
  mohammad tariqul islam , iskandar bin yahya , mohd fais bin mansor , Conformal and Disposable Antenna Array sensor for Non invasive Hydration Monitoring Using Sweat Analysis       JNP TECHNOLOGIES SDN BHD (2020 - 2023)
  noor afizah binti rosli , suria binti ramli , ishak bin ahmad , Developments of antibacterial starch-based biodegradable films reinforced with cellulose nanocrystals (CNCs) containing cinnamon oil for active food packaging       KENAF ADSORBENT SDN. BHD.(821417-D) (2020 - 2023)
  muhamad hafiz bin che othman , kalaivani a/p k. nadarajah , ismanizan bin ismail , Comprehensive meta analysis of cereal QTLs associated with growth and yield traits under drought conditions       Malaysia Genome Institute (2020 - 2023)
  haryanti binti mohd affandi , noorhelyna binti razali , nuryazmin binti ahmat zainuri , firdaus bin mohamad hamzah , zulkifli bin mohd nopiah , haliza binti othman , Identifying the mismatch of the 21st Century Skills between engineering technology graduates and industry needs       LEMBAGA JURUTERA MALAYSIA (2020 - 2023)
  zambri bin harun , mohammad rasidi bin mohammad rasani , wan hanna melini binti wan mohtar , firdaus bin mohamad hamzah , Influence of Adverse Flow Conditions in Multi-Channel Pump Intake Towards the Effectiveness of Anti-Vortex Device (AVD)       Jabatan Pengairan dan Saliran (2020 - 2023)
  seri mastura binti mustaza , huda abdullah , noorfazila binti kamal , Development of Portable Leptospira Detector using Compact Voltammetry Potentiostat       Astana Digital Sdn Bhd (2020 - 2023)
  nuryazmin binti ahmat zainuri , khairul nizam abdul maulud , firdaus bin mohamad hamzah , mohd talib bin latif , Modelling of PM2.5 Concentrations and Its Association With Meteorological Parameters and Air Pollutants In Malaysia       Jabatan Alam Sekitar Malaysia (2020 - 2023)
  wan nor roslam bin wan isahak , mohd shahbudin bin mastar @ masdar , zahira binti yaakob , mohd. ambar bin yarmo , Development of Three Dimensional (3D) based Materials for Catalytic CO2 Hydrogenation into Oxygenated Hydrocarbon       Sime Darby Research Sdn Bhd (2020 - 2023)
  nashrah hani binti jamadon , intan fadhlina binti mohamed , abu bakar bin sulong , norhamidi bin muhamad , Nano-micro Bi-modal Powder Interaction on the Bonding Mechanism of Metal-Metal Bi-Material Formed by Two-Component Bi-Modal Micro-Powder Injection Moulding (2C-2M-µPIM)       RS Advanced Technology Sdn Bhd (2020 - 2023)
  seri mastura binti mustaza , mohd faisal bin ibrahim , sawal hamid bin md ali , noorfazila binti kamal , Wearable device with non-invasive contactless chewing sensor for calorie monitoring       LINEAR DMS SOLUTIONS SDN BHD (2020 - 2023)
  mohammad tariqul islam , norazreen binti abd aziz , norbahiah binti misran , badariah binti bais , Pixelated metasurface rectenna based on symmetric resonator for electromagnetic energy harvesting       Uwave Sdn Bhd (924315-W) (2020 - 2023)
  endang kumolosasi , farah wahida binti ibrahim , norazrina binti azmi , jamia azdina binti jamal , Elucidation of neuroprotective mechanisms of Phyllanthus amarus in neurodegenerative animal model       HERBagus Sdn Bhd (7946524-D) (2020 - 2023)
  lam kok wai , endang kumolosasi , Design and synthesis of Bcl-2 inhibitors to enhance the sensitivity of triple-negative human breast cancer cells to doxorubicin       Aurigene Discovery Technologies Ltd. (2020 - 2023)
  nor syafinaz binti yaakob , chua eng wee , satirah binti zainalabidin , norazrina binti azmi , juriyati binti jalil , Investigating the effects of 5-HT3 antagonists and gingerol-rich Zingiber officinale extract on chronic nicotine addiction & toxicity in rodents       Millercle Berhad (2020 - 2023)
  ernieda binti md hatah , najah nadiah binti amran , noraida binti mohamed shah , norlia bt. abdullah , Development of an information support tool for women with breast cancer on adjuvant endocrine therapy       National Cancer Society Malaysia (2020 - 2023)
  nurul ain binti mohd tahir , mohd bin makmor bakry , Identification and characterisation of drug related problems and its economic and clinical impacts in thalassemia patients       HOSPITAL AMPANG (2020 - 2023)
  abu hanifah bin ayob , zaleha binti yazid , zafir khan bin mohamed makhbul , PEMBENTUKAN MODEL NIAT UNTUK BERHENTI KERJA BERDASARKAN FAKTOR KETERIKATAN KERJA DAN SUMBER STRES KERJA       Polis Diraja Malaysia (2020 - 2023)
  mohd shahrul bin mohd nadzir , sawal hamid bin md ali , ooi chel gee , faizal bin k.p. kunchi mohamed , Air Quality Assessment within School Community for Awareness on its Respiratory Health Impact       Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Maahad Hamidiah (2020 - 2022)
  mohd hadri hafiz bin mokhtar , alizae marny fadzlin bt. syed mohamed , sawal hamid bin md ali , gan kok beng , asma binti ashari , rohaya binti megat abdul wahab , Topographical and tactile force measurement of clear aligners with composite attachments       VISIVEST CORPORATION (M) SDN BHD (2020 - 2022)
  mohd. nizam bin mohd. said , marlia binti mohd hanafiah , mahmoudi ebrahim , abdul wahab bin mohammad , nur izzah hamna binti abdul aziz , Life Cycle Sustainability Assessment of bioenergy supply chains and green materials       Hybrid Green Manufacturing Sdn Bhd (2020 - 2021)
  nur `izzati binti ismail , siti rozaimah bt. sheikh abdullah , hassimi bin abu hasan , ahmad razi bin othman , AN INTEGRATED COAGULATION-FLOCCULATION AND ADSORPTION PROCESS FOR COFFEE INDUSTRY EFFLUENT USING NATURAL RESOURCES       Syarikat Hang Tuah Sdn Bhd (2020 - 2021)
  afifuddin husairi bin mat jusoh @ hussain , hasimi bin sallehudin , adi irfan bin che ani , norngainy binti mohd tawil , afifuddin husairi bin mat jusoh @ hussain , hasimi bin sallehudin , adi irfan bin che ani , norngainy binti mohd tawil , Cyber Security Policy Framework for implementation of Building Information Modelling (BIM) in Malaysia       Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (Construction Industry Development Board-CIDB) (2019 - 2022)
  marilah binti sarman , muhammad ashahadi bin dzulkafli , norbert simon , tanot anak unjah , Pemetaan dan pencirian potensi tapak geologi bernilai warisan di kawasan Gombak Selangor       Jabatan Mineral & Geosains (JMG) (2019 - 2022)
  kuhan chandru a/l balasanthiran , afifuddin husairi bin mat jusoh @ hussain , law jia xian , jalifah binti latip , Concept Making for Astrobiology: Making and Probing the Stabilities of Prebiotic Polymers and Structures.       Pusat Citra Universiti, UKM (2019 - 2022)
  denise koh choon lian , salina binti nen , nasrudin bin subhi , chong sheau tsuey , denise koh choon lian , salina binti nen , nasrudin bin subhi , chong sheau tsuey , denise koh choon lian , salina binti nen , nasrudin bin subhi , chong sheau tsuey , Development of Metaphoric Card in Identifying Career Identity Statuses and Work Values for Job Search among Young People       Story and Therapy (2019 - 2022)
  napisah karimah binti ismail , azmul fahimi bin kamaruzaman , ermy azziaty binti rozali , ezad azraai bin jamsari , roziah bt. sidik @ mat sidek , izziah suryani bt. mat resad @ arshad , Kerangka Pendidikan Pengajian Islam Berpacukan Revolusi Perindustrian ke-4       MALAYSIA QUALIFICATION AGENCY (2019 - 2022)
  marilah binti sarman , muhammad ashahadi bin dzulkafli , norbert simon , tanot anak unjah , Pemetaan dan pencirian potensi tapak geologi bernilai warisan di kawasan Gombak Selangor       Jabatan Mineral & Geosains (JMG) (2019 - 2022)
  mohd rizal bin haji abdul manaf , syed shah alam , faiz bin daud , mohd rizal bin haji abdul manaf , faiz bin daud , syed shah alam , PERCEPTION & ACCEPTANCE OF PRIVATE CLINICAL SPECIALISTS ON SALARY-BASED WORKING ENVIRONMENT       Kajang Plaza Medical Centre (2019 - 2022)
  nurulhuda binti mohd , farinawati binti yazid , mariyam jameelah binti ghazali , masfueh binti razali , Innovative three-dimensional (3D) construct of hybrid biomaterial scaffold for bone regeneration: bioengineering of suitable injectable bio-inks for bioprinting technology       GRANULAB (M) SDN BHD (2019 - 2022)
  syarina binti md sah , azizah binti ahmad , aslinda oon binti ridzuan oon , khairul nizam abdul maulud , Classification of oil palm monoculture and polyculture landscapes using open-source machine learning approaches.       Universiti Putra Malaysia (2019 - 2022)
  foong yee kuan , suriah binti ahmad , muhammad ishamuddin bin ismail , hairulfaizi bin haron , nur ayub bin md ali , mohd ramzisham bin abdul rahman , katijjahbe binti mohd. ali , Efficacy of Early Supervised Progressive Resistance Training following Cardiac Surgery via Median Sternotomy – A Pilot RCT       Hospital Serdang (2019 - 2022)
  aznur aisyah binti abdullah , rohizah binti abd. rahman , noor faridatul ainun binti zainal , khairuddin bin omar , Kaedah Penjejakan Aktif Masalah Kesihatan Mental Berdasarkan Kandungan dan Fitur di Rangkaian Sosial Atas Talian.       Hospital Tuanku Jaafar Seremban (2019 - 2022)
  mohammad fadzlee bin ngatiman , nurul nasuha binti mansor , mohd noorsyakir bin saipol yazan , mohd riduan bin mt said , mohd zahid bin md yusoff , mohd hisham bin othman , mohamad hasnul naim bin abd hamid , mohamad azri bin tukimon , dahliya binti abdul kadir , norhashimah binti ramli , norzamzurina binti ismail , jalifah binti latip , PEMBANGUNAN APLIKASI SPEKTROSKOPI RESONANS MAGNETIK NUKLEUS KUANTITATIF BAGI PENENTUAN KETULENAN BAHAN KIMIA DALAM PRODUK HERBA DAN MAKANAN       Institut Metrologi Kebangsaan Malaysia (2019 - 2022)
  nurulhuda binti mohd , farinawati binti yazid , mariyam jameelah binti ghazali , masfueh binti razali , Innovative three-dimensional (3D) construct of hybrid biomaterial scaffold for bone regeneration: bioengineering of suitable injectable bio-inks for bioprinting technology       GRANULAB (M) SDN BHD (2019 - 2022)
  mohd rizam bin abdul rahman , hidayatulfathi binti othman , azmawati binti mohammed nawi , mohd rohaizat bin hassan , norfazilah binti ahmad , sazman bin wahab , mohd rizam bin abdul rahman , rozita binti hod , hidayatulfathi binti othman , azmawati binti mohammed nawi , mohd rohaizat bin hassan , norfazilah binti ahmad , sazman bin wahab , rozita binti hod , Pemerkasaan Pendidikan berkaitan Pembasmian Aedes dan Denggi di kalangan Pelajar Sekolah : My Aedes Avengers Program (My-AAP)       SK Wangsa Maju Seksyen 1 (2019 - 2022)
  mohammad fadzlee bin ngatiman , nurul nasuha binti mansor , mohd noorsyakir bin saipol yazan , mohd riduan bin mt said , mohd zahid bin md yusoff , mohd hisham bin othman , mohamad hasnul naim bin abd hamid , mohamad azri bin tukimon , dahliya binti abdul kadir , norhashimah binti ramli , norzamzurina binti ismail , jalifah binti latip , PEMBANGUNAN APLIKASI SPEKTROSKOPI RESONANS MAGNETIK NUKLEUS KUANTITATIF BAGI PENENTUAN KETULENAN BAHAN KIMIA DALAM PRODUK HERBA DAN MAKANAN       Institut Metrologi Kebangsaan Malaysia (2019 - 2022)
  mohd rizal bin haji abdul manaf , syed shah alam , faiz bin daud , mohd rizal bin haji abdul manaf , faiz bin daud , syed shah alam , PERCEPTION & ACCEPTANCE OF PRIVATE CLINICAL SPECIALISTS ON SALARY-BASED WORKING ENVIRONMENT       Kajang Plaza Medical Centre (2019 - 2022)
  alizae marny fadzlin bt. syed mohamed , tanti irawati binti rosli , norziha binti yahaya , nor atika binti md ashar , haslina binti rani , soo suet yeo , The influence of dental prosthesis on masticatory efficiency, oral health-related quality of life and nutritional status. A longitudinal study of elderly patients in dental clinics.       GSK (GLAXOSMITHKLINE) (2019 - 2022)
  nurul asyikin binti yahya , asma alhusna binti abang abdullah , haslina binti rani , Determination of Salivary Parameters, Nicotine Addiction and Dental Caries in Adult Smokers.       KPJ Tawakkal Health Centre (2019 - 2022)
  mohd rizam bin abdul rahman , hidayatulfathi binti othman , azmawati binti mohammed nawi , mohd rohaizat bin hassan , norfazilah binti ahmad , sazman bin wahab , mohd rizam bin abdul rahman , rozita binti hod , hidayatulfathi binti othman , azmawati binti mohammed nawi , mohd rohaizat bin hassan , norfazilah binti ahmad , sazman bin wahab , rozita binti hod , Pemerkasaan Pendidikan berkaitan Pembasmian Aedes dan Denggi di kalangan Pelajar Sekolah : My Aedes Avengers Program (My-AAP)       Reckitt Benkiser (M) Sdn Bhd (2019 - 2022)
  mohammad fadzlee bin ngatiman , nurul nasuha binti mansor , mohd noorsyakir bin saipol yazan , mohd riduan bin mt said , mohd zahid bin md yusoff , mohd hisham bin othman , mohamad hasnul naim bin abd hamid , mohamad azri bin tukimon , dahliya binti abdul kadir , norhashimah binti ramli , norzamzurina binti ismail , jalifah binti latip , PEMBANGUNAN APLIKASI SPEKTROSKOPI RESONANS MAGNETIK NUKLEUS KUANTITATIF BAGI PENENTUAN KETULENAN BAHAN KIMIA DALAM PRODUK HERBA DAN MAKANAN       Institut Metrologi Kebangsaan Malaysia (2019 - 2022)
  mohd rizam bin abdul rahman , hidayatulfathi binti othman , azmawati binti mohammed nawi , mohd rohaizat bin hassan , norfazilah binti ahmad , sazman bin wahab , mohd rizam bin abdul rahman , rozita binti hod , hidayatulfathi binti othman , azmawati binti mohammed nawi , mohd rohaizat bin hassan , norfazilah binti ahmad , sazman bin wahab , rozita binti hod , Pemerkasaan Pendidikan berkaitan Pembasmian Aedes dan Denggi di kalangan Pelajar Sekolah : My Aedes Avengers Program (My-AAP)       SK Wangsa Maju Seksyen 1 (2019 - 2022)
  nor ba`yah binti abdul kadir , abdul halim bin abd rashid , hanizah binti mohd yusoff , Intention to work as a predictor to work productivity among workers with musculoskeletal disorders: The InToWork Project       The Malaysian Society for Occupational Safety and Health (MSOSH) (2019 - 2022)
  alfizah binti hanafiah , sharifah azura binti salleh , hamidah binti yusoff , neoh hui min , nur hazlin binti hazrin chong , New approach of infection control and pathogen eradication in HCTM using metagenomic analysis       ScienceVision Sdn. Bhd. (2019 - 2022)
  ruszymah binti haji idrus , shalimar binti abdullah , amaramalar selvi naicker , azmi bin baharudin , nor hazla binti mohamed haflah , ohnmar htwe @ rashidah binti ismail , ng min hwei , yogeswaran a/l lokanathan , ruszymah binti haji idrus , shalimar binti abdullah , amaramalar selvi naicker , azmi bin baharudin , nor hazla binti mohamed haflah , ohnmar htwe @ rashidah binti ismail , ng min hwei , yogeswaran a/l lokanathan , ruszymah binti haji idrus , shalimar binti abdullah , amaramalar selvi naicker , azmi bin baharudin , nor hazla binti mohamed haflah , ohnmar htwe @ rashidah binti ismail , ng min hwei , yogeswaran a/l lokanathan , Pre Clinical Study on Electrospun Poly Lactic-Co-Glycolic Acid (PLGA) Nanofibers on Collagen as Nerve Conduit       UNIKL (2019 - 2022)
  ng min hwei , norwahidah binti abdul karim , shiplu roy chowdhury , law jia xian , eng sue ping , Changes in cell bioenergetics and epigenetics upon mitochondrial maturation, amplification and transfer       Regena Asia Sdn Bhd (2019 - 2021)
  mahanem binti mat noor , siti balkis bt. budin , zariyantey binti abd hamid , izatus shima binti taib , Kesan EVNol SupraBio TM Terhadap Gangguan Steroidogenesis melalui Mekanisme Tekanan Oksidatif pada Testis Tikus Aruhan Bisfenol F       ExcelVite Sdn Bhd (2019 - 2022)
  akmal bin sabarudin , norhashimah binti mohd norsuddin , iza nurzawani binti che isa , Development of educational intervention model on awareness of prenatal ultrasound safety among pregnant women       Farah Wahida Ahmad Zaiki (Ph.D) (2019 - 2022)
  mohd hafidz bin haji ruslan , muhammad azmeerullah bin mohd amir , mohamad arif bin mokhtar , idris bin zulkifle , ahmad fudholi bin jurlius , Pembangunan sistem pengering pam haba dua laluan bagi pengeringan keropok ikan usahawan IAT bimbingan Jabatan Perikanan Malaysia       Jabatan Perikanan Malaysia (2019 - 2022)
  mohammad fadzlee bin ngatiman , nurul nasuha binti mansor , mohd noorsyakir bin saipol yazan , mohd riduan bin mt said , mohd zahid bin md yusoff , mohd hisham bin othman , mohamad hasnul naim bin abd hamid , mohamad azri bin tukimon , dahliya binti abdul kadir , norhashimah binti ramli , norzamzurina binti ismail , jalifah binti latip , PEMBANGUNAN APLIKASI SPEKTROSKOPI RESONANS MAGNETIK NUKLEUS KUANTITATIF BAGI PENENTUAN KETULENAN BAHAN KIMIA DALAM PRODUK HERBA DAN MAKANAN       Institut Metrologi Kebangsaan Malaysia (2019 - 2022)
  muhamad razuhanafi bin mat yazid , nur izzi bin md yusoff , muhamad nazri bin borhan , Modeling of Rail-Based Public Transport User Satisfaction and Loyalty       UEM Sunrise Berhad (2019 - 2022)
  ahmad kamal ariffin bin mohd ihsan , haliza binti othman , zulkifli bin mohd nopiah , nuryazmin binti ahmat zainuri , noorhelyna binti razali , nurfaradilla binti mohamad nasri , haryanti binti mohd affandi , Integrating Augmented Reality in Problem Based Learning Environment to Enhance the Performance in Engineering Mathematics Courses       Pn. Nurhazarifah Che Hashim (2019 - 2022)
  nurina bt. anuar , siti rozaimah bt. sheikh abdullah , hassimi bin abu hasan , ahmad razi bin othman , Understanding chromium reduction metabolism pathway by Malaysian soil bacteria for enhancing bioremediation process       GreenFinite (M) Sdn Bhd (2019 - 2022)
  md. yazid bin ahmad , ibnor azli bin ibrahim , hakim bin zainal , izziah suryani bt. mat resad @ arshad , roziah bt. sidik @ mat sidek , ezad azraai bin jamsari , abdull rahman bin mahmood , ermy azziaty binti rozali , napisah karimah binti ismail , mohd hafiz bin safiai , Penerokaan Konsep dan Pembinaan Model i-SCP (Islamic Spiritual Combat Power) Bersendikan Kekuatan Tempur Ketenteraan Uthmaniyyah       Jabatan Arah Kor Agama Angkatan Tentera (KAGAT), Angkatan Tentera Malaysia (2019 - 2022)
  ima nirwana soelaiman , shahida binti mohd said , leong xin fang , chin kok yong , ima nirwana soelaiman , shahida binti mohd said , leong xin fang , chin kok yong , Effect of tocotrienol on experimental periodontitis in nitric oxide-deficient hypertensive rats       American River Nutrition (USA) (2019 - 2022)
  ruszymah binti haji idrus , shahrul hisham bin zainal ariffin , mohd fauzi bin mh busra , muhammad da`in bin yazid , nadiah binti sulaiman , ruszymah binti haji idrus , shahrul hisham bin zainal ariffin , mohd fauzi bin mh busra , muhammad da`in bin yazid , nadiah binti sulaiman , Elucidating the correlation between pax7 regulation and mTORC2 signalling in human Duchenne Muscular Dystrophy skeletal muscle cells       Ming Medical Services Sdn Bhd (2019 - 2022)
  hamizun bin ismail , noriszura bt. ismail , rozita binti ramli , SEVERAL NEW DISTRIBUTIONS FOR COUNT DATA WITH APPLICATIONS IN INSURANCE AND HEALTH CARE AREAS       PERKESO (Pertubuhan Keselamatan Sosial) (2019 - 2022)
  abd. ghafur bin ahmad , maslina bt. darus , alawiah bt. ibrahim , Permasalahan baharu terbitan-q bagi pengoperasi Ruscheweyh dan Salagean teritlak       tidak berkenaan (2019 - 2022)
  ishak bin hashim , mohd almie bin alias , faieza binti samat , NEW EFFICIENT ALGORITHMS FOR SOLVING NONLINEAR EQUATIONS AND SYSTEMS OF NONLINEAR EQUATIONS       Tidak berkaitan kerana bidang kajian ini adalah matematik asas/fundamental. Pengarah CRIM pada tahun lepas telah bersetuju bahawa permohonan daripada matematik tidak perlu kolaborasi industri/komuniti. (2019 - 2022)
  ishak bin hashim , roslinda bt. mohd. nazar , azmin sham binti rambely , kohilavani a/p naganthran , kohilavani a/p naganthran , Numerical Solutions of the Thin Non-Newtonian Fluid Film Flow and Heat Transfer Past an Unsteady Stretching Surface       Tidak berkaitan kerana bidang pemohon adalah matematik asas/fundamental (2019 - 2022)
  fredolin tangang @ tajudin mahmud , liew ju neng , ester binti salimun , fredolin tangang @ tajudin mahmud , liew ju neng , ester binti salimun , fredolin tangang @ tajudin mahmud , liew ju neng , ester binti salimun , Characterization of Future Climate Change Induced Drought in Malaysia and Indonesian Region of Sumatra and Kalimantan       JABATAN METEOROLOGI MALAYSIA (JMM) (2019 - 2022)
  wan kiew lian , mohd firdaus bin mohd raih , Genomic sequence diversity in the Eimeria surface antigen superfamily       Malaysia Genome Institute (MGI) (2019 - 2022)
  badrul munir bin md. zain , zaidi bin isa , salmah binti yaakop , Penilaian status terkini populasi kera di UKM dan penentuan kepelbagaian diet melalui kaedah metagenomik       Jabatan Perhilitan Semenanjung Malaysia (2019 - 2022)
  jalifah binti latip , nurul izzaty binti hassan , hani kartini binti agustar , amatul hamizah md ali , Evaluation of Anti-plasmodial Activities of New Quinoline Analogs Against Plasmodium knowlesi Infection       Institute for Medical Research (2019 - 2022)
  norinsan kamil bin othman , maria binti abu bakar , norinsan kamil bin othman , maria binti abu bakar , Perencat kakisan hijau daripada ekstrak Etlingera elatior untuk aplikasi sistem perpaipan minyak dan gas       Agensi Nuklear Malaysia (ANM) (2019 - 2022)
  azhar bin abdul halim , marlia binti mohd hanafiah , khairiatul mardiana binti jansar , Hybrid Process of Adsorption and Electrochemical Oxidation in Textile Dyes Wastewater Treatment       Kilang Batik Pulau Kundur (Che Ab. Manaf) (2019 - 2022)
  norinsan kamil bin othman , muhammad rahimi bin yusop , Penukaran Gas Karbon Monoksida kepada Karbon Menggunakan Mangkin Logam Peralihan Terpilih Secara Termo-Mangkin       Forest Research Institute Malaysia (FRIM) (2019 - 2022)
  ishak bin hashim , mohd almie bin alias , Mathematical modelling of collective cell migration in irregular domains       Tidak berkaitan kerana bidang adalah matematik asas/fundamental (2019 - 2022)
  kamarulzaman ibrahim , mohd aftar bin abu bakar , noratiqah binti mohd ariff , Parameter Estimation of Probability Distributions for Extreme Air Pollution Events using Maximum Product Spacings Method       DIKECUALIKAN (2019 - 2022)
  hassan basri , noor ezlin bt. ahmad basri , irfana binti kabir ahmad , chia chin hua , nurul `ain binti ab jalil , Characterisation of Solid Fuel Briquettes from Plastic Waste and Lignocellulose Biomass.       INSTITUT PENYELIDIKAN DAN KEMAJUAN PERTANIAN MALAYSIA (MARDI) (2019 - 2022)
  aidil bin abdul hamid , jamaliah binti md jahim , nur hazlin binti hazrin chong , peer mohamed , Bioaugmentation of Anaerobic Sludge Digestion with Rapid Fatty Acid-Utilising Microbial Consortium to Increase Glycerine Waste Utilisation and Methane Generation       Zero Waste Asia Sdn. Bhd. (2019 - 2022)
  nazlina bt. ibrahim , maizom binti hassan , ahmad bazli bin ramzi , nurul hanun binti ahmad raston , Graphene-based immobilization of CRISPR associated nuclease (Cas) for facile and label-free gene detection       GO ADVANCED SOLUTIONS SDN BHD (2019 - 2022)
  aidil bin abdul hamid , izyanti binti ibrahim , shazilah binti kamaruddin , Elucidating the rate-limiting enzyme in the lipid biosynthesis of an oleaginous yeast Yarrowia lipolytica       Shandong University of Technology (2019 - 2022)
  mardina bt. abdullah , siti aminah binti bahari , nurul shazana binti abdul hamid , Causality between Equatorial Plasma Bubbles Phenomenon and Counter Electrojet current over different solar activity levels       Agensi Angkasa Negara (2019 - 2022)
  mohd. salmi bin md. noorani , alawiah bt. ibrahim , syahida binti che dzul-kifli , On sufficient conditions for chaotic behaviors of Z^d-action induced by related Z-action       Tiada rakan kolaborasi kerana bidang kajian adalah matematik tulen (2019 - 2022)
  zariyantey binti abd hamid , aqilah binti baseri huddin , wan mimi diyana binti wan zaki , Development of Artificial Intelligence- based Automated Bioimaging Method for Analysis of Colony Forming Units of Hematopoietic Progenitor Cells with Application of Benzene Toxicity Model       Canvio Sdn Bhd (2019 - 2022)
  shanthini pillai a/p joseph sandra , suziana bt. mat saad , ng lay shi , Reassessing the Colonial Divide and Rule Impact on Inter-Ethnic Relations in Nineteenth Century Malaya       Institut Pondok Peranchis (2019 - 2022)
  novel anak lyndon , noordeyana binti tambi , nur hafizah binti yusoff , azlina binti abdullah , zurinah binti tahir , novel anak lyndon , noordeyana binti tambi , nur hafizah binti yusoff , azlina binti abdullah , zurinah binti tahir , Pembangunan Model Potensi, Jati Diri dan Kawalan Sosial Keluarga: Kajian Komuniti Bekas Pesalah Muda       Jabatan Kebajikan Masyarakat, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (2019 - 2022)
  hawati binti janor , ruzita binti abdul rahim , norazlan bin alias , tamat bin sarmidi , hawati binti janor , ruzita binti abdul rahim , norazlan bin alias , tamat bin sarmidi , FOREIGN EXCHANGE EXPOSURE, FOREIGN-DENOMINATED CASH FLOWS, AND USE OF CURRENCY DERIVATIVES AMIDST THE INCREASING WORLD TRADE LIBERALIZATION       GLOBAL HUMAN DYNAMICS RESOURCES PLT (2019 - 2022)
  siti fadzilah binti mat noor , nor azan binti mat zin , hafiz bin mohd sarim , Model Lakon-Peranan Interaktif (Interactive Role-Play) dalam Permainan Simulasi 3D Sebagai Alat Peningkatan Kesedaran Kesihatan Mental Di Kalangan Masyarakat       Mental Illness Awareness & Support Association (MIASA) (2019 - 2022)
  zulaiha binti ali othman , azuraliza binti abu bakar , afzan binti adam , nor samsiah binti sani , abdul hadi bin abd rahman , Analitik Prestasi dan Tingkah Laku Pelajar B40 Di Pendidikan Tinggi Malaysia Berasaskan Teknik Penyatuan Pembelajaran Mesin       Jabatan Pendidikan Tinggi (2019 - 2022)
  zawiyah binti mohammad yusof , zarina binti shukur , umi asma` binti mokhtar , ahmad tarmizi bin abdul ghani , khairul akram bin zainol ariffin , A Policy Framework for Records Management Based on Blockchain Technology       Arkib Negara Malaysia (2019 - 2022)
  khairuddin bin omar , siti norul huda bt. sheikh abdullah , nor samsiah binti sani , khairul akram bin zainol ariffin , Malware Detection Model based on Memory Forensics Analysis using Factorization Machine Algorithm       CyberSecurity Malaysia (2019 - 2022)
  safinaz bt. mohd. hussein , nazura bt. abdul manap , suzana binti muhamad said , Developing a New Legal Protection for the Iban’s Traditional Cultural Expressions (TCEs) in Sarawak, Malaysia       Tun Jugah Foundation (2019 - 2022)
  hanim bt. kamaruddin , salawati binti mat basir , lee jing , Managing Plastic Waste in Malaysia: Towards Zero Single Use Plastics from a Legal Aspect       RCOMM Lestari (2019 - 2022)
  jamaliah binti md jahim , syarul nataqain binti baharum , ahmad bazli bin ramzi , peer mohamed , Microbial engineering for bio-based production of furan platform chemical       NextGreen Pulp and Paper Sdn. Bhd. (2019 - 2022)
  nazlena binti mohamad ali , ely salwana binti mat surin , nazlena binti mohamad ali , ely salwana binti mat surin , EMOGame : PERMAINAN TEKNOLOGI KECELAAN KOGNITIF RINGAN WARGA EMAS BERASASKAN TERAPI EMOSI       Majlis Perwakilan Penduduk Wilayah Persekutuan Putrajaya (2019 - 2022)
  noor aziah binti mohd awal , harlina halizah bt. siraj @ ramli , najah nadiah binti amran , muhammad nazir bin alias , a`dawiyah binti ismail , nurhafilah binti musa , mohd al adib bin samuri , siti maheran binti ismail @ ibrahim , noor aziah binti mohd awal , harlina halizah bt. siraj @ ramli , najah nadiah binti amran , muhammad nazir bin alias , a`dawiyah binti ismail , nurhafilah binti musa , mohd al adib bin samuri , siti maheran binti ismail @ ibrahim , Pembinaan Modul Advokasi Pembendungan Perkahwinan Kanak-kanak Bagi Pertubuhan NGO Muslim di Malaysia       Pertubuhan Pemerkasaan Keluarga / Family Empowerment (FAME) (2019 - 2022)
  hawati binti janor , ruzita binti abdul rahim , norazlan bin alias , tamat bin sarmidi , hawati binti janor , ruzita binti abdul rahim , norazlan bin alias , tamat bin sarmidi , FOREIGN EXCHANGE EXPOSURE, FOREIGN-DENOMINATED CASH FLOWS, AND USE OF CURRENCY DERIVATIVES AMIDST THE INCREASING WORLD TRADE LIBERALIZATION       Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia (2019 - 2022)
  noor aziah binti mohd awal , harlina halizah bt. siraj @ ramli , najah nadiah binti amran , muhammad nazir bin alias , a`dawiyah binti ismail , nurhafilah binti musa , mohd al adib bin samuri , siti maheran binti ismail @ ibrahim , noor aziah binti mohd awal , harlina halizah bt. siraj @ ramli , najah nadiah binti amran , muhammad nazir bin alias , a`dawiyah binti ismail , nurhafilah binti musa , mohd al adib bin samuri , siti maheran binti ismail @ ibrahim , Pembinaan Modul Advokasi Pembendungan Perkahwinan Kanak-kanak Bagi Pertubuhan NGO Muslim di Malaysia       Hal Ehwal Wanita Angkatan Belia Islam Malaysia (HELWA ABIM) (2019 - 2022)
  abdul hafiz bin mat sulaiman , mohammad rasidi bin mohammad rasani , abang annuar ehsan , rusli bin daik , abdul hafiz bin mat sulaiman , mohammad rasidi bin mohammad rasani , abang annuar ehsan , rusli bin daik , Rapid polymerization of drop-on-demand microdroplets using fiber optics beam       MPM Sdn Bhd (2019 - 2022)
  noor aziah binti mohd awal , harlina halizah bt. siraj @ ramli , najah nadiah binti amran , muhammad nazir bin alias , a`dawiyah binti ismail , nurhafilah binti musa , mohd al adib bin samuri , siti maheran binti ismail @ ibrahim , noor aziah binti mohd awal , harlina halizah bt. siraj @ ramli , najah nadiah binti amran , muhammad nazir bin alias , a`dawiyah binti ismail , nurhafilah binti musa , mohd al adib bin samuri , siti maheran binti ismail @ ibrahim , Pembinaan Modul Advokasi Pembendungan Perkahwinan Kanak-kanak Bagi Pertubuhan NGO Muslim di Malaysia       Hal Ehwal Wanita Angkatan Belia Islam Malaysia (HELWA ABIM) (2019 - 2022)
  norhana binti arsad , akrajas bin ali umar , dilla duryha binti berhanuddin , ahmad rifqi bin md zain , The development of silicon based light-emitting device using hybrid optically active point-defect and photonic crystal (PhC) techniques       MIMOS BERHAD (2019 - 2022)
  abdul wahab bin mohammad , mohd. nizam bin mohd. said , marlia binti mohd hanafiah , ang wei lun , Green-inspired synthesis of magnetite modified CNT nanocomposite adsorbent for simultaneous removal of dyes and metal ions and its life cycle economic, environmental and social implications       Biohelix Sdn Bhd (2019 - 2022)
  nor fadilah bt. rajab , ezanee azlina binti mohamad hanif , chin siok fong , Explicating distinct intra-tumoral features of TGFβ isoforms in driving functional mechanisms and chemoresistance in Triple Negative Breast Cancers (TNBCs).       Apical Scientific Sdn Bhd (2019 - 2022)
  andanastuti muchtar , mahendra rao a/l somalu , nurul akidah binti baharuddin , muhammed ali shaikh abdul kader abdul hameed , Microstructure, mechanical and electrochemical properties of YSZ/SDC bi-layered electrolyte for reduced temperature solid oxide fuel cell       RS Advanced Technology Sdn Bhd (2019 - 2022)
  tukimat bin lihan , wan mohd razi bin idris , aznan fazli bin ismail , Estimation of Sediment Yield at Langat Watershed using Nuclear Technique       Agensi Nuklear Malaysia (2019 - 2022)
  muzzneena binti ahmad mustapha , norela bt. sulaiman , shamsul bin khamis , Mapping potential firefly habitats using texture based classification of satellite imagery       TNB Research (TNBR) (2019 - 2022)
  farah diba bt. abu bakar , aidil bin abdul hamid , izyanti binti ibrahim , lam su datt , shazilah binti kamaruddin , farah diba bt. abu bakar , aidil bin abdul hamid , izyanti binti ibrahim , lam su datt , shazilah binti kamaruddin , Elucidation of the dynamics of lipogenic metabolon formation in Cunninghamella bainieri 2A1 and prediction of its structural organisation       Profesor Dr Yuanda Song (2019 - 2022)
  ahmad ashrif bin a bakar , iskandar bin yahya , nur hidayah azeman , Coastal Upwelling and Phytoplankton Biomass Observation along the East Coast Peninsular Malaysia with Advanced Integrated Ocean Sensing System       Swiss Link Communication Sdn. Bhd. (2019 - 2022)
  noorfazila binti kamal , norhana binti arsad , sawal hamid bin md ali , norazreen binti abd aziz , noor liyana binti sukiran , muhamad ramdzan bin buyong , Development of MEMS Ultrasonic Transducer for Plant Cell Transformation Applications       Engineered Medical Systems Malaysia Sdn Bhd. (2019 - 2022)
  abdul hafiz bin mat sulaiman , mohammad rasidi bin mohammad rasani , abang annuar ehsan , rusli bin daik , abdul hafiz bin mat sulaiman , mohammad rasidi bin mohammad rasani , abang annuar ehsan , rusli bin daik , Rapid polymerization of drop-on-demand microdroplets using fiber optics beam       MPM Sdn Bhd (2019 - 2022)
  mohd talib bin latif , haris hafizal bin abd hamid , wan mohd razi bin idris , fatimah binti p k ahamad , murnira binti othman , murnira binti othman , Variation of Volatile Organic Compounds (VOCs) in Ambient Air and Its Effect to Environment and Human Health       Jabatan Alam Sekitar Malaysia (2019 - 2022)
  norlinah binti mohamed ibrahim , shahrul azmin bin md. rani , norfazilah binti ahmad , mohd hanafi bin ahmad damanhuri , noorazrul azmie bin yahya , hanani binti abdul manan , CLINICAL EFFICACY OF ORAL TREHALOSE IN SPINOCEREBELLAR ATAXIA 3: CORRELATION WITH FMRI FINDINGS       Dr. Bart van de Warrenburg (2019 - 2022)
  abdul hafiz bin mat sulaiman , mohammad rasidi bin mohammad rasani , abang annuar ehsan , rusli bin daik , abdul hafiz bin mat sulaiman , mohammad rasidi bin mohammad rasani , abang annuar ehsan , rusli bin daik , Rapid polymerization of drop-on-demand microdroplets using fiber optics beam       Agensi Nuklear Malaysia (2019 - 2022)
  rubayah binti yakob , shahida binti shahimi , mohd hafizuddin syah bangaan abdullah , roziana binti baharin , KECEKAPAN, RISIKO KEWANGAN DAN RISIKO OPERASI INSTITUSI WAKAF       Yayasan Wakaf Malaysia (2019 - 2022)
  kamarulzaman bin mat , mohd fais bin mansor , mohammad tariqul islam , norsuzlin binti mohd sahar , Development of Resonator Based Metamaterial for Body Protection from Electromagnetic Radiation       Uwave Sdn Bhd (2019 - 2022)
  andanastuti muchtar , mahendra rao a/l somalu , nurul akidah binti baharuddin , Development of well-dispersed and homogeneous LiCo0.6Sr0.4O2 cathode ink for intermediate-low temperature solid oxide fuel cell applications       Agensi Nuklear Malaysia (2019 - 2022)
  noorhisham bin tan kofli , rosiah binti rohani , mohd shaiful bin sajab , Block Copolymer-Polyesters Nanoparticles Derived from Palm Oil For Effective Drug Delivery Carriers       Agensi Nuklear Malaysia (2019 - 2022)
  faizal bin k.p. kunchi mohamed , rosdiadee bin nordin , nor fadzilah binti abdullah , faizal bin k.p. kunchi mohamed , rosdiadee bin nordin , nor fadzilah binti abdullah , Unmanned Radiation Monitoring System via the Internet of Drone       Aerodyne Group (2019 - 2022)
  ahmad kamal ariffin bin mohd ihsan , shahrum bin abdullah , dzuraidah binti abd. wahab , salvinder singh a/l karam singh , Formulation of the Durability Predictive Model Associated with Multifractality Complex Elements for Critical Automobile Vibration-Affected Components       Active Acoustic Engineering Sdn Bhd (2019 - 2022)
  abdul rahman bin mohmad , p. susthitha menon a/p n v visvanathan , pankaj kumar choudhury , muhamad ramdzan bin buyong , mohd ambri bin mohamed , ooi poh choon , abdul rahman bin mohmad , p. susthitha menon a/p n v visvanathan , pankaj kumar choudhury , muhamad ramdzan bin buyong , mohd ambri bin mohamed , ooi poh choon , Epitaxial growth of next generation alpha Gallium Oxide-based power devices using mist-CVD technique       IMADE Nanotechnology Sdn. Bhd. (2019 - 2022)
  kamaruzzaman sopian , ahmad fazlizan bin abdullah , adnan bin ibrahim , Heat transfer and Fluid Flow in Photovoltaic Thermal Solar Collector with Nanofluid and Nano-Enhanced PCM Magnetic Nanoparticles       Lestari Energy Sdn Bhd (2019 - 2022)
  siti kartom binti kamarudin , sahriah binti basri , nabila binti a karim , azran bin mohd zainoodin , norazuwana binti shaari , Synthesis and Electro-chemical Testing of Bio-Platinum from Plant Extract for Application in Fuel Cell System       Joseph Koh (2019 - 2022)
  doris quay huai xia , izwan bin bharudin , nurul hanun binti ahmad raston , doris quay huai xia , izwan bin bharudin , nurul hanun binti ahmad raston , Elucidating the Role of Effector Molecules Involved in Plant-Fungal Interaction During Infection of Oil Palm by Ganoderma boninense.       Malaysia Genome Institute (MGI) (2019 - 2022)
  fredolin tangang @ tajudin mahmud , liew ju neng , ester binti salimun , Bias-correction Downscaling of Intergovernmental Panel on Climate Change`s (IPCCs) Projections to Support National Climate Change Impact Assessment and Modeling        National Hydraulic Research Institute of Malaysia (NAHRIM) (2019 - 2022)
  suzana bt. shahar , nor fadilah bt. rajab , mohamad yusof maskat , normah bt. che din , mazlyfarina binti mohamad , hasnah binti haron , hanis mastura binti yahya , Revealing the Neuroprotective Effects of Cosmos Caudatus aqueous extract in animal and human models       Institute bioproduct development, Universiti Teknologi Malaysia (2019 - 2022)
  suzana binti makpol , amilia binti aminuddin , nur fathiah binti abdul sani , chin kok yong , tan jen kit , Elucidating the Molecular Mechanisms of Palm Tocotrienol in Promoting Muscle Regeneration in Aged Rats       SIME DARBY OILS (2019 - 2022)
  lilia bt. halim , kamisah bt. osman , zanaton binti h iksan , siti nur diyana binti mahmud , hazrati binti husnin , tuan mastura binti tuan soh , mohamad sattar bin rasul , SYSTEMS THINKING AND DESIGN THINKING HYBRIDIZATION IN THE E-STEM MODULE DEVELOPMENT       ShazInnovation Solutions (2019 - 2022)
  ismail bin mohd. saiboon , mohd johar bin jaafar , mohd hanafi bin mohd yasin , ida zarina binti zaini , azlan helmy bin abd samat , mohd hisham bin mohd isa , Empowering the Disabled Community with life-saving technique: The 5-T CPR approach.       Islamic Medical Association of Malaysia (2019 - 2022)
  noremy binti md akhir , fauziah binti ibrahim , nazirah binti hassan , Intervensi Psikososial Kepada Mangsa Bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) Berdasarkan Praktis Kerja Sosial       Jabatan Kebajikan Masyarakat, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. (2019 - 2022)
  hilmi bin sanusi , ezad azraai bin jamsari , wan mohd aimran bin wan mohd kamil , mohd izhar ariff bin mohd kashim , muhammad syawal bin amran , mohd hafiz bin safiai , Adaptasi Astrolab Planisfera Berasaskan Projeksi Stereografi Kubah Samawi Tempatan       Persatuan Falak Syari Malaysia (2019 - 2022)
  norngainy binti mohd tawil , adi irfan bin che ani , hasimi bin sallehudin , afifuddin husairi bin mat jusoh @ hussain , norngainy binti mohd tawil , adi irfan bin che ani , hasimi bin sallehudin , afifuddin husairi bin mat jusoh @ hussain , norngainy binti mohd tawil , adi irfan bin che ani , hasimi bin sallehudin , afifuddin husairi bin mat jusoh @ hussain , norngainy binti mohd tawil , adi irfan bin che ani , hasimi bin sallehudin , afifuddin husairi bin mat jusoh @ hussain , DEVELOPMENT OF BUILDING INFORMATION MODELING -ENABLED FACILITY MANAGEMENT (BIM-FM) PROCESS FRAMEWORK       Jabatan Kerja Raya (JKR) (2019 - 2022)
  mohd asri bin mat teridi , lim chin haw , ahmad fazlizan bin abdullah , Radiative heat transfer analysis of building envelope using Computational Fluid Dynamics       ASIA ROOFING INDUSTRIES SDN BHD (2019 - 2022)
  nazura bt. abdul manap , mohamad rizal bin abd rahman , siti norul huda bt. sheikh abdullah , masnizah binti mohd , nazura bt. abdul manap , mohamad rizal bin abd rahman , siti norul huda bt. sheikh abdullah , masnizah binti mohd , KAJIAN KES-KES JENAYAH SIBER YANG DIPUTUSKAN DI MAHKAMAH MALAYSIA       Pendaftar Mahkamah Rendah Malaya (2019 - 2022)
  lim seng joe , nurul aqilah binti mohd zaini , Development of novel Edible Birds Nest Kombucha       Mobile Harvesters Malaysia Sdn. Bhd (2019 - 2022)
  norimah binti a. karim , hanis mastura binti yahya , sameeha binti mohd jamil , Relationship between Infant and Young child feeding, breastfeeding and complementary feeding practices and body composition using Deuterium Oxide among Malaysian children aged 6-24 months.       International Atomic Energy Agency (IAEA) (2019 - 2022)
  wan rosmanira ismail , nur riza bt. mohd. suradi , zainol bin mustafa , faridatulazna binti ahmad shahabuddin , zalina binti mohd ali , norkisme binti zainal abidin , EKOSISTEM PEMIKIRAN KREATIF DAN BUDAYA INOVATIF DAN IMPLIKASI KE ATAS PRESTASI SEKTOR PERKHIDMATAN AWAM       Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) (2019 - 2022)
  rubayah binti yakob , shahida binti shahimi , mohd hafizuddin syah bangaan abdullah , roziana binti baharin , KECEKAPAN, RISIKO KEWANGAN DAN RISIKO OPERASI INSTITUSI WAKAF       Yayasan Wakaf Malaysia (2019 - 2022)
  ng shiow fern , Activated carbon/nanocellulose hydrogel wound dressing for chronic wound healing       Nobel HealthCare (2019 - 2022)
  haliza binti katas , norsyahida binti mohd fauzi , mohd fauzi bin mh busra , muhamad ramdzan bin buyong , abdul hafiz bin mat sulaiman , 3D Bioprinted of Multi-action Film Dressings Containing Lignosus rhinocerotis Extracts for Wound Healing Applications       Lignas Biosynergy PLT (2019 - 2022)
  kamarulzaman bin mat , norbahiah binti misran , iskandar bin yahya , mohammad tariqul islam , mohd hafiz bin baharuddin , Development of Microwave sensor for real-time detection of heavy metal ion and soluble contaminants in water       Raytel Dynamics Sdn Bhd. (2019 - 2022)
  abu bakar bin sulong , rosiah binti rohani , farhana binti mohd foudzi , nabilah afiqah binti mohd radzuan , Radiation-Induced Grafting Of Electrospun Nanofiber Based Functionalized Natural Rubber for Membrane Application       TERRA TECHNO ENGINEERING (2019 - 2022)
  aini binti hussain , anuar mikdad bin muad , mohd asyraf bin zulkifley , Convolutional neural networks with Pyramid Pooling Module for facial micro-expression recognition       MIMOS BERHAD (2019 - 2022)
  masturah binti markom , norliza binti abd rahman , noorashikin binti md saleh , jarinah binti mohd ali , Overall Performance Index Prediction by Hybrid Artificial Neural Network for Scaling-Up the Supercritical Fluid Extraction of Gynura procumbens       Ruas Tech Sdn. Bhd. (2019 - 2022)
  kamarulzaman bin mat , mohammad tariqul islam , mohd hafiz bin baharuddin , mandeep singh a/l jit singh , Ultrathin and flexible Nanocomposite metamaterial with broadband perfect absorption in communication system       JNP TECHNOLOGIES SDN BHD (2019 - 2022)
  norliza binti abd rahman , haslaniza binti hashim , jarinah binti mohd ali , wan fariza binti paizi @ fauzi , tan siok yee , Artificial Intelligence based identification of preservatives content in canned food       Pertima Terengganu Sdn. Bhd (2019 - 2022)
  norhana binti arsad , ahmad ashrif bin a bakar , mohd saiful dzulkefly bin zan , mohd hadri hafiz bin mokhtar , nur hidayah azeman , Multi-Spectral Optical Imaging System for Multi-Layered Interrogation of Phantom Tissue Using Optical Scanning Microscopy.       Istidamah Resources SDn BHd (2019 - 2022)
  hawati binti janor , ruzita binti abdul rahim , norazlan bin alias , tamat bin sarmidi , hawati binti janor , ruzita binti abdul rahim , norazlan bin alias , tamat bin sarmidi , FOREIGN EXCHANGE EXPOSURE, FOREIGN-DENOMINATED CASH FLOWS, AND USE OF CURRENCY DERIVATIVES AMIDST THE INCREASING WORLD TRADE LIBERALIZATION       GLOBAL HUMAN DYNAMICS RESOURCES PLT (2019 - 2022)
  jamaliah binti md jahim , shuhaida binti harun , rosiah binti rohani , noorashikin binti md saleh , Enhancing Green Production of Prebiotic Xylooligosaccharides Through an Organic Acid Continuous Hydrolysis of Xylan from Unutilized Lignocellulosic Agro-Residues       CRAUN Research Sdn Bhd (2019 - 2022)
  wardah fatimah mohammad yusoff , mohd khairul azhar bin mat sulaiman , mohd. farid bin mohamed , nor kamaliana binti khamis , Developing potential fenestration configuration for enhancing indoor thermal comfort in hot and humid climate       HTF DESIGN STUDIO (2019 - 2022)
  mohd. marzuki bin mustafa , aini binti hussain , fazida hanim binti hashim , mohd faisal bin ibrahim , mohd hairi bin mohd zaman , aqilah binti baseri huddin , Sistem navigasi jentera berautonomi berasaskan pembelajaran mesin untuk aplikasi ladang sawit       Deedat Engineering Sdn. Bhd. (2019 - 2022)
  mohamad hanif bin md saad , rizauddin bin ramli , mohd faizal bin mat tahir , nor kamaliana binti khamis , mohamad hanif bin md saad , rizauddin bin ramli , mohd faizal bin mat tahir , nor kamaliana binti khamis , Development of safety index related to occupational environmental stress among industrial workers       Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) (2019 - 2022)
  mohd fais bin mansor , mohammad tariqul islam , mohd hafiz bin baharuddin , Optimal Near Field Characterisation of a Nonstationary Stochastic EM Emissions using Piecewise Stationary Segmentation Approach       George Green Institute for Electromagnetics Research (GGIEMR) (2019 - 2022)
  salina abdul samad , anuar mikdad bin muad , asraf bin mohamed moubark , Improved 3D Image Reconstruction with Super Resolution Technique for a Computed Laminography System       NUCLEAR-Malaysian Nuclear Agency (2019 - 2022)
  fuad bin ismail , shahizon azura binti mohamed mukari , siti salasiah binti mokri , ashrani aizzuddin bin abd rahni , noorazrul azmie bin yahya , CONVOLUTIONAL NEURAL AND CAPSULE NETWORKS PROGNOSIS MODEL FOR BRAIN GLIOMA PATIENTS FROM MRI IMAGES       Innoveam Sdn Bhd (2019 - 2022)
  norhana binti arsad , ahmad ashrif bin a bakar , mohd saiful dzulkefly bin zan , mohd hadri hafiz bin mokhtar , Development of High Sensitivity Time-Division Multiplexing Fiber Bragg Grating (TDM-FBG) Sensor For Continuous Shaft Bearing Wear Down Monitoring in Navy Ship       Tentera Laut Diraja Malaysia (Bahagian kejuruteraan) (2019 - 2022)
  azuraliza binti abu bakar , lailatul qadri binti zakaria , nazlia binti omar , sabrina binti tiun , Malay Language Sentiment Lexicon Generation using a Hybrid of Dictionary and Corpus Based Approach       Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) (2019 - 2022)
  razinah binti sharif @ mohd sharif , nor fadilah bt. rajab , suzana bt. shahar , UNRAVELLING THE MEDIATORS OF REVERSIBLE SUBTYPES OF COGNITIVE FRAILTY AMONG MALAYSIAN OLDER ADULTS: A 5-YEARS FOLLOW UP       BAHAGIAN PEMBANGUNAN KESIHATAN KELUARGA KKM (2019 - 2021)
  kamaruzzaman sopian , norasikin binti ahmad ludin , sohif bin mat , chan hoy yen , lim chin haw , halim bin hj razali , ahmad fazlizan bin abdullah , kamaruzzaman sopian , adnan bin ibrahim , Solar assisted photovoltaic thermal heat pump drying system for medicinal herbs [Tajuk Program: Community Based High Performance Cost Competitive Portable Solar Assisted Drying Systems For High Valued Agricultural And Marine Products]       Lestari Energy Sdn Bhd (2019 - 2022)
  harwati binti hashim , nur yasmin khairani binti zakaria , muhammad helmi bin norman , norizah @ norazah binti mohd nordin , mohd mokhtar bin tahar , melor binti md yunus , Digital Aspects of 4IR Cross-Creative Learning Environment for Autism using Virtual Reality       Apple (2019 - 2022)
  muhammad helmi bin norman , nor hafizah binti adnan , mohd hanafi bin mohd yasin , norizah @ norazah binti mohd nordin , Digital Aspects of 4IR Cross-Creative Learning Environment for Autism using Robots       Apple (2019 - 2022)
  kamaruzzaman sopian , norasikin binti ahmad ludin , sohif bin mat , chan hoy yen , lim chin haw , halim bin hj razali , ahmad fazlizan bin abdullah , kamaruzzaman sopian , adnan bin ibrahim , Solar assisted photovoltaic thermal heat pump drying system for medicinal herbs [Tajuk Program: Community Based High Performance Cost Competitive Portable Solar Assisted Drying Systems For High Valued Agricultural And Marine Products]       Lestari Energy Sdn Bhd (2019 - 2022)
  mohd syazwan bin zainal , aliimran bin nordin , muhammad helmi bin norman , wan muna ruzanna binti wan mohammad , mohd kaisan bin mahadi , norizah @ norazah binti mohd nordin , Biological Aspects of 4IR Cross-Creative Learning Environment for Autism using Mobile Learning       Apple (2019 - 2022)
  adnan bin ibrahim , kamaruzzaman sopian , mohd hafidz bin haji ruslan , sohif bin mat , ahmad fazlizan bin abdullah , Solar assisted dehumidification for drying food product [Tajuk Program: Community Based High Performance Cost Competitive Portable Solar Assisted Drying Systems For High Valued Agricultural And Marine Products]       Lestari Energy Sdn Bhd (2019 - 2022)
  mohd syazwan bin zainal , aliimran bin nordin , muhammad helmi bin norman , wan muna ruzanna binti wan mohammad , mohd kaisan bin mahadi , norizah @ norazah binti mohd nordin , Biological Aspects of 4IR Cross-Creative Learning Environment for Autism using Mobile Learning       Apple (2019 - 2022)
  harwati binti hashim , muhammad helmi bin norman , norizah @ norazah binti mohd nordin , norizah @ norazah binti mohd nordin , mardina bt. abdullah , jamaludin bin haji badusah , melor binti md yunus , aliza binti alias , 4IR Cross-Creative Learning Environment for Autism using Physical and Digital Learning Spaces [Ketua Program:4IR Cross-Creative Learning Environment for Autism]       Apple (2019 - 2022)
  kamaruzzaman sopian , norasikin binti ahmad ludin , sohif bin mat , chan hoy yen , lim chin haw , halim bin hj razali , ahmad fazlizan bin abdullah , kamaruzzaman sopian , adnan bin ibrahim , Solar assisted photovoltaic thermal heat pump drying system for medicinal herbs [Tajuk Program: Community Based High Performance Cost Competitive Portable Solar Assisted Drying Systems For High Valued Agricultural And Marine Products]       Lestari Energy Sdn Bhd (2019 - 2022)
  adnan bin ibrahim , kamaruzzaman sopian , mohd hafidz bin haji ruslan , sohif bin mat , ahmad fazlizan bin abdullah , Solar assisted dehumidification for drying food product [Tajuk Program: Community Based High Performance Cost Competitive Portable Solar Assisted Drying Systems For High Valued Agricultural And Marine Products]       Lestari Energy Sdn Bhd (2019 - 2022)
  adnan bin ibrahim , ahmad fazlizan bin abdullah , chan hoy yen , sohif bin mat , mohd hafidz bin haji ruslan , kamaruzzaman sopian , Double-pass PV/T solar assisted drying systems with fins and greenhouse dryer for drying of high valued agricultural and marine products[ Community Based High Performance Cost Competitive Portable Solar Assisted Drying Systems For High Valued Agricultural       Commteq (M) Sdn Bhd (2019 - 2022)
  adnan bin ibrahim , kamaruzzaman sopian , mohd hafidz bin haji ruslan , sohif bin mat , ahmad fazlizan bin abdullah , Solar assisted dehumidification for drying food product [Tajuk Program: Community Based High Performance Cost Competitive Portable Solar Assisted Drying Systems For High Valued Agricultural And Marine Products]       Lestari Energy Sdn Bhd (2019 - 2022)
  rozilawati binti ahmad , fuad bin ismail , caryn chan mei hsien , wee lei hum , noorazrul azmie bin yahya , nor aniza binti azmi , rozilawati binti ahmad , fuad bin ismail , caryn chan mei hsien , wee lei hum , noorazrul azmie bin yahya , nor aniza binti azmi , rozilawati binti ahmad , fuad bin ismail , nor aniza binti azmi , noorazrul azmie bin yahya , wee lei hum , caryn chan mei hsien , Prediction of Cancer Related Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) among Patients with Cancer and their Caregivers using Machine Learning       Faculty of Medicine, University of Malaya (2018 - 2021)
  norsyahidah binti mohd hidzir , sharifah nabihah binti syed jaafar , sarani bt. zakaria , norsyahidah binti mohd hidzir , sharifah nabihah binti syed jaafar , sarani bt. zakaria , Gamma Ray Irradiation of regenerated cellulose-graphene oxide (GO) fibre produce via wet spinning method       Anion International Sdn Bhd (2018 - 2021)
  mohamad azwani shah bin mat lazim , norinsan kamil bin othman , mohamad azwani shah bin mat lazim , norinsan kamil bin othman , mohamad azwani shah bin mat lazim , norinsan kamil bin othman , Sifat kakisan keluli karbon dalam persekitaran CO2 akues dalam 5% NaCl dengan menggunakan perencat kakisan quarterner ammonium.       DNV.GL Sdn Bhd (2018 - 2021)
  wan shafrina binti wan mohd jaafar , wan shafrina binti wan mohd jaafar , wan shafrina binti wan mohd jaafar , md firoz khan , rawshan ara begum , ahmad aldrie bin amir , khairul nizam abdul maulud , wan juliana bt. wan ahmad , mohd. nizam bin mohd. said , sharifah mastura bt. syed abdullah , wan shafrina binti wan mohd jaafar , wan shafrina binti wan mohd jaafar , wan shafrina binti wan mohd jaafar , md firoz khan , rawshan ara begum , ahmad aldrie bin amir , khairul nizam abdul maulud , wan juliana bt. wan ahmad , mohd. nizam bin mohd. said , sharifah mastura bt. syed abdullah , Assessing Impact of Forest Degradation and Forest Change Caused by Selective Logging Using High Resolution Satellite Image and UAV Multispectral       Kumamoto University (2018 - 2021)
  rozilawati binti ahmad , fuad bin ismail , caryn chan mei hsien , wee lei hum , noorazrul azmie bin yahya , nor aniza binti azmi , rozilawati binti ahmad , fuad bin ismail , caryn chan mei hsien , wee lei hum , noorazrul azmie bin yahya , nor aniza binti azmi , rozilawati binti ahmad , fuad bin ismail , nor aniza binti azmi , noorazrul azmie bin yahya , wee lei hum , caryn chan mei hsien , Prediction of Cancer Related Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) among Patients with Cancer and their Caregivers using Machine Learning       Faculty of Medicine, University of Malaya (2018 - 2021)
  ma`aruf bin abd. ghani , izzreen bin ishak , lim seng joe , Identification and Nanoencapsulation of Antioxidative Peptides Derived from Defatted Chia Flour       Dr Ranil Coorey (2018 - 2021)
  ishak bin hashim , liong choong yeun , Development of an Integrated and Rapid Soil Mapping Technique based on Infrared Spectroscopy       ALS Technichem (M) Sdn Bhd (2018 - 2021)
  kamsuriah binti ahmad , shahnorbanun binti sahran , rosilah binti hassan , nor effendy bin othman , dahlila putri binti dahnil sikumbang , azana hafizah binti mohd aman , A New Quality of Service (QoS) Scheme to Enhance the performance of the Audio/Video (AV) for Real-Time streams of Wireless Local Area Network       LIM KOK WING UNIVERSITY (2018 - 2021)
  lam kok wai , norsyahida binti mohd fauzi , khairana binti husain , Inhibitory effects of a novel α,β-unsaturated carbonyl-based compound on NF-kB, MAPK and PI3K-Akt signaling pathways in U937 macrophages, histamine and β-hexosaminidase release in RBL-2H3 cells.       Taylor’s University Lakeside Campus, Subang Jaya (2018 - 2021)
  hanisah binti azhari , chia chin hua , ng shiow fern , mohd cairul iqbal bin mohd amin , Biomass-derived cellulose nanofibril composite hydrogels loaded with platelet-rich plasma for Diabetic Wound Healing       Faculty of Medicine, University of Malaya (2018 - 2021)
  armin rajabi nasirabadi , intan fadhlina binti mohamed , mariyam jameelah binti ghazali , norhamidi bin muhamad , Facile in-situ casting technique of Fe-TiC for industries       TNB Research (TNBR) (2018 - 2021)
  nashrah hani binti jamadon , yew hsu zenn , zainuddin bin sajuri , masfueh binti razali , andanastuti muchtar , Wear resistance and mucotoxicity evaluation of novel nanozirconia for dental applications       RS Advanced Technology Sdn Bhd (2018 - 2021)
  abdullah amru bin indera luthfi , tan jian ping , abdullah amru bin indera luthfi , peer mohamed , shuhaida binti harun , masturah binti markom , jamaliah binti md jahim , Integrative Approach of biorefinery and energy generation for high purity of succinic acid and hydrogen production       Malasian Palm Oil Board (MPOB) (2018 - 2021)
  ahmad razi bin othman , hassimi bin abu hasan , siti rozaimah bt. sheikh abdullah , noorhisham bin tan kofli , Rawatan efluen sagu dan penghasilan bioflokulan menggunakan reaktor biofilem lapisan bergerak       CRAUN Research Sdn Bhd, Kuching, Sarawak. (2018 - 2021)
  mohammad tariqul islam , iskandar bin yahya , mohd fais bin mansor , noorazah binti abd aziz , norbahiah binti misran , Internet of Things (IoT) based Hospital Queuing Management System using Flexible Wrist Band       Uwave Sdn Bhd (924315-W) (2018 - 2021)
  wan hanna melini binti wan mohtar , suraya binti sharil , othman bin a. karim , Sustainable domestic wastewater treatment by fungal pellets of medicinal mushroom Ganoderma lucidum       Universiti Malaya (2018 - 2021)
  fairus bin ahmad , isa bin naina mohamed , norliza binti muhammad , ahmad nazrun bin shuid , norazlina binti mohamed , norfilza mohd mokhtar , fairus bin ahmad , isa bin naina mohamed , norliza binti muhammad , ahmad nazrun bin shuid , norazlina binti mohamed , norfilza mohd mokhtar , Development of PLGA (poly(lactic-co-glycolic acid))- encapsulated Acmella oleracea extract for bone proliferation.       Centre for Drug Research USM (2018 - 2021)
  kamsuriah binti ahmad , shahnorbanun binti sahran , rosilah binti hassan , nor effendy bin othman , dahlila putri binti dahnil sikumbang , azana hafizah binti mohd aman , A New Quality of Service (QoS) Scheme to Enhance the performance of the Audio/Video (AV) for Real-Time streams of Wireless Local Area Network       LIM KOK WING UNIVERSITY (2018 - 2021)
  fairus bin ahmad , isa bin naina mohamed , norliza binti muhammad , ahmad nazrun bin shuid , norazlina binti mohamed , norfilza mohd mokhtar , fairus bin ahmad , isa bin naina mohamed , norliza binti muhammad , ahmad nazrun bin shuid , norazlina binti mohamed , norfilza mohd mokhtar , Development of PLGA (poly(lactic-co-glycolic acid))- encapsulated Acmella oleracea extract for bone proliferation.       Centre for Drug Research USM (2018 - 2021)
  goh hoe han , kamalrul azlan bin azizan , wan mohd aizat bin wan kamaruddin , sarahani harun , Genome-scale metabolic modelling of mangosteen xanthone biosynthetic pathway through transcriptomics and proteomics data integration       National Institute of Genetics (2018 - 2021)
  fairus bin ahmad , isa bin naina mohamed , norliza binti muhammad , ahmad nazrun bin shuid , norazlina binti mohamed , norfilza mohd mokhtar , fairus bin ahmad , isa bin naina mohamed , norliza binti muhammad , ahmad nazrun bin shuid , norazlina binti mohamed , norfilza mohd mokhtar , Development of PLGA (poly(lactic-co-glycolic acid))- encapsulated Acmella oleracea extract for bone proliferation.       Centre for Drug Research USM (2018 - 2021)
  azran bin mohd zainoodin , zurinah binti tahir , haryanti binti mohd affandi , mimi hani binti abu bakar , wan syaidatul aqma binti wan mohd noor , zurina binti muda , Developing Composting and Microbial Fuel Cell Digital Game for Primary School Children       Akademi Bakat ABS (2018 - 2021)
  nurul akidah binti baharuddin , edy herianto , mahendra rao a/l somalu , Development of a stable and humidity-resistant LiCo1-xMxO2 (M = Mn, Zn and Sr) cathode for proton-conducting solid oxide fuel cell       Zeta Scientific Sdn Bhd (2018 - 2021)
  goh hoe han , kamalrul azlan bin azizan , wan mohd aizat bin wan kamaruddin , sarahani harun , Genome-scale metabolic modelling of mangosteen xanthone biosynthetic pathway through transcriptomics and proteomics data integration       National Institute of Genetics (2018 - 2021)
  syarul nataqain binti baharum , emelda rosseleena binti rohani , muhammad mukram bin mohamed mackeen , low chen fei , High-throughput proteome dynamics for discovery of key proteins throughout the molting cycle of giant freshwater prawn       ArzyAqua Ventures (2018 - 2021)
  burhanuddin bin yeop majlis , dee chang fu , azrul azlan bin hamzah , mohd farhanulhakim bin mohd razip wee , mohd ambri bin mohamed , ooi poh choon , burhanuddin bin yeop majlis , dee chang fu , azrul azlan bin hamzah , mohd farhanulhakim bin mohd razip wee , mohd ambri bin mohamed , ooi poh choon , Artificial Neuromorphic Network Memristor (ANNM) using carbon-based host matrix       National Chiao Tung University (2018 - 2021)
  low teck yew , lee pey yee , mohamad aimanuddin bin mohtar , saiful effendi bin syafruddin , mohd firdaus bin mohd raih , Elucidating the mechanism of secretion for human pro-metastatic AGR2 protein       SCIEX (2018 - 2021)
  wan fahmi bin wan mohamad nazarie , nadiah binti abu , nurul syakima binti ab mutalib , luqman bin mazlan , a. rahman bin a. jamal , In-depth characterisation of circulating tumour cells in metastatic colorectal cancer via single cell mRNA sequencing       Research Instruments Sdn. Bhd. (2018 - 2021)
  teh chin hoong , aznan fazli bin ismail , mohd asri bin mat teridi , Enhanced photoelectrochemical performance of g-C3N4/TaON photocatalyst       N-Technology Asia (M) SDN. BHD. (2018 - 2021)
  md. akhtaruzzaman , farah hannan binti anuar , nurul huda binti abd karim , Implementation of of MolybdenumTungsten DiSulfide Ternary Alloy as an Electron Selective Layer for Efficient and Stable Planar Perovskite Solar Cell       UNITEN (2018 - 2021)
  muhammad quisar bin lokman , norasikin binti ahmad ludin , mohd adib bin ibrahim , nazlina bt. ibrahim , Transparency Perovskite Nanostructured Ultra-Thin Films as Cyanobacteria Photosynthetic Biofilms in a Mediatorless Bio-Photovoltaic Cell (BPV) System       N-Technology Asia (M) SDN. BHD. (2018 - 2021)
  burhanuddin bin yeop majlis , dee chang fu , azrul azlan bin hamzah , mohd farhanulhakim bin mohd razip wee , mohd ambri bin mohamed , ooi poh choon , burhanuddin bin yeop majlis , dee chang fu , azrul azlan bin hamzah , mohd farhanulhakim bin mohd razip wee , mohd ambri bin mohamed , ooi poh choon , Artificial Neuromorphic Network Memristor (ANNM) using carbon-based host matrix       National Chiao Tung University (2018 - 2021)
  afzan binti adam , noraidah bt. sahari @ ashaari , dahlila putri binti dahnil sikumbang , mohd zulhakimi bin ab razak @ mamat , ahmad ghadafi bin ismail , noraidah bt. sahari @ ashaari , afzan binti adam , dahlila putri binti dahnil sikumbang , mohd zulhakimi bin ab razak @ mamat , ahmad ghadafi bin ismail , Enhancing Learning process for Al-Quran equipped with Tajwid using a self-learning tool embedded on a special device       PERSATUAN ORANG-ORANG CACAT PENGLIHATAN ISLAM MALAYSIA (PERTIS) (2018 - 2021)
  ely salwana binti mat surin , aizan sofia binti amin , wan mohd hirwani bin wan hussain , mohd nasir bin selamat , hilwa binti abdullah @ mohd nor , nur saadah binti mohamad aun , jamiah binti manap , nasrudin bin subhi , Empowering Youth with Physical Disabilities through Online Business       Persatuan OKU Sentral (2018 - 2021)
  gan kok beng , nor fadzilah binti abdullah , mohammad tariqul islam , ahmad kamal ariffin bin mohd ihsan , Development of Medical Drone for Emergency Care Delivery       OSA Technology Sdn. BHd. (2018 - 2021)
  lim seng joe , nur hidayah binti jamar , herryawan ryadi bin eziwar dyari , mohd shazrul fazry bin sa`ariwijaya , babul airianah binti othman , mohamad azwani shah bin mat lazim , mushrifah bt. idris , Penternakan dalam ekosistem akuakultur yang lestari       Fisheries Research Institute, FRI Glami Lemi (2018 - 2021)
  ahmad yunus bin mohd noor , mohammad faidzul bin nasrudin , mohd. zamri bin murah , khairuddin bin omar , ahmad yunus bin mohd noor , mohammad faidzul bin nasrudin , mohd. zamri bin murah , khairuddin bin omar , ahmad yunus bin mohd noor , mohammad faidzul bin nasrudin , mohd. zamri bin murah , khairuddin bin omar , Transliterasi dan Grafik papan kekunci Braille Al-Qur’an bertajwid       2) Malaysian Association for the Blind (MAB) (2018 - 2021)
  mohd shahrul bin mohd nadzir , ahmad yunus bin mohd noor ,